/[svn]/qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts
ViewVC logotype

Annotation of /qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2042 - (hide annotations) (download)
Fri Jan 8 19:20:37 2010 UTC (10 years, 10 months ago) by capela
File size: 114518 byte(s)
- Fixed DeviceStatusForm compilation for Qt4 < 4.4.

1 capela 2029 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 capela 2037 <!DOCTYPE TS>
3     <TS version="2.0" language="cs_CZ">
4 capela 2029 <context>
5     <name>MidiInstrumentsModel</name>
6     <message>
7     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="151"/>
8     <source>Name</source>
9     <translation>Název</translation>
10     </message>
11     <message>
12     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="152"/>
13     <source>Map</source>
14     <translation>Přiřazení</translation>
15     </message>
16     <message>
17     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="153"/>
18     <source>Bank</source>
19     <translation>Banka</translation>
20     </message>
21     <message>
22     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="154"/>
23     <source>Prog</source>
24     <translation>Program</translation>
25     </message>
26     <message>
27     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="155"/>
28     <source>Engine</source>
29     <translation>Stroj</translation>
30     </message>
31     <message>
32     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="156"/>
33     <source>File</source>
34     <translation>Soubor</translation>
35     </message>
36     <message>
37     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>
38     <source>Nr</source>
39     <translation>Číslo</translation>
40     </message>
41     <message>
42     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>
43     <source>Vol</source>
44     <translation>Hlasitost</translation>
45     </message>
46     <message>
47     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>
48     <source>Mode</source>
49     <translation>Režim</translation>
50     </message>
51     <message>
52     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="270"/>
53     <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
54    
55     Sorry.</source>
56     <translation>Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
57    
58     Promiňte.</translation>
59     </message>
60     </context>
61     <context>
62     <name>QObject</name>
63     <message>
64     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="91"/>
65     <source>Could not add channel.
66    
67     Sorry.</source>
68     <translation>Nepodařilo se přidat kanál.
69    
70     Promiňte.</translation>
71     </message>
72     <message>
73     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="93"/>
74     <source>added.</source>
75     <translation>přidán.</translation>
76     </message>
77     <message>
78     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="114"/>
79     <source>Could not remove channel.
80    
81     Sorry.</source>
82     <translation>Nepodařilo se odstranit kanál.
83    
84     Promiňte.</translation>
85     </message>
86     <message>
87     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="117"/>
88     <source>removed.</source>
89     <translation>odstraněn.</translation>
90     </message>
91     <message>
92     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="142"/>
93     <source>New Channel</source>
94     <translation>Nový kanál</translation>
95     </message>
96     <message>
97     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="142"/>
98     <source>Channel %1</source>
99     <translation>Kanál %1</translation>
100     </message>
101     <message>
102     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="168"/>
103     <source>Engine: %1.</source>
104     <translation>Stroj: %1.</translation>
105     </message>
106     <message>
107 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="224"/>
108 capela 2029 <source>Instrument: &quot;%1&quot; (%2).</source>
109     <translation>Nástroj: &quot;%1&quot; (%2).</translation>
110     </message>
111     <message>
112     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="269"/>
113     <source>MIDI driver: %1.</source>
114     <translation>Ovladač MIDI: %1.</translation>
115     </message>
116     <message>
117     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="297"/>
118     <source>MIDI device: %1.</source>
119     <translation>Zařízení MIDI: %1.</translation>
120     </message>
121     <message>
122     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="325"/>
123     <source>MIDI port: %1.</source>
124     <translation>Přípojka MIDI: %1.</translation>
125     </message>
126     <message>
127     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="353"/>
128     <source>MIDI channel: %1.</source>
129     <translation>Kanál MIDI: %1.</translation>
130     </message>
131     <message>
132     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="381"/>
133     <source>MIDI map: %1.</source>
134     <translation>Přiřazení MIDI: %1.</translation>
135     </message>
136     <message>
137     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="409"/>
138     <source>Audio device: %1.</source>
139     <translation>Zvukové zařízení: %1.</translation>
140     </message>
141     <message>
142     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="438"/>
143     <source>Audio driver: %1.</source>
144     <translation>Zvukový ovladač: %1.</translation>
145     </message>
146     <message>
147 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="466"/>
148 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1969"/>
149 capela 2029 <source>Volume: %1.</source>
150     <translation>Hlasitost: %1.</translation>
151     </message>
152     <message>
153     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="494"/>
154     <source>Mute: %1.</source>
155     <translation>Ztlumení: %1.</translation>
156     </message>
157     <message>
158     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="524"/>
159     <source>Solo: %1.</source>
160     <translation>Sólo: %1.</translation>
161     </message>
162     <message>
163 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="556"/>
164 capela 2029 <source>Audio Channel: %1 -&gt; %2.</source>
165     <translation>Zvukový kanál: %1 -&gt; %2.</translation>
166     </message>
167     <message>
168     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="593"/>
169     <source>Could not get channel information.
170    
171     Sorry.</source>
172     <translation>Nepodařilo se získat informaci o kanále.
173    
174     Promiňte.</translation>
175     </message>
176     <message>
177     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="640"/>
178     <source>(none)</source>
179     <translation>(žádná)</translation>
180     </message>
181     <message>
182     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="688"/>
183     <source>reset.</source>
184     <translation>znovu nastaven.</translation>
185     </message>
186     <message>
187 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="708"/>
188 capela 2029 <source>Could not launch an appropriate instrument editor for the given instrument!
189    
190     Make sure you have an appropriate instrument editor like &apos;gigedit&apos; installed and that it placed its mandatory DLL file into the sampler&apos;s plugin directory.</source>
191     <translation>Pro zadaný nástroj se nepodařilo spustit příslušný nástrojový editor!
192    
193     Ujistěte se, že máte nainstalován vhodný editor nástrojů, jakým je &apos;gigedit&apos;, a že tento umístil svůj povinný soubor DLL do adresáře sampleru, ve kterém jsou přídavné moduly.</translation>
194     </message>
195     <message>
196     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="719"/>
197     <source>edit instrument.</source>
198     <translation>upravit nástroj.</translation>
199     </message>
200     <message>
201 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="725"/>
202 capela 2029 <source>Sorry, QSampler was compiled for a version of liblscp which lacks this feature.
203    
204     You may want to update liblscp and recompile QSampler afterwards.</source>
205     <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven pro verzi liblscp, která postrádá tuto funkci.
206    
207     Můžete chtít povýšit liblscp a sestavit QSampler později znovu.</translation>
208     </message>
209     <message>
210     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="746"/>
211     <source>setup...</source>
212     <translation>nastavit...</translation>
213     </message>
214     <message>
215     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="904"/>
216     <source>(No engine)</source>
217     <translation>(Není stroj)</translation>
218     </message>
219     <message>
220     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="909"/>
221     <source>(No instrument)</source>
222     <translation>(Není nástroj)</translation>
223     </message>
224     <message>
225     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="913"/>
226     <source>(Loading instrument...)</source>
227     <translation>(Nahrává se nástroj...)</translation>
228     </message>
229     <message>
230     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="995"/>
231     <source> Device Channel</source>
232     <translation>Kanál zařízení</translation>
233     </message>
234     <message>
235 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="997"/>
236 capela 2029 <source>Audio Channel </source>
237     <translation>Zvukový kanál</translation>
238     </message>
239     <message>
240 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="335"/>
241 capela 2029 <source>channel fx sends...</source>
242     <translation>kanál fx posílá...</translation>
243     </message>
244     <message>
245     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="158"/>
246     <source>Audio</source>
247     <translation>Zvuk</translation>
248     </message>
249     <message>
250     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="164"/>
251     <source>MIDI</source>
252     <translation>MIDI</translation>
253     </message>
254     <message>
255     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="176"/>
256     <source>New %1 device</source>
257     <translation>Nové zařízení %1</translation>
258     </message>
259     <message>
260     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="183"/>
261     <source>Device %1</source>
262     <translation>Zařízení %1</translation>
263     </message>
264     <message>
265     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="379"/>
266     <source>Could not set device parameter value.
267    
268     Sorry.</source>
269     <translation>Nepodařilo se nastavit hodnotu parametru pro zařízení.
270    
271     Promiňte.</translation>
272     </message>
273     <message>
274     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="460"/>
275     <source>created.</source>
276     <translation>vytvořeno.</translation>
277     </message>
278     <message>
279     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="462"/>
280     <source>Could not create device.
281    
282     Sorry.</source>
283     <translation>Nepodařilo se vytvořit zařízení
284    
285     Promiňte.</translation>
286     </message>
287     <message>
288     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="498"/>
289     <source>deleted.</source>
290     <translation>smazáno.</translation>
291     </message>
292     <message>
293     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="501"/>
294     <source>Could not delete device.
295    
296     Sorry.</source>
297     <translation>Nepodařilo se smazat zařízení.
298    
299     Promiňte.</translation>
300     </message>
301     <message>
302 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="897"/>
303 capela 2029 <source>Could not set %1 parameter value.
304    
305     Sorry.</source>
306     <translation>Nepodařilo se nastavit %1 hodnotu parametru.
307    
308     Promiňte.</translation>
309     </message>
310     <message>
311     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="920"/>
312     <source>Audio Devices</source>
313     <translation>Zvuková zařízení</translation>
314     </message>
315     <message>
316     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="924"/>
317     <source>MIDI Devices</source>
318     <translation>Zařízení MIDI</translation>
319     </message>
320     <message>
321     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="131"/>
322     <source>Persistent</source>
323     <translation>Trvalý</translation>
324     </message>
325     <message>
326     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="132"/>
327     <source>On Demand Hold</source>
328     <translation>Držení na požádání</translation>
329     </message>
330     <message>
331     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="133"/>
332     <source>On Demand</source>
333     <translation>Na požádání</translation>
334     </message>
335     <message>
336 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="266"/>
337 capela 2029 <source>Usage: %1 [options] [session-file]
338    
339     </source>
340     <translation>Použití: %1 [volby] [soubor sezení]
341    
342     </translation>
343     </message>
344     <message>
345     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="310"/>
346     <source>Option -h requires an argument (hostname).</source>
347     <translation>Volba -h vyžaduje argument (název hostitele).</translation>
348     </message>
349     <message>
350     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="319"/>
351     <source>Option -p requires an argument (port).</source>
352     <translation>Volba -p vyžaduje argument (název přípojky - brány).</translation>
353     </message>
354     <message>
355     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="331"/>
356     <source>Qt: %1
357     </source>
358     <translation>Qt: %1
359     </translation>
360     </message>
361     <message>
362     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="552"/>
363     <source>Sent fine tuning settings.</source>
364     <translation>Poslána nastavení pěkného ladění.</translation>
365     </message>
366     </context>
367     <context>
368     <name>QSampler::AbstractDeviceParamModel</name>
369     <message>
370     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1004"/>
371     <source>Parameter</source>
372     <translation>Parametr</translation>
373     </message>
374     <message>
375     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1005"/>
376     <source>Value</source>
377     <translation>Hodnota</translation>
378     </message>
379     <message>
380     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1006"/>
381     <source>Description</source>
382     <translation>Popis</translation>
383     </message>
384     </context>
385     <context>
386     <name>QSampler::ChannelForm</name>
387     <message>
388     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="413"/>
389     <source>Some channel settings could not be set.
