/[svn]/qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts
ViewVC logotype

Annotation of /qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2064 - (hide annotations) (download)
Fri Mar 12 16:02:32 2010 UTC (10 years, 1 month ago) by capela
File size: 116681 byte(s)
* Attempt to fix broken instrument list model/view for Qt >= 4.6.

1 capela 2029 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 capela 2037 <!DOCTYPE TS>
3     <TS version="2.0" language="cs_CZ">
4 capela 2029 <context>
5     <name>MidiInstrumentsModel</name>
6     <message>
7     <source>Name</source>
8 capela 2059 <translation type="obsolete">Název</translation>
9 capela 2029 </message>
10     <message>
11     <source>Map</source>
12 capela 2059 <translation type="obsolete">Přiřazení</translation>
13 capela 2029 </message>
14     <message>
15     <source>Bank</source>
16 capela 2059 <translation type="obsolete">Banka</translation>
17 capela 2029 </message>
18     <message>
19     <source>Prog</source>
20 capela 2059 <translation type="obsolete">Program</translation>
21 capela 2029 </message>
22     <message>
23     <source>Engine</source>
24 capela 2059 <translation type="obsolete">Stroj</translation>
25 capela 2029 </message>
26     <message>
27     <source>File</source>
28 capela 2059 <translation type="obsolete">Soubor</translation>
29 capela 2029 </message>
30     <message>
31     <source>Nr</source>
32 capela 2059 <translation type="obsolete">Číslo</translation>
33 capela 2029 </message>
34     <message>
35     <source>Vol</source>
36 capela 2059 <translation type="obsolete">Hlasitost</translation>
37 capela 2029 </message>
38     <message>
39     <source>Mode</source>
40 capela 2059 <translation type="obsolete">Režim</translation>
41 capela 2029 </message>
42     <message>
43     <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
44    
45     Sorry.</source>
46 capela 2059 <translation type="obsolete">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
47 capela 2029
48     Promiňte.</translation>
49     </message>
50     </context>
51     <context>
52     <name>QObject</name>
53     <message>
54     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="91"/>
55     <source>Could not add channel.
56    
57     Sorry.</source>
58     <translation>Nepodařilo se přidat kanál.
59    
60     Promiňte.</translation>
61     </message>
62     <message>
63     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="93"/>
64     <source>added.</source>
65     <translation>přidán.</translation>
66     </message>
67     <message>
68     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="114"/>
69     <source>Could not remove channel.
70    
71     Sorry.</source>
72     <translation>Nepodařilo se odstranit kanál.
73    
74     Promiňte.</translation>
75     </message>
76     <message>
77     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="117"/>
78     <source>removed.</source>
79     <translation>odstraněn.</translation>
80     </message>
81     <message>
82     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="142"/>
83     <source>New Channel</source>
84     <translation>Nový kanál</translation>
85     </message>
86     <message>
87     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="142"/>
88     <source>Channel %1</source>
89     <translation>Kanál %1</translation>
90     </message>
91     <message>
92     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="168"/>
93     <source>Engine: %1.</source>
94     <translation>Stroj: %1.</translation>
95     </message>
96     <message>
97 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="224"/>
98 capela 2029 <source>Instrument: &quot;%1&quot; (%2).</source>
99     <translation>Nástroj: &quot;%1&quot; (%2).</translation>
100     </message>
101     <message>
102     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="269"/>
103     <source>MIDI driver: %1.</source>
104     <translation>Ovladač MIDI: %1.</translation>
105     </message>
106     <message>
107     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="297"/>
108     <source>MIDI device: %1.</source>
109     <translation>Zařízení MIDI: %1.</translation>
110     </message>
111     <message>
112     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="325"/>
113     <source>MIDI port: %1.</source>
114     <translation>Přípojka MIDI: %1.</translation>
115     </message>
116     <message>
117     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="353"/>
118     <source>MIDI channel: %1.</source>
119     <translation>Kanál MIDI: %1.</translation>
120     </message>
121     <message>
122     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="381"/>
123     <source>MIDI map: %1.</source>
124     <translation>Přiřazení MIDI: %1.</translation>
125     </message>
126     <message>
127     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="409"/>
128     <source>Audio device: %1.</source>
129     <translation>Zvukové zařízení: %1.</translation>
130     </message>
131     <message>
132     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="438"/>
133     <source>Audio driver: %1.</source>
134     <translation>Zvukový ovladač: %1.</translation>
135     </message>
136     <message>
137 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="466"/>
138 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1988"/>
139 capela 2029 <source>Volume: %1.</source>
140     <translation>Hlasitost: %1.</translation>
141     </message>
142     <message>
143     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="494"/>
144     <source>Mute: %1.</source>
145     <translation>Ztlumení: %1.</translation>
146     </message>
147     <message>
148     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="524"/>
149     <source>Solo: %1.</source>
150     <translation>Sólo: %1.</translation>
151     </message>
152     <message>
153 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="556"/>
154 capela 2029 <source>Audio Channel: %1 -&gt; %2.</source>
155     <translation>Zvukový kanál: %1 -&gt; %2.</translation>
156     </message>
157     <message>
158     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="593"/>
159     <source>Could not get channel information.
160    
161     Sorry.</source>
162     <translation>Nepodařilo se získat informaci o kanále.
163    
164     Promiňte.</translation>
165     </message>
166     <message>
167     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="640"/>
168     <source>(none)</source>
169     <translation>(žádná)</translation>
170     </message>
171     <message>
172     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="688"/>
173     <source>reset.</source>
174     <translation>znovu nastaven.</translation>
175     </message>
176     <message>
177 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="708"/>
178 capela 2029 <source>Could not launch an appropriate instrument editor for the given instrument!
179    
180     Make sure you have an appropriate instrument editor like &apos;gigedit&apos; installed and that it placed its mandatory DLL file into the sampler&apos;s plugin directory.</source>
181     <translation>Pro zadaný nástroj se nepodařilo spustit příslušný nástrojový editor!
182    
183     Ujistěte se, že máte nainstalován vhodný editor nástrojů, jakým je &apos;gigedit&apos;, a že tento umístil svůj povinný soubor DLL do adresáře sampleru, ve kterém jsou přídavné moduly.</translation>
184     </message>
185     <message>
186     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="719"/>
187     <source>edit instrument.</source>
188     <translation>upravit nástroj.</translation>
189     </message>
190     <message>
191 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="725"/>
192 capela 2029 <source>Sorry, QSampler was compiled for a version of liblscp which lacks this feature.
193    
194     You may want to update liblscp and recompile QSampler afterwards.</source>
195     <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven pro verzi liblscp, která postrádá tuto funkci.
196    
197     Můžete chtít povýšit liblscp a sestavit QSampler později znovu.</translation>
198     </message>
199     <message>
200     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="746"/>
201     <source>setup...</source>
202     <translation>nastavit...</translation>
203     </message>
204     <message>
205     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="904"/>
206     <source>(No engine)</source>
207     <translation>(Není stroj)</translation>
208     </message>
209     <message>
210     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="909"/>
211     <source>(No instrument)</source>
212     <translation>(Není nástroj)</translation>
213     </message>
214     <message>
215     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="913"/>
216     <source>(Loading instrument...)</source>
217     <translation>(Nahrává se nástroj...)</translation>
218     </message>
219     <message>
220     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="995"/>
221     <source> Device Channel</source>
222     <translation>Kanál zařízení</translation>
223     </message>
224     <message>
225 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="997"/>
226 capela 2029 <source>Audio Channel </source>
227     <translation>Zvukový kanál</translation>
228     </message>
229     <message>
230 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="335"/>
231 capela 2029 <source>channel fx sends...</source>
232     <translation>kanál fx posílá...</translation>
233     </message>
234     <message>
235     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="158"/>
236     <source>Audio</source>
237     <translation>Zvuk</translation>
238     </message>
239     <message>
240     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="164"/>
241     <source>MIDI</source>
242     <translation>MIDI</translation>
243     </message>
244     <message>
245     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="176"/>
246     <source>New %1 device</source>
247     <translation>Nové zařízení %1</translation>
248     </message>
249     <message>
250     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="183"/>
251     <source>Device %1</source>
252     <translation>Zařízení %1</translation>
253     </message>
254     <message>
255     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="379"/>
256     <source>Could not set device parameter value.
257    
258     Sorry.</source>
259     <translation>Nepodařilo se nastavit hodnotu parametru pro zařízení.
260    
261     Promiňte.</translation>
262     </message>
263     <message>
264     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="460"/>
265     <source>created.</source>
266     <translation>vytvořeno.</translation>
267     </message>
268     <message>
269     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="462"/>
270     <source>Could not create device.
271    
272     Sorry.</source>
273     <translation>Nepodařilo se vytvořit zařízení
274    
275     Promiňte.</translation>
276     </message>
277     <message>
278     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="498"/>
279     <source>deleted.</source>
280     <translation>smazáno.</translation>
281     </message>
282     <message>
283     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="501"/>
284     <source>Could not delete device.
285    
286     Sorry.</source>
287     <translation>Nepodařilo se smazat zařízení.
288    
289     Promiňte.</translation>
290     </message>
291     <message>
292 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="897"/>
293 capela 2029 <source>Could not set %1 parameter value.
294    
295     Sorry.</source>
296     <translation>Nepodařilo se nastavit %1 hodnotu parametru.
297    
298     Promiňte.</translation>
299     </message>
300     <message>
301     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="920"/>
302     <source>Audio Devices</source>
303     <translation>Zvuková zařízení</translation>
304     </message>
305     <message>
306     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="924"/>
307     <source>MIDI Devices</source>
308     <translation>Zařízení MIDI</translation>
309     </message>
310     <message>
311     <source>Persistent</source>
312 capela 2064 <translation type="obsolete">Trvalý</translation>
313 capela 2029 </message>
314     <message>
315     <source>On Demand Hold</source>
316 capela 2064 <translation type="obsolete">Držení na požádání</translation>
317 capela 2029 </message>
318     <message>
319     <source>On Demand</source>
320 capela 2064 <translation type="obsolete">Na požádání</translation>
321 capela 2029 </message>
322     <message>
323 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="266"/>
324 capela 2029 <source>Usage: %1 [options] [session-file]
325    
326     </source>
327     <translation>Použití: %1 [volby] [soubor sezení]
328    
329     </translation>
330     </message>
331     <message>
332     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="310"/>
333     <source>Option -h requires an argument (hostname).</source>
334     <translation>Volba -h vyžaduje argument (název hostitele).</translation>
335     </message>
336     <message>
337     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="319"/>
338     <source>Option -p requires an argument (port).</source>
339     <translation>Volba -p vyžaduje argument (název přípojky - brány).</translation>
340     </message>
341     <message>
342     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="331"/>
343     <source>Qt: %1
344     </source>
345     <translation>Qt: %1
346     </translation>
347     </message>
348     <message>
349     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="552"/>
350     <source>Sent fine tuning settings.</source>
351     <translation>Poslána nastavení pěkného ladění.</translation>
352     </message>
353     </context>
354     <context>
355     <name>QSampler::AbstractDeviceParamModel</name>
356     <message>
357     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1004"/>
358     <source>Parameter</source>
359     <translation>Parametr</translation>
360     </message>
361     <message>
362     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1005"/>
363     <source>Value</source>
364     <translation>Hodnota</translation>
365     </message>
366     <message>
367     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1006"/>
368     <source>Description</source>
369     <translation>Popis</translation>
370     </message>
371     </context>
372     <context>
373     <name>QSampler::ChannelForm</name>
374     <message>
375     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="413"/>
376     <source>Some channel settings could not be set.
