/[svn]/qsampler/trunk/src/translations/qsampler_cs.ts
ViewVC logotype

Diff of /qsampler/trunk/src/translations/qsampler_cs.ts

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 3048 by capela, Mon Oct 17 16:23:15 2016 UTC revision 3049 by capela, Sat Dec 3 09:47:38 2016 UTC
# Line 88  Promiňte.</translation> Line 88  Promiňte.</translation>
88      </message>      </message>
89      <message>      <message>
90          <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="469"/>          <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="469"/>
91          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2155"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2136"/>
92          <source>Volume: %1.</source>          <source>Volume: %1.</source>
93          <translation>Hlasitost: %1.</translation>          <translation>Hlasitost: %1.</translation>
94      </message>      </message>
# Line 280  Promiňte.</translation> Line 280  Promiňte.</translation>
280          <translation>Volba -p vyžaduje argument (název přípojky - brány).</translation>          <translation>Volba -p vyžaduje argument (název přípojky - brány).</translation>
281      </message>      </message>
282      <message>      <message>
283          <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="340"/>          <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="587"/>
         <source>Qt: %1  
 </source>  
         <translation type="unfinished"></translation>  
     </message>  
     <message>  
         <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="342"/>  
         <source>%1: %2  (%3)  
 </source>  
         <translation type="unfinished"></translation>  
     </message>  
     <message>  
         <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="588"/>  
284          <source>Sent fine tuning settings.</source>          <source>Sent fine tuning settings.</source>
285          <translation>Poslána nastavení pěkného ladění.</translation>          <translation>Poslána nastavení pěkného ladění.</translation>
286      </message>      </message>
# Line 629  Promiňte.</translation> Line 617  Promiňte.</translation>
617      </message>      </message>
618      <message>      <message>
619          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="305"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="305"/>
620          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2113"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2094"/>
621          <source>Connected</source>          <source>Connected</source>
622          <translation>Spojeno</translation>          <translation>Spojeno</translation>
623      </message>      </message>
624      <message>      <message>
625          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="321"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="321"/>
626          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2127"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2108"/>
627          <source>MOD</source>          <source>MOD</source>
628          <translation>MOD</translation>          <translation>MOD</translation>
629      </message>      </message>
# Line 673  Promiňte.</translation> Line 661  Promiňte.</translation>
661      <message>      <message>
662          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="872"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="872"/>
663          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="896"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="896"/>
664          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1433"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1431"/>
665          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1492"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1490"/>
666          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1606"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1604"/>
667          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2804"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2785"/>
668          <source>Warning</source>          <source>Warning</source>
669          <translation>Varování</translation>          <translation>Varování</translation>
670      </message>      </message>
# Line 734  Promiňte.</translation> Line 722  Promiňte.</translation>
722      </message>      </message>
723      <message>      <message>
724          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1049"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1049"/>
725          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1967"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2003"/>
726          <source>Version</source>          <source>Version</source>
727          <translation>Verze</translation>          <translation>Verze</translation>
728      </message>      </message>
729      <message>      <message>
730          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1051"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1052"/>
         <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1968"/>  
         <source>Build</source>  
         <translation>Sestavení</translation>  
     </message>  
     <message>  
         <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1054"/>  
731          <source>File</source>          <source>File</source>
732          <translation>Soubor</translation>          <translation>Soubor</translation>
733      </message>      </message>
734      <message>      <message>
735          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1056"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1054"/>
736          <source>Date</source>          <source>Date</source>
737          <translation>Datum</translation>          <translation>Datum</translation>
738      </message>      </message>
739      <message>      <message>
740          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1076"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1074"/>
741          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1118"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1116"/>
742          <source>Device</source>          <source>Device</source>
743          <translation>Zařízení</translation>          <translation>Zařízení</translation>
744      </message>      </message>
745      <message>      <message>
746          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1161"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1159"/>
747          <source>MIDI instrument map</source>          <source>MIDI instrument map</source>
748          <translation>Zobrazení nástrojů MIDI</translation>          <translation>Zobrazení nástrojů MIDI</translation>
749      </message>      </message>
750      <message>      <message>
751          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1237"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1235"/>
752          <source>Channel</source>          <source>Channel</source>
753          <translation>Kanál</translation>          <translation>Kanál</translation>
754      </message>      </message>
755      <message>      <message>
756          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1330"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1328"/>
757          <source>Global volume level</source>          <source>Global volume level</source>
758          <translation>Úroveň celkové hlasitosti</translation>          <translation>Úroveň celkové hlasitosti</translation>
759      </message>      </message>
760      <message>      <message>
761          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1344"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1342"/>
762          <source>Some settings could not be saved          <source>Some settings could not be saved
763  to &quot;%1&quot; session file.  to &quot;%1&quot; session file.