390    
391     Sorry.</source>
392     <translation>Některá nastavení kanálu se nepodařilo nastavit.
393    
394     Promiňte.</translation>
395     </message>
396     <message>
397     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="439"/>
398     <source>Warning</source>
399     <translation>Varování</translation>
400     </message>
401     <message>
402 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="440"/>
403 capela 2029 <source>Some channel settings have been changed.
404    
405     Do you want to apply the changes?</source>
406     <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
407    
408     Chcete použít změny?</translation>
409     </message>
410     <message>
411     <source>Apply</source>
412     <translation type="obsolete">Применить</translation>
413     </message>
414     <message>
415     <source>Discard</source>
416     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
417     </message>
418     <message>
419     <source>Cancel</source>
420     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
421     </message>
422     <message>
423 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="477"/>
424 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="479"/>
425     <source>Instrument files</source>
426     <translation>Soubory s nástroji</translation>
427     </message>
428     <message>
429     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="604"/>
430     <source>(New MIDI %1 device)</source>
431     <translation>(Nové zařízení MIDI %1)</translation>
432     </message>
433     <message>
434     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="719"/>
435     <source>(New Audio %1 device)</source>
436     <translation>(Nové zvukové zařízení %1)</translation>
437     </message>
438     </context>
439     <context>
440     <name>QSampler::ChannelStrip</name>
441     <message>
442 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="349"/>
443 capela 2029 <source>Unavailable</source>
444     <translation>Nedostupné</translation>
445     </message>
446     <message>
447 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="350"/>
448 capela 2029 <source>Sorry, QSampler was built without FX send support!
449    
450     (Make sure you have a recent liblscp when recompiling QSampler)</source>
451     <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven bez podpory pro poslání FX.
452    
453     (Ujistěte se, že když sestavujete QSampler, máte poslední liblscp)</translation>
454     </message>
455     <message>
456 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="461"/>
457 capela 2029 <source>All</source>
458     <translation>Vše</translation>
459     </message>
460     <message>
461 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="476"/>
462 capela 2029 <source>ERR%1</source>
463     <translation>ERR%1</translation>
464     </message>
465     </context>
466     <context>
467     <name>QSampler::DeviceForm</name>
468     <message>
469     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="277"/>
470     <source>Warning</source>
471     <translation>Varování</translation>
472     </message>
473     <message>
474 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="278"/>
475 capela 2029 <source>About to delete device:
476    
477     %1
478    
479     Are you sure?</source>
480     <translation>Chystáte se smazat zařízení:
481    
482     %1
483    
484     Jste si jistý?</translation>
485     </message>
486     <message>
487     <source>OK</source>
488     <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
489     </message>
490     <message>
491     <source>Cancel</source>
492     <translation type="obsolete">О&amp;тменить</translation>
493     </message>
494     <message>
495     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="438"/>
496     <source>Ch&amp;annel:</source>
497     <translation>&amp;Каnál:</translation>
498     </message>
499     <message>
500     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="441"/>
501     <source>P&amp;ort:</source>
502     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
503     </message>
504     <message>
505     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="618"/>
506     <source>&amp;Create device</source>
507     <translation>&amp;Vytvořit zařízení</translation>
508     </message>
509     <message>
510     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="622"/>
511     <source>&amp;Delete device</source>
512     <translation>&amp;Smazat zařízení</translation>
513     </message>
514     <message>
515     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="627"/>
516     <source>&amp;Refresh</source>
517     <translation>&amp;Obnovit</translation>
518     </message>
519     </context>
520     <context>
521     <name>QSampler::DeviceParamDelegate</name>
522     <message>
523     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1180"/>
524     <source>(none)</source>
525     <translation>(žádný)</translation>
526     </message>
527     </context>
528     <context>
529 capela 2038 <name>QSampler::DeviceStatusForm</name>
530     <message>
531 capela 2042 <location filename="../src/qsamplerDeviceStatusForm.cpp" line="128"/>
532 capela 2038 <source>%1 Status</source>
533     <translation type="unfinished"></translation>
534     </message>
535     </context>
536     <context>
537 capela 2029 <name>QSampler::InstrumentForm</name>
538     <message>
539 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="265"/>
540 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="267"/>
541     <source>Instrument files</source>
542     <translation>Soubory s nástroji</translation>
543     </message>
544     <message>
545     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="369"/>
546     <source>Warning</source>
547     <translation>Varování</translation>
548     </message>
549     <message>
550 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="370"/>
551 capela 2029 <source>Some channel settings have been changed.
552    
553     Do you want to apply the changes?</source>
554     <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
555    
556     Chcete použít změny?</translation>
557     </message>
558     <message>
559     <source>Apply</source>
560     <translation type="obsolete">Применить</translation>
561     </message>
562     <message>
563     <source>Discard</source>
564     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
565     </message>
566     <message>
567     <source>Cancel</source>
568     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
569     </message>
570     </context>
571     <context>
572     <name>QSampler::InstrumentListForm</name>
573     <message>
574     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="52"/>
575     <source>Instrument Map</source>
576     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
577     </message>
578     <message>
579     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="186"/>
580     <source>(All)</source>
581     <translation>(Vše)</translation>
582     </message>
583     <message>
584     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="306"/>
585     <source>Warning</source>
586     <translation>Varování</translation>
587     </message>
588     <message>
589 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="307"/>
590 capela 2029 <source>About to delete instrument map entry:
591    
592     %1
593    
594     Are you sure?</source>
595     <translation>Chystáte se smazat položku v zobrazení nástrojů:
596    
597     %1
598    
599     Jste si jistý?</translation>
600     </message>
601     <message>
602     <source>OK</source>
603     <translation type="obsolete">OK</translation>
604     </message>
605     <message>
606     <source>Cancel</source>
607     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
608     </message>
609     </context>
610     <context>
611     <name>QSampler::MainForm</name>
612     <message>
613 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="179"/>
614 capela 2029 <source>Master volume</source>
615     <translation>Hlavní hlasitost</translation>
616     </message>
617     <message>
618 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="226"/>
619     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1927"/>
620 capela 2029 <source>Connected</source>
621     <translation>Spojeno</translation>
622     </message>
623     <message>
624 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="242"/>
625     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1941"/>
626 capela 2029 <source>MOD</source>
627     <translation>MOD</translation>
628     </message>
629     <message>
630 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="448"/>
631 capela 2029 <source>Ready</source>
632     <translation>Připraven</translation>
633     </message>
634     <message>
635 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="619"/>
636 capela 2029 <source>Notify event: %1 data: %2</source>
637     <translation>Oznámit událost: %1 data: %2</translation>
638     </message>
639     <message>
640 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="684"/>
641 capela 2029 <source>Untitled</source>
642     <translation>Bez názvu</translation>
643     </message>
644     <message>
645 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="707"/>
646 capela 2029 <source>New session: &quot;%1&quot;.</source>
647     <translation>Nové sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
648     </message>
649     <message>
650 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="722"/>
651 capela 2029 <source>Open Session</source>
652     <translation>Otevřít sezení</translation>
653     </message>
654     <message>
655 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="724"/>
656     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="757"/>
657 capela 2029 <source>LSCP Session files</source>
658     <translation>Soubory se sezením LSCP</translation>
659     </message>
660     <message>
661 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="755"/>
662 capela 2029 <source>Save Session</source>
663     <translation>Uložit sezení</translation>
664     </message>
665     <message>
666 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="768"/>
667     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="792"/>
668     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1318"/>
669     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1360"/>
670     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1442"/>
671     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2539"/>
672 capela 2029 <source>Warning</source>
673     <translation>Varování</translation>
674     </message>
675     <message>
676 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="769"/>
677 capela 2029 <source>The file already exists:
678    
679     &quot;%1&quot;
680    
681     Do you want to replace it?</source>
682     <translation>Soubor již existuje:
683    
684     &quot;%1&quot;
685    
686     Chcete jej nahradit?</translation>
687     </message>
688     <message>
689     <source>Replace</source>
690     <translation type="obsolete">Заменить</translation>
691     </message>
692     <message>
693     <source>Cancel</source>
694     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
695     </message>
696     <message>
697 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="793"/>
698 capela 2029 <source>The current session has been changed:
699    
700     &quot;%1&quot;
701    
702     Do you want to save the changes?</source>
703     <translation>Nynější sezení bylo změněno:
704    
705     &quot;%1&quot;
706    
707     Chcete uložit změny?</translation>
708     </message>
709     <message>
710     <source>Save</source>
711     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
712     </message>
713     <message>
714     <source>Discard</source>
715     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
716     </message>
717     <message>
718 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="844"/>
719     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="926"/>
720 capela 2029 <source>Could not open &quot;%1&quot; session file.
721    
722     Sorry.</source>
723     <translation>Nepodařilo se otevřít soubor se sezením &quot;%1&quot;.
724    
725     Promiňte.</translation>
726     </message>
727     <message>
728 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="890"/>
729 capela 2029 <source>Session loaded with errors
730     from &quot;%1&quot;.
731    
732     Sorry.</source>
733     <translation>Sezení nahráno s chybami
734     z &quot;%1&quot;.
735    
736     Promiňte.</translation>
737     </message>
738     <message>
739 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="902"/>
740 capela 2029 <source>Open session: &quot;%1&quot;.</source>
741     <translation>Otevřít sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
742     </message>
743     <message>
744 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="938"/>
745     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1782"/>
746 capela 2029 <source>Version</source>
747     <translation>Verze</translation>
748     </message>
749     <message>
750 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="940"/>
751     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1783"/>
752 capela 2029 <source>Build</source>
753     <translation>Sestavení</translation>
754     </message>
755     <message>
756 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="943"/>
757 capela 2029 <source>File</source>
758     <translation>Soubor</translation>
759     </message>
760     <message>
761 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="945"/>
762 capela 2029 <source>Date</source>
763     <translation>Datum</translation>
764     </message>
765     <message>
766 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="965"/>
767     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1007"/>
768 capela 2029 <source>Device</source>
769     <translation>Zařízení</translation>
770     </message>
771     <message>
772 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1050"/>
773 capela 2029 <source>MIDI instrument map</source>
774     <translation>Zobrazení nástrojů MIDI</translation>
775     </message>
776     <message>
777 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1121"/>
778 capela 2029 <source>Channel</source>
779     <translation>Kanál</translation>
780     </message>
781     <message>
782 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1215"/>
783 capela 2029 <source>Global volume level</source>
784     <translation>Úroveň celkové hlasitosti</translation>
785     </message>
786     <message>
787 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1229"/>
788 capela 2029 <source>Some settings could not be saved
789     to &quot;%1&quot; session file.