377    
378     Sorry.</source>
379     <translation>Některá nastavení kanálu se nepodařilo nastavit.
380    
381     Promiňte.</translation>
382     </message>
383     <message>
384     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="439"/>
385     <source>Warning</source>
386     <translation>Varování</translation>
387     </message>
388     <message>
389 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="440"/>
390 capela 2029 <source>Some channel settings have been changed.
391    
392     Do you want to apply the changes?</source>
393     <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
394    
395     Chcete použít změny?</translation>
396     </message>
397     <message>
398     <source>Apply</source>
399     <translation type="obsolete">Применить</translation>
400     </message>
401     <message>
402     <source>Discard</source>
403     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
404     </message>
405     <message>
406     <source>Cancel</source>
407     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
408     </message>
409     <message>
410 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="477"/>
411 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="479"/>
412     <source>Instrument files</source>
413     <translation>Soubory s nástroji</translation>
414     </message>
415     <message>
416     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="604"/>
417     <source>(New MIDI %1 device)</source>
418     <translation>(Nové zařízení MIDI %1)</translation>
419     </message>
420     <message>
421     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="719"/>
422     <source>(New Audio %1 device)</source>
423     <translation>(Nové zvukové zařízení %1)</translation>
424     </message>
425     </context>
426     <context>
427     <name>QSampler::ChannelStrip</name>
428     <message>
429 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="349"/>
430 capela 2029 <source>Unavailable</source>
431     <translation>Nedostupné</translation>
432     </message>
433     <message>
434 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="350"/>
435 capela 2029 <source>Sorry, QSampler was built without FX send support!
436    
437     (Make sure you have a recent liblscp when recompiling QSampler)</source>
438     <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven bez podpory pro poslání FX.
439    
440     (Ujistěte se, že když sestavujete QSampler, máte poslední liblscp)</translation>
441     </message>
442     <message>
443 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="461"/>
444 capela 2029 <source>All</source>
445     <translation>Vše</translation>
446     </message>
447     <message>
448 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="476"/>
449 capela 2029 <source>ERR%1</source>
450     <translation>ERR%1</translation>
451     </message>
452     </context>
453     <context>
454     <name>QSampler::DeviceForm</name>
455     <message>
456     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="277"/>
457     <source>Warning</source>
458     <translation>Varování</translation>
459     </message>
460     <message>
461 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="278"/>
462 capela 2029 <source>About to delete device:
463    
464     %1
465    
466     Are you sure?</source>
467     <translation>Chystáte se smazat zařízení:
468    
469     %1
470    
471     Jste si jistý?</translation>
472     </message>
473     <message>
474     <source>OK</source>
475     <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
476     </message>
477     <message>
478     <source>Cancel</source>
479     <translation type="obsolete">О&amp;тменить</translation>
480     </message>
481     <message>
482     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="438"/>
483     <source>Ch&amp;annel:</source>
484     <translation>&amp;Каnál:</translation>
485     </message>
486     <message>
487     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="441"/>
488     <source>P&amp;ort:</source>
489     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
490     </message>
491     <message>
492     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="618"/>
493     <source>&amp;Create device</source>
494     <translation>&amp;Vytvořit zařízení</translation>
495     </message>
496     <message>
497     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="622"/>
498     <source>&amp;Delete device</source>
499     <translation>&amp;Smazat zařízení</translation>
500     </message>
501     <message>
502     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="627"/>
503     <source>&amp;Refresh</source>
504     <translation>&amp;Obnovit</translation>
505     </message>
506     </context>
507     <context>
508     <name>QSampler::DeviceParamDelegate</name>
509     <message>
510     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1180"/>
511     <source>(none)</source>
512     <translation>(žádný)</translation>
513     </message>
514     </context>
515     <context>
516 capela 2038 <name>QSampler::DeviceStatusForm</name>
517     <message>
518 capela 2042 <location filename="../src/qsamplerDeviceStatusForm.cpp" line="128"/>
519 capela 2038 <source>%1 Status</source>
520     <translation type="unfinished"></translation>
521     </message>
522     </context>
523     <context>
524 capela 2029 <name>QSampler::InstrumentForm</name>
525     <message>
526 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="265"/>
527 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="267"/>
528     <source>Instrument files</source>
529     <translation>Soubory s nástroji</translation>
530     </message>
531     <message>
532     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="369"/>
533     <source>Warning</source>
534     <translation>Varování</translation>
535     </message>
536     <message>
537 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="370"/>
538 capela 2029 <source>Some channel settings have been changed.
539    
540     Do you want to apply the changes?</source>
541     <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
542    
543     Chcete použít změny?</translation>
544     </message>
545     <message>
546     <source>Apply</source>
547     <translation type="obsolete">Применить</translation>
548     </message>
549     <message>
550     <source>Discard</source>
551     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
552     </message>
553     <message>
554     <source>Cancel</source>
555     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
556     </message>
557     </context>
558     <context>
559     <name>QSampler::InstrumentListForm</name>
560     <message>
561 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="57"/>
562 capela 2029 <source>Instrument Map</source>
563     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
564     </message>
565     <message>
566     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="186"/>
567     <source>(All)</source>
568     <translation>(Vše)</translation>
569     </message>
570     <message>
571 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="308"/>
572 capela 2029 <source>Warning</source>
573     <translation>Varování</translation>
574     </message>
575     <message>
576 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="309"/>
577 capela 2029 <source>About to delete instrument map entry:
578    
579     %1
580    
581     Are you sure?</source>
582     <translation>Chystáte se smazat položku v zobrazení nástrojů:
583    
584     %1
585    
586     Jste si jistý?</translation>
587     </message>
588     <message>
589     <source>OK</source>
590     <translation type="obsolete">OK</translation>
591     </message>
592     <message>
593     <source>Cancel</source>
594     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
595     </message>
596     </context>
597     <context>
598     <name>QSampler::MainForm</name>
599     <message>
600 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="196"/>
601 capela 2029 <source>Master volume</source>
602     <translation>Hlavní hlasitost</translation>
603     </message>
604     <message>
605 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="243"/>
606     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1946"/>
607 capela 2029 <source>Connected</source>
608     <translation>Spojeno</translation>
609     </message>
610     <message>
611 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="259"/>
612     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1960"/>
613 capela 2029 <source>MOD</source>
614     <translation>MOD</translation>
615     </message>
616     <message>
617 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="465"/>
618 capela 2029 <source>Ready</source>
619     <translation>Připraven</translation>
620     </message>
621     <message>
622     <source>Notify event: %1 data: %2</source>
623 capela 2059 <translation type="obsolete">Oznámit událost: %1 data: %2</translation>
624 capela 2029 </message>
625     <message>
626 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="703"/>
627 capela 2029 <source>Untitled</source>
628     <translation>Bez názvu</translation>
629     </message>
630     <message>
631 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="726"/>
632 capela 2029 <source>New session: &quot;%1&quot;.</source>
633     <translation>Nové sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
634     </message>
635     <message>
636 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="741"/>
637 capela 2029 <source>Open Session</source>
638     <translation>Otevřít sezení</translation>
639     </message>
640     <message>
641 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="743"/>
642     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="776"/>
643 capela 2029 <source>LSCP Session files</source>
644     <translation>Soubory se sezením LSCP</translation>
645     </message>
646     <message>
647 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="774"/>
648 capela 2029 <source>Save Session</source>
649     <translation>Uložit sezení</translation>
650     </message>
651     <message>
652 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="787"/>
653     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="811"/>
654     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1337"/>
655     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1379"/>
656     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1461"/>
657     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2558"/>
658 capela 2029 <source>Warning</source>
659     <translation>Varování</translation>
660     </message>
661     <message>
662 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="788"/>
663 capela 2029 <source>The file already exists:
664    
665     &quot;%1&quot;
666    
667     Do you want to replace it?</source>
668     <translation>Soubor již existuje:
669    
670     &quot;%1&quot;
671    
672     Chcete jej nahradit?</translation>
673     </message>
674     <message>
675     <source>Replace</source>
676     <translation type="obsolete">Заменить</translation>
677     </message>
678     <message>
679     <source>Cancel</source>
680     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
681     </message>
682     <message>
683 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="812"/>
684 capela 2029 <source>The current session has been changed:
685    
686     &quot;%1&quot;
687    
688     Do you want to save the changes?</source>
689     <translation>Nynější sezení bylo změněno:
690    
691     &quot;%1&quot;
692    
693     Chcete uložit změny?</translation>
694     </message>
695     <message>
696     <source>Save</source>
697     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
698     </message>
699     <message>
700     <source>Discard</source>
701     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
702     </message>
703     <message>
704 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="863"/>
705     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="945"/>
706 capela 2029 <source>Could not open &quot;%1&quot; session file.
707    
708     Sorry.</source>
709     <translation>Nepodařilo se otevřít soubor se sezením &quot;%1&quot;.
710    
711     Promiňte.</translation>
712     </message>
713     <message>
714 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="909"/>
715 capela 2029 <source>Session loaded with errors
716     from &quot;%1&quot;.
717    
718     Sorry.</source>
719     <translation>Sezení nahráno s chybami
720     z &quot;%1&quot;.
721    
722     Promiňte.</translation>
723     </message>
724     <message>
725 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="921"/>
726 capela 2029 <source>Open session: &quot;%1&quot;.</source>
727     <translation>Otevřít sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
728     </message>
729     <message>
730 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="957"/>
731     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1801"/>
732 capela 2029 <source>Version</source>
733     <translation>Verze</translation>
734     </message>
735     <message>
736 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="959"/>
737     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1802"/>
738 capela 2029 <source>Build</source>
739     <translation>Sestavení</translation>
740     </message>
741     <message>
742 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="962"/>
743 capela 2029 <source>File</source>
744     <translation>Soubor</translation>
745     </message>
746     <message>
747 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="964"/>
748 capela 2029 <source>Date</source>
749     <translation>Datum</translation>
750     </message>
751     <message>
752 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="984"/>
753     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1026"/>
754 capela 2029 <source>Device</source>
755     <translation>Zařízení</translation>
756     </message>
757     <message>
758 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1069"/>
759 capela 2029 <source>MIDI instrument map</source>
760     <translation>Zobrazení nástrojů MIDI</translation>
761     </message>
762     <message>
763 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1140"/>
764 capela 2029 <source>Channel</source>
765     <translation>Kanál</translation>
766     </message>
767     <message>
768 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1234"/>
769 capela 2029 <source>Global volume level</source>
770     <translation>Úroveň celkové hlasitosti</translation>
771     </message>
772     <message>
773 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1248"/>
774 capela 2029 <source>Some settings could not be saved
775     to &quot;%1&quot; session file.