764    
# Line 787  do souboru se sezením &quot;%1&quot;. Line 769  do souboru se sezením &quot;%1&quot;.
769  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
770      </message>      </message>
771      <message>      <message>
772          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1357"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1355"/>
773          <source>Save session: &quot;%1&quot;.</source>          <source>Save session: &quot;%1&quot;.</source>
774          <translation>Uložit sezení: &quot;%1&quot;.</translation>          <translation>Uložit sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
775      </message>      </message>
776      <message>      <message>
777          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1434"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1432"/>
778          <source>Resetting the sampler instance will close          <source>Resetting the sampler instance will close
779  all device and channel configurations.  all device and channel configurations.
780    
# Line 809  dočasné rušení MIDI a zvuku. Line 791  dočasné rušení MIDI a zvuku.
791  Chcete přenastavit stroj sampleru nyní?</translation>  Chcete přenastavit stroj sampleru nyní?</translation>
792      </message>      </message>
793      <message>      <message>
794          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1469"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1467"/>
795          <source>Could not reset sampler instance.          <source>Could not reset sampler instance.
796    
797  Sorry.</source>  Sorry.</source>
# Line 818  Sorry.</source> Line 800  Sorry.</source>
800  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
801      </message>      </message>
802      <message>      <message>
803          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1474"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1472"/>
804          <source>Sampler reset.</source>          <source>Sampler reset.</source>
805          <translation>Přenastavení sampleru.</translation>          <translation>Přenastavení sampleru.</translation>
806      </message>      </message>
807      <message>      <message>
808          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1493"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1491"/>
809          <source>New settings will be effective after          <source>New settings will be effective after
810  restarting the client/server connection.  restarting the client/server connection.
811    
# Line 840  dočasné rušení MIDI a zvuku. Line 822  dočasné rušení MIDI a zvuku.
822  Chcete spojení spustit znovu nyní?</translation>  Chcete spojení spustit znovu nyní?</translation>
823      </message>      </message>
824      <message>      <message>
825          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1607"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1605"/>
826          <source>About to remove channel:          <source>About to remove channel:
827    
828  %1  %1
# Line 858  Jste si jistý?</translation> Line 840  Jste si jistý?</translation>
840          <translation type="unfinished"></translation>          <translation type="unfinished"></translation>
841      </message>      </message>
842      <message>      <message>
843          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1450"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1448"/>
844          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1509"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1507"/>
845          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1622"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1620"/>
846          <source>Don&apos;t ask this again</source>          <source>Don&apos;t ask this again</source>
847          <translation type="unfinished"></translation>          <translation type="unfinished"></translation>
848      </message>      </message>
849      <message>      <message>
850          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1846"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1844"/>
851          <source>Information</source>          <source>Information</source>
852          <translation>Informace</translation>          <translation>Informace</translation>
853      </message>      </message>
854      <message>      <message>
855          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1847"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1845"/>
856          <source>Some settings may be only effective          <source>Some settings may be only effective
857  next time you start this program.</source>  next time you start this program.</source>
858          <translation>Některá nastavení se projeví až tehdy,          <translation>Některá nastavení se projeví až tehdy,
859  když příště spustíte tento program.</translation>  když příště spustíte tento program.</translation>
860      </message>      </message>
861      <message>      <message>
862          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1971"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1963"/>
863          <source>Debugging option enabled.</source>          <source>Debugging option enabled.</source>
864          <translation>Povolena volba ladění.</translation>          <translation>Povolena volba ladění.</translation>
865      </message>      </message>
866      <message>      <message>
867          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1976"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1966"/>
868          <source>GIG (libgig) file support disabled.</source>          <source>GIG (libgig) file support disabled.</source>
869          <translation>Zakázána podpora pro soubor GIG (libgig).</translation>          <translation>Zakázána podpora pro soubor GIG (libgig).</translation>
870      </message>      </message>
871      <message>      <message>
872          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1981"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1969"/>
873          <source>LSCP (liblscp) instrument_name support disabled.</source>          <source>LSCP (liblscp) instrument_name support disabled.</source>
874          <translation>Zakázána podpora pro instrument_name v LSCP (liblscp).</translation>          <translation>Zakázána podpora pro instrument_name v LSCP (liblscp).</translation>
875      </message>      </message>
876      <message>      <message>
877          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1986"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1972"/>
878          <source>Sampler channel Mute/Solo support disabled.</source>          <source>Sampler channel Mute/Solo support disabled.</source>
879          <translation>Zakázána podpora pro Ztlumení/Sólo kanálu sampleru.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro Ztlumení/Sólo kanálu sampleru.</translation>
880      </message>      </message>
881      <message>      <message>
882          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1991"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1975"/>
883          <source>LSCP (liblscp) audio_routing support disabled.</source>          <source>LSCP (liblscp) audio_routing support disabled.</source>
884          <translation>Zakázána podpora pro  audio_routing v LSCP (liblscp).</translation>          <translation>Zakázána podpora pro  audio_routing v LSCP (liblscp).</translation>
885      </message>      </message>
886      <message>      <message>
887          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1996"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1978"/>
888          <source>Sampler channel Effect Sends support disabled.</source>          <source>Sampler channel Effect Sends support disabled.</source>