790    
791     Sorry.</source>
792     <translation>Některá nastavení se nepodařilo uložit.
793     do souboru se sezením &quot;%1&quot;.
794    
795     Promiňte.</translation>
796     </message>
797     <message>
798 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1242"/>
799 capela 2029 <source>Save session: &quot;%1&quot;.</source>
800     <translation>Uložit sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
801     </message>
802     <message>
803 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1319"/>
804 capela 2029 <source>Resetting the sampler instance will close
805     all device and channel configurations.
806    
807     Please note that this operation may cause
808     temporary MIDI and Audio disruption.
809    
810     Do you want to reset the sampler engine now?</source>
811     <translation>Přenastavení řízení sampleru uzavře
812     všechna nastavení zařízení a kanálů.
813    
814     Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
815     dočasné rušení MIDI a zvuku.
816    
817     Chcete přenastavit stroj sampleru nyní?</translation>
818     </message>
819     <message>
820     <source>Reset</source>
821     <translation type="obsolete">Сбросить</translation>
822     </message>
823     <message>
824 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1336"/>
825 capela 2029 <source>Could not reset sampler instance.
826    
827     Sorry.</source>
828     <translation>Nepodařilo se přenastavit řízení sampleru.
829    
830     Promiňte.</translation>
831     </message>
832     <message>
833 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1341"/>
834 capela 2029 <source>Sampler reset.</source>
835     <translation>Přenastavení sampleru.</translation>
836     </message>
837     <message>
838 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1361"/>
839 capela 2029 <source>New settings will be effective after
840     restarting the client/server connection.
841    
842     Please note that this operation may cause
843     temporary MIDI and Audio disruption.
844    
845     Do you want to restart the connection now?</source>
846     <translation>Nová nastavení se projeví po znovuspuštění
847     spojení klient/server.
848    
849     Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
850     dočasné rušení MIDI a zvuku.
851    
852     Chcete spojení spustit znovu nyní?</translation>
853     </message>
854     <message>
855     <source>Restart</source>
856     <translation type="obsolete">Перезапустить</translation>
857     </message>
858     <message>
859 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1443"/>
860 capela 2029 <source>About to remove channel:
861    
862     %1
863    
864     Are you sure?</source>
865     <translation>Chystáte se odstranit kanál:
866    
867     %1
868    
869     Jste si jistý?</translation>
870     </message>
871     <message>
872     <source>OK</source>
873     <translation type="obsolete">OK</translation>
874     </message>
875     <message>
876 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1664"/>
877 capela 2029 <source>Information</source>
878     <translation>Informace</translation>
879     </message>
880     <message>
881 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1665"/>
882 capela 2029 <source>Some settings may be only effective
883     next time you start this program.</source>
884     <translation>Některá nastavení se projeví až tehdy,
885     když příště spustíte tento program.</translation>
886     </message>
887     <message>
888 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1786"/>
889 capela 2029 <source>Debugging option enabled.</source>
890     <translation>Povolena volba ladění.</translation>
891     </message>
892     <message>
893 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1791"/>
894 capela 2029 <source>GIG (libgig) file support disabled.</source>
895     <translation>Zakázána podpora pro soubor GIG (libgig).</translation>
896     </message>
897     <message>
898 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1796"/>
899 capela 2029 <source>LSCP (liblscp) instrument_name support disabled.</source>
900     <translation>Zakázána podpora pro instrument_name v LSCP (liblscp).</translation>
901     </message>
902     <message>
903 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1801"/>
904 capela 2029 <source>Sampler channel Mute/Solo support disabled.</source>
905     <translation>Zakázána podpora pro Ztlumení/Sólo kanálu sampleru.</translation>
906     </message>
907     <message>
908 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1806"/>
909 capela 2029 <source>LSCP (liblscp) audio_routing support disabled.</source>
910     <translation>Zakázána podpora pro audio_routing v LSCP (liblscp).</translation>
911     </message>
912     <message>
913 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1811"/>
914 capela 2029 <source>Sampler channel Effect Sends support disabled.</source>
915     <translation>Zakázána podpora pro poslání efektu kanálu sampleru.</translation>
916     </message>
917     <message>
918 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1816"/>
919 capela 2029 <source>Global volume support disabled.</source>
920     <translation>Zakázána podpora pro celkovou hlasitost.</translation>
921     </message>
922     <message>
923 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1821"/>
924 capela 2029 <source>MIDI instrument mapping support disabled.</source>
925     <translation>Zakázána podpora pro zobrazení nástrojů MIDI.</translation>
926     </message>
927     <message>
928 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1826"/>
929 capela 2029 <source>Instrument editing support disabled.</source>
930     <translation>Zakázána podpora pro úpravy nástrojů.</translation>
931     </message>
932     <message>
933 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1831"/>
934 capela 2029 <source>Channel MIDI event support disabled.</source>
935     <translation>Zakázána podpora pro události kanálů MIDI.</translation>
936     </message>
937     <message>
938 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1836"/>
939 capela 2029 <source>Device MIDI event support disabled.</source>
940     <translation>Zakázána podpora pro události zařízení MIDI.</translation>
941     </message>
942     <message>
943 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1841"/>
944 capela 2029 <source>Runtime max. voices / disk streams support disabled.</source>
945     <translation>Zakázána podpora pro největší množství hlasů/diskových proudy běžících současně.</translation>
946     </message>
947     <message>
948 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1845"/>
949 capela 2029 <source>Using</source>
950     <translation>Pomocí</translation>
951     </message>
952     <message>
953 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1857"/>
954 capela 2029 <source>Website</source>
955     <translation>Stránky</translation>
956     </message>
957     <message>
958 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1863"/>
959 capela 2029 <source>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it</source>
960     <translation>Tento program je svobodným programem. Můžete jej šířit a/nebo upravit</translation>
961     </message>
962     <message>
963 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1864"/>
964 capela 2029 <source>under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.</source>
965     <translation>za podmínek GNU General Public License ve verzi 2 nebo pozdější.</translation>
966     </message>
967     <message>
968 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1868"/>
969 capela 2029 <source>About</source>
970     <translation>O programu</translation>
971     </message>
972     <message>
973 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2015"/>
974 capela 2029 <source>Chromatic</source>
975     <translation>Chromatický</translation>
976     </message>
977     <message>
978 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2017"/>
979 capela 2029 <source>Drum Kits</source>
980     <translation>Bicí</translation>
981     </message>
982     <message>
983 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2041"/>
984 capela 2029 <source>Could not get current list of channels.
985    
986     Sorry.</source>
987     <translation>Nepodařilo se získat nynější seznam kanálů.
988     Promiňte.</translation>
989     </message>
990     <message>
991 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2250"/>
992 capela 2029 <source>Error</source>
993     <translation>Chyba</translation>
994     </message>
995     <message>
996 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2540"/>
997 capela 2029 <source>Could not start the LinuxSampler server.
998    
999     Maybe it is already started.</source>
1000     <translation>Nepodařilo se spustit server LinuxSampler.
1001    
1002     Možná je už spuštěn.</translation>
1003     </message>
1004     <message>
1005     <source>Stop</source>
1006     <translation type="obsolete">Остановить</translation>
1007     </message>
1008     <message>
1009     <source>Kill</source>
1010     <translation type="obsolete">Убить</translation>
1011     </message>
1012     <message>
1013 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2583"/>
1014 capela 2029 <source>Server is starting...</source>
1015     <translation>Spouští se server...</translation>
1016     </message>
1017     <message>
1018 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2589"/>
1019 capela 2029 <source>Could not start server.
1020    
1021     Sorry.</source>
1022     <translation>Nepodařilo se spustit server.
1023    
1024     Promiňte.</translation>
1025     </message>
1026     <message>
1027 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2596"/>
1028 capela 2029 <source>Server was started with PID=%1.</source>
1029     <translation>Server byl spuštěn s PID=%1.</translation>
1030     </message>
1031     <message>
1032 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2613"/>
1033 capela 2029 <source>The backend&apos;s fate ...</source>
1034     <translation>Osud zadní části programu...</translation>
1035     </message>
1036     <message>
1037     <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1038     running in the background. The sampler would continue to work
1039     according to your current sampler session and you could alter the
1040     sampler session at any time by relaunching QSampler.
1041    
1042     Do you want LinuxSampler to stop or to keep running in
1043     the background?</source>
1044     <translation type="obsolete">Вы можете оставить движок сэмплера (LinuxSampler)
1045     работающим в фоновом режиме. Сэмплер продолжит
1046     работать с текущим сеансом, и при следующем запуске
1047     QSampler вы сможете изменить параметры сеанса.
1048    
1049     Хотите ли вы остановить LinuxSampler или же оставить
1050     его работающим в фоновом режиме?</translation>
1051     </message>
1052     <message>
1053 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2627"/>
1054 capela 2029 <source>Server is stopping...</source>
1055     <translation>Zastavuje se server...</translation>
1056     </message>
1057     <message>
1058 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2668"/>
1059 capela 2029 <source>Server is being forced...</source>
1060     <translation>Server je nucen...</translation>
1061     </message>
1062     <message>
1063 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2679"/>
1064 capela 2029 <source>Server was stopped with exit status %1.</source>
1065     <translation>Server byl zastaven se stavem ukončení %1.</translation>
1066     </message>
1067     <message>
1068 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2723"/>
1069 capela 2029 <source>Client connecting...</source>
1070     <translation>Připojuje se klient...</translation>
1071     </message>
1072     <message>
1073 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2735"/>
1074 capela 2029 <source>Could not connect to server as client.
1075    
1076     Sorry.</source>
1077     <translation>Nepodařilo se připojit k serveru jako klient.
1078    
1079     Promiňte.</translation>
1080     </message>
1081     <message>
1082 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2746"/>
1083 capela 2029 <source>Client receive timeout is set to %1 msec.</source>
1084     <translation>Přerušení přijetí klienta je nastavena na %1 msec.</translation>
1085     </message>
1086     <message>
1087 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2785"/>
1088 capela 2029 <source>Client connected.</source>
1089     <translation>Klient připojen.</translation>
1090     </message>
1091     <message>
1092 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2818"/>
1093 capela 2029 <source>Client disconnecting...</source>
1094     <translation>Odpojuje se klient...</translation>
1095     </message>
1096     <message>
1097 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2856"/>
1098 capela 2029 <source>Client disconnected.</source>
1099     <translation>Klient odpojen.</translation>
1100     </message>
1101     <message>
1102 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2614"/>
1103 capela 2029 <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1104     running in the background. The sampler would continue to work
1105     according to your current sampler session and you could alter the
1106     sampler session at any time by relaunching QSampler.
1107    
1108     Do you want LinuxSampler to stop?</source>
1109     <translation>Máte volbu, kterou zadní část programu (LinuxSampler)
1110     udržujete běžící na pozadí. Sampler bude pokračovat v práci
1111     podle vašeho nynějšího sezení sampleru a vy můžete změnit
1112     sezení sampleru kdykoli novým spuštěním QSampleru.