776    
777     Sorry.</source>
778     <translation>Některá nastavení se nepodařilo uložit.
779     do souboru se sezením &quot;%1&quot;.
780    
781     Promiňte.</translation>
782     </message>
783     <message>
784 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1261"/>
785 capela 2029 <source>Save session: &quot;%1&quot;.</source>
786     <translation>Uložit sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
787     </message>
788     <message>
789 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1338"/>
790 capela 2029 <source>Resetting the sampler instance will close
791     all device and channel configurations.
792    
793     Please note that this operation may cause
794     temporary MIDI and Audio disruption.
795    
796     Do you want to reset the sampler engine now?</source>
797     <translation>Přenastavení řízení sampleru uzavře
798     všechna nastavení zařízení a kanálů.
799    
800     Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
801     dočasné rušení MIDI a zvuku.
802    
803     Chcete přenastavit stroj sampleru nyní?</translation>
804     </message>
805     <message>
806     <source>Reset</source>
807     <translation type="obsolete">Сбросить</translation>
808     </message>
809     <message>
810 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1355"/>
811 capela 2029 <source>Could not reset sampler instance.
812    
813     Sorry.</source>
814     <translation>Nepodařilo se přenastavit řízení sampleru.
815    
816     Promiňte.</translation>
817     </message>
818     <message>
819 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1360"/>
820 capela 2029 <source>Sampler reset.</source>
821     <translation>Přenastavení sampleru.</translation>
822     </message>
823     <message>
824 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1380"/>
825 capela 2029 <source>New settings will be effective after
826     restarting the client/server connection.
827    
828     Please note that this operation may cause
829     temporary MIDI and Audio disruption.
830    
831     Do you want to restart the connection now?</source>
832     <translation>Nová nastavení se projeví po znovuspuštění
833     spojení klient/server.
834    
835     Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
836     dočasné rušení MIDI a zvuku.
837    
838     Chcete spojení spustit znovu nyní?</translation>
839     </message>
840     <message>
841     <source>Restart</source>
842     <translation type="obsolete">Перезапустить</translation>
843     </message>
844     <message>
845 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1462"/>
846 capela 2029 <source>About to remove channel:
847    
848     %1
849    
850     Are you sure?</source>
851     <translation>Chystáte se odstranit kanál:
852    
853     %1
854    
855     Jste si jistý?</translation>
856     </message>
857     <message>
858     <source>OK</source>
859     <translation type="obsolete">OK</translation>
860     </message>
861     <message>
862 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="636"/>
863     <source>LSCP Event: %1 data: %2</source>
864     <translation type="unfinished"></translation>
865     </message>
866     <message>
867     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1683"/>
868 capela 2029 <source>Information</source>
869     <translation>Informace</translation>
870     </message>
871     <message>
872 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1684"/>
873 capela 2029 <source>Some settings may be only effective
874     next time you start this program.</source>
875     <translation>Některá nastavení se projeví až tehdy,
876     když příště spustíte tento program.</translation>
877     </message>
878     <message>
879 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1805"/>
880 capela 2029 <source>Debugging option enabled.</source>
881     <translation>Povolena volba ladění.</translation>
882     </message>
883     <message>
884 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1810"/>
885 capela 2029 <source>GIG (libgig) file support disabled.</source>
886     <translation>Zakázána podpora pro soubor GIG (libgig).</translation>
887     </message>
888     <message>
889 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1815"/>
890 capela 2029 <source>LSCP (liblscp) instrument_name support disabled.</source>
891     <translation>Zakázána podpora pro instrument_name v LSCP (liblscp).</translation>
892     </message>
893     <message>
894 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1820"/>
895 capela 2029 <source>Sampler channel Mute/Solo support disabled.</source>
896     <translation>Zakázána podpora pro Ztlumení/Sólo kanálu sampleru.</translation>
897     </message>
898     <message>
899 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1825"/>
900 capela 2029 <source>LSCP (liblscp) audio_routing support disabled.</source>
901     <translation>Zakázána podpora pro audio_routing v LSCP (liblscp).</translation>
902     </message>
903     <message>
904 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1830"/>
905 capela 2029 <source>Sampler channel Effect Sends support disabled.</source>
906     <translation>Zakázána podpora pro poslání efektu kanálu sampleru.</translation>
907     </message>
908     <message>
909 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1835"/>
910 capela 2029 <source>Global volume support disabled.</source>
911     <translation>Zakázána podpora pro celkovou hlasitost.</translation>
912     </message>
913     <message>
914 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1840"/>
915 capela 2029 <source>MIDI instrument mapping support disabled.</source>
916     <translation>Zakázána podpora pro zobrazení nástrojů MIDI.</translation>
917     </message>
918     <message>
919 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1845"/>
920 capela 2029 <source>Instrument editing support disabled.</source>
921     <translation>Zakázána podpora pro úpravy nástrojů.</translation>
922     </message>
923     <message>
924 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1850"/>
925 capela 2029 <source>Channel MIDI event support disabled.</source>
926     <translation>Zakázána podpora pro události kanálů MIDI.</translation>
927     </message>
928     <message>
929 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1855"/>
930 capela 2029 <source>Device MIDI event support disabled.</source>
931     <translation>Zakázána podpora pro události zařízení MIDI.</translation>
932     </message>
933     <message>
934 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1860"/>
935 capela 2029 <source>Runtime max. voices / disk streams support disabled.</source>
936     <translation>Zakázána podpora pro největší množství hlasů/diskových proudy běžících současně.</translation>
937     </message>
938     <message>
939 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1864"/>
940 capela 2029 <source>Using</source>
941     <translation>Pomocí</translation>
942     </message>
943     <message>
944 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1876"/>
945 capela 2029 <source>Website</source>
946     <translation>Stránky</translation>
947     </message>
948     <message>
949 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1882"/>
950 capela 2029 <source>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it</source>
951     <translation>Tento program je svobodným programem. Můžete jej šířit a/nebo upravit</translation>
952     </message>
953     <message>
954 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1883"/>
955 capela 2029 <source>under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.</source>
956     <translation>za podmínek GNU General Public License ve verzi 2 nebo pozdější.</translation>
957     </message>
958     <message>
959 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1887"/>
960 capela 2029 <source>About</source>
961     <translation>O programu</translation>
962     </message>
963     <message>
964 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2034"/>
965 capela 2029 <source>Chromatic</source>
966     <translation>Chromatický</translation>
967     </message>
968     <message>
969 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2036"/>
970 capela 2029 <source>Drum Kits</source>
971     <translation>Bicí</translation>
972     </message>
973     <message>
974 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2060"/>
975 capela 2029 <source>Could not get current list of channels.
976    
977     Sorry.</source>
978     <translation>Nepodařilo se získat nynější seznam kanálů.
979     Promiňte.</translation>
980     </message>
981     <message>
982 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2269"/>
983 capela 2029 <source>Error</source>
984     <translation>Chyba</translation>
985     </message>
986     <message>
987 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2559"/>
988 capela 2029 <source>Could not start the LinuxSampler server.
989    
990     Maybe it is already started.</source>
991     <translation>Nepodařilo se spustit server LinuxSampler.
992    
993     Možná je už spuštěn.</translation>
994     </message>
995     <message>
996     <source>Stop</source>
997     <translation type="obsolete">Остановить</translation>
998     </message>
999     <message>
1000     <source>Kill</source>
1001     <translation type="obsolete">Убить</translation>
1002     </message>
1003     <message>
1004 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2602"/>
1005 capela 2029 <source>Server is starting...</source>
1006     <translation>Spouští se server...</translation>
1007     </message>
1008     <message>
1009 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2608"/>
1010 capela 2029 <source>Could not start server.
1011    
1012     Sorry.</source>
1013     <translation>Nepodařilo se spustit server.
1014    
1015     Promiňte.</translation>
1016     </message>
1017     <message>
1018 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2615"/>
1019 capela 2029 <source>Server was started with PID=%1.</source>
1020     <translation>Server byl spuštěn s PID=%1.</translation>
1021     </message>
1022     <message>
1023 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2632"/>
1024 capela 2029 <source>The backend&apos;s fate ...</source>
1025     <translation>Osud zadní části programu...</translation>
1026     </message>
1027     <message>
1028     <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1029     running in the background. The sampler would continue to work
1030     according to your current sampler session and you could alter the
1031     sampler session at any time by relaunching QSampler.
1032    
1033     Do you want LinuxSampler to stop or to keep running in
1034     the background?</source>
1035     <translation type="obsolete">Вы можете оставить движок сэмплера (LinuxSampler)
1036     работающим в фоновом режиме. Сэмплер продолжит
1037     работать с текущим сеансом, и при следующем запуске
1038     QSampler вы сможете изменить параметры сеанса.
1039    
1040     Хотите ли вы остановить LinuxSampler или же оставить
1041     его работающим в фоновом режиме?</translation>
1042     </message>
1043     <message>
1044 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2646"/>
1045 capela 2029 <source>Server is stopping...</source>
1046     <translation>Zastavuje se server...</translation>
1047     </message>
1048     <message>
1049 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2687"/>
1050 capela 2029 <source>Server is being forced...</source>
1051     <translation>Server je nucen...</translation>
1052     </message>
1053     <message>
1054 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2698"/>
1055 capela 2029 <source>Server was stopped with exit status %1.</source>
1056     <translation>Server byl zastaven se stavem ukončení %1.</translation>
1057     </message>
1058     <message>
1059 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2742"/>
1060 capela 2029 <source>Client connecting...</source>
1061     <translation>Připojuje se klient...</translation>
1062     </message>
1063     <message>
1064 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2754"/>
1065 capela 2029 <source>Could not connect to server as client.
1066    
1067     Sorry.</source>
1068     <translation>Nepodařilo se připojit k serveru jako klient.
1069    
1070     Promiňte.</translation>
1071     </message>
1072     <message>
1073 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2765"/>
1074 capela 2029 <source>Client receive timeout is set to %1 msec.</source>
1075     <translation>Přerušení přijetí klienta je nastavena na %1 msec.</translation>
1076     </message>
1077     <message>
1078 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2804"/>
1079 capela 2029 <source>Client connected.</source>
1080     <translation>Klient připojen.</translation>
1081     </message>
1082     <message>
1083 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2837"/>
1084 capela 2029 <source>Client disconnecting...</source>
1085     <translation>Odpojuje se klient...</translation>
1086     </message>
1087     <message>
1088 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2875"/>
1089 capela 2029 <source>Client disconnected.</source>
1090     <translation>Klient odpojen.</translation>
1091     </message>
1092     <message>
1093 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2633"/>
1094 capela 2029 <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1095     running in the background. The sampler would continue to work
1096     according to your current sampler session and you could alter the
1097     sampler session at any time by relaunching QSampler.
