/[svn]/qsampler/trunk/src/translations/qsampler_cs.ts
ViewVC logotype

Annotation of /qsampler/trunk/src/translations/qsampler_cs.ts

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2117 - (hide annotations) (download)
Mon Aug 23 16:28:55 2010 UTC (10 years, 1 month ago) by capela
File size: 117284 byte(s)
- lupdated translations.

1 capela 2074 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2     <!DOCTYPE TS>
3     <TS version="2.0" language="cs_CZ">
4     <context>
5     <name>MidiInstrumentsModel</name>
6     <message>
7     <source>Name</source>
8     <translation type="obsolete">Název</translation>
9     </message>
10     <message>
11     <source>Map</source>
12     <translation type="obsolete">Přiřazení</translation>
13     </message>
14     <message>
15     <source>Bank</source>
16     <translation type="obsolete">Banka</translation>
17     </message>
18     <message>
19     <source>Prog</source>
20     <translation type="obsolete">Program</translation>
21     </message>
22     <message>
23     <source>Engine</source>
24     <translation type="obsolete">Stroj</translation>
25     </message>
26     <message>
27     <source>File</source>
28     <translation type="obsolete">Soubor</translation>
29     </message>
30     <message>
31     <source>Nr</source>
32     <translation type="obsolete">Číslo</translation>
33     </message>
34     <message>
35     <source>Vol</source>
36     <translation type="obsolete">Hlasitost</translation>
37     </message>
38     <message>
39     <source>Mode</source>
40     <translation type="obsolete">Režim</translation>
41     </message>
42     <message>
43     <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
44    
45     Sorry.</source>
46     <translation type="obsolete">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
47    
48     Promiňte.</translation>
49     </message>
50     </context>
51     <context>
52     <name>QObject</name>
53     <message>
54     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="91"/>
55     <source>Could not add channel.
56    
57     Sorry.</source>
58     <translation>Nepodařilo se přidat kanál.
59    
60     Promiňte.</translation>
61     </message>
62     <message>
63     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="93"/>
64     <source>added.</source>
65     <translation>přidán.</translation>
66     </message>
67     <message>
68     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="114"/>
69     <source>Could not remove channel.
70    
71     Sorry.</source>
72     <translation>Nepodařilo se odstranit kanál.
73    
74     Promiňte.</translation>
75     </message>
76     <message>
77     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="117"/>
78     <source>removed.</source>
79     <translation>odstraněn.</translation>
80     </message>
81     <message>
82     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="142"/>
83     <source>New Channel</source>
84     <translation>Nový kanál</translation>
85     </message>
86     <message>
87     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="142"/>
88     <source>Channel %1</source>
89     <translation>Kanál %1</translation>
90     </message>
91     <message>
92     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="168"/>
93     <source>Engine: %1.</source>
94     <translation>Stroj: %1.</translation>
95     </message>
96     <message>
97     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="224"/>
98     <source>Instrument: &quot;%1&quot; (%2).</source>
99     <translation>Nástroj: &quot;%1&quot; (%2).</translation>
100     </message>
101     <message>
102     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="269"/>
103     <source>MIDI driver: %1.</source>
104     <translation>Ovladač MIDI: %1.</translation>
105     </message>
106     <message>
107     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="297"/>
108     <source>MIDI device: %1.</source>
109     <translation>Zařízení MIDI: %1.</translation>
110     </message>
111     <message>
112     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="325"/>
113     <source>MIDI port: %1.</source>
114     <translation>Přípojka MIDI: %1.</translation>
115     </message>
116     <message>
117     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="353"/>
118     <source>MIDI channel: %1.</source>
119     <translation>Kanál MIDI: %1.</translation>
120     </message>
121     <message>
122     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="381"/>
123     <source>MIDI map: %1.</source>
124     <translation>Přiřazení MIDI: %1.</translation>
125     </message>
126     <message>
127     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="409"/>
128     <source>Audio device: %1.</source>
129     <translation>Zvukové zařízení: %1.</translation>
130     </message>
131     <message>
132     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="438"/>
133     <source>Audio driver: %1.</source>
134     <translation>Zvukový ovladač: %1.</translation>
135     </message>
136     <message>
137     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="466"/>
138 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2047"/>
139 capela 2074 <source>Volume: %1.</source>
140     <translation>Hlasitost: %1.</translation>
141     </message>
142     <message>
143     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="494"/>
144     <source>Mute: %1.</source>
145     <translation>Ztlumení: %1.</translation>
146     </message>
147     <message>
148     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="524"/>
149     <source>Solo: %1.</source>
150     <translation>Sólo: %1.</translation>
151     </message>
152     <message>
153     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="556"/>
154     <source>Audio Channel: %1 -&gt; %2.</source>
155     <translation>Zvukový kanál: %1 -&gt; %2.</translation>
156     </message>
157     <message>
158     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="593"/>
159     <source>Could not get channel information.
160    
161     Sorry.</source>
162     <translation>Nepodařilo se získat informaci o kanále.
163    
164     Promiňte.</translation>
165     </message>
166     <message>
167     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="640"/>
168     <source>(none)</source>
169     <translation>(žádná)</translation>
170     </message>
171     <message>
172     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="688"/>
173     <source>reset.</source>
174     <translation>znovu nastaven.</translation>
175     </message>
176     <message>
177     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="708"/>
178     <source>Could not launch an appropriate instrument editor for the given instrument!
179    
180     Make sure you have an appropriate instrument editor like &apos;gigedit&apos; installed and that it placed its mandatory DLL file into the sampler&apos;s plugin directory.</source>
181     <translation>Pro zadaný nástroj se nepodařilo spustit příslušný nástrojový editor!
182    
183     Ujistěte se, že máte nainstalován vhodný editor nástrojů, jakým je &apos;gigedit&apos;, a že tento umístil svůj povinný soubor DLL do adresáře sampleru, ve kterém jsou přídavné moduly.</translation>
184     </message>
185     <message>
186     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="719"/>
187     <source>edit instrument.</source>
188     <translation>upravit nástroj.</translation>
189     </message>
190     <message>
191     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="725"/>
192     <source>Sorry, QSampler was compiled for a version of liblscp which lacks this feature.
193    
194     You may want to update liblscp and recompile QSampler afterwards.</source>
195     <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven pro verzi liblscp, která postrádá tuto funkci.
196    
197     Můžete chtít povýšit liblscp a sestavit QSampler později znovu.</translation>
198     </message>
199     <message>
200     <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="746"/>
201     <source>setup...</source>
202     <translation>nastavit...</translation>
203     </message>
204     <message>
205 capela 2109 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="917"/>
206 capela 2074 <source>(No engine)</source>
207     <translation>(Není stroj)</translation>
208     </message>
209     <message>
210 capela 2109 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="922"/>
211 capela 2074 <source>(No instrument)</source>
212     <translation>(Není nástroj)</translation>
213     </message>
214     <message>
215 capela 2109 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="926"/>
216 capela 2074 <source>(Loading instrument...)</source>
217     <translation>(Nahrává se nástroj...)</translation>
218     </message>
219     <message>
220 capela 2109 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="1008"/>
221 capela 2074 <source> Device Channel</source>
222     <translation>Kanál zařízení</translation>
223     </message>
224     <message>
225 capela 2109 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="1010"/>
226 capela 2074 <source>Audio Channel </source>
227     <translation>Zvukový kanál</translation>
228     </message>
229     <message>
230 capela 2109 <location filename="../qsamplerChannelStrip.cpp" line="337"/>
231 capela 2074 <source>channel fx sends...</source>
232     <translation>kanál fx posílá...</translation>
233     </message>
234     <message>
235     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="158"/>
236     <source>Audio</source>
237     <translation>Zvuk</translation>
238     </message>
239     <message>
240     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="164"/>
241     <source>MIDI</source>
242     <translation>MIDI</translation>
243     </message>
244     <message>
245     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="176"/>
246     <source>New %1 device</source>
247     <translation>Nové zařízení %1</translation>
248     </message>
249     <message>
250     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="183"/>
251     <source>Device %1</source>
252     <translation>Zařízení %1</translation>
253     </message>
254     <message>
255     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="379"/>
256     <source>Could not set device parameter value.
257    
258     Sorry.</source>
259     <translation>Nepodařilo se nastavit hodnotu parametru pro zařízení.
260    
261     Promiňte.</translation>
262     </message>
263     <message>
264     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="460"/>
265     <source>created.</source>
266     <translation>vytvořeno.</translation>
267     </message>
268     <message>
269     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="462"/>
270     <source>Could not create device.
271    
272     Sorry.</source>
273     <translation>Nepodařilo se vytvořit zařízení
274    
275     Promiňte.</translation>
276     </message>
277     <message>
278     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="498"/>
279     <source>deleted.</source>
280     <translation>smazáno.</translation>
281     </message>
282     <message>
283     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="501"/>
284     <source>Could not delete device.
285    
286     Sorry.</source>
287     <translation>Nepodařilo se smazat zařízení.
288    
289     Promiňte.</translation>
290     </message>
291     <message>
292     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="897"/>
293     <source>Could not set %1 parameter value.
294    
295     Sorry.</source>
296     <translation>Nepodařilo se nastavit %1 hodnotu parametru.
297    
298     Promiňte.</translation>
299     </message>
300     <message>
301     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="920"/>
302     <source>Audio Devices</source>
303     <translation>Zvuková zařízení</translation>
304     </message>
305     <message>
306     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="924"/>
307     <source>MIDI Devices</source>
308     <translation>Zařízení MIDI</translation>
309     </message>
310     <message>
311     <source>Persistent</source>
312     <translation type="obsolete">Trvalý</translation>
313     </message>
314     <message>
315     <source>On Demand Hold</source>
316     <translation type="obsolete">Držení na požádání</translation>
317     </message>
318     <message>
319     <source>On Demand</source>
320     <translation type="obsolete">Na požádání</translation>
321     </message>
322     <message>
323     <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="266"/>
324     <source>Usage: %1 [options] [session-file]
325    
326     </source>
327     <translation>Použití: %1 [volby] [soubor sezení]
328    
329     </translation>
330     </message>
331     <message>
332     <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="310"/>
333     <source>Option -h requires an argument (hostname).</source>
334     <translation>Volba -h vyžaduje argument (název hostitele).</translation>
335     </message>
336     <message>
337     <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="319"/>
338     <source>Option -p requires an argument (port).</source>
339     <translation>Volba -p vyžaduje argument (název přípojky - brány).</translation>
340     </message>
341     <message>
342     <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="331"/>
343     <source>Qt: %1
344     </source>
345     <translation>Qt: %1
346     </translation>
347     </message>
348     <message>
349 capela 2078 <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="551"/>
350 capela 2074 <source>Sent fine tuning settings.</source>
351     <translation>Poslána nastavení pěkného ladění.</translation>
352     </message>
353     </context>
354     <context>
355     <name>QSampler::AbstractDeviceParamModel</name>
356     <message>
357     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="1004"/>
358     <source>Parameter</source>
359     <translation>Parametr</translation>
360     </message>
361     <message>
362     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="1005"/>
363     <source>Value</source>
364     <translation>Hodnota</translation>
365     </message>
366     <message>
367     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="1006"/>
368     <source>Description</source>
369     <translation>Popis</translation>
370     </message>
371     </context>
372     <context>
373     <name>QSampler::ChannelForm</name>
374     <message>
375     <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="413"/>
376     <source>Some channel settings could not be set.