889          <translation>Zakázána podpora pro poslání efektu kanálu sampleru.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro poslání efektu kanálu sampleru.</translation>
890      </message>      </message>
891      <message>      <message>
892          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2001"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1981"/>
893          <source>Global volume support disabled.</source>          <source>Global volume support disabled.</source>
894          <translation>Zakázána podpora pro celkovou hlasitost.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro celkovou hlasitost.</translation>
895      </message>      </message>
896      <message>      <message>
897          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2006"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1984"/>
898          <source>MIDI instrument mapping support disabled.</source>          <source>MIDI instrument mapping support disabled.</source>
899          <translation>Zakázána podpora pro zobrazení nástrojů MIDI.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro zobrazení nástrojů MIDI.</translation>
900      </message>      </message>
901      <message>      <message>
902          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2011"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1987"/>
903          <source>Instrument editing support disabled.</source>          <source>Instrument editing support disabled.</source>
904          <translation>Zakázána podpora pro úpravy nástrojů.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro úpravy nástrojů.</translation>
905      </message>      </message>
906      <message>      <message>
907          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2016"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1990"/>
908          <source>Channel MIDI event support disabled.</source>          <source>Channel MIDI event support disabled.</source>
909          <translation>Zakázána podpora pro události kanálů MIDI.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro události kanálů MIDI.</translation>
910      </message>      </message>
911      <message>      <message>
912          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2021"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1993"/>
913          <source>Device MIDI event support disabled.</source>          <source>Device MIDI event support disabled.</source>
914          <translation>Zakázána podpora pro události zařízení MIDI.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro události zařízení MIDI.</translation>
915      </message>      </message>
916      <message>      <message>
917          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2026"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1996"/>
918          <source>Runtime max. voices / disk streams support disabled.</source>          <source>Runtime max. voices / disk streams support disabled.</source>
919          <translation>Zakázána podpora pro největší množství hlasů/diskových proudy běžících současně.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro největší množství hlasů/diskových proudy běžících současně.</translation>
920      </message>      </message>
921      <message>      <message>
922          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2030"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2011"/>
923          <source>Using</source>          <source>Using</source>
924          <translation>Pomocí</translation>          <translation>Pomocí</translation>
925      </message>      </message>
926      <message>      <message>
927          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2042"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2023"/>
928          <source>Website</source>          <source>Website</source>
929          <translation>Stránky</translation>          <translation>Stránky</translation>
930      </message>      </message>
931      <message>      <message>
932          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2048"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2029"/>
933          <source>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it</source>          <source>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it</source>
934          <translation>Tento program je svobodným programem. Můžete jej šířit a/nebo upravit</translation>          <translation>Tento program je svobodným programem. Můžete jej šířit a/nebo upravit</translation>
935      </message>      </message>
936      <message>      <message>
937          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2049"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2030"/>
938          <source>under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.</source>          <source>under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.</source>
939          <translation>za podmínek GNU General Public License ve verzi 2 nebo pozdější.</translation>          <translation>za podmínek GNU General Public License ve verzi 2 nebo pozdější.</translation>
940      </message>      </message>
941      <message>      <message>
942          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2053"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2034"/>
943          <source>About</source>          <source>About</source>
944          <translation>O programu</translation>          <translation>O programu</translation>
945      </message>      </message>
946      <message>      <message>
947          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2201"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2182"/>
948          <source>Chromatic</source>          <source>Chromatic</source>
949          <translation>Chromatický</translation>          <translation>Chromatický</translation>
950      </message>      </message>
951      <message>      <message>
952          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2203"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2184"/>
953          <source>Drum Kits</source>          <source>Drum Kits</source>
954          <translation>Bicí</translation>          <translation>Bicí</translation>
955      </message>      </message>
956      <message>      <message>
957          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2232"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2213"/>
958          <source>Could not get current list of channels.          <source>Could not get current list of channels.
959    
960  Sorry.</source>  Sorry.</source>
# Line 980  Sorry.</source> Line 962  Sorry.</source>
962  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
963      </message>      </message>
964      <message>      <message>
965          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2471"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2452"/>
966          <source>Error</source>          <source>Error</source>
967          <translation>Chyba</translation>          <translation>Chyba</translation>
968      </message>      </message>
969      <message>      <message>
970          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2480"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2461"/>
971          <source>Don&apos;t show this again</source>          <source>Don&apos;t show this again</source>
972          <translation type="unfinished"></translation>          <translation type="unfinished"></translation>
973      </message>      </message>
974      <message>      <message>
975          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2805"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2786"/>
976          <source>Could not start the LinuxSampler server.          <source>Could not start the LinuxSampler server.