1098    
1099     Do you want LinuxSampler to stop?</source>
1100     <translation>Máte volbu, kterou zadní část programu (LinuxSampler)
1101     udržujete běžící na pozadí. Sampler bude pokračovat v práci
1102     podle vašeho nynějšího sezení sampleru a vy můžete změnit
1103     sezení sampleru kdykoli novým spuštěním QSampleru.
1104    
1105     Chcete zastavit LinuxSampler?</translation>
1106     </message>
1107     </context>
1108     <context>
1109     <name>QSampler::Messages</name>
1110     <message>
1111     <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="93"/>
1112     <source>Messages</source>
1113     <translation>Hlášení</translation>
1114     </message>
1115     <message>
1116 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="235"/>
1117 capela 2029 <source>Logging stopped --- %1 ---</source>
1118     <translation>Vedení zápisu zastaveno --- %1 ---</translation>
1119     </message>
1120     <message>
1121 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="245"/>
1122 capela 2029 <source>Logging started --- %1 ---</source>
1123     <translation>Vedení zápisu spuštěno --- %1 ---</translation>
1124     </message>
1125     </context>
1126     <context>
1127 capela 2059 <name>QSampler::MidiInstrumentsModel</name>
1128     <message>
1129 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="99"/>
1130     <source>Persistent</source>
1131     <translation type="unfinished">Trvalý</translation>
1132     </message>
1133     <message>
1134     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="100"/>
1135     <source>On Demand Hold</source>
1136     <translation type="unfinished">Držení na požádání</translation>
1137     </message>
1138     <message>
1139     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="101"/>
1140     <source>On Demand</source>
1141     <translation type="unfinished">Na požádání</translation>
1142     </message>
1143     <message>
1144     <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>
1145 capela 2059 <source>Name</source>
1146     <translation type="unfinished">Název</translation>
1147     </message>
1148     <message>
1149 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>
1150 capela 2059 <source>Map</source>
1151     <translation type="unfinished">Přiřazení</translation>
1152     </message>
1153     <message>
1154 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>
1155 capela 2059 <source>Bank</source>
1156     <translation type="unfinished">Banka</translation>
1157     </message>
1158     <message>
1159 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="160"/>
1160 capela 2059 <source>Prog</source>
1161     <translation type="unfinished">Program</translation>
1162     </message>
1163     <message>
1164 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="161"/>
1165 capela 2059 <source>Engine</source>
1166     <translation type="unfinished">Stroj</translation>
1167     </message>
1168     <message>
1169 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="162"/>
1170 capela 2059 <source>File</source>
1171     <translation type="unfinished">Soubor</translation>
1172     </message>
1173     <message>
1174 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="163"/>
1175 capela 2059 <source>Nr</source>
1176     <translation type="unfinished">Číslo</translation>
1177     </message>
1178     <message>
1179 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="164"/>
1180 capela 2059 <source>Vol</source>
1181     <translation type="unfinished">Hlasitost</translation>
1182     </message>
1183     <message>
1184 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="165"/>
1185 capela 2059 <source>Mode</source>
1186     <translation type="unfinished">Režim</translation>
1187     </message>
1188     <message>
1189 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="288"/>
1190 capela 2059 <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
1191    
1192     Sorry.</source>
1193     <translation type="unfinished">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
1194    
1195     Promiňte.</translation>
1196     </message>
1197     </context>
1198     <context>
1199 capela 2029 <name>QSampler::OptionsForm</name>
1200     <message>
1201 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="240"/>
1202     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="253"/>
1203 capela 2029 <source>This parameter is not supported by the current sampler version in use.</source>
1204     <translation>Tento parametr není podporován současnou používanou verzí sampleru.</translation>
1205     </message>
1206     <message>
1207 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="245"/>
1208 capela 2029 <source>The max. amount of voices the sampler shall process simultaniously.</source>
1209     <translation>Největší množství hlasů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1210     </message>
1211     <message>
1212 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="258"/>
1213 capela 2029 <source>The max. amount of disk streams the sampler shall process simultaniously.</source>
1214     <translation>Největší množství diskových proudů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1215     </message>
1216     <message>
1217 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="265"/>
1218     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="268"/>
1219 capela 2029 <source>QSampler was built without support for this parameter.</source>
1220     <translation>QSampler byl sestaven bez podpory pro tento parametr.</translation>
1221     </message>
1222     <message>
1223     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="344"/>
1224     <source>Warning</source>
1225     <translation>Varování</translation>
1226     </message>
1227     <message>
1228 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="345"/>
1229 capela 2029 <source>Some settings have been changed.
1230    
1231     Do you want to apply the changes?</source>
1232     <translation>Některá nastavení byla změněna.
1233    
1234     Chcete použít změny?</translation>
1235     </message>
1236     <message>
1237     <source>Apply</source>
1238     <translation type="obsolete">Применить</translation>
1239     </message>
1240     <message>
1241     <source>Discard</source>
1242     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
1243     </message>
1244     <message>
1245     <source>Cancel</source>
1246     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
1247     </message>
1248     <message>
1249     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="409"/>
1250     <source>Messages Log</source>
1251     <translation>Zápis hlášení</translation>
1252     </message>
1253     <message>
1254     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="411"/>
1255     <source>Log files</source>
1256     <translation>Soubory s hlášeními</translation>
1257     </message>
1258     </context>
1259     <context>
1260     <name>qsamplerChannelForm</name>
1261     <message>
1262     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="45"/>
1263     <source>Qsampler: Channel</source>
1264     <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1265     </message>
1266     <message>
1267     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="91"/>
1268     <source>Browse for instrument filename</source>
1269     <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
1270     </message>
1271     <message>
1272     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="118"/>
1273     <source>Instrument name</source>
1274     <translation>Název nástroje</translation>
1275     </message>
1276     <message>
1277     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="125"/>
1278     <source>&amp;Engine:</source>
1279     <translation>&amp;Stroj:</translation>
1280     </message>
1281     <message>
1282     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="149"/>
1283     <source>Engine name</source>
1284     <translation>Název stroje</translation>
1285     </message>
1286     <message>
1287     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="156"/>
1288     <source>&amp;Filename:</source>
1289     <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1290     </message>
1291     <message>
1292     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="172"/>
1293     <source>&amp;Instrument:</source>
1294     <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1295     </message>
1296     <message>
1297     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="202"/>
1298     <source>Instrument filename</source>
1299     <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1300     </message>
1301     <message>
1302     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="214"/>
1303     <source>MIDI / Input</source>
1304     <translation>MIDI/Vstup</translation>
1305     </message>
1306     <message>
1307     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="242"/>
1308     <source>MIDI input device</source>
1309     <translation>Vstupní zařízení pro MIDI</translation>
1310     </message>
1311     <message>
1312     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="272"/>
1313     <source>MIDI input device setup</source>
1314     <translation>Nastavení vstupního zařízení pro MIDI</translation>
1315     </message>
1316     <message>
1317     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="287"/>
1318     <source>&amp;Map:</source>
1319     <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1320     </message>
1321     <message>
1322 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="303"/>
1323 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="632"/>
1324     <source>&amp;Device:</source>
1325     <translation>&amp;Zařízení:</translation>
1326     </message>
1327     <message>
1328     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="335"/>
1329     <source>Instrument map</source>
1330     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1331     </message>
1332     <message>
1333 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="360"/>
1334 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="689"/>
1335     <source>&amp;Type:</source>
1336     <translation>&amp;Typ:</translation>
1337     </message>
1338     <message>
1339     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="392"/>
1340     <source>MIDI input driver type</source>
1341     <translation>Typ ovladače pro vstup MIDI</translation>
1342     </message>
1343     <message>
1344     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="415"/>
1345     <source>&amp;Port:</source>
1346     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
1347     </message>
1348     <message>
1349     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="431"/>
1350     <source>MIDI input port number</source>
1351     <translation>Číslo přípojky pro vstup MIDI</translation>
1352     </message>
1353     <message>
1354     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="438"/>
1355     <source>&amp;Channel:</source>
1356     <translation>&amp;Каnál:</translation>
1357     </message>
1358     <message>
1359     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="454"/>
1360     <source>MIDI input channel</source>
1361     <translation>Vstupní kanál MIDI</translation>
1362     </message>
1363     <message>
1364     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="458"/>
1365     <source>1</source>
1366     <translation>1</translation>
1367     </message>
1368     <message>
1369     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="463"/>
1370     <source>2</source>
1371     <translation>2</translation>
1372     </message>
1373     <message>
1374     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="468"/>
1375     <source>3</source>
1376     <translation>3</translation>
1377     </message>
1378     <message>
1379     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="473"/>
1380     <source>4</source>
1381     <translation>4</translation>
1382     </message>
1383     <message>
1384     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="478"/>
1385     <source>5</source>
1386     <translation>5</translation>
1387     </message>
1388     <message>
1389     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="483"/>
1390     <source>6</source>
1391     <translation>6</translation>
1392     </message>
1393     <message>
1394     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="488"/>
1395     <source>7</source>
1396     <translation>7</translation>
1397     </message>
1398     <message>
1399     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="493"/>
1400     <source>8</source>
1401     <translation>8</translation>
1402     </message>
1403     <message>
1404     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="498"/>
1405     <source>9</source>
1406     <translation>9</translation>
1407     </message>
1408     <message>
1409     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="503"/>
1410     <source>10</source>
1411     <translation>10</translation>
1412     </message>
1413     <message>
1414     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="508"/>
1415     <source>11</source>
1416     <translation>11</translation>
1417     </message>
1418     <message>
1419     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="513"/>
1420     <source>12</source>
1421     <translation>12</translation>
1422     </message>
1423     <message>
1424     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="518"/>
1425     <source>13</source>
1426     <translation>13</translation>
1427     </message>
1428     <message>
1429     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="523"/>
1430     <source>14</source>
1431     <translation>14</translation>
1432     </message>
1433     <message>
1434     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="528"/>
1435     <source>15</source>
1436     <translation>15</translation>
1437     </message>
1438     <message>
1439     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="533"/>
1440     <source>16</source>
1441     <translation>16</translation>
1442     </message>
1443     <message>
1444     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="538"/>
1445     <source>All</source>
1446     <translation>Vše</translation>
1447     </message>
1448     <message>
1449     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="551"/>
1450     <source>Audio / Output</source>
1451     <translation>Zvuk/Výstup</translation>
1452     </message>
1453     <message>
1454     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="587"/>
1455     <source>Audio output device</source>
1456     <translation>Zvukové výstupní zařízení</translation>
1457     </message>
1458     <message>
1459     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="617"/>
1460     <source>Audio output device setup</source>
1461     <translation>Nastavení zvukového výstupního zařízení</translation>
1462     </message>
1463     <message>
1464     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="664"/>
1465     <source>Audio output driver type</source>
1466     <translation>Typ ovladače pro výstup zvuku</translation>
1467     </message>
1468     <message>
1469     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="715"/>
1470     <source>Audio routing table</source>
1471     <translation>Tabulka vedení zvuku</translation>
1472     </message>
1473     <message>
1474     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="755"/>
1475     <source>OK</source>
1476     <translation>&amp;OK</translation>
1477     </message>
1478     <message>
1479     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="765"/>
1480     <source>Cancel</source>
1481     <translation>Zrušit</translation>
1482     </message>
1483     </context>
1484     <context>
1485     <name>qsamplerChannelFxForm</name>
1486     <message>
1487     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="32"/>
1488     <source>Channel Effects</source>
1489     <translation>Efekty pro kanál</translation>
1490     </message>
1491     <message>
1492     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="40"/>
1493     <source>FX Send Selection</source>
1494     <translation>Výběr poslání efektů (FX)</translation>
1495     </message>
1496     <message>
1497     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="74"/>
1498     <source>Creates a new FX Send.
