/[svn]/qsampler/trunk/src/qsamplerDeviceForm.ui
ViewVC logotype

Diff of /qsampler/trunk/src/qsamplerDeviceForm.ui

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 462 by capela, Tue Mar 15 11:39:12 2005 UTC revision 463 by capela, Tue Mar 15 15:32:29 2005 UTC
# Line 28  Line 28 
28          <rect>          <rect>
29              <x>0</x>              <x>0</x>
30              <y>0</y>              <y>0</y>
31              <width>544</width>              <width>536</width>
32              <height>343</height>              <height>301</height>
33          </rect>          </rect>
34      </property>      </property>
35      <property name="sizePolicy">      <property name="sizePolicy">
# Line 55  Line 55 
55          </property>          </property>
56          <widget class="QSplitter">          <widget class="QSplitter">
57              <property name="name">              <property name="name">
58                  <cstring>splitter3</cstring>                  <cstring>splitter1</cstring>
59              </property>              </property>
60              <property name="orientation">              <property name="orientation">
61                  <enum>Horizontal</enum>                  <enum>Horizontal</enum>
# Line 91  Line 91 
91                      <string>Device list</string>                      <string>Device list</string>
92                  </property>                  </property>
93              </widget>              </widget>
94              <widget class="QLayoutWidget">              <widget class="QSplitter">
95                  <property name="name">                  <property name="name">
96                      <cstring>layout5</cstring>                      <cstring>splitter2</cstring>
97                  </property>                  </property>
98                  <grid>                  <property name="orientation">
99                        <enum>Vertical</enum>
100                    </property>
101                    <widget class="QLayoutWidget">
102                      <property name="name">                      <property name="name">
103                          <cstring>unnamed</cstring>                          <cstring>layout4</cstring>
104                      </property>                      </property>
105                      <widget class="QLabel" row="0" column="0">                      <grid>
                         <property name="name">  
                             <cstring>DeviceNameTextLabel</cstring>  
                         </property>  
                         <property name="sizePolicy">  
                             <sizepolicy>  
                                 <hsizetype>7</hsizetype>  
                                 <vsizetype>5</vsizetype>  
                                 <horstretch>0</horstretch>  
                                 <verstretch>0</verstretch>  
                             </sizepolicy>  
                         </property>  
                         <property name="font">  
                             <font>  
                                 <bold>1</bold>  
                             </font>  
                         </property>  
                         <property name="indent">  
                             <number>4</number>  
                         </property>  
                         <property name="toolTip" stdset="0">  
                             <string>Device name</string>  
                         </property>  
                     </widget>  
                     <widget class="qsamplerDeviceParamTable" row="1" column="0" rowspan="1" colspan="3">  
106                          <property name="name">                          <property name="name">
107                              <cstring>DeviceParamTable</cstring>                              <cstring>unnamed</cstring>
                         </property>  
                         <property name="sizePolicy">  
                             <sizepolicy>  
                                 <hsizetype>7</hsizetype>  
                                 <vsizetype>7</vsizetype>  
                                 <horstretch>0</horstretch>  
                                 <verstretch>0</verstretch>  
                             </sizepolicy>  
                         </property>  
                         <property name="minimumSize">  
                             <size>  
                                 <width>360</width>  
                                 <height>260</height>  
                             </size>  
                         </property>  
                         <property name="focusPolicy">  
                             <enum>StrongFocus</enum>  
                         </property>  
                         <property name="toolTip" stdset="0">  
                             <string>Device parameters</string>  
                         </property>  
                     </widget>  
                     <widget class="QComboBox" row="0" column="2">  
                         <property name="name">  
                             <cstring>DriverNameComboBox</cstring>  
                         </property>  
                         <property name="toolTip" stdset="0">  
                             <string>Driver type name</string>  
108                          </property>                          </property>
109                      </widget>                          <widget class="QLabel" row="0" column="0">
110                      <widget class="QLabel" row="0" column="1">                              <property name="name">
111                                    <cstring>DeviceNameTextLabel</cstring>
112                                </property>