377    
378     Sorry.</source>
379     <translation>Některá nastavení kanálu se nepodařilo nastavit.
380    
381     Promiňte.</translation>
382     </message>
383     <message>
384     <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="439"/>
385     <source>Warning</source>
386     <translation>Varování</translation>
387     </message>
388     <message>
389     <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="440"/>
390     <source>Some channel settings have been changed.
391    
392     Do you want to apply the changes?</source>
393     <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
394    
395     Chcete použít změny?</translation>
396     </message>
397     <message>
398 capela 2110 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="479"/>
399 capela 2109 <source>GIG Instrument files</source>
400     <translation type="unfinished"></translation>
401     </message>
402     <message>
403 capela 2110 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="481"/>
404 capela 2109 <source>SFZ Instrument files</source>
405     <translation type="unfinished"></translation>
406     </message>
407     <message>
408 capela 2110 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="483"/>
409 capela 2109 <source>SF2 Instrument files</source>
410     <translation type="unfinished"></translation>
411     </message>
412     <message>
413 capela 2110 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="484"/>
414 capela 2109 <source>All files</source>
415     <translation type="unfinished"></translation>
416     </message>
417     <message>
418 capela 2074 <source>Apply</source>
419     <translation type="obsolete">Применить</translation>
420     </message>
421     <message>
422     <source>Discard</source>
423     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
424     </message>
425     <message>
426     <source>Cancel</source>
427     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
428     </message>
429     <message>
430 capela 2110 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="488"/>
431 capela 2074 <source>Instrument files</source>
432     <translation>Soubory s nástroji</translation>
433     </message>
434     <message>
435 capela 2110 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="615"/>
436 capela 2074 <source>(New MIDI %1 device)</source>
437     <translation>(Nové zařízení MIDI %1)</translation>
438     </message>
439     <message>
440 capela 2110 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="730"/>
441 capela 2074 <source>(New Audio %1 device)</source>
442     <translation>(Nové zvukové zařízení %1)</translation>
443     </message>
444     </context>
445     <context>
446     <name>QSampler::ChannelStrip</name>
447     <message>
448 capela 2109 <location filename="../qsamplerChannelStrip.cpp" line="351"/>
449 capela 2074 <source>Unavailable</source>
450     <translation>Nedostupné</translation>
451     </message>
452     <message>
453 capela 2109 <location filename="../qsamplerChannelStrip.cpp" line="352"/>
454 capela 2074 <source>Sorry, QSampler was built without FX send support!
455    
456     (Make sure you have a recent liblscp when recompiling QSampler)</source>
457     <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven bez podpory pro poslání FX.
458    
459     (Ujistěte se, že když sestavujete QSampler, máte poslední liblscp)</translation>
460     </message>
461     <message>
462 capela 2109 <location filename="../qsamplerChannelStrip.cpp" line="463"/>
463 capela 2074 <source>All</source>
464     <translation>Vše</translation>
465     </message>
466     <message>
467 capela 2109 <location filename="../qsamplerChannelStrip.cpp" line="478"/>
468 capela 2074 <source>ERR%1</source>
469     <translation>ERR%1</translation>
470     </message>
471     </context>
472     <context>
473     <name>QSampler::DeviceForm</name>
474     <message>
475     <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="277"/>
476     <source>Warning</source>
477     <translation>Varování</translation>
478     </message>
479     <message>
480     <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="278"/>
481     <source>About to delete device:
482    
483     %1
484    
485     Are you sure?</source>
486     <translation>Chystáte se smazat zařízení:
487    
488     %1
489    
490     Jste si jistý?</translation>
491     </message>
492     <message>
493     <source>OK</source>
494     <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
495     </message>
496     <message>
497     <source>Cancel</source>
498     <translation type="obsolete">О&amp;тменить</translation>
499     </message>
500     <message>
501     <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="438"/>
502     <source>Ch&amp;annel:</source>
503     <translation>&amp;Каnál:</translation>
504     </message>
505     <message>
506     <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="441"/>
507     <source>P&amp;ort:</source>
508     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
509     </message>
510     <message>
511     <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="618"/>
512     <source>&amp;Create device</source>
513     <translation>&amp;Vytvořit zařízení</translation>
514     </message>
515     <message>
516     <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="622"/>
517     <source>&amp;Delete device</source>
518     <translation>&amp;Smazat zařízení</translation>
519     </message>
520     <message>
521     <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="627"/>
522     <source>&amp;Refresh</source>
523     <translation>&amp;Obnovit</translation>
524     </message>
525     </context>
526     <context>
527     <name>QSampler::DeviceParamDelegate</name>
528     <message>
529     <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="1180"/>
530     <source>(none)</source>
531     <translation>(žádný)</translation>
532     </message>
533     </context>
534     <context>
535     <name>QSampler::DeviceStatusForm</name>
536     <message>
537     <location filename="../qsamplerDeviceStatusForm.cpp" line="128"/>
538     <source>%1 Status</source>
539     <translation type="unfinished"></translation>
540     </message>
541     </context>
542     <context>
543     <name>QSampler::InstrumentForm</name>
544     <message>
545 capela 2110 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="264"/>
546 capela 2109 <source>GIG Instrument files</source>
547     <translation type="unfinished"></translation>
548     </message>
549     <message>
550 capela 2110 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="266"/>
551 capela 2109 <source>SFZ Instrument files</source>
552     <translation type="unfinished"></translation>
553     </message>
554     <message>
555 capela 2110 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="268"/>
556 capela 2109 <source>SF2 Instrument files</source>
557     <translation type="unfinished"></translation>
558     </message>
559     <message>
560 capela 2110 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="272"/>
561 capela 2074 <source>Instrument files</source>
562     <translation>Soubory s nástroji</translation>
563     </message>
564     <message>
565 capela 2110 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="376"/>
566 capela 2074 <source>Warning</source>
567     <translation>Varování</translation>
568     </message>
569     <message>
570 capela 2110 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="377"/>
571 capela 2074 <source>Some channel settings have been changed.
572    
573     Do you want to apply the changes?</source>
574     <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
575    
576     Chcete použít změny?</translation>
577     </message>
578     <message>
579     <source>Apply</source>
580     <translation type="obsolete">Применить</translation>
581     </message>
582     <message>
583     <source>Discard</source>
584     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
585     </message>
586     <message>
587     <source>Cancel</source>
588     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
589     </message>
590     </context>
591     <context>
592     <name>QSampler::InstrumentListForm</name>
593     <message>
594     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="58"/>
595     <source>Instrument Map</source>
596     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
597     </message>
598     <message>
599     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="158"/>
600     <source>(All)</source>
601     <translation>(Vše)</translation>
602     </message>
603     <message>
604     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="283"/>
605     <source>Warning</source>
606     <translation>Varování</translation>
607     </message>
608     <message>
609     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="284"/>
610     <source>About to delete instrument map entry:
611    
612     %1
613    
614     Are you sure?</source>
615     <translation>Chystáte se smazat položku v zobrazení nástrojů:
616    
617     %1
618    
619     Jste si jistý?</translation>
620     </message>
621     <message>
622     <source>OK</source>
623     <translation type="obsolete">OK</translation>
624     </message>
625     <message>
626     <source>Cancel</source>
627     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
628     </message>
629     </context>
630     <context>
631     <name>QSampler::InstrumentListModel</name>
632     <message>
633 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="98"/>
634 capela 2074 <source>Persistent</source>
635     <translation type="unfinished">Trvalý</translation>
636     </message>
637     <message>
638 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="99"/>
639 capela 2074 <source>On Demand Hold</source>
640     <translation type="unfinished">Držení na požádání</translation>
641     </message>
642     <message>
643 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="100"/>
644 capela 2074 <source>On Demand</source>
645     <translation type="unfinished">Na požádání</translation>
646     </message>
647     <message>
648 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="156"/>
649 capela 2074 <source>Name</source>
650     <translation type="unfinished">Název</translation>
651     </message>
652     <message>
653 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>
654 capela 2074 <source>Map</source>
655     <translation type="unfinished">Přiřazení</translation>
656     </message>
657     <message>
658 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>
659 capela 2074 <source>Bank</source>
660     <translation type="unfinished">Banka</translation>
661     </message>
662     <message>
663 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>
664 capela 2074 <source>Prog</source>
665     <translation type="unfinished">Program</translation>
666     </message>
667     <message>
668 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="160"/>
669 capela 2074 <source>Engine</source>
670     <translation type="unfinished">Stroj</translation>
671     </message>
672     <message>
673 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="161"/>
674 capela 2074 <source>File</source>
675     <translation type="unfinished">Soubor</translation>
676     </message>
677     <message>
678 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="162"/>
679 capela 2074 <source>Nr</source>
680     <translation type="unfinished">Číslo</translation>
681     </message>
682     <message>
683 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="163"/>
684 capela 2074 <source>Vol</source>
685     <translation type="unfinished">Hlasitost</translation>
686     </message>
687     <message>
688 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="164"/>
689 capela 2074 <source>Mode</source>
690     <translation type="unfinished">Režim</translation>
691     </message>
692     <message>
693 capela 2079 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="293"/>
694 capela 2074 <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
695    
696     Sorry.</source>
697     <translation type="unfinished">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
698    
699     Promiňte.</translation>
700     </message>
701     </context>
702     <context>
703     <name>QSampler::MainForm</name>
704     <message>
705 capela 2112 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="237"/>
706 capela 2074 <source>Master volume</source>
707     <translation>Hlavní hlasitost</translation>
708     </message>
709     <message>
710 capela 2112 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="284"/>
711 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2005"/>
712 capela 2074 <source>Connected</source>
713     <translation>Spojeno</translation>
714     </message>
715     <message>
716 capela 2112 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="300"/>
717 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2019"/>
718 capela 2074 <source>MOD</source>
719     <translation>MOD</translation>
720     </message>
721     <message>
722 capela 2112 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="511"/>
723 capela 2074 <source>Ready</source>
724     <translation>Připraven</translation>
725     </message>
726     <message>
727     <source>Notify event: %1 data: %2</source>
728     <translation type="obsolete">Oznámit událost: %1 data: %2</translation>
729     </message>
730     <message>
731 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="762"/>
732 capela 2074 <source>Untitled</source>
733     <translation>Bez názvu</translation>
734     </message>
735     <message>
736 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="785"/>
737 capela 2074 <source>New session: &quot;%1&quot;.</source>
738     <translation>Nové sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
739     </message>
740     <message>
741 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="800"/>
742 capela 2074 <source>Open Session</source>
743     <translation>Otevřít sezení</translation>
744     </message>
745     <message>
746 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="802"/>
747     <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="835"/>
748 capela 2074 <source>LSCP Session files</source>
749     <translation>Soubory se sezením LSCP</translation>
750     </message>
751     <message>
752 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="833"/>
753 capela 2074 <source>Save Session</source>
754     <translation>Uložit sezení</translation>
755     </message>
756     <message>
757 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="846"/>
758     <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="870"/>
759     <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1396"/>
760     <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1438"/>
761     <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1520"/>
762     <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2617"/>
763 capela 2074 <source>Warning</source>
764     <translation>Varování</translation>
765     </message>
766     <message>
767 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="847"/>
768 capela 2074 <source>The file already exists:
769    
770     &quot;%1&quot;
771    
772     Do you want to replace it?</source>
773     <translation>Soubor již existuje:
774    
775     &quot;%1&quot;
776    
777     Chcete jej nahradit?</translation>
778     </message>
779     <message>
780     <source>Replace</source>
781     <translation type="obsolete">Заменить</translation>
782     </message>
783     <message>
784     <source>Cancel</source>
785     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
786     </message>
787     <message>
788 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="871"/>
789 capela 2074 <source>The current session has been changed:
790    
791     &quot;%1&quot;
792    
793     Do you want to save the changes?</source>
794     <translation>Nynější sezení bylo změněno:
795    
796     &quot;%1&quot;
797    
798     Chcete uložit změny?</translation>
799     </message>
800     <message>
801     <source>Save</source>
802     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
803     </message>
804     <message>
805     <source>Discard</source>
806     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
807     </message>
808     <message>
809 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="922"/>
810     <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1004"/>
811 capela 2074 <source>Could not open &quot;%1&quot; session file.