1113    
1114     Chcete zastavit LinuxSampler?</translation>
1115     </message>
1116     </context>
1117     <context>
1118     <name>QSampler::Messages</name>
1119     <message>
1120     <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="93"/>
1121     <source>Messages</source>
1122     <translation>Hlášení</translation>
1123     </message>
1124     <message>
1125 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="235"/>
1126 capela 2029 <source>Logging stopped --- %1 ---</source>
1127     <translation>Vedení zápisu zastaveno --- %1 ---</translation>
1128     </message>
1129     <message>
1130 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="245"/>
1131 capela 2029 <source>Logging started --- %1 ---</source>
1132     <translation>Vedení zápisu spuštěno --- %1 ---</translation>
1133     </message>
1134     </context>
1135     <context>
1136     <name>QSampler::OptionsForm</name>
1137     <message>
1138 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="240"/>
1139     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="253"/>
1140 capela 2029 <source>This parameter is not supported by the current sampler version in use.</source>
1141     <translation>Tento parametr není podporován současnou používanou verzí sampleru.</translation>
1142     </message>
1143     <message>
1144 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="245"/>
1145 capela 2029 <source>The max. amount of voices the sampler shall process simultaniously.</source>
1146     <translation>Největší množství hlasů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1147     </message>
1148     <message>
1149 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="258"/>
1150 capela 2029 <source>The max. amount of disk streams the sampler shall process simultaniously.</source>
1151     <translation>Největší množství diskových proudů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1152     </message>
1153     <message>
1154 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="265"/>
1155     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="268"/>
1156 capela 2029 <source>QSampler was built without support for this parameter.</source>
1157     <translation>QSampler byl sestaven bez podpory pro tento parametr.</translation>
1158     </message>
1159     <message>
1160     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="344"/>
1161     <source>Warning</source>
1162     <translation>Varování</translation>
1163     </message>
1164     <message>
1165 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="345"/>
1166 capela 2029 <source>Some settings have been changed.
1167    
1168     Do you want to apply the changes?</source>
1169     <translation>Některá nastavení byla změněna.
1170    
1171     Chcete použít změny?</translation>
1172     </message>
1173     <message>
1174     <source>Apply</source>
1175     <translation type="obsolete">Применить</translation>
1176     </message>
1177     <message>
1178     <source>Discard</source>
1179     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
1180     </message>
1181     <message>
1182     <source>Cancel</source>
1183     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
1184     </message>
1185     <message>
1186     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="409"/>
1187     <source>Messages Log</source>
1188     <translation>Zápis hlášení</translation>
1189     </message>
1190     <message>
1191     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="411"/>
1192     <source>Log files</source>
1193     <translation>Soubory s hlášeními</translation>
1194     </message>
1195     </context>
1196     <context>
1197     <name>qsamplerChannelForm</name>
1198     <message>
1199     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="45"/>
1200     <source>Qsampler: Channel</source>
1201     <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1202     </message>
1203     <message>
1204     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="91"/>
1205     <source>Browse for instrument filename</source>
1206     <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
1207     </message>
1208     <message>
1209     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="118"/>
1210     <source>Instrument name</source>
1211     <translation>Název nástroje</translation>
1212     </message>
1213     <message>
1214     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="125"/>
1215     <source>&amp;Engine:</source>
1216     <translation>&amp;Stroj:</translation>
1217     </message>
1218     <message>
1219     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="149"/>
1220     <source>Engine name</source>
1221     <translation>Název stroje</translation>
1222     </message>
1223     <message>
1224     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="156"/>
1225     <source>&amp;Filename:</source>
1226     <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1227     </message>
1228     <message>
1229     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="172"/>
1230     <source>&amp;Instrument:</source>
1231     <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1232     </message>
1233     <message>
1234     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="202"/>
1235     <source>Instrument filename</source>
1236     <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1237     </message>
1238     <message>
1239     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="214"/>
1240     <source>MIDI / Input</source>
1241     <translation>MIDI/Vstup</translation>
1242     </message>
1243     <message>
1244     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="242"/>
1245     <source>MIDI input device</source>
1246     <translation>Vstupní zařízení pro MIDI</translation>
1247     </message>
1248     <message>
1249     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="272"/>
1250     <source>MIDI input device setup</source>
1251     <translation>Nastavení vstupního zařízení pro MIDI</translation>
1252     </message>
1253     <message>
1254     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="287"/>
1255     <source>&amp;Map:</source>
1256     <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1257     </message>
1258     <message>
1259 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="303"/>
1260 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="632"/>
1261     <source>&amp;Device:</source>
1262     <translation>&amp;Zařízení:</translation>
1263     </message>
1264     <message>
1265     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="335"/>
1266     <source>Instrument map</source>
1267     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1268     </message>
1269     <message>
1270 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="360"/>
1271 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="689"/>
1272     <source>&amp;Type:</source>
1273     <translation>&amp;Typ:</translation>
1274     </message>
1275     <message>
1276     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="392"/>
1277     <source>MIDI input driver type</source>
1278     <translation>Typ ovladače pro vstup MIDI</translation>
1279     </message>
1280     <message>
1281     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="415"/>
1282     <source>&amp;Port:</source>
1283     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
1284     </message>
1285     <message>
1286     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="431"/>
1287     <source>MIDI input port number</source>
1288     <translation>Číslo přípojky pro vstup MIDI</translation>
1289     </message>
1290     <message>
1291     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="438"/>
1292     <source>&amp;Channel:</source>
1293     <translation>&amp;Каnál:</translation>
1294     </message>
1295     <message>
1296     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="454"/>
1297     <source>MIDI input channel</source>
1298     <translation>Vstupní kanál MIDI</translation>
1299     </message>
1300     <message>
1301     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="458"/>
1302     <source>1</source>
1303     <translation>1</translation>
1304     </message>
1305     <message>
1306     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="463"/>
1307     <source>2</source>
1308     <translation>2</translation>
1309     </message>
1310     <message>
1311     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="468"/>
1312     <source>3</source>
1313     <translation>3</translation>
1314     </message>
1315     <message>
1316     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="473"/>
1317     <source>4</source>
1318     <translation>4</translation>
1319     </message>
1320     <message>
1321     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="478"/>
1322     <source>5</source>
1323     <translation>5</translation>
1324     </message>
1325     <message>
1326     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="483"/>
1327     <source>6</source>
1328     <translation>6</translation>
1329     </message>
1330     <message>
1331     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="488"/>
1332     <source>7</source>
1333     <translation>7</translation>
1334     </message>
1335     <message>
1336     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="493"/>
1337     <source>8</source>
1338     <translation>8</translation>
1339     </message>
1340     <message>
1341     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="498"/>
1342     <source>9</source>
1343     <translation>9</translation>
1344     </message>
1345     <message>
1346     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="503"/>
1347     <source>10</source>
1348     <translation>10</translation>
1349     </message>
1350     <message>
1351     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="508"/>
1352     <source>11</source>
1353     <translation>11</translation>
1354     </message>
1355     <message>
1356     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="513"/>
1357     <source>12</source>
1358     <translation>12</translation>
1359     </message>
1360     <message>
1361     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="518"/>
1362     <source>13</source>
1363     <translation>13</translation>
1364     </message>
1365     <message>
1366     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="523"/>
1367     <source>14</source>
1368     <translation>14</translation>
1369     </message>
1370     <message>
1371     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="528"/>
1372     <source>15</source>
1373     <translation>15</translation>
1374     </message>
1375     <message>
1376     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="533"/>
1377     <source>16</source>
1378     <translation>16</translation>
1379     </message>
1380     <message>
1381     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="538"/>
1382     <source>All</source>
1383     <translation>Vše</translation>
1384     </message>
1385     <message>
1386     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="551"/>
1387     <source>Audio / Output</source>
1388     <translation>Zvuk/Výstup</translation>
1389     </message>
1390     <message>
1391     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="587"/>
1392     <source>Audio output device</source>
1393     <translation>Zvukové výstupní zařízení</translation>
1394     </message>
1395     <message>
1396     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="617"/>
1397     <source>Audio output device setup</source>
1398     <translation>Nastavení zvukového výstupního zařízení</translation>
1399     </message>
1400     <message>
1401     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="664"/>
1402     <source>Audio output driver type</source>
1403     <translation>Typ ovladače pro výstup zvuku</translation>
1404     </message>
1405     <message>
1406     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="715"/>
1407     <source>Audio routing table</source>
1408     <translation>Tabulka vedení zvuku</translation>
1409     </message>
1410     <message>
1411     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="755"/>
1412     <source>OK</source>
1413     <translation>&amp;OK</translation>
1414     </message>
1415     <message>
1416     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="765"/>
1417     <source>Cancel</source>
1418     <translation>Zrušit</translation>
1419     </message>
1420     </context>
1421     <context>
1422     <name>qsamplerChannelFxForm</name>
1423     <message>
1424     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="32"/>
1425     <source>Channel Effects</source>
1426     <translation>Efekty pro kanál</translation>
1427     </message>
1428     <message>
1429     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="40"/>
1430     <source>FX Send Selection</source>
1431     <translation>Výběr poslání efektů (FX)</translation>
1432     </message>
1433     <message>
1434     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="74"/>
1435     <source>Creates a new FX Send.
1436     You have to select &apos;Apply&apos; afterwards
1437     to actually create it on sampler side.</source>
1438     <translation>Vytvoří nové poslání efektů (FX).
1439     Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1440     je skutečně vytvořil na straně sampleru.</translation>
1441     </message>
1442     <message>
1443     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="79"/>
1444     <source>Create</source>
1445     <translation>Vytvořit</translation>
1446     </message>
1447     <message>
1448     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="89"/>
1449     <source>Schedules the selected FX send for deletion.