113                                <property name="sizePolicy">
114                                    <sizepolicy>
115                                        <hsizetype>7</hsizetype>
116                                        <vsizetype>5</vsizetype>
117                                        <horstretch>0</horstretch>
118                                        <verstretch>0</verstretch>
119                                    </sizepolicy>
120                                </property>
121                                <property name="font">
122                                    <font>
123                                        <bold>1</bold>
124                                    </font>
125                                </property>
126                                <property name="indent">
127                                    <number>4</number>
128                                </property>
129                                <property name="toolTip" stdset="0">
130                                    <string>Device name</string>
131                                </property>
132                            </widget>
133                            <widget class="QLabel" row="0" column="1">
134                                <property name="name">
135                                    <cstring>DriverNameTextLabel</cstring>
136                                </property>
137                                <property name="text">
138                                    <string>Dri&amp;ver:</string>
139                                </property>
140                                <property name="alignment">
141                                    <set>AlignVCenter|AlignRight</set>
142                                </property>
143                                <property name="buddy" stdset="0">
144                                    <cstring>DriverNameComboBox</cstring>
145                                </property>
146                            </widget>
147                            <widget class="qsamplerDeviceParamTable" row="1" column="0" rowspan="1" colspan="3">
148                                <property name="name">
149                                    <cstring>DeviceParamTable</cstring>
150                                </property>
151                                <property name="sizePolicy">
152                                    <sizepolicy>
153                                        <hsizetype>7</hsizetype>
154                                        <vsizetype>7</vsizetype>
155                                        <horstretch>0</horstretch>
156                                        <verstretch>0</verstretch>
157                                    </sizepolicy>
158                                </property>
159                                <property name="minimumSize">
160                                    <size>
161                                        <width>360</width>
162                                        <height>120</height>
163                                    </size>
164                                </property>
165                                <property name="focusPolicy">
166                                    <enum>StrongFocus</enum>
167                                </property>
168                                <property name="toolTip" stdset="0">
169                                    <string>Device parameters</string>
170                                </property>
171                            </widget>
172                            <widget class="QComboBox" row="0" column="2">
173                                <property name="name">
174                                    <cstring>DriverNameComboBox</cstring>
175                                </property>
176                                <property name="toolTip" stdset="0">
177                                    <string>Driver type name</string>
178                                </property>
179                            </widget>
180                        </grid>
181                    </widget>
182                    <widget class="QLayoutWidget">
183                        <property name="name">
184                            <cstring>layout5</cstring>
185                        </property>
186                        <vbox>
187                          <property name="name">                          <property name="name">
188                              <cstring>DriverNameTextLabel</cstring>                              <cstring>unnamed</cstring>
                         </property>  
                         <property name="text">  
                             <string>Dri&amp;ver:</string>  
189                          </property>                          </property>
190                          <property name="alignment">                          <widget class="QComboBox">
191                              <set>AlignVCenter|AlignRight</set>                              <property name="name">
192                          </property>                                  <cstring>DevicePortComboBox</cstring>
193                          <property name="buddy" stdset="0">                              </property>
194                              <cstring>DriverNameComboBox</cstring>                              <property name="toolTip" stdset="0">
195                          </property>                                  <string>Device port/channel</string>
196                      </widget>                              </property>
197                  </grid>                          </widget>
198                            <widget class="qsamplerDeviceParamTable">
199                                <property name="name">