812    
813     Sorry.</source>
814     <translation>Nepodařilo se otevřít soubor se sezením &quot;%1&quot;.
815    
816     Promiňte.</translation>
817     </message>
818     <message>
819 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="968"/>
820 capela 2074 <source>Session loaded with errors
821     from &quot;%1&quot;.
822    
823     Sorry.</source>
824     <translation>Sezení nahráno s chybami
825     z &quot;%1&quot;.
826    
827     Promiňte.</translation>
828     </message>
829     <message>
830 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="980"/>
831 capela 2074 <source>Open session: &quot;%1&quot;.</source>
832     <translation>Otevřít sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
833     </message>
834     <message>
835 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1016"/>
836     <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1860"/>
837 capela 2074 <source>Version</source>
838     <translation>Verze</translation>
839     </message>
840     <message>
841 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1018"/>
842     <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1861"/>
843 capela 2074 <source>Build</source>
844     <translation>Sestavení</translation>
845     </message>
846     <message>
847 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1021"/>
848 capela 2074 <source>File</source>
849     <translation>Soubor</translation>
850     </message>
851     <message>
852 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1023"/>
853 capela 2074 <source>Date</source>
854     <translation>Datum</translation>
855     </message>
856     <message>
857 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1043"/>
858     <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1085"/>
859 capela 2074 <source>Device</source>
860     <translation>Zařízení</translation>
861     </message>
862     <message>
863 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1128"/>
864 capela 2074 <source>MIDI instrument map</source>
865     <translation>Zobrazení nástrojů MIDI</translation>
866     </message>
867     <message>
868 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1199"/>
869 capela 2074 <source>Channel</source>
870     <translation>Kanál</translation>
871     </message>
872     <message>
873 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1293"/>
874 capela 2074 <source>Global volume level</source>
875     <translation>Úroveň celkové hlasitosti</translation>
876     </message>
877     <message>
878 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1307"/>
879 capela 2074 <source>Some settings could not be saved
880     to &quot;%1&quot; session file.
881    
882     Sorry.</source>
883     <translation>Některá nastavení se nepodařilo uložit.
884     do souboru se sezením &quot;%1&quot;.
885    
886     Promiňte.</translation>
887     </message>
888     <message>
889 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1320"/>
890 capela 2074 <source>Save session: &quot;%1&quot;.</source>
891     <translation>Uložit sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
892     </message>
893     <message>
894 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1397"/>
895 capela 2074 <source>Resetting the sampler instance will close
896     all device and channel configurations.
897    
898     Please note that this operation may cause
899     temporary MIDI and Audio disruption.
900    
901     Do you want to reset the sampler engine now?</source>
902     <translation>Přenastavení řízení sampleru uzavře
903     všechna nastavení zařízení a kanálů.
904    
905     Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
906     dočasné rušení MIDI a zvuku.
907    
908     Chcete přenastavit stroj sampleru nyní?</translation>
909     </message>
910     <message>
911     <source>Reset</source>
912     <translation type="obsolete">Сбросить</translation>
913     </message>
914     <message>
915 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1414"/>
916 capela 2074 <source>Could not reset sampler instance.
917    
918     Sorry.</source>
919     <translation>Nepodařilo se přenastavit řízení sampleru.
920    
921     Promiňte.</translation>
922     </message>
923     <message>
924 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1419"/>
925 capela 2074 <source>Sampler reset.</source>
926     <translation>Přenastavení sampleru.</translation>
927     </message>
928     <message>
929 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1439"/>
930 capela 2074 <source>New settings will be effective after
931     restarting the client/server connection.
932    
933     Please note that this operation may cause
934     temporary MIDI and Audio disruption.
935    
936     Do you want to restart the connection now?</source>
937     <translation>Nová nastavení se projeví po znovuspuštění
938     spojení klient/server.
939    
940     Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
941     dočasné rušení MIDI a zvuku.
942    
943     Chcete spojení spustit znovu nyní?</translation>
944     </message>
945     <message>
946     <source>Restart</source>
947     <translation type="obsolete">Перезапустить</translation>
948     </message>
949     <message>
950 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1521"/>
951 capela 2074 <source>About to remove channel:
952    
953     %1
954    
955     Are you sure?</source>
956     <translation>Chystáte se odstranit kanál:
957    
958     %1
959    
960     Jste si jistý?</translation>
961     </message>
962     <message>
963     <source>OK</source>
964     <translation type="obsolete">OK</translation>
965     </message>
966     <message>
967 capela 2112 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="683"/>
968 capela 2074 <source>LSCP Event: %1 data: %2</source>
969     <translation type="unfinished"></translation>
970     </message>
971     <message>
972 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1742"/>
973 capela 2074 <source>Information</source>
974     <translation>Informace</translation>
975     </message>
976     <message>
977 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1743"/>
978 capela 2074 <source>Some settings may be only effective
979     next time you start this program.</source>
980     <translation>Některá nastavení se projeví až tehdy,
981     když příště spustíte tento program.</translation>
982     </message>
983     <message>
984 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1864"/>
985 capela 2074 <source>Debugging option enabled.</source>
986     <translation>Povolena volba ladění.</translation>
987     </message>
988     <message>
989 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1869"/>
990 capela 2074 <source>GIG (libgig) file support disabled.</source>
991     <translation>Zakázána podpora pro soubor GIG (libgig).</translation>
992     </message>
993     <message>
994 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1874"/>
995 capela 2074 <source>LSCP (liblscp) instrument_name support disabled.</source>
996     <translation>Zakázána podpora pro instrument_name v LSCP (liblscp).</translation>
997     </message>
998     <message>
999 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1879"/>
1000 capela 2074 <source>Sampler channel Mute/Solo support disabled.</source>
1001     <translation>Zakázána podpora pro Ztlumení/Sólo kanálu sampleru.</translation>
1002     </message>
1003     <message>
1004 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1884"/>
1005 capela 2074 <source>LSCP (liblscp) audio_routing support disabled.</source>
1006     <translation>Zakázána podpora pro audio_routing v LSCP (liblscp).</translation>
1007     </message>
1008     <message>
1009 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1889"/>
1010 capela 2074 <source>Sampler channel Effect Sends support disabled.</source>
1011     <translation>Zakázána podpora pro poslání efektu kanálu sampleru.</translation>
1012     </message>
1013     <message>
1014 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1894"/>
1015 capela 2074 <source>Global volume support disabled.</source>
1016     <translation>Zakázána podpora pro celkovou hlasitost.</translation>
1017     </message>
1018     <message>
1019 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1899"/>
1020 capela 2074 <source>MIDI instrument mapping support disabled.</source>
1021     <translation>Zakázána podpora pro zobrazení nástrojů MIDI.</translation>
1022     </message>
1023     <message>
1024 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1904"/>
1025 capela 2074 <source>Instrument editing support disabled.</source>
1026     <translation>Zakázána podpora pro úpravy nástrojů.</translation>
1027     </message>
1028     <message>
1029 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1909"/>
1030 capela 2074 <source>Channel MIDI event support disabled.</source>
1031     <translation>Zakázána podpora pro události kanálů MIDI.</translation>
1032     </message>
1033     <message>
1034 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1914"/>
1035 capela 2074 <source>Device MIDI event support disabled.</source>
1036     <translation>Zakázána podpora pro události zařízení MIDI.</translation>
1037     </message>
1038     <message>
1039 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1919"/>
1040 capela 2074 <source>Runtime max. voices / disk streams support disabled.</source>
1041     <translation>Zakázána podpora pro největší množství hlasů/diskových proudy běžících současně.</translation>
1042     </message>
1043     <message>
1044 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1923"/>
1045 capela 2074 <source>Using</source>
1046     <translation>Pomocí</translation>
1047     </message>
1048     <message>
1049 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1935"/>
1050 capela 2074 <source>Website</source>
1051     <translation>Stránky</translation>
1052     </message>
1053     <message>
1054 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1941"/>
1055 capela 2074 <source>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it</source>
1056     <translation>Tento program je svobodným programem. Můžete jej šířit a/nebo upravit</translation>
1057     </message>
1058     <message>
1059 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1942"/>
1060 capela 2074 <source>under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.</source>
1061     <translation>za podmínek GNU General Public License ve verzi 2 nebo pozdější.</translation>
1062     </message>
1063     <message>
1064 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1946"/>
1065 capela 2074 <source>About</source>
1066     <translation>O programu</translation>
1067     </message>
1068     <message>
1069 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2093"/>
1070 capela 2074 <source>Chromatic</source>
1071     <translation>Chromatický</translation>
1072     </message>
1073     <message>
1074 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2095"/>
1075 capela 2074 <source>Drum Kits</source>
1076     <translation>Bicí</translation>
1077     </message>
1078     <message>
1079 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2119"/>
1080 capela 2074 <source>Could not get current list of channels.
1081    
1082     Sorry.</source>
1083     <translation>Nepodařilo se získat nynější seznam kanálů.
1084     Promiňte.</translation>
1085     </message>
1086     <message>
1087 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2328"/>
1088 capela 2074 <source>Error</source>
1089     <translation>Chyba</translation>
1090     </message>
1091     <message>
1092 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2618"/>
1093 capela 2074 <source>Could not start the LinuxSampler server.
1094    
1095     Maybe it is already started.</source>
1096     <translation>Nepodařilo se spustit server LinuxSampler.