1450     You have to select &apos;Apply&apos; afterwards to
1451     actually destroy it on sampler side.</source>
1452     <translation>Rozvrhne vybrané poslání efektů (FX) pro
1453     smazání. Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1454     je skutečně odstranil na straně sampleru.</translation>
1455     </message>
1456     <message>
1457     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="94"/>
1458     <source>Destroy</source>
1459     <translation>Odstranit</translation>
1460     </message>
1461     <message>
1462     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="117"/>
1463     <source>FX Send&apos;s Parameters</source>
1464     <translation>Parametry pro poslání efektů (FX)</translation>
1465     </message>
1466     <message>
1467     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="123"/>
1468     <source>Send Depth
1469     MIDI Controller:</source>
1470     <translation>Poslat ovladač
1471     hloubky MIDI:</translation>
1472     </message>
1473     <message>
1474     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="134"/>
1475     <source>Current Depth:</source>
1476     <translation>Nynější hloubka:</translation>
1477     </message>
1478     <message>
1479     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="144"/>
1480     <source>%</source>
1481     <translation>%</translation>
1482     </message>
1483     <message>
1484     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="163"/>
1485     <source>Audio Routing</source>
1486     <translation>Vedení zvuku</translation>
1487     </message>
1488     </context>
1489     <context>
1490     <name>qsamplerChannelStrip</name>
1491     <message>
1492     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="43"/>
1493     <source>Qsampler: Channel</source>
1494     <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1495     </message>
1496     <message>
1497     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="70"/>
1498     <source>Channel setup</source>
1499     <translation>Nastavení kanálu</translation>
1500     </message>
1501     <message>
1502     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="73"/>
1503     <source>&amp;Channel</source>
1504     <translation>&amp;Каnál</translation>
1505     </message>
1506     <message>
1507     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="79"/>
1508     <source>Alt+C</source>
1509     <translation>Alt+C</translation>
1510     </message>
1511     <message>
1512 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="122"/>
1513     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="132"/>
1514 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="179"/>
1515     <source>--</source>
1516     <translation>--</translation>
1517     </message>
1518     <message>
1519     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="129"/>
1520     <source>Instrument name</source>
1521     <translation>Název nástroje</translation>
1522     </message>
1523     <message>
1524     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="154"/>
1525     <source>MIDI port / channel</source>
1526     <translation>Přípojka/kanál MIDI</translation>
1527     </message>
1528     <message>
1529     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="157"/>
1530     <source>-- / --</source>
1531     <translation>-- / --</translation>
1532     </message>
1533     <message>
1534     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="176"/>
1535     <source>Instrument load status</source>
1536     <translation>Stav nahrání nástroje</translation>
1537     </message>
1538     <message>
1539     <source>MIDI Activity</source>
1540 capela 2037 <translation type="obsolete">Činnost MIDI</translation>
1541 capela 2029 </message>
1542     <message>
1543 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="216"/>
1544     <source>MIDI activity</source>
1545     <translation type="unfinished"></translation>
1546     </message>
1547     <message>
1548 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="244"/>
1549     <source>Channel mute</source>
1550     <translation>Ztlumení kanálu</translation>
1551     </message>
1552     <message>
1553     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="247"/>
1554     <source>&amp;Mute</source>
1555     <translation>&amp;Ztlumení</translation>
1556     </message>
1557     <message>
1558     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="250"/>
1559     <source>Alt+M</source>
1560     <translation>Alt+M</translation>
1561     </message>
1562     <message>
1563     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="266"/>
1564     <source>Channel solo</source>
1565     <translation>Sólo kanálu</translation>
1566     </message>
1567     <message>
1568     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="269"/>
1569     <source>&amp;Solo</source>
1570     <translation>&amp;Sólo</translation>
1571     </message>
1572     <message>
1573     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="272"/>
1574     <source>Alt+S</source>
1575     <translation>Alt+S</translation>
1576     </message>
1577     <message>
1578 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="294"/>
1579 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="325"/>
1580     <source>Channel volume</source>
1581     <translation>Hlasitost kanálu</translation>
1582     </message>
1583     <message>
1584     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="328"/>
1585     <source> %</source>
1586     <translation> %</translation>
1587     </message>
1588     <message>
1589     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="344"/>
1590     <source>Edit Channel&apos;s Effect Settings</source>
1591     <translation>Upravit nastavení efektů kanálu</translation>
1592     </message>
1593     <message>
1594     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="347"/>
1595     <source>&amp;FX</source>
1596     <translation>&amp;Efekty (FX)</translation>
1597     </message>
1598     <message>
1599     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="350"/>
1600     <source>Alt+F</source>
1601     <translation>Alt+F</translation>
1602     </message>
1603     <message>
1604     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="363"/>
1605     <source>Edit channel&apos;s instrument</source>
1606     <translation>Upravit nástroj kanálu</translation>
1607     </message>
1608     <message>
1609     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="366"/>
1610     <source>&amp;Edit</source>
1611     <translation>&amp;Upravit</translation>
1612     </message>
1613     <message>
1614     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="369"/>
1615     <source>Alt+E</source>
1616     <translation>Alt+E</translation>
1617     </message>
1618     <message>
1619     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="394"/>
1620     <source>Least buffer fill stream usage (%)</source>
1621     <translation>Použití proudu posledního naplnění vyrovnávací paměti (%)</translation>
1622     </message>
1623     <message>
1624     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="416"/>
1625     <source>Stream / Voice count</source>
1626     <translation>Počet proudů/hlasů</translation>
1627     </message>
1628     <message>
1629     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="428"/>
1630     <source>--/--</source>
1631     <translation>--/--</translation>
1632     </message>
1633     </context>
1634     <context>
1635     <name>qsamplerDeviceForm</name>
1636     <message>
1637     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="37"/>
1638     <source>Qsampler: Devices</source>
1639     <translation>Qsampler: Zařízení</translation>
1640     </message>
1641     <message>
1642     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="73"/>
1643     <source>Device list</source>
1644     <translation>Seznam zařízení</translation>
1645     </message>
1646     <message>
1647     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="83"/>
1648     <source>Devices</source>
1649     <translation>Zařízení</translation>
1650     </message>
1651     <message>
1652     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="127"/>
1653     <source>Device name</source>
1654     <translation>Název zařízení</translation>
1655     </message>
1656     <message>
1657     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="140"/>
1658     <source>Dri&amp;ver:</source>
1659     <translation>&amp;Ovladač:</translation>
1660     </message>
1661     <message>
1662     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="156"/>
1663     <source>Driver type name</source>
1664     <translation>Název pro typ ovladače</translation>
1665     </message>
1666     <message>
1667     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="196"/>
1668     <source>Channel:</source>
1669     <translation>Kanál:</translation>
1670     </message>
1671     <message>
1672     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="226"/>
1673     <source>Device port/channel</source>
1674     <translation>Přípojka/kanál zařízení</translation>
1675     </message>
1676     <message>
1677     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="261"/>
1678     <source>Refresh device list view</source>
1679     <translation>Obnovit pohled na seznam zařízení</translation>
1680     </message>
1681     <message>
1682     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="264"/>
1683     <source>&amp;Refresh</source>
1684     <translation>&amp;Obnovit</translation>
1685     </message>
1686     <message>
1687     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="270"/>
1688     <source>Alt+R</source>
1689     <translation>Alt+R</translation>
1690     </message>
1691     <message>
1692     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="293"/>
1693     <source>Create device</source>
1694     <translation>Vytvořit zařízení</translation>
1695     </message>
1696     <message>
1697     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="296"/>
1698     <source>&amp;Create</source>
1699     <translation>&amp;Vytvořit</translation>
1700     </message>
1701     <message>
1702     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="302"/>
1703     <source>Alt+C</source>
1704     <translation>Alt+C</translation>
1705     </message>
1706     <message>
1707     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="309"/>
1708     <source>Delete device</source>
1709     <translation>Smazat zařízení</translation>
1710     </message>
1711     <message>
1712     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="312"/>
1713     <source>&amp;Delete</source>
1714     <translation>&amp;Smazat</translation>
1715     </message>
1716     <message>
1717     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="318"/>
1718     <source>Alt+D</source>
1719     <translation>Alt+D</translation>
1720     </message>
1721     <message>
1722     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="325"/>
1723     <source>Close this dialog</source>
1724     <translation>Zavřít tento dialog</translation>
1725     </message>
1726     <message>
1727     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="328"/>
1728     <source>Close</source>
1729     <translation>Zavřít</translation>
1730     </message>
1731     </context>
1732     <context>
1733     <name>qsamplerInstrumentForm</name>
1734     <message>
1735     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="45"/>
1736     <source>Qsampler: MIDI Instrument</source>
1737     <translation>Qsampler: Nástroj MIDI</translation>
1738     </message>
1739     <message>
1740     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="76"/>
1741     <source>Engine name</source>
1742     <translation>Název stroje</translation>
1743     </message>
1744     <message>
1745     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="83"/>
1746     <source>&amp;Engine:</source>
1747     <translation>&amp;Stroj:</translation>
1748     </message>
1749     <message>
1750     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="99"/>
1751     <source>&amp;Prog:</source>
1752     <translation>&amp;Program:</translation>
1753     </message>
1754     <message>
1755     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="115"/>
1756     <source>Program (0-127)</source>
1757     <translation>Program (0-127)</translation>
1758     </message>
1759     <message>
1760     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="128"/>
1761     <source>Vol&amp;ume:</source>
1762     <translation>&amp;Hlasitost:</translation>
1763     </message>
1764     <message>
1765     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="144"/>
1766     <source>&amp;Map:</source>
1767     <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1768     </message>
1769     <message>
1770     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="160"/>
1771     <source>&amp;Bank:</source>
1772     <translation>&amp;Banka:</translation>
1773     </message>
1774     <message>
1775     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="176"/>
1776     <source>Bank (0-16383)</source>
1777     <translation>Banka (0-16383)</translation>
1778     </message>
1779     <message>
1780     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="200"/>
1781     <source>Instrument filename</source>
1782     <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1783     </message>
1784     <message>
1785     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="210"/>
1786     <source>M&amp;ode:</source>
1787     <translation>&amp;Režim:</translation>
1788     </message>
1789     <message>
1790     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="242"/>
1791     <source>&amp;Filename:</source>
1792     <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1793     </message>
1794     <message>
1795     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="258"/>
1796     <source>&amp;Name:</source>
1797     <translation>&amp;Název:</translation>
1798     </message>
1799     <message>
1800     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="282"/>
1801     <source>Instrument map</source>
1802     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1803     </message>
1804     <message>
1805     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="289"/>
1806     <source>&amp;Instrument:</source>
1807     <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1808     </message>
1809     <message>
1810     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="319"/>
1811     <source>Instrument name</source>
1812     <translation>Název nástroje</translation>
1813     </message>
1814     <message>
1815     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="326"/>
1816     <source>Volume (%)</source>
1817     <translation>Hlasitost (%)</translation>