1499     You have to select &apos;Apply&apos; afterwards
1500     to actually create it on sampler side.</source>
1501     <translation>Vytvoří nové poslání efektů (FX).
1502     Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1503     je skutečně vytvořil na straně sampleru.</translation>
1504     </message>
1505     <message>
1506     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="79"/>
1507     <source>Create</source>
1508     <translation>Vytvořit</translation>
1509     </message>
1510     <message>
1511     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="89"/>
1512     <source>Schedules the selected FX send for deletion.
1513     You have to select &apos;Apply&apos; afterwards to
1514     actually destroy it on sampler side.</source>
1515     <translation>Rozvrhne vybrané poslání efektů (FX) pro
1516     smazání. Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1517     je skutečně odstranil na straně sampleru.</translation>
1518     </message>
1519     <message>
1520     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="94"/>
1521     <source>Destroy</source>
1522     <translation>Odstranit</translation>
1523     </message>
1524     <message>
1525     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="117"/>
1526     <source>FX Send&apos;s Parameters</source>
1527     <translation>Parametry pro poslání efektů (FX)</translation>
1528     </message>
1529     <message>
1530     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="123"/>
1531     <source>Send Depth
1532     MIDI Controller:</source>
1533     <translation>Poslat ovladač
1534     hloubky MIDI:</translation>
1535     </message>
1536     <message>
1537     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="134"/>
1538     <source>Current Depth:</source>
1539     <translation>Nynější hloubka:</translation>
1540     </message>
1541     <message>
1542     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="144"/>
1543     <source>%</source>
1544     <translation>%</translation>
1545     </message>
1546     <message>
1547     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="163"/>
1548     <source>Audio Routing</source>
1549     <translation>Vedení zvuku</translation>
1550     </message>
1551     </context>
1552     <context>
1553     <name>qsamplerChannelStrip</name>
1554     <message>
1555     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="43"/>
1556     <source>Qsampler: Channel</source>
1557     <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1558     </message>
1559     <message>
1560     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="70"/>
1561     <source>Channel setup</source>
1562     <translation>Nastavení kanálu</translation>
1563     </message>
1564     <message>
1565     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="73"/>
1566     <source>&amp;Channel</source>
1567     <translation>&amp;Каnál</translation>
1568     </message>
1569     <message>
1570     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="79"/>
1571     <source>Alt+C</source>
1572     <translation>Alt+C</translation>
1573     </message>
1574     <message>
1575 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="122"/>
1576     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="132"/>
1577 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="179"/>
1578     <source>--</source>
1579     <translation>--</translation>
1580     </message>
1581     <message>
1582     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="129"/>
1583     <source>Instrument name</source>
1584     <translation>Název nástroje</translation>
1585     </message>
1586     <message>
1587     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="154"/>
1588     <source>MIDI port / channel</source>
1589     <translation>Přípojka/kanál MIDI</translation>
1590     </message>
1591     <message>
1592     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="157"/>
1593     <source>-- / --</source>
1594     <translation>-- / --</translation>
1595     </message>
1596     <message>
1597     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="176"/>
1598     <source>Instrument load status</source>
1599     <translation>Stav nahrání nástroje</translation>
1600     </message>
1601     <message>
1602     <source>MIDI Activity</source>
1603 capela 2037 <translation type="obsolete">Činnost MIDI</translation>
1604 capela 2029 </message>
1605     <message>
1606 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="216"/>
1607     <source>MIDI activity</source>
1608     <translation type="unfinished"></translation>
1609     </message>
1610     <message>
1611 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="244"/>
1612     <source>Channel mute</source>
1613     <translation>Ztlumení kanálu</translation>
1614     </message>
1615     <message>
1616     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="247"/>
1617     <source>&amp;Mute</source>
1618     <translation>&amp;Ztlumení</translation>
1619     </message>
1620     <message>
1621     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="250"/>
1622     <source>Alt+M</source>
1623     <translation>Alt+M</translation>
1624     </message>
1625     <message>
1626     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="266"/>
1627     <source>Channel solo</source>
1628     <translation>Sólo kanálu</translation>
1629     </message>
1630     <message>
1631     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="269"/>
1632     <source>&amp;Solo</source>
1633     <translation>&amp;Sólo</translation>
1634     </message>
1635     <message>
1636     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="272"/>
1637     <source>Alt+S</source>
1638     <translation>Alt+S</translation>
1639     </message>
1640     <message>
1641 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="294"/>
1642 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="325"/>
1643     <source>Channel volume</source>
1644     <translation>Hlasitost kanálu</translation>
1645     </message>
1646     <message>
1647     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="328"/>
1648     <source> %</source>
1649     <translation> %</translation>
1650     </message>
1651     <message>
1652     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="344"/>
1653     <source>Edit Channel&apos;s Effect Settings</source>
1654     <translation>Upravit nastavení efektů kanálu</translation>
1655     </message>
1656     <message>
1657     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="347"/>
1658     <source>&amp;FX</source>
1659     <translation>&amp;Efekty (FX)</translation>
1660     </message>
1661     <message>
1662     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="350"/>
1663     <source>Alt+F</source>
1664     <translation>Alt+F</translation>
1665     </message>
1666     <message>
1667     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="363"/>
1668     <source>Edit channel&apos;s instrument</source>
1669     <translation>Upravit nástroj kanálu</translation>
1670     </message>
1671     <message>
1672     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="366"/>
1673     <source>&amp;Edit</source>
1674     <translation>&amp;Upravit</translation>
1675     </message>
1676     <message>
1677     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="369"/>
1678     <source>Alt+E</source>
1679     <translation>Alt+E</translation>
1680     </message>
1681     <message>
1682     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="394"/>
1683     <source>Least buffer fill stream usage (%)</source>
1684     <translation>Použití proudu posledního naplnění vyrovnávací paměti (%)</translation>
1685     </message>
1686     <message>
1687     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="416"/>
1688     <source>Stream / Voice count</source>
1689     <translation>Počet proudů/hlasů</translation>
1690     </message>
1691     <message>
1692     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="428"/>
1693     <source>--/--</source>
1694     <translation>--/--</translation>
1695     </message>
1696     </context>
1697     <context>
1698     <name>qsamplerDeviceForm</name>
1699     <message>
1700     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="37"/>
1701     <source>Qsampler: Devices</source>
1702     <translation>Qsampler: Zařízení</translation>
1703     </message>
1704     <message>
1705     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="73"/>
1706     <source>Device list</source>
1707     <translation>Seznam zařízení</translation>
1708     </message>
1709     <message>
1710     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="83"/>
1711     <source>Devices</source>
1712     <translation>Zařízení</translation>
1713     </message>
1714     <message>
1715     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="127"/>
1716     <source>Device name</source>
1717     <translation>Název zařízení</translation>
1718     </message>
1719     <message>
1720     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="140"/>
1721     <source>Dri&amp;ver:</source>
1722     <translation>&amp;Ovladač:</translation>
1723     </message>
1724     <message>
1725     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="156"/>
1726     <source>Driver type name</source>
1727     <translation>Název pro typ ovladače</translation>
1728     </message>
1729     <message>
1730     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="196"/>
1731     <source>Channel:</source>
1732     <translation>Kanál:</translation>
1733     </message>
1734     <message>
1735     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="226"/>
1736     <source>Device port/channel</source>
1737     <translation>Přípojka/kanál zařízení</translation>
1738     </message>
1739     <message>
1740     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="261"/>
1741     <source>Refresh device list view</source>
1742     <translation>Obnovit pohled na seznam zařízení</translation>
1743     </message>
1744     <message>
1745     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="264"/>
1746     <source>&amp;Refresh</source>
1747     <translation>&amp;Obnovit</translation>
1748     </message>
1749     <message>
1750     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="270"/>
1751     <source>Alt+R</source>
1752     <translation>Alt+R</translation>
1753     </message>
1754     <message>
1755     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="293"/>
1756     <source>Create device</source>
1757     <translation>Vytvořit zařízení</translation>
1758     </message>
1759     <message>
1760     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="296"/>
1761     <source>&amp;Create</source>
1762     <translation>&amp;Vytvořit</translation>
1763     </message>
1764     <message>
1765     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="302"/>
1766     <source>Alt+C</source>
1767     <translation>Alt+C</translation>
1768     </message>
1769     <message>
1770     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="309"/>
1771     <source>Delete device</source>
1772     <translation>Smazat zařízení</translation>
1773     </message>
1774     <message>
1775     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="312"/>
1776     <source>&amp;Delete</source>
1777     <translation>&amp;Smazat</translation>
1778     </message>
1779     <message>
1780     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="318"/>
1781     <source>Alt+D</source>
1782     <translation>Alt+D</translation>
1783     </message>
1784     <message>
1785     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="325"/>
1786     <source>Close this dialog</source>
1787     <translation>Zavřít tento dialog</translation>
1788     </message>
1789     <message>
1790     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="328"/>
1791     <source>Close</source>
1792     <translation>Zavřít</translation>
1793     </message>
1794     </context>
1795     <context>
1796     <name>qsamplerInstrumentForm</name>
1797     <message>
1798     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="45"/>
1799     <source>Qsampler: MIDI Instrument</source>
1800     <translation>Qsampler: Nástroj MIDI</translation>
1801     </message>
1802     <message>
1803     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="76"/>
1804     <source>Engine name</source>
1805     <translation>Název stroje</translation>
1806     </message>
1807     <message>
1808     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="83"/>
1809     <source>&amp;Engine:</source>
1810     <translation>&amp;Stroj:</translation>
1811     </message>
1812     <message>
1813     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="99"/>
1814     <source>&amp;Prog:</source>
1815     <translation>&amp;Program:</translation>
1816     </message>
1817     <message>
1818     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="115"/>
1819     <source>Program (0-127)</source>
1820     <translation>Program (0-127)</translation>
1821     </message>
1822     <message>
1823     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="128"/>
1824     <source>Vol&amp;ume:</source>
1825     <translation>&amp;Hlasitost:</translation>
1826     </message>
1827     <message>
1828     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="144"/>
1829     <source>&amp;Map:</source>
1830     <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1831     </message>
1832     <message>
1833     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="160"/>
1834     <source>&amp;Bank:</source>
1835     <translation>&amp;Banka:</translation>
1836     </message>
1837     <message>
1838     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="176"/>
1839     <source>Bank (0-16383)</source>
1840     <translation>Banka (0-16383)</translation>
1841     </message>
1842     <message>
1843     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="200"/>
1844     <source>Instrument filename</source>
1845     <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1846     </message>
1847     <message>