1097    
1098     Možná je už spuštěn.</translation>
1099     </message>
1100     <message>
1101     <source>Stop</source>
1102     <translation type="obsolete">Остановить</translation>
1103     </message>
1104     <message>
1105     <source>Kill</source>
1106     <translation type="obsolete">Убить</translation>
1107     </message>
1108     <message>
1109 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2661"/>
1110 capela 2074 <source>Server is starting...</source>
1111     <translation>Spouští se server...</translation>
1112     </message>
1113     <message>
1114 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2667"/>
1115 capela 2074 <source>Could not start server.
1116    
1117     Sorry.</source>
1118     <translation>Nepodařilo se spustit server.
1119    
1120     Promiňte.</translation>
1121     </message>
1122     <message>
1123 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2674"/>
1124 capela 2074 <source>Server was started with PID=%1.</source>
1125     <translation>Server byl spuštěn s PID=%1.</translation>
1126     </message>
1127     <message>
1128 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2691"/>
1129 capela 2074 <source>The backend&apos;s fate ...</source>
1130     <translation>Osud zadní části programu...</translation>
1131     </message>
1132     <message>
1133     <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1134     running in the background. The sampler would continue to work
1135     according to your current sampler session and you could alter the
1136     sampler session at any time by relaunching QSampler.
1137    
1138     Do you want LinuxSampler to stop or to keep running in
1139     the background?</source>
1140     <translation type="obsolete">Вы можете оставить движок сэмплера (LinuxSampler)
1141     работающим в фоновом режиме. Сэмплер продолжит
1142     работать с текущим сеансом, и при следующем запуске
1143     QSampler вы сможете изменить параметры сеанса.
1144    
1145     Хотите ли вы остановить LinuxSampler или же оставить
1146     его работающим в фоновом режиме?</translation>
1147     </message>
1148     <message>
1149 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2705"/>
1150 capela 2074 <source>Server is stopping...</source>
1151     <translation>Zastavuje se server...</translation>
1152     </message>
1153     <message>
1154 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2746"/>
1155 capela 2074 <source>Server is being forced...</source>
1156     <translation>Server je nucen...</translation>
1157     </message>
1158     <message>
1159 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2757"/>
1160 capela 2074 <source>Server was stopped with exit status %1.</source>
1161     <translation>Server byl zastaven se stavem ukončení %1.</translation>
1162     </message>
1163     <message>
1164 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2801"/>
1165 capela 2074 <source>Client connecting...</source>
1166     <translation>Připojuje se klient...</translation>
1167     </message>
1168     <message>
1169 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2813"/>
1170 capela 2074 <source>Could not connect to server as client.
1171    
1172     Sorry.</source>
1173     <translation>Nepodařilo se připojit k serveru jako klient.
1174    
1175     Promiňte.</translation>
1176     </message>
1177     <message>
1178 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2824"/>
1179 capela 2074 <source>Client receive timeout is set to %1 msec.</source>
1180     <translation>Přerušení přijetí klienta je nastavena na %1 msec.</translation>
1181     </message>
1182     <message>
1183 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2863"/>
1184 capela 2074 <source>Client connected.</source>
1185     <translation>Klient připojen.</translation>
1186     </message>
1187     <message>
1188 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2896"/>
1189 capela 2074 <source>Client disconnecting...</source>
1190     <translation>Odpojuje se klient...</translation>
1191     </message>
1192     <message>
1193 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2934"/>
1194 capela 2074 <source>Client disconnected.</source>
1195     <translation>Klient odpojen.</translation>
1196     </message>
1197     <message>
1198 capela 2117 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2692"/>
1199 capela 2074 <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1200     running in the background. The sampler would continue to work
1201     according to your current sampler session and you could alter the
1202     sampler session at any time by relaunching QSampler.
1203    
1204     Do you want LinuxSampler to stop?</source>
1205     <translation>Máte volbu, kterou zadní část programu (LinuxSampler)
1206     udržujete běžící na pozadí. Sampler bude pokračovat v práci
1207     podle vašeho nynějšího sezení sampleru a vy můžete změnit
1208     sezení sampleru kdykoli novým spuštěním QSampleru.
1209    
1210     Chcete zastavit LinuxSampler?</translation>
1211     </message>
1212     </context>
1213     <context>
1214     <name>QSampler::Messages</name>
1215     <message>
1216     <location filename="../qsamplerMessages.cpp" line="93"/>
1217     <source>Messages</source>
1218     <translation>Hlášení</translation>
1219     </message>
1220     <message>
1221     <location filename="../qsamplerMessages.cpp" line="235"/>
1222     <source>Logging stopped --- %1 ---</source>
1223     <translation>Vedení zápisu zastaveno --- %1 ---</translation>
1224     </message>
1225     <message>
1226     <location filename="../qsamplerMessages.cpp" line="245"/>
1227     <source>Logging started --- %1 ---</source>
1228     <translation>Vedení zápisu spuštěno --- %1 ---</translation>
1229     </message>
1230     </context>
1231     <context>
1232     <name>QSampler::MidiInstrumentsModel</name>
1233     <message>
1234     <source>Persistent</source>
1235     <translation type="obsolete">Trvalý</translation>
1236     </message>
1237     <message>
1238     <source>On Demand Hold</source>
1239     <translation type="obsolete">Držení na požádání</translation>
1240     </message>
1241     <message>
1242     <source>On Demand</source>
1243     <translation type="obsolete">Na požádání</translation>
1244     </message>
1245     <message>
1246     <source>Name</source>
1247     <translation type="obsolete">Název</translation>
1248     </message>
1249     <message>
1250     <source>Map</source>
1251     <translation type="obsolete">Přiřazení</translation>
1252     </message>
1253     <message>
1254     <source>Bank</source>
1255     <translation type="obsolete">Banka</translation>
1256     </message>
1257     <message>
1258     <source>Prog</source>
1259     <translation type="obsolete">Program</translation>
1260     </message>
1261     <message>
1262     <source>Engine</source>
1263     <translation type="obsolete">Stroj</translation>
1264     </message>
1265     <message>
1266     <source>File</source>
1267     <translation type="obsolete">Soubor</translation>
1268     </message>
1269     <message>
1270     <source>Nr</source>
1271     <translation type="obsolete">Číslo</translation>
1272     </message>
1273     <message>
1274     <source>Vol</source>
1275     <translation type="obsolete">Hlasitost</translation>
1276     </message>
1277     <message>
1278     <source>Mode</source>
1279     <translation type="obsolete">Režim</translation>
1280     </message>
1281     <message>
1282     <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
1283    
1284     Sorry.</source>
1285     <translation type="obsolete">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
1286    
1287     Promiňte.</translation>
1288     </message>
1289     </context>
1290     <context>
1291     <name>QSampler::OptionsForm</name>
1292     <message>
1293     <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="240"/>
1294     <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="253"/>
1295     <source>This parameter is not supported by the current sampler version in use.</source>
1296     <translation>Tento parametr není podporován současnou používanou verzí sampleru.</translation>
1297     </message>
1298     <message>
1299     <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="245"/>
1300     <source>The max. amount of voices the sampler shall process simultaniously.</source>
1301     <translation>Největší množství hlasů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1302     </message>
1303     <message>
1304     <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="258"/>
1305     <source>The max. amount of disk streams the sampler shall process simultaniously.</source>
1306     <translation>Největší množství diskových proudů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1307     </message>
1308     <message>
1309     <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="265"/>
1310     <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="268"/>
1311     <source>QSampler was built without support for this parameter.</source>
1312     <translation>QSampler byl sestaven bez podpory pro tento parametr.</translation>
1313     </message>
1314     <message>
1315     <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="344"/>
1316     <source>Warning</source>
1317     <translation>Varování</translation>
1318     </message>
1319     <message>
1320     <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="345"/>
1321     <source>Some settings have been changed.
1322    
1323     Do you want to apply the changes?</source>
1324     <translation>Některá nastavení byla změněna.