1818     </message>
1819     <message>
1820     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="329"/>
1821     <source> %</source>
1822     <translation> %</translation>
1823     </message>
1824     <message>
1825     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="339"/>
1826     <source>Name</source>
1827     <translation>Název</translation>
1828     </message>
1829     <message>
1830     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="354"/>
1831     <source>Load mode</source>
1832     <translation>Nahrát režim</translation>
1833     </message>
1834     <message>
1835     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="358"/>
1836     <source>Default</source>
1837     <translation>Výchozí</translation>
1838     </message>
1839     <message>
1840     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="363"/>
1841     <source>On Demand</source>
1842     <translation>Na požádání</translation>
1843     </message>
1844     <message>
1845     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="368"/>
1846     <source>On Demand Hold</source>
1847     <translation>Držení na požádání</translation>
1848     </message>
1849     <message>
1850     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="373"/>
1851     <source>Persistent</source>
1852     <translation>Trvalý</translation>
1853     </message>
1854     <message>
1855     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="404"/>
1856     <source>Browse for instrument filename</source>
1857     <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
1858     </message>
1859     <message>
1860     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="443"/>
1861     <source>O&amp;K</source>
1862     <translation>&amp;OK</translation>
1863     </message>
1864     <message>
1865     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="449"/>
1866     <source>Alt+K</source>
1867     <translation>Alt+K</translation>
1868     </message>
1869     <message>
1870     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="456"/>
1871     <source>C&amp;ancel</source>
1872     <translation>&amp;Zrušit</translation>
1873     </message>
1874     <message>
1875     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="462"/>
1876     <source>Alt+A</source>
1877     <translation>Alt+A</translation>
1878     </message>
1879     </context>
1880     <context>
1881     <name>qsamplerInstrumentListForm</name>
1882     <message>
1883     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="34"/>
1884     <source>Qsampler: Instruments</source>
1885     <translation>Qsampler: Nástroje</translation>
1886     </message>
1887     <message>
1888     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="69"/>
1889     <source>&amp;Context</source>
1890     <translation>&amp;Souvislosti</translation>
1891     </message>
1892     <message>
1893     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="83"/>
1894     <source>New &amp;Instrument...</source>
1895     <translation>&amp;Nový nástroj...</translation>
1896     </message>
1897     <message>
1898     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="86"/>
1899     <source>New</source>
1900     <translation>Nový</translation>
1901     </message>
1902     <message>
1903     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="89"/>
1904     <source>Insert</source>
1905     <translation>Vložit</translation>
1906     </message>
1907     <message>
1908     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="97"/>
1909     <source>&amp;Edit...</source>
1910     <translation>&amp;Upravit...</translation>
1911     </message>
1912     <message>
1913     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="100"/>
1914     <source>Edit</source>
1915     <translation>Upravit</translation>
1916     </message>
1917     <message>
1918     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="103"/>
1919     <source>Enter</source>
1920     <translation>Enter</translation>
1921     </message>
1922     <message>
1923     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="111"/>
1924     <source>&amp;Delete</source>
1925     <translation>&amp;Smazat</translation>
1926     </message>
1927     <message>
1928 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="114"/>
1929 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="117"/>
1930     <source>Delete</source>
1931     <translation>Smazat</translation>
1932     </message>
1933     <message>
1934     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="125"/>
1935     <source>&amp;Refresh</source>
1936     <translation>&amp;Obnovit</translation>
1937     </message>
1938     <message>
1939     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="128"/>
1940     <source>Refresh</source>
1941     <translation>Obnovit</translation>
1942     </message>
1943     <message>
1944     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="131"/>
1945     <source>F5</source>
1946     <translation>F5</translation>
1947     </message>
1948     </context>
1949     <context>
1950     <name>qsamplerMainForm</name>
1951     <message>
1952     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="34"/>
1953     <source>MainWindow</source>
1954     <translation>Hlavní okno</translation>
1955     </message>
1956     <message>
1957     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="93"/>
1958     <source>&amp;Edit</source>
1959     <translation>&amp;Úpravy</translation>
1960     </message>
1961     <message>
1962     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="106"/>
1963     <source>&amp;View</source>
1964     <translation>&amp;Pohled</translation>
1965     </message>
1966     <message>
1967     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="110"/>
1968     <source>MIDI Device Status</source>
1969     <translation>Stav zařízení MIDI</translation>
1970     </message>
1971     <message>
1972 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="127"/>
1973 capela 2029 <source>&amp;Channels</source>
1974     <translation>&amp;Kanály</translation>
1975     </message>
1976     <message>
1977 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="134"/>
1978 capela 2029 <source>&amp;Help</source>
1979     <translation>&amp;Nápověda</translation>
1980     </message>
1981     <message>
1982 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="141"/>
1983 capela 2029 <source>&amp;File</source>
1984     <translation>&amp;Soubor</translation>
1985     </message>
1986     <message>
1987 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="145"/>
1988 capela 2029 <source>Open &amp;Recent</source>
1989     <translation>Otevřít &amp;nedávný</translation>
1990     </message>
1991     <message>
1992 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="174"/>
1993 capela 2029 <source>&amp;New</source>
1994     <translation>&amp;Nový</translation>
1995     </message>
1996     <message>
1997 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="177"/>
1998 capela 2029 <source>New</source>
1999     <translation>Nový</translation>
2000     </message>
2001     <message>
2002 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="180"/>
2003 capela 2029 <source>New session</source>
2004     <translation>Nové sezení</translation>
2005     </message>
2006     <message>
2007 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="183"/>
2008 capela 2029 <source>New sampler session</source>
2009     <translation>Nové sezení sampleru</translation>
2010     </message>
2011     <message>
2012 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="186"/>
2013 capela 2029 <source>Ctrl+N</source>
2014     <translation>Ctrl+N</translation>
2015     </message>
2016     <message>
2017 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="194"/>
2018 capela 2029 <source>&amp;Open...</source>
2019     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
2020     </message>
2021     <message>
2022 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="197"/>
2023 capela 2029 <source>Open</source>
2024     <translation>Otevřít</translation>
2025     </message>
2026     <message>
2027 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="200"/>
2028 capela 2029 <source>Open session</source>
2029     <translation>Otevřít sezení</translation>
2030     </message>
2031     <message>
2032 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="203"/>
2033 capela 2029 <source>Open sampler session</source>
2034     <translation>Otevřít sezení sampleru</translation>
2035     </message>
2036     <message>
2037 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="206"/>
2038 capela 2029 <source>Ctrl+O</source>
2039     <translation>Ctrl+O</translation>
2040     </message>
2041     <message>
2042 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="214"/>
2043 capela 2029 <source>&amp;Save</source>
2044     <translation>&amp;Uložit</translation>
2045     </message>
2046     <message>
2047 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="217"/>
2048 capela 2029 <source>Save</source>
2049     <translation>Uložit</translation>
2050     </message>
2051     <message>
2052 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="220"/>
2053 capela 2029 <source>Save session</source>
2054     <translation>Uložit sezení</translation>
2055     </message>
2056     <message>
2057 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="223"/>
2058 capela 2029 <source>Save sampler session</source>
2059     <translation>Uložit sezení sampleru</translation>
2060     </message>
2061     <message>
2062 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="226"/>
2063 capela 2029 <source>Ctrl+S</source>
2064     <translation>Ctrl+S</translation>
2065     </message>
2066     <message>
2067 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="231"/>
2068 capela 2029 <source>Save &amp;As...</source>
2069     <translation>Uložit &amp;jako...</translation>
2070     </message>
2071     <message>
2072 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="234"/>
2073 capela 2029 <source>Save As</source>
2074     <translation>Uložit jako</translation>
2075     </message>
2076     <message>
2077 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="237"/>
2078 capela 2029 <source>Save current sampler session with another name</source>
2079     <translation>Uložit nynější sezení sampleru pod jiným názvem</translation>
2080     </message>
2081     <message>
2082 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="248"/>
2083 capela 2029 <source>Rese&amp;t</source>
2084     <translation>Nastavit &amp;znovu</translation>
2085     </message>
2086     <message>
2087 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="251"/>
2088     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="345"/>
2089 capela 2029 <source>Reset</source>
2090     <translation>Nastavit znovu</translation>
2091     </message>
2092     <message>
2093 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="254"/>
2094 capela 2029 <source>Reset instance</source>
2095     <translation>Nastavit znovu řízení</translation>
2096     </message>
2097     <message>
2098 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="257"/>
2099 capela 2029 <source>Reset sampler instance</source>
2100     <translation>Nastavit znovu řízení sampleru</translation>
2101     </message>
2102     <message>
2103 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="260"/>
2104 capela 2029 <source>Ctrl+R</source>
2105     <translation>Ctrl+R</translation>
2106     </message>
2107     <message>
2108 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="268"/>
2109 capela 2029 <source>&amp;Restart</source>
2110     <translation>&amp;Spustit znovu</translation>
2111     </message>
2112     <message>
2113 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="271"/>
2114 capela 2029 <source>Restart</source>
2115     <translation>Spustit znovu</translation>
2116     </message>
2117     <message>
2118 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="274"/>
2119 capela 2029 <source>Restart instance</source>
2120     <translation>Spustit znovu řízení</translation>
2121     </message>
2122     <message>
2123 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="277"/>
2124 capela 2029 <source>Restart sampler instance</source>
2125     <translation>Spustit znovu řízení sampleru</translation>
2126     </message>
2127     <message>
2128 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="280"/>
2129 capela 2029 <source>Ctrl+Shift+R</source>
2130     <translation>Ctrl+Shift+R</translation>
2131     </message>
2132     <message>
2133 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="285"/>
2134 capela 2029 <source>E&amp;xit</source>
2135     <translation>&amp;Ukončit</translation>
2136     </message>
2137     <message>
2138 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="288"/>
2139 capela 2029 <source>Exit</source>
2140     <translation>Ukončit</translation>
2141     </message>
2142     <message>
2143 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="291"/>
2144 capela 2029 <source>Exit this application program</source>
2145     <translation>Ukončit program této aplikace</translation>
2146     </message>
2147     <message>
2148 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="302"/>
2149 capela 2029 <source>&amp;Add Channel</source>
2150     <translation>&amp;Přidat kanál</translation>
2151     </message>
2152     <message>
2153 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="305"/>
2154 capela 2029 <source>Add</source>
2155     <translation>Přidat</translation>
2156     </message>
2157     <message>
2158 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="308"/>
2159 capela 2029 <source>Add channel</source>
2160     <translation>Přidat kanál</translation>
2161     </message>
2162     <message>
2163 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="311"/>
2164 capela 2029 <source>Add a new sampler channel</source>
2165     <translation>Přidat nový kanál do sampleru</translation>
2166     </message>
2167     <message>
2168 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="314"/>
2169 capela 2029 <source>Ctrl+A</source>
2170     <translation>Ctrl+A</translation>
2171     </message>
2172     <message>
2173 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="322"/>
2174 capela 2029 <source>&amp;Remove Channel</source>
2175     <translation>&amp;Odstranit kanál</translation>
2176     </message>
2177     <message>
2178 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="325"/>
2179 capela 2029 <source>Remove</source>
2180     <translation>Odstranit</translation>
2181     </message>
2182     <message>
2183 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="328"/>
2184 capela 2029 <source>Remove channel</source>
2185     <translation>Odstranit kanál</translation>
2186     </message>
2187     <message>
