/[svn]/qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts
ViewVC logotype

Annotation of /qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2071 - (hide annotations) (download)
Mon Mar 15 18:21:28 2010 UTC (10 years, 7 months ago) by capela
File size: 118629 byte(s)
* Maybe fixed instrument list view/model for Qt >= 4.6, at last.

1 capela 2029 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 capela 2037 <!DOCTYPE TS>
3     <TS version="2.0" language="cs_CZ">
4 capela 2029 <context>
5     <name>MidiInstrumentsModel</name>
6     <message>
7     <source>Name</source>
8 capela 2059 <translation type="obsolete">Název</translation>
9 capela 2029 </message>
10     <message>
11     <source>Map</source>
12 capela 2059 <translation type="obsolete">Přiřazení</translation>
13 capela 2029 </message>
14     <message>
15     <source>Bank</source>
16 capela 2059 <translation type="obsolete">Banka</translation>
17 capela 2029 </message>
18     <message>
19     <source>Prog</source>
20 capela 2059 <translation type="obsolete">Program</translation>
21 capela 2029 </message>
22     <message>
23     <source>Engine</source>
24 capela 2059 <translation type="obsolete">Stroj</translation>
25 capela 2029 </message>
26     <message>
27     <source>File</source>
28 capela 2059 <translation type="obsolete">Soubor</translation>
29 capela 2029 </message>
30     <message>
31     <source>Nr</source>
32 capela 2059 <translation type="obsolete">Číslo</translation>
33 capela 2029 </message>
34     <message>
35     <source>Vol</source>
36 capela 2059 <translation type="obsolete">Hlasitost</translation>
37 capela 2029 </message>
38     <message>
39     <source>Mode</source>
40 capela 2059 <translation type="obsolete">Režim</translation>
41 capela 2029 </message>
42     <message>
43     <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
44    
45     Sorry.</source>
46 capela 2059 <translation type="obsolete">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
47 capela 2029
48     Promiňte.</translation>
49     </message>
50     </context>
51     <context>
52     <name>QObject</name>
53     <message>
54     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="91"/>
55     <source>Could not add channel.
56    
57     Sorry.</source>
58     <translation>Nepodařilo se přidat kanál.
59    
60     Promiňte.</translation>
61     </message>
62     <message>
63     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="93"/>
64     <source>added.</source>
65     <translation>přidán.</translation>
66     </message>
67     <message>
68     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="114"/>
69     <source>Could not remove channel.
70    
71     Sorry.</source>
72     <translation>Nepodařilo se odstranit kanál.
73    
74     Promiňte.</translation>
75     </message>
76     <message>
77     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="117"/>
78     <source>removed.</source>
79     <translation>odstraněn.</translation>
80     </message>
81     <message>
82     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="142"/>
83     <source>New Channel</source>
84     <translation>Nový kanál</translation>
85     </message>
86     <message>
87     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="142"/>
88     <source>Channel %1</source>
89     <translation>Kanál %1</translation>
90     </message>
91     <message>
92     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="168"/>
93     <source>Engine: %1.</source>
94     <translation>Stroj: %1.</translation>
95     </message>
96     <message>
97 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="224"/>
98 capela 2029 <source>Instrument: &quot;%1&quot; (%2).</source>
99     <translation>Nástroj: &quot;%1&quot; (%2).</translation>
100     </message>
101     <message>
102     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="269"/>
103     <source>MIDI driver: %1.</source>
104     <translation>Ovladač MIDI: %1.</translation>
105     </message>
106     <message>
107     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="297"/>
108     <source>MIDI device: %1.</source>
109     <translation>Zařízení MIDI: %1.</translation>
110     </message>
111     <message>
112     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="325"/>
113     <source>MIDI port: %1.</source>
114     <translation>Přípojka MIDI: %1.</translation>
115     </message>
116     <message>
117     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="353"/>
118     <source>MIDI channel: %1.</source>
119     <translation>Kanál MIDI: %1.</translation>
120     </message>
121     <message>
122     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="381"/>
123     <source>MIDI map: %1.</source>
124     <translation>Přiřazení MIDI: %1.</translation>
125     </message>
126     <message>
127     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="409"/>
128     <source>Audio device: %1.</source>
129     <translation>Zvukové zařízení: %1.</translation>
130     </message>
131     <message>
132     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="438"/>
133     <source>Audio driver: %1.</source>
134     <translation>Zvukový ovladač: %1.</translation>
135     </message>
136     <message>
137 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="466"/>
138 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1988"/>
139 capela 2029 <source>Volume: %1.</source>
140     <translation>Hlasitost: %1.</translation>
141     </message>
142     <message>
143     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="494"/>
144     <source>Mute: %1.</source>
145     <translation>Ztlumení: %1.</translation>
146     </message>
147     <message>
148     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="524"/>
149     <source>Solo: %1.</source>
150     <translation>Sólo: %1.</translation>
151     </message>
152     <message>
153 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="556"/>
154 capela 2029 <source>Audio Channel: %1 -&gt; %2.</source>
155     <translation>Zvukový kanál: %1 -&gt; %2.</translation>
156     </message>
157     <message>
158     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="593"/>
159     <source>Could not get channel information.
160    
161     Sorry.</source>
162     <translation>Nepodařilo se získat informaci o kanále.
163    
164     Promiňte.</translation>
165     </message>
166     <message>
167     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="640"/>
168     <source>(none)</source>
169     <translation>(žádná)</translation>
170     </message>
171     <message>
172     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="688"/>
173     <source>reset.</source>
174     <translation>znovu nastaven.</translation>
175     </message>
176     <message>
177 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="708"/>
178 capela 2029 <source>Could not launch an appropriate instrument editor for the given instrument!