1325    
1326     Chcete použít změny?</translation>
1327     </message>
1328     <message>
1329     <source>Apply</source>
1330     <translation type="obsolete">Применить</translation>
1331     </message>
1332     <message>
1333     <source>Discard</source>
1334     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
1335     </message>
1336     <message>
1337     <source>Cancel</source>
1338     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
1339     </message>
1340     <message>
1341     <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="409"/>
1342     <source>Messages Log</source>
1343     <translation>Zápis hlášení</translation>
1344     </message>
1345     <message>
1346     <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="411"/>
1347     <source>Log files</source>
1348     <translation>Soubory s hlášeními</translation>
1349     </message>
1350     </context>
1351     <context>
1352     <name>qsamplerChannelForm</name>
1353     <message>
1354     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="45"/>
1355     <source>Qsampler: Channel</source>
1356     <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1357     </message>
1358     <message>
1359     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="91"/>
1360     <source>Browse for instrument filename</source>
1361     <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
1362     </message>
1363     <message>
1364     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="118"/>
1365     <source>Instrument name</source>
1366     <translation>Název nástroje</translation>
1367     </message>
1368     <message>
1369     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="125"/>
1370     <source>&amp;Engine:</source>
1371     <translation>&amp;Stroj:</translation>
1372     </message>
1373     <message>
1374     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="149"/>
1375     <source>Engine name</source>
1376     <translation>Název stroje</translation>
1377     </message>
1378     <message>
1379     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="156"/>
1380     <source>&amp;Filename:</source>
1381     <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1382     </message>
1383     <message>
1384     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="172"/>
1385     <source>&amp;Instrument:</source>
1386     <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1387     </message>
1388     <message>
1389     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="202"/>
1390     <source>Instrument filename</source>
1391     <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1392     </message>
1393     <message>
1394     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="214"/>
1395     <source>MIDI / Input</source>
1396     <translation>MIDI/Vstup</translation>
1397     </message>
1398     <message>
1399     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="242"/>
1400     <source>MIDI input device</source>
1401     <translation>Vstupní zařízení pro MIDI</translation>
1402     </message>
1403     <message>
1404     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="272"/>
1405     <source>MIDI input device setup</source>
1406     <translation>Nastavení vstupního zařízení pro MIDI</translation>
1407     </message>
1408     <message>
1409     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="287"/>
1410     <source>&amp;Map:</source>
1411     <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1412     </message>
1413     <message>
1414     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="303"/>
1415     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="632"/>
1416     <source>&amp;Device:</source>
1417     <translation>&amp;Zařízení:</translation>
1418     </message>
1419     <message>
1420     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="335"/>
1421     <source>Instrument map</source>
1422     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1423     </message>
1424     <message>
1425     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="360"/>
1426     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="689"/>
1427     <source>&amp;Type:</source>
1428     <translation>&amp;Typ:</translation>
1429     </message>
1430     <message>
1431     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="392"/>
1432     <source>MIDI input driver type</source>
1433     <translation>Typ ovladače pro vstup MIDI</translation>
1434     </message>
1435     <message>
1436     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="415"/>
1437     <source>&amp;Port:</source>
1438     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
1439     </message>
1440     <message>
1441     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="431"/>
1442     <source>MIDI input port number</source>
1443     <translation>Číslo přípojky pro vstup MIDI</translation>
1444     </message>
1445     <message>
1446     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="438"/>
1447     <source>&amp;Channel:</source>
1448     <translation>&amp;Каnál:</translation>
1449     </message>
1450     <message>
1451     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="454"/>
1452     <source>MIDI input channel</source>
1453     <translation>Vstupní kanál MIDI</translation>
1454     </message>
1455     <message>
1456     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="458"/>
1457     <source>1</source>
1458     <translation>1</translation>
1459     </message>
1460     <message>
1461     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="463"/>
1462     <source>2</source>
1463     <translation>2</translation>
1464     </message>
1465     <message>
1466     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="468"/>
1467     <source>3</source>
1468     <translation>3</translation>
1469     </message>
1470     <message>
1471     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="473"/>
1472     <source>4</source>
1473     <translation>4</translation>
1474     </message>
1475     <message>
1476     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="478"/>
1477     <source>5</source>
1478     <translation>5</translation>
1479     </message>
1480     <message>
1481     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="483"/>
1482     <source>6</source>
1483     <translation>6</translation>
1484     </message>
1485     <message>
1486     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="488"/>
1487     <source>7</source>
1488     <translation>7</translation>
1489     </message>
1490     <message>
1491     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="493"/>
1492     <source>8</source>
1493     <translation>8</translation>
1494     </message>
1495     <message>
1496     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="498"/>
1497     <source>9</source>
1498     <translation>9</translation>
1499     </message>
1500     <message>
1501     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="503"/>
1502     <source>10</source>
1503     <translation>10</translation>
1504     </message>
1505     <message>
1506     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="508"/>
1507     <source>11</source>
1508     <translation>11</translation>
1509     </message>
1510     <message>
1511     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="513"/>
1512     <source>12</source>
1513     <translation>12</translation>
1514     </message>
1515     <message>
1516     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="518"/>
1517     <source>13</source>
1518     <translation>13</translation>
1519     </message>
1520     <message>
1521     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="523"/>
1522     <source>14</source>
1523     <translation>14</translation>
1524     </message>
1525     <message>
1526     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="528"/>
1527     <source>15</source>
1528     <translation>15</translation>
1529     </message>
1530     <message>
1531     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="533"/>
1532     <source>16</source>
1533     <translation>16</translation>
1534     </message>
1535     <message>
1536     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="538"/>
1537     <source>All</source>
1538     <translation>Vše</translation>
1539     </message>
1540     <message>
1541     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="551"/>
1542     <source>Audio / Output</source>
1543     <translation>Zvuk/Výstup</translation>
1544     </message>
1545     <message>
1546     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="587"/>
1547     <source>Audio output device</source>
1548     <translation>Zvukové výstupní zařízení</translation>
1549     </message>
1550     <message>
1551     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="617"/>
1552     <source>Audio output device setup</source>
1553     <translation>Nastavení zvukového výstupního zařízení</translation>
1554     </message>
1555     <message>
1556     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="664"/>
1557     <source>Audio output driver type</source>
1558     <translation>Typ ovladače pro výstup zvuku</translation>
1559     </message>
1560     <message>
1561     <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="715"/>
1562     <source>Audio routing table</source>
1563     <translation>Tabulka vedení zvuku</translation>
1564     </message>
1565     <message>
1566     <source>OK</source>
1567 capela 2107 <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
1568 capela 2074 </message>
1569     <message>
1570     <source>Cancel</source>
1571 capela 2107 <translation type="obsolete">Zrušit</translation>
1572 capela 2074 </message>
1573     </context>
1574     <context>
1575     <name>qsamplerChannelFxForm</name>
1576     <message>
1577     <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="34"/>
1578     <source>Channel Effects</source>
1579     <translation>Efekty pro kanál</translation>
1580     </message>
1581     <message>
1582     <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="42"/>
1583     <source>FX Send Selection</source>
1584     <translation>Výběr poslání efektů (FX)</translation>
1585     </message>
1586     <message>
1587     <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="76"/>
1588     <source>Creates a new FX Send.
1589     You have to select &apos;Apply&apos; afterwards
1590     to actually create it on sampler side.</source>
1591     <translation>Vytvoří nové poslání efektů (FX).
1592     Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1593     je skutečně vytvořil na straně sampleru.</translation>
1594     </message>
1595     <message>
1596     <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="81"/>
1597     <source>Create</source>
1598     <translation>Vytvořit</translation>
1599     </message>
1600     <message>
1601     <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="91"/>
1602     <source>Schedules the selected FX send for deletion.
1603     You have to select &apos;Apply&apos; afterwards to
1604     actually destroy it on sampler side.</source>
1605     <translation>Rozvrhne vybrané poslání efektů (FX) pro
1606     smazání. Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1607     je skutečně odstranil na straně sampleru.</translation>
1608     </message>
1609     <message>
1610     <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="96"/>
1611     <source>Destroy</source>
1612     <translation>Odstranit</translation>
1613     </message>
1614     <message>
1615     <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="119"/>
1616     <source>FX Send&apos;s Parameters</source>
1617     <translation>Parametry pro poslání efektů (FX)</translation>
1618     </message>
1619     <message>
1620     <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="125"/>
1621     <source>Send Depth
1622     MIDI Controller:</source>
1623     <translation>Poslat ovladač
1624     hloubky MIDI:</translation>
1625     </message>
1626     <message>
1627     <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="136"/>
1628     <source>Current Depth:</source>
1629     <translation>Nynější hloubka:</translation>
1630     </message>
1631     <message>
1632     <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="146"/>
1633     <source>%</source>
1634     <translation>%</translation>
1635     </message>
1636     <message>
1637     <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="165"/>
1638     <source>Audio Routing</source>
1639     <translation>Vedení zvuku</translation>
1640     </message>
1641     </context>
1642     <context>
1643     <name>qsamplerChannelStrip</name>
1644     <message>
1645     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="43"/>
1646     <source>Qsampler: Channel</source>
1647     <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1648     </message>
1649     <message>
1650     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="70"/>
1651     <source>Channel setup</source>
1652     <translation>Nastavení kanálu</translation>
1653     </message>
1654     <message>
1655     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="73"/>
1656     <source>&amp;Channel</source>
1657     <translation>&amp;Каnál</translation>
1658     </message>
1659     <message>
1660     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="79"/>
1661     <source>Alt+C</source>
1662     <translation>Alt+C</translation>
1663     </message>
1664     <message>
1665     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="122"/>
1666     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="132"/>
1667     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="179"/>
1668     <source>--</source>
1669     <translation>--</translation>
1670     </message>
1671     <message>
1672     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="129"/>
1673     <source>Instrument name</source>
1674     <translation>Název nástroje</translation>
1675     </message>
1676     <message>
1677     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="154"/>
1678     <source>MIDI port / channel</source>
1679     <translation>Přípojka/kanál MIDI</translation>
1680     </message>
1681     <message>
1682     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="157"/>
1683     <source>-- / --</source>
1684     <translation>-- / --</translation>
1685     </message>
1686     <message>
1687     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="176"/>
1688     <source>Instrument load status</source>
1689     <translation>Stav nahrání nástroje</translation>
1690     </message>
1691     <message>
1692     <source>MIDI Activity</source>
1693     <translation type="obsolete">Činnost MIDI</translation>
1694     </message>
1695     <message>
1696     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="216"/>
1697     <source>MIDI activity</source>
1698     <translation type="unfinished"></translation>
1699     </message>
1700     <message>
1701     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="244"/>
1702     <source>Channel mute</source>
1703     <translation>Ztlumení kanálu</translation>
1704     </message>
1705     <message>
1706     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="247"/>
1707     <source>&amp;Mute</source>
1708     <translation>&amp;Ztlumení</translation>
1709     </message>
1710     <message>
1711     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="250"/>
1712     <source>Alt+M</source>
1713     <translation>Alt+M</translation>
1714     </message>
1715     <message>
1716     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="266"/>
1717     <source>Channel solo</source>
1718     <translation>Sólo kanálu</translation>
1719     </message>
1720     <message>
1721     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="269"/>
1722     <source>&amp;Solo</source>
1723     <translation>&amp;Sólo</translation>
1724     </message>
1725     <message>
1726     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="272"/>
1727     <source>Alt+S</source>