1848     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="210"/>
1849     <source>M&amp;ode:</source>
1850     <translation>&amp;Režim:</translation>
1851     </message>
1852     <message>
1853     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="242"/>
1854     <source>&amp;Filename:</source>
1855     <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1856     </message>
1857     <message>
1858     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="258"/>
1859     <source>&amp;Name:</source>
1860     <translation>&amp;Název:</translation>
1861     </message>
1862     <message>
1863     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="282"/>
1864     <source>Instrument map</source>
1865     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1866     </message>
1867     <message>
1868     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="289"/>
1869     <source>&amp;Instrument:</source>
1870     <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1871     </message>
1872     <message>
1873     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="319"/>
1874     <source>Instrument name</source>
1875     <translation>Název nástroje</translation>
1876     </message>
1877     <message>
1878     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="326"/>
1879     <source>Volume (%)</source>
1880     <translation>Hlasitost (%)</translation>
1881     </message>
1882     <message>
1883     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="329"/>
1884     <source> %</source>
1885     <translation> %</translation>
1886     </message>
1887     <message>
1888     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="339"/>
1889     <source>Name</source>
1890     <translation>Název</translation>
1891     </message>
1892     <message>
1893     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="354"/>
1894     <source>Load mode</source>
1895     <translation>Nahrát režim</translation>
1896     </message>
1897     <message>
1898     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="358"/>
1899     <source>Default</source>
1900     <translation>Výchozí</translation>
1901     </message>
1902     <message>
1903     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="363"/>
1904     <source>On Demand</source>
1905     <translation>Na požádání</translation>
1906     </message>
1907     <message>
1908     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="368"/>
1909     <source>On Demand Hold</source>
1910     <translation>Držení na požádání</translation>
1911     </message>
1912     <message>
1913     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="373"/>
1914     <source>Persistent</source>
1915     <translation>Trvalý</translation>
1916     </message>
1917     <message>
1918     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="404"/>
1919     <source>Browse for instrument filename</source>
1920     <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
1921     </message>
1922     <message>
1923     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="443"/>
1924     <source>O&amp;K</source>
1925     <translation>&amp;OK</translation>
1926     </message>
1927     <message>
1928     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="449"/>
1929     <source>Alt+K</source>
1930     <translation>Alt+K</translation>
1931     </message>
1932     <message>
1933     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="456"/>
1934     <source>C&amp;ancel</source>
1935     <translation>&amp;Zrušit</translation>
1936     </message>
1937     <message>
1938     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="462"/>
1939     <source>Alt+A</source>
1940     <translation>Alt+A</translation>
1941     </message>
1942     </context>
1943     <context>
1944     <name>qsamplerInstrumentListForm</name>
1945     <message>
1946     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="34"/>
1947     <source>Qsampler: Instruments</source>
1948     <translation>Qsampler: Nástroje</translation>
1949     </message>
1950     <message>
1951 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="72"/>
1952 capela 2029 <source>&amp;Context</source>
1953     <translation>&amp;Souvislosti</translation>
1954     </message>
1955     <message>
1956 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="86"/>
1957 capela 2029 <source>New &amp;Instrument...</source>
1958     <translation>&amp;Nový nástroj...</translation>
1959     </message>
1960     <message>
1961 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="89"/>
1962 capela 2029 <source>New</source>
1963     <translation>Nový</translation>
1964     </message>
1965     <message>
1966 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="92"/>
1967 capela 2029 <source>Insert</source>
1968     <translation>Vložit</translation>
1969     </message>
1970     <message>
1971 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="100"/>
1972 capela 2029 <source>&amp;Edit...</source>
1973     <translation>&amp;Upravit...</translation>
1974     </message>
1975     <message>
1976 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="103"/>
1977 capela 2029 <source>Edit</source>
1978     <translation>Upravit</translation>
1979     </message>
1980     <message>
1981 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="106"/>
1982 capela 2029 <source>Enter</source>
1983     <translation>Enter</translation>
1984     </message>
1985     <message>
1986 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="114"/>
1987 capela 2029 <source>&amp;Delete</source>
1988     <translation>&amp;Smazat</translation>
1989     </message>
1990     <message>
1991     <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="117"/>
1992 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="120"/>
1993 capela 2029 <source>Delete</source>
1994     <translation>Smazat</translation>
1995     </message>
1996     <message>
1997 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="128"/>
1998 capela 2029 <source>&amp;Refresh</source>
1999     <translation>&amp;Obnovit</translation>
2000     </message>
2001     <message>
2002 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="131"/>
2003 capela 2029 <source>Refresh</source>
2004     <translation>Obnovit</translation>
2005     </message>
2006     <message>
2007 capela 2064 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="134"/>
2008 capela 2029 <source>F5</source>
2009     <translation>F5</translation>
2010     </message>
2011     </context>
2012     <context>
2013     <name>qsamplerMainForm</name>
2014     <message>
2015     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="34"/>
2016     <source>MainWindow</source>
2017     <translation>Hlavní okno</translation>
2018     </message>
2019     <message>
2020     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="93"/>
2021     <source>&amp;Edit</source>
2022     <translation>&amp;Úpravy</translation>
2023     </message>
2024     <message>
2025     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="106"/>
2026     <source>&amp;View</source>
2027     <translation>&amp;Pohled</translation>
2028     </message>
2029     <message>
2030     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="110"/>
2031     <source>MIDI Device Status</source>
2032     <translation>Stav zařízení MIDI</translation>
2033     </message>
2034     <message>
2035 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="127"/>
2036 capela 2029 <source>&amp;Channels</source>
2037     <translation>&amp;Kanály</translation>
2038     </message>
2039     <message>
2040 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="134"/>
2041 capela 2029 <source>&amp;Help</source>
2042     <translation>&amp;Nápověda</translation>
2043     </message>
2044     <message>
2045 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="141"/>
2046 capela 2029 <source>&amp;File</source>
2047     <translation>&amp;Soubor</translation>
2048     </message>
2049     <message>
2050 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="145"/>
2051 capela 2029 <source>Open &amp;Recent</source>
2052     <translation>Otevřít &amp;nedávný</translation>
2053     </message>
2054     <message>
2055 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="174"/>
2056 capela 2029 <source>&amp;New</source>
2057     <translation>&amp;Nový</translation>
2058     </message>
2059     <message>
2060 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="177"/>
2061 capela 2029 <source>New</source>
2062     <translation>Nový</translation>
2063     </message>
2064     <message>
2065 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="180"/>
2066 capela 2029 <source>New session</source>
2067     <translation>Nové sezení</translation>
2068     </message>
2069     <message>
2070 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="183"/>
2071 capela 2029 <source>New sampler session</source>
2072     <translation>Nové sezení sampleru</translation>
2073     </message>
2074     <message>
2075 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="186"/>
2076 capela 2029 <source>Ctrl+N</source>
2077     <translation>Ctrl+N</translation>
2078     </message>
2079     <message>
2080 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="194"/>
2081 capela 2029 <source>&amp;Open...</source>
2082     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
2083     </message>
2084     <message>
2085 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="197"/>
2086 capela 2029 <source>Open</source>
2087     <translation>Otevřít</translation>
2088     </message>
2089     <message>
2090 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="200"/>
2091 capela 2029 <source>Open session</source>
2092     <translation>Otevřít sezení</translation>
2093     </message>
2094     <message>
2095 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="203"/>
2096 capela 2029 <source>Open sampler session</source>
2097     <translation>Otevřít sezení sampleru</translation>
2098     </message>
2099     <message>
2100 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="206"/>
2101 capela 2029 <source>Ctrl+O</source>
2102     <translation>Ctrl+O</translation>
2103     </message>
2104     <message>
2105 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="214"/>
2106 capela 2029 <source>&amp;Save</source>
2107     <translation>&amp;Uložit</translation>
2108     </message>
2109     <message>
2110 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="217"/>
2111 capela 2029 <source>Save</source>
2112     <translation>Uložit</translation>
2113     </message>
2114     <message>
2115 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="220"/>
2116 capela 2029 <source>Save session</source>
2117     <translation>Uložit sezení</translation>
2118     </message>
2119     <message>
2120 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="223"/>
2121 capela 2029 <source>Save sampler session</source>
2122     <translation>Uložit sezení sampleru</translation>
2123     </message>
2124     <message>
2125 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="226"/>
2126 capela 2029 <source>Ctrl+S</source>
2127     <translation>Ctrl+S</translation>
2128     </message>
2129     <message>
2130 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="231"/>
2131 capela 2029 <source>Save &amp;As...</source>
2132     <translation>Uložit &amp;jako...</translation>
2133     </message>
2134     <message>
2135 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="234"/>
2136 capela 2029 <source>Save As</source>
2137     <translation>Uložit jako</translation>
2138     </message>
2139     <message>
2140 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="237"/>
2141 capela 2029 <source>Save current sampler session with another name</source>
2142     <translation>Uložit nynější sezení sampleru pod jiným názvem</translation>
2143     </message>
2144     <message>
2145 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="248"/>
2146 capela 2029 <source>Rese&amp;t</source>
2147     <translation>Nastavit &amp;znovu</translation>
2148     </message>
2149     <message>
2150 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="251"/>
2151     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="345"/>
2152 capela 2029 <source>Reset</source>
2153     <translation>Nastavit znovu</translation>
2154     </message>
2155     <message>
2156 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="254"/>
2157 capela 2029 <source>Reset instance</source>
2158     <translation>Nastavit znovu řízení</translation>
2159     </message>
2160     <message>
2161 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="257"/>
2162 capela 2029 <source>Reset sampler instance</source>
2163     <translation>Nastavit znovu řízení sampleru</translation>
2164     </message>
2165     <message>
2166 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="260"/>
2167 capela 2029 <source>Ctrl+R</source>
2168     <translation>Ctrl+R</translation>
2169     </message>
2170     <message>
2171 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="268"/>
2172 capela 2029 <source>&amp;Restart</source>
2173     <translation>&amp;Spustit znovu</translation>
2174     </message>
2175     <message>
2176 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="271"/>
2177 capela 2029 <source>Restart</source>
2178     <translation>Spustit znovu</translation>
2179     </message>
2180     <message>
2181 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="274"/>
2182 capela 2029 <source>Restart instance</source>
2183     <translation>Spustit znovu řízení</translation>
2184     </message>
2185     <message>
2186 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="277"/>
2187 capela 2029 <source>Restart sampler instance</source>
2188     <translation>Spustit znovu řízení sampleru</translation>
2189     </message>
2190     <message>
2191 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="280"/>
2192 capela 2029 <source>Ctrl+Shift+R</source>
2193     <translation>Ctrl+Shift+R</translation>
2194     </message>
2195     <message>
2196 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="285"/>
2197 capela 2029 <source>E&amp;xit</source>