2188 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="331"/>
2189 capela 2029 <source>Remove current sampler channel</source>
2190     <translation>Odstranit nynější kanál ze sampleru</translation>
2191     </message>
2192     <message>
2193 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="334"/>
2194 capela 2029 <source>Ctrl+X</source>
2195     <translation>Ctrl+X</translation>
2196     </message>
2197     <message>
2198 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="342"/>
2199 capela 2029 <source>Re&amp;set Channel</source>
2200     <translation>&amp;Nastavit znovu kanál</translation>
2201     </message>
2202     <message>
2203 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="348"/>
2204 capela 2029 <source>Reset channel</source>
2205     <translation>Nastavit znovu kanál</translation>
2206     </message>
2207     <message>
2208 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="351"/>
2209 capela 2029 <source>Reset current sampler channel</source>
2210     <translation>Na&amp;stavit znovu nynější kanál v sampleru</translation>
2211     </message>
2212     <message>
2213 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="362"/>
2214 capela 2029 <source>R&amp;eset All Channels</source>
2215     <translation>Na&amp;stavit znovu všechny kanály</translation>
2216     </message>
2217     <message>
2218 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="365"/>
2219 capela 2029 <source>Reset All</source>
2220     <translation>Nastavit znovu vše</translation>
2221     </message>
2222     <message>
2223 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="368"/>
2224 capela 2029 <source>Reset all channels</source>
2225     <translation>Nastavit znovu všechny kanály</translation>
2226     </message>
2227     <message>
2228 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="371"/>
2229 capela 2029 <source>Reset all sampler channels</source>
2230     <translation>Nastavit znovu všechny kanály v sampleru</translation>
2231     </message>
2232     <message>
2233 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="382"/>
2234 capela 2029 <source>&amp;Setup Channel...</source>
2235     <translation>&amp;Nastavit kanál...</translation>
2236     </message>
2237     <message>
2238 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="385"/>
2239 capela 2029 <source>Setup</source>
2240     <translation>Nastavit</translation>
2241     </message>
2242     <message>
2243 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="388"/>
2244 capela 2029 <source>Setup channel</source>
2245     <translation>Nastavit kanál</translation>
2246     </message>
2247     <message>
2248 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="391"/>
2249 capela 2029 <source>Setup current sampler channel</source>
2250     <translation>Nastavit nynější kanál v sampleru</translation>
2251     </message>
2252     <message>
2253 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="394"/>
2254 capela 2029 <source>F2</source>
2255     <translation>F2</translation>
2256     </message>
2257     <message>
2258 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="402"/>
2259 capela 2029 <source>Ed&amp;it Channel...</source>
2260     <translation>&amp;Upravit kanál...</translation>
2261     </message>
2262     <message>
2263 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="405"/>
2264 capela 2029 <source>Edit</source>
2265     <translation>Upravit</translation>
2266     </message>
2267     <message>
2268 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="408"/>
2269 capela 2029 <source>Edit channel</source>
2270     <translation>Upravit kanál</translation>
2271     </message>
2272     <message>
2273 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="411"/>
2274 capela 2029 <source>Edit current sampler channel</source>
2275     <translation>Upravit nynější kanál v sampleru</translation>
2276     </message>
2277     <message>
2278 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="414"/>
2279 capela 2029 <source>F9</source>
2280     <translation>F9</translation>
2281     </message>
2282     <message>
2283 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="422"/>
2284 capela 2029 <source>&amp;Menubar</source>
2285     <translation>&amp;Pruh s nabídkami</translation>
2286     </message>
2287     <message>
2288 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="425"/>
2289 capela 2029 <source>Menubar</source>
2290     <translation>Pruh s nabídkami</translation>
2291     </message>
2292     <message>
2293 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="428"/>
2294 capela 2029 <source>Show/hide menubar</source>
2295     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami</translation>
2296     </message>
2297     <message>
2298 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="431"/>
2299 capela 2029 <source>Show/hide the main program window menubar</source>
2300     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami v hlavním programovém okně</translation>
2301     </message>
2302     <message>
2303 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="434"/>
2304 capela 2029 <source>Ctrl+M</source>
2305     <translation>Ctrl+M</translation>
2306     </message>
2307     <message>
2308 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="442"/>
2309 capela 2029 <source>&amp;Toolbar</source>
2310     <translation>&amp;Pruh s nástroji</translation>
2311     </message>
2312     <message>
2313 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="445"/>
2314 capela 2029 <source>viewToolbars</source>
2315     <translation>Zobrazit pruh s nástroji</translation>
2316     </message>
2317     <message>
2318 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="448"/>
2319 capela 2029 <source>Show/hide toolbar</source>
2320     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nástroji</translation>
2321     </message>
2322     <message>
2323 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="451"/>
2324 capela 2029 <source>Show/hide main program window toolbars</source>
2325     <translation>Ukázat/skrýt pruhy s nástroji v hlavním programovém okně</translation>
2326     </message>
2327     <message>
2328 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="454"/>
2329 capela 2029 <source>Ctrl+T</source>
2330     <translation>Ctrl+T</translation>
2331     </message>
2332     <message>
2333 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="462"/>
2334 capela 2029 <source>&amp;Statusbar</source>
2335     <translation>&amp;Stavový řádek</translation>
2336     </message>
2337     <message>
2338 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="465"/>
2339 capela 2029 <source>Statusbar</source>
2340     <translation>Stavový řádek</translation>
2341     </message>
2342     <message>
2343 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="468"/>
2344 capela 2029 <source>Show/hide statusbar</source>
2345     <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek</translation>
2346     </message>
2347     <message>
2348 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="471"/>
2349 capela 2029 <source>Show/hide the main program window statusbar</source>
2350     <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek v hlavním programovém okně</translation>
2351     </message>
2352     <message>
2353 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="482"/>
2354 capela 2029 <source>M&amp;essages</source>
2355     <translation>&amp;Hlášení</translation>
2356     </message>
2357     <message>
2358 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="485"/>
2359 capela 2029 <source>Messages</source>
2360     <translation>Hlášení</translation>
2361     </message>
2362     <message>
2363 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="488"/>
2364 capela 2029 <source>Show/hide messages</source>
2365     <translation>Ukázat/skrýt hlášení</translation>
2366     </message>
2367     <message>
2368 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="491"/>
2369 capela 2029 <source>Show/hide the messages window</source>
2370     <translation>Ukázat/skrýt okno s hlášeními</translation>
2371     </message>
2372     <message>
2373 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="505"/>
2374 capela 2029 <source>&amp;Instruments</source>
2375     <translation>&amp;Nástroje</translation>
2376     </message>
2377     <message>
2378 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="508"/>
2379 capela 2029 <source>Instruments</source>
2380     <translation>Nástroje</translation>
2381     </message>
2382     <message>
2383 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="511"/>
2384 capela 2029 <source>MIDI instruments configuration</source>
2385     <translation>Nastavení nástrojů MIDI</translation>
2386     </message>
2387     <message>
2388 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="514"/>
2389 capela 2029 <source>Show/hide the MIDI instruments configuration window</source>
2390     <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro nástroje</translation>
2391     </message>
2392     <message>
2393 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="517"/>
2394 capela 2029 <source>F10</source>
2395     <translation>F10</translation>
2396     </message>
2397     <message>
2398 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="528"/>
2399 capela 2029 <source>&amp;Devices</source>
2400     <translation>&amp;Zařízení</translation>
2401     </message>
2402     <message>
2403 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="531"/>
2404 capela 2029 <source>Devices</source>
2405     <translation>Zařízení</translation>
2406     </message>
2407     <message>
2408 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="534"/>
2409 capela 2029 <source>Device configuration</source>
2410     <translation>Nastavení zařízení</translation>
2411     </message>
2412     <message>
2413 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="537"/>
2414 capela 2029 <source>Show/hide the device configuration window</source>
2415     <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro zařízení</translation>
2416     </message>
2417     <message>
2418 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="540"/>
2419 capela 2029 <source>F11</source>
2420     <translation>F11</translation>
2421     </message>
2422     <message>
2423 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="545"/>
2424 capela 2029 <source>&amp;Options...</source>
2425     <translation>&amp;Volby...</translation>
2426     </message>
2427     <message>
2428 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="548"/>
2429 capela 2029 <source>Options</source>
2430     <translation>Volby</translation>
2431     </message>
2432     <message>
2433 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="551"/>
2434 capela 2029 <source>General options</source>
2435     <translation>Obecné volby</translation>
2436     </message>
2437     <message>
2438 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="554"/>
2439 capela 2029 <source>Change general application program options</source>
2440     <translation>Změnit obecné volby pro použití programu</translation>
2441     </message>
2442     <message>
2443 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="557"/>
2444 capela 2029 <source>F12</source>
2445     <translation>F12</translation>
2446     </message>
2447     <message>
2448 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="568"/>
2449 capela 2029 <source>&amp;Arrange</source>
2450     <translation>&amp;Uspořádat</translation>
2451     </message>
2452     <message>
2453 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="571"/>
2454 capela 2029 <source>Arrange</source>
2455     <translation>Uspořádat</translation>
2456     </message>
2457     <message>
2458 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="574"/>
2459 capela 2029 <source>Arrange channels</source>
2460     <translation>Uspořádat kanály</translation>
2461     </message>
2462     <message>
2463 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="577"/>
2464 capela 2029 <source>Line up all channel strips</source>
2465     <translation>Seřadit všechny proužky kanálů</translation>
2466     </message>
2467     <message>
2468 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="580"/>
2469 capela 2029 <source>F5</source>
2470     <translation>F5</translation>
2471     </message>
2472     <message>
2473 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="588"/>
2474 capela 2029 <source>A&amp;uto Arrange</source>
2475     <translation>&amp;Uspořádat automaticky</translation>
2476     </message>
2477     <message>
2478 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="591"/>
2479 capela 2029 <source>Auto Arrange</source>
2480     <translation>Uspořádat automaticky</translation>
2481     </message>
2482     <message>
2483 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="594"/>
2484 capela 2029 <source>Auto-arrange channels</source>
2485     <translation>Uspořádat automaticky kanály</translation>
2486     </message>
2487     <message>
2488 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="597"/>
2489 capela 2029 <source>Auto-arrange channel strips</source>
2490     <translation>Uspořádat automaticky proužky kanálů</translation>
2491     </message>
2492     <message>
2493 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="605"/>
2494 capela 2029 <source>&amp;About...</source>
2495     <translation>&amp;O programu...</translation>
2496     </message>
2497     <message>
2498 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="608"/>
2499 capela 2029 <source>About</source>
2500     <translation>O programu</translation>
2501     </message>
2502     <message>
2503 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="611"/>
2504 capela 2029 <source>Show information about this application program</source>
2505     <translation>Ukázat informace o tomto programu</translation>
2506     </message>
2507     <message>
2508 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="619"/>
2509 capela 2029 <source>About &amp;Qt...</source>
2510     <translation>О &amp;Qt...</translation>
2511     </message>
2512     <message>
2513 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="622"/>
2514 capela 2029 <source>About Qt</source>
2515     <translation>O Qt</translation>
2516     </message>
2517     <message>
2518 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="625"/>
2519 capela 2029 <source>Show information about the Qt toolkit</source>
2520     <translation>Ukázat informace o sadě nástrojů Qt</translation>
2521     </message>
2522     </context>
2523     <context>
2524     <name>qsamplerOptionsForm</name>
2525     <message>
2526     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="34"/>
2527     <source>Qsampler: Options</source>
2528     <translation>Qsampler: Volby</translation>
2529     </message>