1728     <translation>Alt+S</translation>
1729     </message>
1730     <message>
1731     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="294"/>
1732     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="325"/>
1733     <source>Channel volume</source>
1734     <translation>Hlasitost kanálu</translation>
1735     </message>
1736     <message>
1737     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="328"/>
1738     <source> %</source>
1739     <translation> %</translation>
1740     </message>
1741     <message>
1742     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="344"/>
1743     <source>Edit Channel&apos;s Effect Settings</source>
1744     <translation>Upravit nastavení efektů kanálu</translation>
1745     </message>
1746     <message>
1747     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="347"/>
1748     <source>&amp;FX</source>
1749     <translation>&amp;Efekty (FX)</translation>
1750     </message>
1751     <message>
1752     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="350"/>
1753     <source>Alt+F</source>
1754     <translation>Alt+F</translation>
1755     </message>
1756     <message>
1757     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="363"/>
1758     <source>Edit channel&apos;s instrument</source>
1759     <translation>Upravit nástroj kanálu</translation>
1760     </message>
1761     <message>
1762     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="366"/>
1763     <source>&amp;Edit</source>
1764     <translation>&amp;Upravit</translation>
1765     </message>
1766     <message>
1767     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="369"/>
1768     <source>Alt+E</source>
1769     <translation>Alt+E</translation>
1770     </message>
1771     <message>
1772     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="394"/>
1773     <source>Least buffer fill stream usage (%)</source>
1774     <translation>Použití proudu posledního naplnění vyrovnávací paměti (%)</translation>
1775     </message>
1776     <message>
1777     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="416"/>
1778     <source>Stream / Voice count</source>
1779     <translation>Počet proudů/hlasů</translation>
1780     </message>
1781     <message>
1782     <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="428"/>
1783     <source>--/--</source>
1784     <translation>--/--</translation>
1785     </message>
1786     </context>
1787     <context>
1788     <name>qsamplerDeviceForm</name>
1789     <message>
1790     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="37"/>
1791     <source>Qsampler: Devices</source>
1792     <translation>Qsampler: Zařízení</translation>
1793     </message>
1794     <message>
1795     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="73"/>
1796     <source>Device list</source>
1797     <translation>Seznam zařízení</translation>
1798     </message>
1799     <message>
1800     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="83"/>
1801     <source>Devices</source>
1802     <translation>Zařízení</translation>
1803     </message>
1804     <message>
1805     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="127"/>
1806     <source>Device name</source>
1807     <translation>Název zařízení</translation>
1808     </message>
1809     <message>
1810     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="140"/>
1811     <source>Dri&amp;ver:</source>
1812     <translation>&amp;Ovladač:</translation>
1813     </message>
1814     <message>
1815     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="156"/>
1816     <source>Driver type name</source>
1817     <translation>Název pro typ ovladače</translation>
1818     </message>
1819     <message>
1820     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="196"/>
1821     <source>Channel:</source>
1822     <translation>Kanál:</translation>
1823     </message>
1824     <message>
1825     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="226"/>
1826     <source>Device port/channel</source>
1827     <translation>Přípojka/kanál zařízení</translation>
1828     </message>
1829     <message>
1830     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="261"/>
1831     <source>Refresh device list view</source>
1832     <translation>Obnovit pohled na seznam zařízení</translation>
1833     </message>
1834     <message>
1835     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="264"/>
1836     <source>&amp;Refresh</source>
1837     <translation>&amp;Obnovit</translation>
1838     </message>
1839     <message>
1840     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="270"/>
1841     <source>Alt+R</source>
1842     <translation>Alt+R</translation>
1843     </message>
1844     <message>
1845     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="293"/>
1846     <source>Create device</source>
1847     <translation>Vytvořit zařízení</translation>
1848     </message>
1849     <message>
1850     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="296"/>
1851     <source>&amp;Create</source>
1852     <translation>&amp;Vytvořit</translation>
1853     </message>
1854     <message>
1855     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="302"/>
1856     <source>Alt+C</source>
1857     <translation>Alt+C</translation>
1858     </message>
1859     <message>
1860     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="309"/>
1861     <source>Delete device</source>
1862     <translation>Smazat zařízení</translation>
1863     </message>
1864     <message>
1865     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="312"/>
1866     <source>&amp;Delete</source>
1867     <translation>&amp;Smazat</translation>
1868     </message>
1869     <message>
1870     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="318"/>
1871     <source>Alt+D</source>
1872     <translation>Alt+D</translation>
1873     </message>
1874     <message>
1875     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="325"/>
1876     <source>Close this dialog</source>
1877     <translation>Zavřít tento dialog</translation>
1878     </message>
1879     <message>
1880     <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="328"/>
1881     <source>Close</source>
1882     <translation>Zavřít</translation>
1883     </message>
1884     </context>
1885     <context>
1886     <name>qsamplerInstrumentForm</name>
1887     <message>
1888     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="37"/>
1889     <source>Qsampler: MIDI Instrument</source>
1890     <translation>Qsampler: Nástroj MIDI</translation>
1891     </message>
1892     <message>
1893     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="60"/>
1894     <source>Engine name</source>
1895     <translation>Název stroje</translation>
1896     </message>
1897     <message>
1898     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="67"/>
1899     <source>&amp;Engine:</source>
1900     <translation>&amp;Stroj:</translation>
1901     </message>
1902     <message>
1903     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="83"/>
1904     <source>&amp;Prog:</source>
1905     <translation>&amp;Program:</translation>
1906     </message>
1907     <message>
1908     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="99"/>
1909     <source>Program (0-127)</source>
1910     <translation>Program (0-127)</translation>
1911     </message>
1912     <message>
1913     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="112"/>
1914     <source>Vol&amp;ume:</source>
1915     <translation>&amp;Hlasitost:</translation>
1916     </message>
1917     <message>
1918     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="128"/>
1919     <source>&amp;Map:</source>
1920     <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1921     </message>
1922     <message>
1923     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="144"/>
1924     <source>&amp;Bank:</source>
1925     <translation>&amp;Banka:</translation>
1926     </message>
1927     <message>
1928     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="160"/>
1929     <source>Bank (0-16383)</source>
1930     <translation>Banka (0-16383)</translation>
1931     </message>
1932     <message>
1933     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="176"/>
1934     <source>Instrument filename</source>
1935     <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1936     </message>
1937     <message>
1938     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="186"/>
1939     <source>M&amp;ode:</source>
1940     <translation>&amp;Režim:</translation>
1941     </message>
1942     <message>
1943     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="218"/>
1944     <source>&amp;Filename:</source>
1945     <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1946     </message>
1947     <message>
1948     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="234"/>
1949     <source>&amp;Name:</source>
1950     <translation>&amp;Název:</translation>
1951     </message>
1952     <message>
1953     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="250"/>
1954     <source>Instrument map</source>
1955     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1956     </message>
1957     <message>
1958     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="257"/>
1959     <source>&amp;Instrument:</source>
1960     <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1961     </message>
1962     <message>
1963     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="279"/>
1964     <source>Instrument name</source>
1965     <translation>Název nástroje</translation>
1966     </message>
1967     <message>
1968     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="286"/>
1969     <source>Volume (%)</source>
1970     <translation>Hlasitost (%)</translation>
1971     </message>
1972     <message>
1973     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="289"/>
1974     <source> %</source>
1975     <translation> %</translation>
1976     </message>
1977     <message>
1978     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="299"/>
1979     <source>Name</source>
1980     <translation>Název</translation>
1981     </message>
1982     <message>
1983     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="306"/>
1984     <source>Load mode</source>
1985     <translation>Nahrát režim</translation>
1986     </message>
1987     <message>
1988     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="310"/>
1989     <source>Default</source>
1990     <translation>Výchozí</translation>
1991     </message>
1992     <message>
1993     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="315"/>
1994     <source>On Demand</source>
1995     <translation>Na požádání</translation>
1996     </message>
1997     <message>
1998     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="320"/>
1999     <source>On Demand Hold</source>
2000     <translation>Držení na požádání</translation>
2001     </message>
2002     <message>
2003     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="325"/>
2004     <source>Persistent</source>
2005     <translation>Trvalý</translation>
2006     </message>
2007     <message>
2008     <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="348"/>
2009     <source>Browse for instrument filename</source>
2010     <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
2011     </message>
2012     <message>
2013     <source>O&amp;K</source>
2014 capela 2107 <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
2015 capela 2074 </message>
2016     <message>
2017     <source>Alt+K</source>
2018 capela 2107 <translation type="obsolete">Alt+K</translation>
2019 capela 2074 </message>
2020     <message>
2021     <source>C&amp;ancel</source>
2022 capela 2107 <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
2023 capela 2074 </message>
2024     <message>
2025     <source>Alt+A</source>
2026 capela 2107 <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
2027 capela 2074 </message>
2028     </context>
2029     <context>
2030     <name>qsamplerInstrumentListForm</name>
2031     <message>
2032     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="35"/>
2033     <source>Qsampler: Instruments</source>
2034     <translation>Qsampler: Nástroje</translation>
2035     </message>
2036     <message>
2037     <source>&amp;Context</source>
2038     <translation type="obsolete">&amp;Souvislosti</translation>
2039     </message>
2040     <message>
2041     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="57"/>
2042     <source>New &amp;Instrument...</source>
2043     <translation>&amp;Nový nástroj...</translation>
2044     </message>
2045     <message>
2046     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="60"/>
2047     <source>New</source>
2048     <translation>Nový</translation>
2049     </message>
2050     <message>
2051     <source>Insert</source>
2052     <translation type="obsolete">Vložit</translation>
2053     </message>
2054     <message>
2055     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="63"/>
2056     <source>Ins</source>
2057     <translation type="unfinished"></translation>
2058     </message>
2059     <message>
2060     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="71"/>
2061     <source>&amp;Edit...</source>
2062     <translation>&amp;Upravit...</translation>
2063     </message>
2064     <message>
2065     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="74"/>
2066     <source>Edit</source>
2067     <translation>Upravit</translation>
2068     </message>
2069     <message>
2070     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="77"/>
2071     <source>Enter</source>
2072     <translation>Enter</translation>
2073     </message>
2074     <message>
2075     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="85"/>
2076     <source>&amp;Delete</source>
2077     <translation>&amp;Smazat</translation>
2078     </message>
2079     <message>
2080     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="88"/>
2081     <source>Delete</source>
2082     <translation>Smazat</translation>
2083     </message>
2084     <message>
2085     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="91"/>
2086     <source>Del</source>
2087     <translation type="unfinished"></translation>
2088     </message>
2089     <message>
2090     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="99"/>
2091     <source>&amp;Refresh</source>
2092     <translation>&amp;Obnovit</translation>
2093     </message>
2094     <message>
2095     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="102"/>
2096     <source>Refresh</source>
2097     <translation>Obnovit</translation>
2098     </message>
2099     <message>
2100     <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="105"/>
2101     <source>F5</source>
2102     <translation>F5</translation>
2103     </message>
2104     </context>
2105     <context>
2106     <name>qsamplerMainForm</name>
2107     <message>
2108     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="34"/>
2109     <source>MainWindow</source>
2110     <translation>Hlavní okno</translation>
2111     </message>
2112     <message>
2113     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="93"/>
2114     <source>&amp;Edit</source>
2115     <translation>&amp;Úpravy</translation>
2116     </message>
2117     <message>
2118     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="106"/>
2119     <source>&amp;View</source>
2120     <translation>&amp;Pohled</translation>
2121     </message>
2122     <message>
2123     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="110"/>
2124     <source>MIDI Device Status</source>
2125     <translation>Stav zařízení MIDI</translation>
2126     </message>
2127     <message>
2128     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="127"/>
2129     <source>&amp;Channels</source>
2130     <translation>&amp;Kanály</translation>
2131     </message>
2132     <message>
2133     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="134"/>
2134     <source>&amp;Help</source>
2135     <translation>&amp;Nápověda</translation>