2198     <translation>&amp;Ukončit</translation>
2199     </message>
2200     <message>
2201 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="288"/>
2202 capela 2029 <source>Exit</source>
2203     <translation>Ukončit</translation>
2204     </message>
2205     <message>
2206 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="291"/>
2207 capela 2029 <source>Exit this application program</source>
2208     <translation>Ukončit program této aplikace</translation>
2209     </message>
2210     <message>
2211 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="302"/>
2212 capela 2029 <source>&amp;Add Channel</source>
2213     <translation>&amp;Přidat kanál</translation>
2214     </message>
2215     <message>
2216 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="305"/>
2217 capela 2029 <source>Add</source>
2218     <translation>Přidat</translation>
2219     </message>
2220     <message>
2221 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="308"/>
2222 capela 2029 <source>Add channel</source>
2223     <translation>Přidat kanál</translation>
2224     </message>
2225     <message>
2226 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="311"/>
2227 capela 2029 <source>Add a new sampler channel</source>
2228     <translation>Přidat nový kanál do sampleru</translation>
2229     </message>
2230     <message>
2231 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="314"/>
2232 capela 2029 <source>Ctrl+A</source>
2233     <translation>Ctrl+A</translation>
2234     </message>
2235     <message>
2236 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="322"/>
2237 capela 2029 <source>&amp;Remove Channel</source>
2238     <translation>&amp;Odstranit kanál</translation>
2239     </message>
2240     <message>
2241 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="325"/>
2242 capela 2029 <source>Remove</source>
2243     <translation>Odstranit</translation>
2244     </message>
2245     <message>
2246 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="328"/>
2247 capela 2029 <source>Remove channel</source>
2248     <translation>Odstranit kanál</translation>
2249     </message>
2250     <message>
2251 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="331"/>
2252 capela 2029 <source>Remove current sampler channel</source>
2253     <translation>Odstranit nynější kanál ze sampleru</translation>
2254     </message>
2255     <message>
2256 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="334"/>
2257 capela 2029 <source>Ctrl+X</source>
2258     <translation>Ctrl+X</translation>
2259     </message>
2260     <message>
2261 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="342"/>
2262 capela 2029 <source>Re&amp;set Channel</source>
2263     <translation>&amp;Nastavit znovu kanál</translation>
2264     </message>
2265     <message>
2266 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="348"/>
2267 capela 2029 <source>Reset channel</source>
2268     <translation>Nastavit znovu kanál</translation>
2269     </message>
2270     <message>
2271 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="351"/>
2272 capela 2029 <source>Reset current sampler channel</source>
2273     <translation>Na&amp;stavit znovu nynější kanál v sampleru</translation>
2274     </message>
2275     <message>
2276 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="362"/>
2277 capela 2029 <source>R&amp;eset All Channels</source>
2278     <translation>Na&amp;stavit znovu všechny kanály</translation>
2279     </message>
2280     <message>
2281 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="365"/>
2282 capela 2029 <source>Reset All</source>
2283     <translation>Nastavit znovu vše</translation>
2284     </message>
2285     <message>
2286 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="368"/>
2287 capela 2029 <source>Reset all channels</source>
2288     <translation>Nastavit znovu všechny kanály</translation>
2289     </message>
2290     <message>
2291 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="371"/>
2292 capela 2029 <source>Reset all sampler channels</source>
2293     <translation>Nastavit znovu všechny kanály v sampleru</translation>
2294     </message>
2295     <message>
2296 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="382"/>
2297 capela 2029 <source>&amp;Setup Channel...</source>
2298     <translation>&amp;Nastavit kanál...</translation>
2299     </message>
2300     <message>
2301 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="385"/>
2302 capela 2029 <source>Setup</source>
2303     <translation>Nastavit</translation>
2304     </message>
2305     <message>
2306 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="388"/>
2307 capela 2029 <source>Setup channel</source>
2308     <translation>Nastavit kanál</translation>
2309     </message>
2310     <message>
2311 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="391"/>
2312 capela 2029 <source>Setup current sampler channel</source>
2313     <translation>Nastavit nynější kanál v sampleru</translation>
2314     </message>
2315     <message>
2316 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="394"/>
2317 capela 2029 <source>F2</source>
2318     <translation>F2</translation>
2319     </message>
2320     <message>
2321 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="402"/>
2322 capela 2029 <source>Ed&amp;it Channel...</source>
2323     <translation>&amp;Upravit kanál...</translation>
2324     </message>
2325     <message>
2326 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="405"/>
2327 capela 2029 <source>Edit</source>
2328     <translation>Upravit</translation>
2329     </message>
2330     <message>
2331 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="408"/>
2332 capela 2029 <source>Edit channel</source>
2333     <translation>Upravit kanál</translation>
2334     </message>
2335     <message>
2336 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="411"/>
2337 capela 2029 <source>Edit current sampler channel</source>
2338     <translation>Upravit nynější kanál v sampleru</translation>
2339     </message>
2340     <message>
2341 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="414"/>
2342 capela 2029 <source>F9</source>
2343     <translation>F9</translation>
2344     </message>
2345     <message>
2346 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="422"/>
2347 capela 2029 <source>&amp;Menubar</source>
2348     <translation>&amp;Pruh s nabídkami</translation>
2349     </message>
2350     <message>
2351 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="425"/>
2352 capela 2029 <source>Menubar</source>
2353     <translation>Pruh s nabídkami</translation>
2354     </message>
2355     <message>
2356 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="428"/>
2357 capela 2029 <source>Show/hide menubar</source>
2358     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami</translation>
2359     </message>
2360     <message>
2361 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="431"/>
2362 capela 2029 <source>Show/hide the main program window menubar</source>
2363     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami v hlavním programovém okně</translation>
2364     </message>
2365     <message>
2366 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="434"/>
2367 capela 2029 <source>Ctrl+M</source>
2368     <translation>Ctrl+M</translation>
2369     </message>
2370     <message>
2371 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="442"/>
2372 capela 2029 <source>&amp;Toolbar</source>
2373     <translation>&amp;Pruh s nástroji</translation>
2374     </message>
2375     <message>
2376 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="445"/>
2377 capela 2029 <source>viewToolbars</source>
2378     <translation>Zobrazit pruh s nástroji</translation>
2379     </message>
2380     <message>
2381 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="448"/>
2382 capela 2029 <source>Show/hide toolbar</source>
2383     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nástroji</translation>
2384     </message>
2385     <message>
2386 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="451"/>
2387 capela 2029 <source>Show/hide main program window toolbars</source>
2388     <translation>Ukázat/skrýt pruhy s nástroji v hlavním programovém okně</translation>
2389     </message>
2390     <message>
2391 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="454"/>
2392 capela 2029 <source>Ctrl+T</source>
2393     <translation>Ctrl+T</translation>
2394     </message>
2395     <message>
2396 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="462"/>
2397 capela 2029 <source>&amp;Statusbar</source>
2398     <translation>&amp;Stavový řádek</translation>
2399     </message>
2400     <message>
2401 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="465"/>
2402 capela 2029 <source>Statusbar</source>
2403     <translation>Stavový řádek</translation>
2404     </message>
2405     <message>
2406 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="468"/>
2407 capela 2029 <source>Show/hide statusbar</source>
2408     <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek</translation>
2409     </message>
2410     <message>
2411 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="471"/>
2412 capela 2029 <source>Show/hide the main program window statusbar</source>
2413     <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek v hlavním programovém okně</translation>
2414     </message>
2415     <message>
2416 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="482"/>
2417 capela 2029 <source>M&amp;essages</source>
2418     <translation>&amp;Hlášení</translation>
2419     </message>
2420     <message>
2421 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="485"/>
2422 capela 2029 <source>Messages</source>
2423     <translation>Hlášení</translation>
2424     </message>
2425     <message>
2426 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="488"/>
2427 capela 2029 <source>Show/hide messages</source>
2428     <translation>Ukázat/skrýt hlášení</translation>
2429     </message>
2430     <message>
2431 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="491"/>
2432 capela 2029 <source>Show/hide the messages window</source>
2433     <translation>Ukázat/skrýt okno s hlášeními</translation>
2434     </message>
2435     <message>
2436 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="505"/>
2437 capela 2029 <source>&amp;Instruments</source>
2438     <translation>&amp;Nástroje</translation>
2439     </message>
2440     <message>
2441 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="508"/>
2442 capela 2029 <source>Instruments</source>
2443     <translation>Nástroje</translation>
2444     </message>
2445     <message>
2446 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="511"/>
2447 capela 2029 <source>MIDI instruments configuration</source>
2448     <translation>Nastavení nástrojů MIDI</translation>
2449     </message>
2450     <message>
2451 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="514"/>
2452 capela 2029 <source>Show/hide the MIDI instruments configuration window</source>
2453     <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro nástroje</translation>
2454     </message>
2455     <message>
2456 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="517"/>
2457 capela 2029 <source>F10</source>
2458     <translation>F10</translation>
2459     </message>
2460     <message>
2461 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="528"/>
2462 capela 2029 <source>&amp;Devices</source>
2463     <translation>&amp;Zařízení</translation>
2464     </message>
2465     <message>
2466 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="531"/>
2467 capela 2029 <source>Devices</source>
2468     <translation>Zařízení</translation>
2469     </message>
2470     <message>
2471 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="534"/>
2472 capela 2029 <source>Device configuration</source>
2473     <translation>Nastavení zařízení</translation>
2474     </message>
2475     <message>
2476 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="537"/>
2477 capela 2029 <source>Show/hide the device configuration window</source>
2478     <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro zařízení</translation>
2479     </message>
2480     <message>
2481 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="540"/>
2482 capela 2029 <source>F11</source>
2483     <translation>F11</translation>
2484     </message>
2485     <message>
2486 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="545"/>
2487 capela 2029 <source>&amp;Options...</source>
2488     <translation>&amp;Volby...</translation>
2489     </message>
2490     <message>
2491 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="548"/>
2492 capela 2029 <source>Options</source>
2493     <translation>Volby</translation>
2494     </message>
2495     <message>
2496 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="551"/>
2497 capela 2029 <source>General options</source>
2498     <translation>Obecné volby</translation>
2499     </message>
2500     <message>
2501 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="554"/>
2502 capela 2029 <source>Change general application program options</source>
2503     <translation>Změnit obecné volby pro použití programu</translation>
2504     </message>
2505     <message>
2506 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="557"/>
2507 capela 2029 <source>F12</source>
2508     <translation>F12</translation>
2509     </message>
2510     <message>
2511 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="568"/>
2512 capela 2029 <source>&amp;Arrange</source>
2513     <translation>&amp;Uspořádat</translation>
2514     </message>
2515     <message>
2516 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="571"/>
2517 capela 2029 <source>Arrange</source>
2518     <translation>Uspořádat</translation>
2519     </message>
2520     <message>
2521 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="574"/>
2522 capela 2029 <source>Arrange channels</source>
2523     <translation>Uspořádat kanály</translation>
2524     </message>