200                                    <cstring>DevicePortParamTable</cstring>
201                                </property>
202                                <property name="sizePolicy">
203                                    <sizepolicy>
204                                        <hsizetype>7</hsizetype>
205                                        <vsizetype>7</vsizetype>
206                                        <horstretch>0</horstretch>
207                                        <verstretch>0</verstretch>
208                                    </sizepolicy>
209                                </property>
210                                <property name="minimumSize">
211                                    <size>
212                                        <width>360</width>
213                                        <height>80</height>
214                                    </size>
215                                </property>
216                                <property name="focusPolicy">
217                                    <enum>StrongFocus</enum>
218                                </property>
219                                <property name="toolTip" stdset="0">
220                                    <string>Device port/channel parameters</string>
221                                </property>
222                            </widget>
223                        </vbox>
224                    </widget>
225              </widget>              </widget>
226          </widget>          </widget>
227          <widget class="QLayoutWidget">          <widget class="QLayoutWidget">
# Line 290  Line 341 
341  </customwidgets>  </customwidgets>
342  <images>  <images>
343      <image name="image0">      <image name="image0">
344          <data format="XBM.GZ" length="79">789c534e494dcbcc4b554829cdcdad8c2fcf4c29c95030e0524611cd48cd4ccf28010a1797249664262b2467241641a592324b8aa363156c15aab914146aadb90067111b1f</data>          <data format="XPM.GZ" length="45">789cd3d7528808f055d0d2e72a2e492cc94c5648ce482c52d04a29cdcdad8c8eb5ade6523250004143a55a6b2e0026630c4f</data>
345      </image>      </image>
346  </images>  </images>
347  <connections>  <connections>
# Line 319  Line 370 
370          <slot>selectDriver(const QString&amp;)</slot>          <slot>selectDriver(const QString&amp;)</slot>
371      </connection>      </connection>
372      <connection>      <connection>
373            <sender>DevicePortComboBox</sender>
374            <signal>activated(int)</signal>
375            <receiver>qsamplerDeviceForm</receiver>
376            <slot>selectDevicePort(int)</slot>
377        </connection>
378        <connection>
379          <sender>CreateDevicePushButton</sender>          <sender>CreateDevicePushButton</sender>
380          <signal>clicked()</signal>          <signal>clicked()</signal>
381          <receiver>qsamplerDeviceForm</receiver>          <receiver>qsamplerDeviceForm</receiver>
# Line 342  Line 399 
399      <tabstop>RefreshDevicesPushButton</tabstop>      <tabstop>RefreshDevicesPushButton</tabstop>
400      <tabstop>DriverNameComboBox</tabstop>      <tabstop>DriverNameComboBox</tabstop>
401      <tabstop>DeviceParamTable</tabstop>      <tabstop>DeviceParamTable</tabstop>
402        <tabstop>DevicePortComboBox</tabstop>
403        <tabstop>DevicePortParamTable</tabstop>
404      <tabstop>CreateDevicePushButton</tabstop>      <tabstop>CreateDevicePushButton</tabstop>
405      <tabstop>DeleteDevicePushButton</tabstop>      <tabstop>DeleteDevicePushButton</tabstop>
406      <tabstop>ClosePushButton</tabstop>      <tabstop>ClosePushButton</tabstop>
# Line 363  Line 422 
422      <variable access="private">qsamplerDeviceItem *m_pMidiItems;</variable>      <variable access="private">qsamplerDeviceItem *m_pMidiItems;</variable>
423  </variables>  </variables>
424  <slots>  <slots>
     <slot specifier="non virtual">contextMenu(QListViewItem *, const QPoint&amp;, int)</slot>  
425      <slot specifier="non virtual">createDevice()</slot>      <slot specifier="non virtual">createDevice()</slot>
426      <slot specifier="non virtual">deleteDevice()</slot>      <slot specifier="non virtual">deleteDevice()</slot>
427      <slot specifier="non virtual">refreshDevices()</slot>      <slot specifier="non virtual">refreshDevices()</slot>
428      <slot specifier="non virtual">selectDriver( const QString &amp; sDriverName )</slot>      <slot specifier="non virtual">selectDriver( const QString &amp; sDriverName )</slot>
429      <slot specifier="non virtual">selectDevice()</slot>      <slot specifier="non virtual">selectDevice()</slot>
430      <slot specifier="non virtual">changeValue( int iRow, int iCol )</slot>      <slot specifier="non virtual">selectDevicePort( int iPort )</slot>
431        <slot specifier="non virtual">changeDeviceParam( int iRow, int iCol )</slot>
432        <slot specifier="non virtual">changeDevicePortParam( int iRow, int iCol )</slot>
433        <slot specifier="non virtual">contextMenu(QListViewItem *, const QPoint&amp;, int)</slot>
434      <slot specifier="non virtual">stabilizeForm()</slot>      <slot specifier="non virtual">stabilizeForm()</slot>
435  </slots>  </slots>
436  <functions>  <functions>
# Line 383  Line 444 
444  <layoutdefaults spacing="4" margin="4"/>  <layoutdefaults spacing="4" margin="4"/>
445  <includehints>  <includehints>
446      <includehint>qsamplerdeviceparamtable.h</includehint>      <includehint>qsamplerdeviceparamtable.h</includehint>
447        <includehint>qsamplerdeviceparamtable.h</includehint>
448  </includehints>  </includehints>
449  </UI>  </UI>

Legend:
Removed from v.462  
changed lines
  Added in v.463

  ViewVC Help
Powered by ViewVC