2136     </message>
2137     <message>
2138     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="141"/>
2139     <source>&amp;File</source>
2140     <translation>&amp;Soubor</translation>
2141     </message>
2142     <message>
2143     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="145"/>
2144     <source>Open &amp;Recent</source>
2145     <translation>Otevřít &amp;nedávný</translation>
2146     </message>
2147     <message>
2148     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="174"/>
2149     <source>&amp;New</source>
2150     <translation>&amp;Nový</translation>
2151     </message>
2152     <message>
2153     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="177"/>
2154     <source>New</source>
2155     <translation>Nový</translation>
2156     </message>
2157     <message>
2158     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="180"/>
2159     <source>New session</source>
2160     <translation>Nové sezení</translation>
2161     </message>
2162     <message>
2163     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="183"/>
2164     <source>New sampler session</source>
2165     <translation>Nové sezení sampleru</translation>
2166     </message>
2167     <message>
2168     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="186"/>
2169     <source>Ctrl+N</source>
2170     <translation>Ctrl+N</translation>
2171     </message>
2172     <message>
2173     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="194"/>
2174     <source>&amp;Open...</source>
2175     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
2176     </message>
2177     <message>
2178     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="197"/>
2179     <source>Open</source>
2180     <translation>Otevřít</translation>
2181     </message>
2182     <message>
2183     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="200"/>
2184     <source>Open session</source>
2185     <translation>Otevřít sezení</translation>
2186     </message>
2187     <message>
2188     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="203"/>
2189     <source>Open sampler session</source>
2190     <translation>Otevřít sezení sampleru</translation>
2191     </message>
2192     <message>
2193     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="206"/>
2194     <source>Ctrl+O</source>
2195     <translation>Ctrl+O</translation>
2196     </message>
2197     <message>
2198     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="214"/>
2199     <source>&amp;Save</source>
2200     <translation>&amp;Uložit</translation>
2201     </message>
2202     <message>
2203     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="217"/>
2204     <source>Save</source>
2205     <translation>Uložit</translation>
2206     </message>
2207     <message>
2208     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="220"/>
2209     <source>Save session</source>
2210     <translation>Uložit sezení</translation>
2211     </message>
2212     <message>
2213     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="223"/>
2214     <source>Save sampler session</source>
2215     <translation>Uložit sezení sampleru</translation>
2216     </message>
2217     <message>
2218     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="226"/>
2219     <source>Ctrl+S</source>
2220     <translation>Ctrl+S</translation>
2221     </message>
2222     <message>
2223     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="231"/>
2224     <source>Save &amp;As...</source>
2225     <translation>Uložit &amp;jako...</translation>
2226     </message>
2227     <message>
2228     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="234"/>
2229     <source>Save As</source>
2230     <translation>Uložit jako</translation>
2231     </message>
2232     <message>
2233     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="237"/>
2234     <source>Save current sampler session with another name</source>
2235     <translation>Uložit nynější sezení sampleru pod jiným názvem</translation>
2236     </message>
2237     <message>
2238     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="248"/>
2239     <source>Rese&amp;t</source>
2240     <translation>Nastavit &amp;znovu</translation>
2241     </message>
2242     <message>
2243     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="251"/>
2244     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="345"/>
2245     <source>Reset</source>
2246     <translation>Nastavit znovu</translation>
2247     </message>
2248     <message>
2249     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="254"/>
2250     <source>Reset instance</source>
2251     <translation>Nastavit znovu řízení</translation>
2252     </message>
2253     <message>
2254     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="257"/>
2255     <source>Reset sampler instance</source>
2256     <translation>Nastavit znovu řízení sampleru</translation>
2257     </message>
2258     <message>
2259     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="260"/>
2260     <source>Ctrl+R</source>
2261     <translation>Ctrl+R</translation>
2262     </message>
2263     <message>
2264     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="268"/>
2265     <source>&amp;Restart</source>
2266     <translation>&amp;Spustit znovu</translation>
2267     </message>
2268     <message>
2269     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="271"/>
2270     <source>Restart</source>
2271     <translation>Spustit znovu</translation>
2272     </message>
2273     <message>
2274     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="274"/>
2275     <source>Restart instance</source>
2276     <translation>Spustit znovu řízení</translation>
2277     </message>
2278     <message>
2279     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="277"/>
2280     <source>Restart sampler instance</source>
2281     <translation>Spustit znovu řízení sampleru</translation>
2282     </message>
2283     <message>
2284     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="280"/>
2285     <source>Ctrl+Shift+R</source>
2286     <translation>Ctrl+Shift+R</translation>
2287     </message>
2288     <message>
2289     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="285"/>
2290     <source>E&amp;xit</source>
2291     <translation>&amp;Ukončit</translation>
2292     </message>
2293     <message>
2294     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="288"/>
2295     <source>Exit</source>
2296     <translation>Ukončit</translation>
2297     </message>
2298     <message>
2299     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="291"/>
2300     <source>Exit this application program</source>
2301     <translation>Ukončit program této aplikace</translation>
2302     </message>
2303     <message>
2304     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="302"/>
2305     <source>&amp;Add Channel</source>
2306     <translation>&amp;Přidat kanál</translation>
2307     </message>
2308     <message>
2309     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="305"/>
2310     <source>Add</source>
2311     <translation>Přidat</translation>
2312     </message>
2313     <message>
2314     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="308"/>
2315     <source>Add channel</source>
2316     <translation>Přidat kanál</translation>
2317     </message>
2318     <message>
2319     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="311"/>
2320     <source>Add a new sampler channel</source>
2321     <translation>Přidat nový kanál do sampleru</translation>
2322     </message>
2323     <message>
2324     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="314"/>
2325     <source>Ctrl+A</source>
2326     <translation>Ctrl+A</translation>
2327     </message>
2328     <message>
2329     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="322"/>
2330     <source>&amp;Remove Channel</source>
2331     <translation>&amp;Odstranit kanál</translation>
2332     </message>
2333     <message>
2334     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="325"/>
2335     <source>Remove</source>
2336     <translation>Odstranit</translation>
2337     </message>
2338     <message>
2339     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="328"/>
2340     <source>Remove channel</source>
2341     <translation>Odstranit kanál</translation>
2342     </message>
2343     <message>
2344     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="331"/>
2345     <source>Remove current sampler channel</source>
2346     <translation>Odstranit nynější kanál ze sampleru</translation>
2347     </message>
2348     <message>
2349     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="334"/>
2350     <source>Ctrl+X</source>
2351     <translation>Ctrl+X</translation>
2352     </message>
2353     <message>
2354     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="342"/>
2355     <source>Re&amp;set Channel</source>
2356     <translation>&amp;Nastavit znovu kanál</translation>
2357     </message>
2358     <message>
2359     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="348"/>
2360     <source>Reset channel</source>
2361     <translation>Nastavit znovu kanál</translation>
2362     </message>
2363     <message>
2364     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="351"/>
2365     <source>Reset current sampler channel</source>
2366     <translation>Na&amp;stavit znovu nynější kanál v sampleru</translation>
2367     </message>
2368     <message>
2369     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="362"/>
2370     <source>R&amp;eset All Channels</source>
2371     <translation>Na&amp;stavit znovu všechny kanály</translation>
2372     </message>
2373     <message>
2374     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="365"/>
2375     <source>Reset All</source>
2376     <translation>Nastavit znovu vše</translation>
2377     </message>
2378     <message>
2379     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="368"/>
2380     <source>Reset all channels</source>
2381     <translation>Nastavit znovu všechny kanály</translation>
2382     </message>
2383     <message>
2384     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="371"/>
2385     <source>Reset all sampler channels</source>
2386     <translation>Nastavit znovu všechny kanály v sampleru</translation>
2387     </message>
2388     <message>
2389     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="382"/>
2390     <source>&amp;Setup Channel...</source>
2391     <translation>&amp;Nastavit kanál...</translation>
2392     </message>
2393     <message>
2394     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="385"/>
2395     <source>Setup</source>
2396     <translation>Nastavit</translation>
2397     </message>
2398     <message>
2399     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="388"/>
2400     <source>Setup channel</source>
2401     <translation>Nastavit kanál</translation>
2402     </message>
2403     <message>
2404     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="391"/>
2405     <source>Setup current sampler channel</source>
2406     <translation>Nastavit nynější kanál v sampleru</translation>
2407     </message>
2408     <message>
2409     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="394"/>
2410     <source>F2</source>
2411     <translation>F2</translation>
2412     </message>
2413     <message>
2414     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="402"/>
2415     <source>Ed&amp;it Channel...</source>
2416     <translation>&amp;Upravit kanál...</translation>
2417     </message>
2418     <message>
2419     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="405"/>
2420     <source>Edit</source>
2421     <translation>Upravit</translation>
2422     </message>
2423     <message>
2424     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="408"/>
2425     <source>Edit channel</source>
2426     <translation>Upravit kanál</translation>
2427     </message>
2428     <message>
2429     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="411"/>
2430     <source>Edit current sampler channel</source>
2431     <translation>Upravit nynější kanál v sampleru</translation>
2432     </message>
2433     <message>
2434     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="414"/>
2435     <source>F9</source>
2436     <translation>F9</translation>
2437     </message>
2438     <message>
2439     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="422"/>
2440     <source>&amp;Menubar</source>
2441     <translation>&amp;Pruh s nabídkami</translation>
2442     </message>
2443     <message>
2444     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="425"/>
2445     <source>Menubar</source>
2446     <translation>Pruh s nabídkami</translation>
2447     </message>
2448     <message>
2449     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="428"/>
2450     <source>Show/hide menubar</source>
2451     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami</translation>
2452     </message>
2453     <message>
2454     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="431"/>
2455     <source>Show/hide the main program window menubar</source>
2456     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami v hlavním programovém okně</translation>
2457     </message>
2458     <message>
2459     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="434"/>
2460     <source>Ctrl+M</source>
2461     <translation>Ctrl+M</translation>
2462     </message>
2463     <message>
2464     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="442"/>
2465     <source>&amp;Toolbar</source>
2466     <translation>&amp;Pruh s nástroji</translation>
2467     </message>
2468     <message>
2469     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="445"/>
2470     <source>viewToolbars</source>
2471     <translation>Zobrazit pruh s nástroji</translation>
2472     </message>
2473     <message>
2474     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="448"/>
2475     <source>Show/hide toolbar</source>
2476     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nástroji</translation>
2477     </message>
2478     <message>
2479     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="451"/>
2480     <source>Show/hide main program window toolbars</source>
2481     <translation>Ukázat/skrýt pruhy s nástroji v hlavním programovém okně</translation>
2482     </message>
2483     <message>
2484     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="454"/>
2485     <source>Ctrl+T</source>
2486     <translation>Ctrl+T</translation>
2487     </message>
2488     <message>
2489     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="462"/>
2490     <source>&amp;Statusbar</source>
2491     <translation>&amp;Stavový řádek</translation>
2492     </message>
2493     <message>
2494     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="465"/>
2495     <source>Statusbar</source>
2496     <translation>Stavový řádek</translation>
2497     </message>
2498     <message>
2499     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="468"/>
2500     <source>Show/hide statusbar</source>
2501     <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek</translation>
2502     </message>
2503     <message>
2504     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="471"/>
2505     <source>Show/hide the main program window statusbar</source>
2506     <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek v hlavním programovém okně</translation>
2507     </message>
2508     <message>
2509     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="482"/>
2510     <source>M&amp;essages</source>
2511     <translation>&amp;Hlášení</translation>
2512     </message>
2513     <message>
2514     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="485"/>
2515     <source>Messages</source>
2516     <translation>Hlášení</translation>
2517     </message>
2518     <message>
2519     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="488"/>
2520     <source>Show/hide messages</source>