2525     <message>
2526 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="577"/>
2527 capela 2029 <source>Line up all channel strips</source>
2528     <translation>Seřadit všechny proužky kanálů</translation>
2529     </message>
2530     <message>
2531 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="580"/>
2532 capela 2029 <source>F5</source>
2533     <translation>F5</translation>
2534     </message>
2535     <message>
2536 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="588"/>
2537 capela 2029 <source>A&amp;uto Arrange</source>
2538     <translation>&amp;Uspořádat automaticky</translation>
2539     </message>
2540     <message>
2541 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="591"/>
2542 capela 2029 <source>Auto Arrange</source>
2543     <translation>Uspořádat automaticky</translation>
2544     </message>
2545     <message>
2546 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="594"/>
2547 capela 2029 <source>Auto-arrange channels</source>
2548     <translation>Uspořádat automaticky kanály</translation>
2549     </message>
2550     <message>
2551 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="597"/>
2552 capela 2029 <source>Auto-arrange channel strips</source>
2553     <translation>Uspořádat automaticky proužky kanálů</translation>
2554     </message>
2555     <message>
2556 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="605"/>
2557 capela 2029 <source>&amp;About...</source>
2558     <translation>&amp;O programu...</translation>
2559     </message>
2560     <message>
2561 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="608"/>
2562 capela 2029 <source>About</source>
2563     <translation>O programu</translation>
2564     </message>
2565     <message>
2566 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="611"/>
2567 capela 2029 <source>Show information about this application program</source>
2568     <translation>Ukázat informace o tomto programu</translation>
2569     </message>
2570     <message>
2571 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="619"/>
2572 capela 2029 <source>About &amp;Qt...</source>
2573     <translation>О &amp;Qt...</translation>
2574     </message>
2575     <message>
2576 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="622"/>
2577 capela 2029 <source>About Qt</source>
2578     <translation>O Qt</translation>
2579     </message>
2580     <message>
2581 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="625"/>
2582 capela 2029 <source>Show information about the Qt toolkit</source>
2583     <translation>Ukázat informace o sadě nástrojů Qt</translation>
2584     </message>
2585     </context>
2586     <context>
2587     <name>qsamplerOptionsForm</name>
2588     <message>
2589     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="34"/>
2590     <source>Qsampler: Options</source>
2591     <translation>Qsampler: Volby</translation>
2592     </message>
2593     <message>
2594     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="77"/>
2595     <source>OK</source>
2596     <translation>OK</translation>
2597     </message>
2598     <message>
2599     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="88"/>
2600     <source>Cancel</source>
2601     <translation>Zrušit</translation>
2602     </message>
2603     <message>
2604     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="116"/>
2605     <source>&amp;Server</source>
2606     <translation>&amp;Server</translation>
2607     </message>
2608     <message>
2609     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="134"/>
2610     <source>Settings</source>
2611     <translation>Nastavení</translation>
2612     </message>
2613     <message>
2614     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="155"/>
2615     <source>&amp;Host:</source>
2616     <translation>&amp;Hostitel:</translation>
2617     </message>
2618     <message>
2619     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="183"/>
2620     <source>LinuxSampler server listener port number</source>
2621     <translation>Číslo naslouchací přípojky pro server LinuxSampler</translation>
2622     </message>
2623     <message>
2624     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="190"/>
2625     <source>8888</source>
2626     <translation>8888</translation>
2627     </message>
2628     <message>
2629     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="210"/>
2630     <source>&amp;Port:</source>
2631     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
2632     </message>
2633     <message>
2634     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="238"/>
2635     <source>LinuxSampler server host name or address</source>
2636     <translation>Název hostitele nebo adresa pro server LinuxSampler</translation>
2637     </message>
2638     <message>
2639     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="245"/>
2640     <source>localhost</source>
2641     <translation>localhost</translation>
2642     </message>
2643     <message>
2644     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="259"/>
2645     <source>&amp;Command line:</source>
2646     <translation>&amp;Příkazový řádek:</translation>
2647     </message>
2648     <message>
2649     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="281"/>
2650     <source>Whether to start the LinuxSampler server on local machine</source>
2651     <translation>Spustit server LinuxSampler na místním stroji</translation>
2652     </message>
2653     <message>
2654     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="284"/>
2655     <source>&amp;Start server locally</source>
2656     <translation>&amp;Spustit server místně</translation>
2657     </message>
2658     <message>
2659     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="287"/>
2660     <source>Alt+S</source>
2661     <translation>Alt+S</translation>
2662     </message>
2663     <message>
2664     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="306"/>
2665     <source>Command line to start LinuxSampler server locally</source>
2666     <translation>Příkazový řádek pro místní spuštění serveru LinuxSampler</translation>
2667     </message>
2668     <message>
2669     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="313"/>
2670     <source>linuxsampler</source>
2671     <translation>linuxsampler</translation>
2672     </message>
2673     <message>
2674     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="327"/>
2675     <source>Start &amp;delay:</source>
2676     <translation>&amp;Zpoždění spuštění:</translation>
2677     </message>
2678     <message>
2679     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="361"/>
2680     <source>Delay time in seconds after server startup</source>
2681     <translation>Čas zpoždění v sekundách po rozběhnutí serveru</translation>
2682     </message>
2683     <message>
2684     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="364"/>
2685     <source> secs</source>
2686     <translation> s</translation>
2687     </message>
2688     <message>
2689     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="446"/>
2690     <source>Receive timeout in milliseconds</source>
2691     <translation>Přijmout přerušení v ms</translation>
2692     </message>
2693     <message>
2694 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="449"/>
2695 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="913"/>
2696     <source> msec</source>
2697     <translation> ms</translation>
2698     </message>
2699     <message>
2700     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="474"/>
2701     <source>&amp;Timeout:</source>
2702     <translation>&amp;Přerušení:</translation>
2703     </message>
2704     <message>
2705     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="515"/>
2706     <source>Logging</source>
2707     <translation>Vedení zápisů</translation>
2708     </message>
2709     <message>
2710     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="542"/>
2711     <source>Messages log file</source>
2712     <translation>Soubor se zápisy hlášení LinuxSampleru</translation>
2713     </message>
2714     <message>
2715     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="573"/>
2716     <source>Browse for the messages log file location</source>
2717     <translation>Procházet umístění souboru se zápisem hlášení</translation>
2718     </message>
2719     <message>
2720     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="576"/>
2721     <source>...</source>
2722     <translation>...</translation>
2723     </message>
2724     <message>
2725     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="589"/>
2726     <source>Whether to activate a messages logging to file.</source>
2727     <translation>Spustit zápis hlášení do souboru.</translation>
2728     </message>
2729     <message>
2730     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="592"/>
2731     <source>&amp;Messages log file:</source>
2732     <translation>Soubor se &amp;zápisem hlášení:</translation>
2733     </message>
2734     <message>
2735 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="595"/>
2736 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1102"/>
2737     <source>Alt+M</source>
2738     <translation>Alt+M</translation>
2739     </message>
2740     <message>
2741     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="614"/>
2742     <source>&amp;Tuning</source>
2743     <translation>&amp;Ladění</translation>
2744     </message>
2745     <message>
2746     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="626"/>
2747     <source>Limits</source>
2748     <translation>Mezní hodnoty</translation>
2749     </message>
2750     <message>
2751     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="641"/>
2752     <source>Maximum number of voices:</source>
2753     <translation>Nejvyšší počet hlasů:</translation>
2754     </message>
2755     <message>
2756     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="660"/>
2757     <source>Maximum number of voices</source>
2758     <translation>Nejvyšší počet hlasů</translation>
2759     </message>
2760     <message>
2761     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="689"/>
2762     <source>Maximum number of disk streams:</source>
2763     <translation>Nejvyšší počet diskových proudů:</translation>
2764     </message>
2765     <message>
2766     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="708"/>
2767     <source>Maximum number of disk streams</source>
2768     <translation>Nejvyšší počet diskových proudů</translation>
2769     </message>
2770     <message>
2771     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="743"/>
2772     <source>&amp;Display</source>
2773     <translation>&amp;Zobrazení</translation>
2774     </message>
2775     <message>
2776     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="755"/>
2777     <source>Channels</source>
2778     <translation>Kanály</translation>
2779     </message>
2780     <message>
2781     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="794"/>
2782     <source>Sample channel display font display</source>
2783     <translation>Zobrazení písma při zobrazení kanálu s ukázkou</translation>
2784     </message>
2785     <message>
2786     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="825"/>
2787     <source>Select font for the channel display</source>
2788     <translation>Vybrat písmo pro zobrazení kanálu</translation>
2789     </message>
2790     <message>
2791 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="828"/>
2792 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1061"/>
2793     <source>&amp;Font...</source>
2794     <translation>&amp;Písmo...</translation>
2795     </message>
2796     <message>
2797 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="831"/>
2798 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1064"/>
2799     <source>Alt+F</source>
2800     <translation>Alt+F</translation>
2801     </message>
2802     <message>
2803     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="863"/>
2804     <source>Whether to refresh the channels view automatically</source>
2805     <translation>Obnovit pohled na kanály automaticky</translation>
2806     </message>
2807     <message>
2808     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="866"/>
2809     <source>&amp;Auto refresh:</source>
2810     <translation>&amp;Automatické obnovení:</translation>
2811     </message>
2812     <message>
2813     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="869"/>
2814     <source>Alt+A</source>
2815     <translation>Alt+A</translation>
2816     </message>
2817     <message>
2818     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="882"/>
2819     <source>Maximum &amp;volume:</source>
2820     <translation>Nejvyšší &amp;hlasitost:</translation>
2821     </message>
2822     <message>
2823     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="910"/>
2824     <source>Time in milliseconds between each auto-refresh cycle</source>
2825     <translation>Čas v milisekundách mezi každým kolem automatického obnovení</translation>
2826     </message>
2827     <message>
2828     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="944"/>
2829     <source>Upper limit for the sampler channel volume setting</source>
2830     <translation>Horní mez pro nastavení hlasitosti kanálů v zařízení pro míchání hudby</translation>
2831     </message>
2832     <message>
2833     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="947"/>
2834     <source> %</source>
2835     <translation> %</translation>
2836     </message>
2837     <message>
2838     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="969"/>
2839     <source>Whether to enable a shiny glass light effect on the channel display</source>
2840     <translation>Povolit lesklý skelný světelný efekt při zobrazení kanálu</translation>
2841     </message>
2842     <message>
2843     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="972"/>
2844     <source>Display shiny glass light &amp;effect</source>
2845     <translation>Zobrazit lesklý skelný světelný &am