977    
978  Maybe it is already started.</source>  Maybe it is already started.</source>
# Line 999  Maybe it is already started.</source> Line 981  Maybe it is already started.</source>
981  Možná je už spuštěn.</translation>  Možná je už spuštěn.</translation>
982      </message>      </message>
983      <message>      <message>
984          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2844"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2825"/>
985          <source>Server is starting...</source>          <source>Server is starting...</source>
986          <translation>Spouští se server...</translation>          <translation>Spouští se server...</translation>
987      </message>      </message>
988      <message>      <message>
989          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2850"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2831"/>
990          <source>Could not start server.          <source>Could not start server.
991    
992  Sorry.</source>  Sorry.</source>
# Line 1013  Sorry.</source> Line 995  Sorry.</source>
995  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
996      </message>      </message>
997      <message>      <message>
998          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2857"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2838"/>
999          <source>Server was started with PID=%1.</source>          <source>Server was started with PID=%1.</source>
1000          <translation>Server byl spuštěn s PID=%1.</translation>          <translation>Server byl spuštěn s PID=%1.</translation>
1001      </message>      </message>
1002      <message>      <message>
1003          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2874"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2855"/>
1004          <source>The backend&apos;s fate ...</source>          <source>The backend&apos;s fate ...</source>
1005          <translation>Osud zadní části programu...</translation>          <translation>Osud zadní části programu...</translation>
1006      </message>      </message>
1007      <message>      <message>
1008          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2889"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2870"/>
1009          <source>Server is stopping...</source>          <source>Server is stopping...</source>
1010          <translation>Zastavuje se server...</translation>          <translation>Zastavuje se server...</translation>
1011      </message>      </message>
1012      <message>      <message>
1013          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2930"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2911"/>
1014          <source>Server is being forced...</source>          <source>Server is being forced...</source>
1015          <translation>Server je nucen...</translation>          <translation>Server je nucen...</translation>
1016      </message>      </message>
1017      <message>      <message>
1018          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2941"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2922"/>
1019          <source>Server was stopped with exit status %1.</source>          <source>Server was stopped with exit status %1.</source>
1020          <translation>Server byl zastaven se stavem ukončení %1.</translation>          <translation>Server byl zastaven se stavem ukončení %1.</translation>
1021      </message>      </message>
1022      <message>      <message>
1023          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2985"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2966"/>
1024          <source>Client connecting...</source>          <source>Client connecting...</source>
1025          <translation>Připojuje se klient...</translation>          <translation>Připojuje se klient...</translation>
1026      </message>      </message>
1027      <message>      <message>
1028          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2997"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2978"/>
1029          <source>Could not connect to server as client.          <source>Could not connect to server as client.
1030    
1031  Sorry.</source>  Sorry.</source>
# Line 1052  Sorry.</source> Line 1034  Sorry.</source>
1034  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
1035      </message>      </message>
1036      <message>      <message>
1037          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="3008"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2989"/>
1038          <source>Client receive timeout is set to %1 msec.</source>          <source>Client receive timeout is set to %1 msec.</source>
1039          <translation>Přerušení přijetí klienta je nastavena na %1 msec.</translation>          <translation>Přerušení přijetí klienta je nastavena na %1 msec.</translation>
1040      </message>      </message>
1041      <message>      <message>
1042          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="3047"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="3028"/>
1043          <source>Client connected.</source>          <source>Client connected.</source>
1044          <translation>Klient připojen.</translation>          <translation>Klient připojen.</translation>
1045      </message>      </message>
1046      <message>      <message>
1047          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="3080"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="3061"/>
1048          <source>Client disconnecting...</source>          <source>Client disconnecting...</source>
1049          <translation>Odpojuje se klient...</translation>          <translation>Odpojuje se klient...</translation>
1050      </message>      </message>
1051      <message>      <message>
1052          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="3118"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="3099"/>
1053          <source>Client disconnected.</source>          <source>Client disconnected.</source>
1054          <translation>Klient odpojen.</translation>          <translation>Klient odpojen.</translation>
1055      </message>      </message>
1056      <message>      <message>
1057          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2875"/>          <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2856"/>
1058          <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)          <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1059  running in the background. The sampler would continue to work  running in the background. The sampler would continue to work
1060  according to your current sampler session and you could alter the  according to your current sampler session and you could alter the

Legend:
Removed from v.3048  
changed lines
  Added in v.3049

  ViewVC Help
Powered by ViewVC