2521     <translation>Ukázat/skrýt hlášení</translation>
2522     </message>
2523     <message>
2524     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="491"/>
2525     <source>Show/hide the messages window</source>
2526     <translation>Ukázat/skrýt okno s hlášeními</translation>
2527     </message>
2528     <message>
2529     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="505"/>
2530     <source>&amp;Instruments</source>
2531     <translation>&amp;Nástroje</translation>
2532     </message>
2533     <message>
2534     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="508"/>
2535     <source>Instruments</source>
2536     <translation>Nástroje</translation>
2537     </message>
2538     <message>
2539     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="511"/>
2540     <source>MIDI instruments configuration</source>
2541     <translation>Nastavení nástrojů MIDI</translation>
2542     </message>
2543     <message>
2544     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="514"/>
2545     <source>Show/hide the MIDI instruments configuration window</source>
2546     <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro nástroje</translation>
2547     </message>
2548     <message>
2549     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="517"/>
2550     <source>F10</source>
2551     <translation>F10</translation>
2552     </message>
2553     <message>
2554     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="528"/>
2555     <source>&amp;Devices</source>
2556     <translation>&amp;Zařízení</translation>
2557     </message>
2558     <message>
2559     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="531"/>
2560     <source>Devices</source>
2561     <translation>Zařízení</translation>
2562     </message>
2563     <message>
2564     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="534"/>
2565     <source>Device configuration</source>
2566     <translation>Nastavení zařízení</translation>
2567     </message>
2568     <message>
2569     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="537"/>
2570     <source>Show/hide the device configuration window</source>
2571     <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro zařízení</translation>
2572     </message>
2573     <message>
2574     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="540"/>
2575     <source>F11</source>
2576     <translation>F11</translation>
2577     </message>
2578     <message>
2579     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="545"/>
2580     <source>&amp;Options...</source>
2581     <translation>&amp;Volby...</translation>
2582     </message>
2583     <message>
2584     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="548"/>
2585     <source>Options</source>
2586     <translation>Volby</translation>
2587     </message>
2588     <message>
2589     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="551"/>
2590     <source>General options</source>
2591     <translation>Obecné volby</translation>
2592     </message>
2593     <message>
2594     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="554"/>
2595     <source>Change general application program options</source>
2596     <translation>Změnit obecné volby pro použití programu</translation>
2597     </message>
2598     <message>
2599     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="557"/>
2600     <source>F12</source>
2601     <translation>F12</translation>
2602     </message>
2603     <message>
2604     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="568"/>
2605     <source>&amp;Arrange</source>
2606     <translation>&amp;Uspořádat</translation>
2607     </message>
2608     <message>
2609     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="571"/>
2610     <source>Arrange</source>
2611     <translation>Uspořádat</translation>
2612     </message>
2613     <message>
2614     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="574"/>
2615     <source>Arrange channels</source>
2616     <translation>Uspořádat kanály</translation>
2617     </message>
2618     <message>
2619     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="577"/>
2620     <source>Line up all channel strips</source>
2621     <translation>Seřadit všechny proužky kanálů</translation>
2622     </message>
2623     <message>
2624     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="580"/>
2625     <source>F5</source>
2626     <translation>F5</translation>
2627     </message>
2628     <message>
2629     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="588"/>
2630     <source>A&amp;uto Arrange</source>
2631     <translation>&amp;Uspořádat automaticky</translation>
2632     </message>
2633     <message>
2634     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="591"/>
2635     <source>Auto Arrange</source>
2636     <translation>Uspořádat automaticky</translation>
2637     </message>
2638     <message>
2639     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="594"/>
2640     <source>Auto-arrange channels</source>
2641     <translation>Uspořádat automaticky kanály</translation>
2642     </message>
2643     <message>
2644     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="597"/>
2645     <source>Auto-arrange channel strips</source>
2646     <translation>Uspořádat automaticky proužky kanálů</translation>
2647     </message>
2648     <message>
2649     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="605"/>
2650     <source>&amp;About...</source>
2651     <translation>&amp;O programu...</translation>
2652     </message>
2653     <message>
2654     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="608"/>
2655     <source>About</source>
2656     <translation>O programu</translation>
2657     </message>
2658     <message>
2659     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="611"/>
2660     <source>Show information about this application program</source>
2661     <translation>Ukázat informace o tomto programu</translation>
2662     </message>
2663     <message>
2664     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="619"/>
2665     <source>About &amp;Qt...</source>
2666     <translation>О &amp;Qt...</translation>
2667     </message>
2668     <message>
2669     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="622"/>
2670     <source>About Qt</source>
2671     <translation>O Qt</translation>
2672     </message>
2673     <message>
2674     <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="625"/>
2675     <source>Show information about the Qt toolkit</source>
2676     <translation>Ukázat informace o sadě nástrojů Qt</translation>
2677     </message>
2678     </context>
2679     <context>
2680     <name>qsamplerOptionsForm</name>
2681     <message>
2682     <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="34"/>
2683     <source>Qsampler: Options</source>
2684     <translation>Qsampler: Volby</translation>
2685     </message>
2686     <message>
2687     <source>OK</source>
2688 capela 2107 <translation type="obsolete">OK</translation>
2689 capela 2074 </message>
2690     <message>
2691     <source>Cancel</source>
2692 capela 2107 <translation type="obsolete">Zrušit</translation>
2693 capela 2074 </message>
2694     <message>
2695 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="68"/>
2696 capela 2074 <source>&amp;Server</source>
2697     <translation>&amp;Server</translation>
2698     </message>
2699     <message>
2700 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="86"/>
2701 capela 2074 <source>Settings</source>
2702     <translation>Nastavení</translation>
2703     </message>
2704     <message>
2705 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="107"/>
2706 capela 2074 <source>&amp;Host:</source>
2707     <translation>&amp;Hostitel:</translation>
2708     </message>
2709     <message>
2710 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="135"/>
2711 capela 2074 <source>LinuxSampler server listener port number</source>
2712     <translation>Číslo naslouchací přípojky pro server LinuxSampler</translation>
2713     </message>
2714     <message>
2715 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="142"/>
2716 capela 2074 <source>8888</source>
2717     <translation>8888</translation>
2718     </message>
2719     <message>
2720 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="162"/>
2721 capela 2074 <source>&amp;Port:</source>
2722     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
2723     </message>
2724     <message>
2725 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="190"/>
2726 capela 2074 <source>LinuxSampler server host name or address</source>
2727     <translation>Název hostitele nebo adresa pro server LinuxSampler</translation>
2728     </message>
2729     <message>
2730 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="197"/>
2731 capela 2074 <source>localhost</source>
2732     <translation>localhost</translation>
2733     </message>
2734     <message>
2735 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="211"/>
2736 capela 2074 <source>&amp;Command line:</source>
2737     <translation>&amp;Příkazový řádek:</translation>
2738     </message>
2739     <message>
2740 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="233"/>
2741 capela 2074 <source>Whether to start the LinuxSampler server on local machine</source>
2742     <translation>Spustit server LinuxSampler na místním stroji</translation>
2743     </message>
2744     <message>
2745 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="236"/>
2746 capela 2074 <source>&amp;Start server locally</source>
2747     <translation>&amp;Spustit server místně</translation>
2748     </message>
2749     <message>
2750 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="239"/>
2751 capela 2074 <source>Alt+S</source>
2752     <translation>Alt+S</translation>
2753     </message>
2754     <message>
2755 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="258"/>
2756 capela 2074 <source>Command line to start LinuxSampler server locally</source>
2757     <translation>Příkazový řádek pro místní spuštění serveru LinuxSampler</translation>
2758     </message>
2759     <message>
2760 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="265"/>
2761 capela 2074 <source>linuxsampler</source>
2762     <translation>linuxsampler</translation>
2763     </message>
2764     <message>
2765 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="279"/>
2766 capela 2074 <source>Start &amp;delay:</source>
2767     <translation>&amp;Zpoždění spuštění:</translation>
2768     </message>
2769     <message>
2770 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="313"/>
2771 capela 2074 <source>Delay time in seconds after server startup</source>
2772     <translation>Čas zpoždění v sekundách po rozběhnutí serveru</translation>
2773     </message>
2774     <message>
2775 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="316"/>
2776 capela 2074 <source> secs</source>
2777     <translation> s</translation>
2778     </message>
2779     <message>
2780 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="398"/>
2781 capela 2074 <source>Receive timeout in milliseconds</source>
2782     <translation>Přijmout přerušení v ms</translation>
2783     </message>
2784     <message>
2785 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="401"/>
2786     <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="865"/>
2787 capela 2074 <source> msec</source>
2788     <translation> ms</translation>
2789     </message>
2790     <message>
2791 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="426"/>
2792 capela 2074 <source>&amp;Timeout:</source>
2793     <translation>&amp;Přerušení:</translation>
2794     </message>
2795     <message>
2796 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="467"/>
2797 capela 2074 <source>Logging</source>
2798     <translation>Vedení zápisů</translation>
2799     </message>
2800     <message>
2801 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="494"/>
2802 capela 2074 <source>Messages log file</source>
2803     <translation>Soubor se zápisy hlášení LinuxSampleru</translation>
2804     </message>
2805     <message>
2806 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="525"/>
2807 capela 2074 <source>Browse for the messages log file location</source>
2808     <translation>Procházet umístění souboru se zápisem hlášení</translation>
2809     </message>
2810     <message>
2811 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="528"/>
2812 capela 2074 <source>...</source>
2813     <translation>...</translation>
2814     </message>
2815     <message>
2816 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="541"/>
2817 capela 2074 <source>Whether to activate a messages logging to file.</source>
2818     <translation>Spustit zápis hlášení do souboru.</translation>
2819     </message>
2820     <message>
2821 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="544"/>
2822 capela 2074 <source>&amp;Messages log file:</source>
2823     <translation>Soubor se &amp;zápisem hlášení:</translation>
2824     </message>
2825     <message>
2826 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="547"/>
2827     <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1054"/>
2828 capela 2074 <source>Alt+M</source>
2829     <translation>Alt+M</translation>
2830     </message>
2831     <message>
2832 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="566"/>
2833 capela 2074 <source>&amp;Tuning</source>
2834     <translation>&amp;Ladění</translation>
2835     </message>
2836     <message>
2837 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="578"/>
2838 capela 2074 <source>Limits</source>
2839     <translation>Mezní hodnoty</translation>
2840     </message>
2841     <message>
2842 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="593"/>
2843 capela 2074 <source>Maximum number of voices:</source>
2844     <translation>Nejvyšší počet hlasů:</translation>
2845     </message>
2846     <message>
2847 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="612"/>
2848 capela 2074 <source>Maximum number of voices</source>
2849     <translation>Nejvyšší počet hlasů</translation>
2850     </message>
2851     <message>
2852 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="641"/>
2853 capela 2074 <source>Maximum number of disk streams:</source>
2854     <translation>Nejvyšší počet diskových proudů:</translation>
2855     </message>
2856     <message>
2857 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="660"/>
2858 capela 2074 <source>Maximum number of disk streams</source>
2859     <translation>Nejvyšší počet diskových proudů</translation>
2860     </message>
2861     <message>
2862 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="695"/>
2863 capela 2074 <source>&amp;Display</source>
2864     <translation>&amp;Zobrazení</translation>
2865     </message>
2866     <message>
2867 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="707"/>
2868 capela 2074 <source>Channels</source>
2869     <translation>Kanály</translation>
2870     </message>
2871     <message>
2872 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="746"/>
2873 capela 2074 <source>Sample channel display font display</source>
2874     <translation>Zobrazení písma při zobrazení kanálu s ukázkou</translation>
2875     </message>
2876     <message>
2877 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="777"/>
2878 capela 2074 <source>Select font for the channel display</source>
2879     <translation>Vybrat písmo pro zobrazení kanálu</translation>
2880     </message>
2881     <message>
2882 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="780"/>
2883     <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1013"/>
2884 capela 2074 <source>&amp;Font...</source>
2885     <translation>&amp;Písmo...</translation>
2886     </message>
2887     <message>
2888 capela 2107 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="783"/>
2889     <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1016"/>
2890 capela 2074 <source>Alt+F</source>
2891     <translation>Alt+F</translation>
2892   &nbs