2530     <message>
2531     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="77"/>
2532     <source>OK</source>
2533     <translation>OK</translation>
2534     </message>
2535     <message>
2536     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="88"/>
2537     <source>Cancel</source>
2538     <translation>Zrušit</translation>
2539     </message>
2540     <message>
2541     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="116"/>
2542     <source>&amp;Server</source>
2543     <translation>&amp;Server</translation>
2544     </message>
2545     <message>
2546     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="134"/>
2547     <source>Settings</source>
2548     <translation>Nastavení</translation>
2549     </message>
2550     <message>
2551     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="155"/>
2552     <source>&amp;Host:</source>
2553     <translation>&amp;Hostitel:</translation>
2554     </message>
2555     <message>
2556     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="183"/>
2557     <source>LinuxSampler server listener port number</source>
2558     <translation>Číslo naslouchací přípojky pro server LinuxSampler</translation>
2559     </message>
2560     <message>
2561     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="190"/>
2562     <source>8888</source>
2563     <translation>8888</translation>
2564     </message>
2565     <message>
2566     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="210"/>
2567     <source>&amp;Port:</source>
2568     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
2569     </message>
2570     <message>
2571     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="238"/>
2572     <source>LinuxSampler server host name or address</source>
2573     <translation>Název hostitele nebo adresa pro server LinuxSampler</translation>
2574     </message>
2575     <message>
2576     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="245"/>
2577     <source>localhost</source>
2578     <translation>localhost</translation>
2579     </message>
2580     <message>
2581     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="259"/>
2582     <source>&amp;Command line:</source>
2583     <translation>&amp;Příkazový řádek:</translation>
2584     </message>
2585     <message>
2586     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="281"/>
2587     <source>Whether to start the LinuxSampler server on local machine</source>
2588     <translation>Spustit server LinuxSampler na místním stroji</translation>
2589     </message>
2590     <message>
2591     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="284"/>
2592     <source>&amp;Start server locally</source>
2593     <translation>&amp;Spustit server místně</translation>
2594     </message>
2595     <message>
2596     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="287"/>
2597     <source>Alt+S</source>
2598     <translation>Alt+S</translation>
2599     </message>
2600     <message>
2601     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="306"/>
2602     <source>Command line to start LinuxSampler server locally</source>
2603     <translation>Příkazový řádek pro místní spuštění serveru LinuxSampler</translation>
2604     </message>
2605     <message>
2606     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="313"/>
2607     <source>linuxsampler</source>
2608     <translation>linuxsampler</translation>
2609     </message>
2610     <message>
2611     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="327"/>
2612     <source>Start &amp;delay:</source>
2613     <translation>&amp;Zpoždění spuštění:</translation>
2614     </message>
2615     <message>
2616     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="361"/>
2617     <source>Delay time in seconds after server startup</source>
2618     <translation>Čas zpoždění v sekundách po rozběhnutí serveru</translation>
2619     </message>
2620     <message>
2621     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="364"/>
2622     <source> secs</source>
2623     <translation> s</translation>
2624     </message>
2625     <message>
2626     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="446"/>
2627     <source>Receive timeout in milliseconds</source>
2628     <translation>Přijmout přerušení v ms</translation>
2629     </message>
2630     <message>
2631 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="449"/>
2632 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="913"/>
2633     <source> msec</source>
2634     <translation> ms</translation>
2635     </message>
2636     <message>
2637     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="474"/>
2638     <source>&amp;Timeout:</source>
2639     <translation>&amp;Přerušení:</translation>
2640     </message>
2641     <message>
2642     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="515"/>
2643     <source>Logging</source>
2644     <translation>Vedení zápisů</translation>
2645     </message>
2646     <message>
2647     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="542"/>
2648     <source>Messages log file</source>
2649     <translation>Soubor se zápisy hlášení LinuxSampleru</translation>
2650     </message>
2651     <message>
2652     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="573"/>
2653     <source>Browse for the messages log file location</source>
2654     <translation>Procházet umístění souboru se zápisem hlášení</translation>
2655     </message>
2656     <message>
2657     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="576"/>
2658     <source>...</source>
2659     <translation>...</translation>
2660     </message>
2661     <message>
2662     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="589"/>
2663     <source>Whether to activate a messages logging to file.</source>
2664     <translation>Spustit zápis hlášení do souboru.</translation>
2665     </message>
2666     <message>
2667     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="592"/>
2668     <source>&amp;Messages log file:</source>
2669     <translation>Soubor se &amp;zápisem hlášení:</translation>
2670     </message>
2671     <message>
2672 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="595"/>
2673 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1102"/>
2674     <source>Alt+M</source>
2675     <translation>Alt+M</translation>
2676     </message>
2677     <message>
2678     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="614"/>
2679     <source>&amp;Tuning</source>
2680     <translation>&amp;Ladění</translation>
2681     </message>
2682     <message>
2683     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="626"/>
2684     <source>Limits</source>
2685     <translation>Mezní hodnoty</translation>
2686     </message>
2687     <message>
2688     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="641"/>
2689     <source>Maximum number of voices:</source>
2690     <translation>Nejvyšší počet hlasů:</translation>
2691     </message>
2692     <message>
2693     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="660"/>
2694     <source>Maximum number of voices</source>
2695     <translation>Nejvyšší počet hlasů</translation>
2696     </message>
2697     <message>
2698     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="689"/>
2699     <source>Maximum number of disk streams:</source>
2700     <translation>Nejvyšší počet diskových proudů:</translation>
2701     </message>
2702     <message>
2703     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="708"/>
2704     <source>Maximum number of disk streams</source>
2705     <translation>Nejvyšší počet diskových proudů</translation>
2706     </message>
2707     <message>
2708     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="743"/>
2709     <source>&amp;Display</source>
2710     <translation>&amp;Zobrazení</translation>
2711     </message>
2712     <message>
2713     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="755"/>
2714     <source>Channels</source>
2715     <translation>Kanály</translation>
2716     </message>
2717     <message>
2718     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="794"/>
2719     <source>Sample channel display font display</source>
2720     <translation>Zobrazení písma při zobrazení kanálu s ukázkou</translation>
2721     </message>
2722     <message>
2723     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="825"/>
2724     <source>Select font for the channel display</source>
2725     <translation>Vybrat písmo pro zobrazení kanálu</translation>
2726     </message>
2727     <message>
2728 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="828"/>
2729 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1061"/>
2730     <source>&amp;Font...</source>
2731     <translation>&amp;Písmo...</translation>
2732     </message>
2733     <message>
2734 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="831"/>
2735 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1064"/>
2736     <source>Alt+F</source>
2737     <translation>Alt+F</translation>
2738     </message>
2739     <message>
2740     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="863"/>
2741     <source>Whether to refresh the channels view automatically</source>
2742     <translation>Obnovit pohled na kanály automaticky</translation>
2743     </message>
2744     <message>
2745     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="866"/>
2746     <source>&amp;Auto refresh:</source>
2747     <translation>&amp;Automatické obnovení:</translation>
2748     </message>
2749     <message>
2750     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="869"/>
2751     <source>Alt+A</source>
2752     <translation>Alt+A</translation>
2753     </message>
2754     <message>
2755     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="882"/>
2756     <source>Maximum &amp;volume:</source>
2757     <translation>Nejvyšší &amp;hlasitost:</translation>
2758     </message>
2759     <message>
2760     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="910"/>
2761     <source>Time in milliseconds between each auto-refresh cycle</source>
2762     <translation>Čas v milisekundách mezi každým kolem automatického obnovení</translation>
2763     </message>
2764     <message>
2765     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="944"/>
2766     <source>Upper limit for the sampler channel volume setting</source>
2767     <translation>Horní mez pro nastavení hlasitosti kanálů v zařízení pro míchání hudby</translation>
2768     </message>
2769     <message>
2770     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="947"/>
2771     <source> %</source>
2772     <translation> %</translation>
2773     </message>
2774     <message>
2775     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="969"/>
2776     <source>Whether to enable a shiny glass light effect on the channel display</source>
2777     <translation>Povolit lesklý skelný světelný efekt při zobrazení kanálu</translation>
2778     </message>
2779     <message>
2780     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="972"/>
2781     <source>Display shiny glass light &amp;effect</source>
2782     <translation>Zobrazit lesklý skelný světelný &amp;efekt</translation>
2783     </message>
2784     <message>
2785     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="975"/>
2786     <source>Alt+E</source>
2787     <translation>Alt+E</translation>
2788     </message>
2789     <message>
2790     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="991"/>
2791     <source>Messages</source>
2792     <translation>Hlášení</translation>
2793     </message>
2794     <message>
2795     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1030"/>
2796     <source>Sample messages text font display</source>
2797     <translation>Zobrazení písma textu hlášení o ukázkách</translation>
2798     </message>
2799     <message>
2800     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1058"/>
2801     <source>Select font for the messages text display</source>
2802     <translation>Vybrat písmo pro zobrazení textu hlášení</translation>
2803     </message>
2804     <message>
2805     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1096"/>
2806     <source>Whether to keep a maximum number of lines in the messages window</source>
2807     <translation>Zachovat nejvyšší počet řádků v okně s hlášeními</translation>
2808     </message>
2809     <message>
2810     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1099"/>
2811     <source>&amp;Messages limit:</source>
2812     <translation>Mezní hodnota pro hlášení:</translation>
2813     </message>
2814     <message>
2815     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1115"/>
2816     <source>The maximum number of message lines to keep in view</source>
2817     <translation>Nejvyšší počet řádků s hlášením, který se bude uchovávat v okně</translation>
2818     </message>
2819     <message>
2820     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1118"/>
2821     <source> lines</source>
2822     <translation> řádky</translation>
2823     </message>
2824     <message>
2825     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1146"/>
2826     <source>Other</source>
2827     <translation>Jiné</translation>
2828     </message>
2829     <message>
2830     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1161"/>
2831     <source>Whether to ask for confirmation on removals</source>
2832     <translation>Žádat o potvrzení při odstranění</translation>
2833     </message>
2834     <message>
2835     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1164"/>
2836     <source>&amp;Confirm removals</source>
2837     <translation>&amp;Potvrdit odstranění</translation>
2838     </message>
2839     <message>
2840     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1167"/>
2841     <source>Alt+C</source>
2842     <translation>Alt+C</translation>
2843     </message>
2844     <message>
2845     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1180"/>
2846     <source>&amp;Number of recent files:</source>
2847     <translation>&amp;Počet nedávných souborů:</translation>
2848     </message>
2849     <message>
2850     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1202"/>
2851     <source>The maximum number of recent files to keep in menu</source>
2852     <translation>Nejvyšší počet nedávných souborů, který se bude uchovávat v nabídce</translation>
2853     </message>
2854     <message>
2855     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1224"/>
2856     <source>Whether to keep all child windows on top of the main window</source>
2857     <translation>Uchovávat všechna další okna nahoře nad hlavním oknem</translation>
2858     </message>
2859     <message>
2860     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1227"/>
2861 &n