179    
180     Make sure you have an appropriate instrument editor like &apos;gigedit&apos; installed and that it placed its mandatory DLL file into the sampler&apos;s plugin directory.</source>
181     <translation>Pro zadaný nástroj se nepodařilo spustit příslušný nástrojový editor!
182    
183     Ujistěte se, že máte nainstalován vhodný editor nástrojů, jakým je &apos;gigedit&apos;, a že tento umístil svůj povinný soubor DLL do adresáře sampleru, ve kterém jsou přídavné moduly.</translation>
184     </message>
185     <message>
186     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="719"/>
187     <source>edit instrument.</source>
188     <translation>upravit nástroj.</translation>
189     </message>
190     <message>
191 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="725"/>
192 capela 2029 <source>Sorry, QSampler was compiled for a version of liblscp which lacks this feature.
193    
194     You may want to update liblscp and recompile QSampler afterwards.</source>
195     <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven pro verzi liblscp, která postrádá tuto funkci.
196    
197     Můžete chtít povýšit liblscp a sestavit QSampler později znovu.</translation>
198     </message>
199     <message>
200     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="746"/>
201     <source>setup...</source>
202     <translation>nastavit...</translation>
203     </message>
204     <message>
205     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="904"/>
206     <source>(No engine)</source>
207     <translation>(Není stroj)</translation>
208     </message>
209     <message>
210     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="909"/>
211     <source>(No instrument)</source>
212     <translation>(Není nástroj)</translation>
213     </message>
214     <message>
215     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="913"/>
216     <source>(Loading instrument...)</source>
217     <translation>(Nahrává se nástroj...)</translation>
218     </message>
219     <message>
220     <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="995"/>
221     <source> Device Channel</source>
222     <translation>Kanál zařízení</translation>
223     </message>
224     <message>
225 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="997"/>
226 capela 2029 <source>Audio Channel </source>
227     <translation>Zvukový kanál</translation>
228     </message>
229     <message>
230 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="335"/>
231 capela 2029 <source>channel fx sends...</source>
232     <translation>kanál fx posílá...</translation>
233     </message>
234     <message>
235     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="158"/>
236     <source>Audio</source>
237     <translation>Zvuk</translation>
238     </message>
239     <message>
240     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="164"/>
241     <source>MIDI</source>
242     <translation>MIDI</translation>
243     </message>
244     <message>
245     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="176"/>
246     <source>New %1 device</source>
247     <translation>Nové zařízení %1</translation>
248     </message>
249     <message>
250     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="183"/>
251     <source>Device %1</source>
252     <translation>Zařízení %1</translation>
253     </message>
254     <message>
255     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="379"/>
256     <source>Could not set device parameter value.
257    
258     Sorry.</source>
259     <translation>Nepodařilo se nastavit hodnotu parametru pro zařízení.
260    
261     Promiňte.</translation>
262     </message>
263     <message>
264     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="460"/>
265     <source>created.</source>
266     <translation>vytvořeno.</translation>
267     </message>
268     <message>
269     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="462"/>
270     <source>Could not create device.
271    
272     Sorry.</source>
273     <translation>Nepodařilo se vytvořit zařízení
274    
275     Promiňte.</translation>
276     </message>
277     <message>
278     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="498"/>
279     <source>deleted.</source>
280     <translation>smazáno.</translation>
281     </message>
282     <message>
283     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="501"/>
284     <source>Could not delete device.
285    
286     Sorry.</source>
287     <translation>Nepodařilo se smazat zařízení.
288    
289     Promiňte.</translation>
290     </message>
291     <message>
292 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="897"/>
293 capela 2029 <source>Could not set %1 parameter value.
294    
295     Sorry.</source>
296     <translation>Nepodařilo se nastavit %1 hodnotu parametru.
297    
298     Promiňte.</translation>
299     </message>
300     <message>
301     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="920"/>
302     <source>Audio Devices</source>
303     <translation>Zvuková zařízení</translation>
304     </message>
305     <message>
306     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="924"/>
307     <source>MIDI Devices</source>
308     <translation>Zařízení MIDI</translation>
309     </message>
310     <message>
311     <source>Persistent</source>
312 capela 2064 <translation type="obsolete">Trvalý</translation>
313 capela 2029 </message>
314     <message>
315     <source>On Demand Hold</source>
316 capela 2064 <translation type="obsolete">Držení na požádání</translation>
317 capela 2029 </message>
318     <message>
319     <source>On Demand</source>
320 capela 2064 <translation type="obsolete">Na požádání</translation>
321 capela 2029 </message>
322     <message>
323 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="266"/>
324 capela 2029 <source>Usage: %1 [options] [session-file]
325    
326     </source>
327     <translation>Použití: %1 [volby] [soubor sezení]
328    
329     </translation>
330     </message>
331     <message>
332     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="310"/>
333     <source>Option -h requires an argument (hostname).</source>
334     <translation>Volba -h vyžaduje argument (název hostitele).</translation>
335     </message>
336     <message>
337     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="319"/>
338     <source>Option -p requires an argument (port).</source>
339     <translation>Volba -p vyžaduje argument (název přípojky - brány).</translation>
340     </message>
341     <message>
342     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="331"/>
343     <source>Qt: %1
344     </source>
345     <translation>Qt: %1
346     </translation>
347     </message>
348     <message>
349     <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="552"/>
350     <source>Sent fine tuning settings.</source>
351     <translation>Poslána nastavení pěkného ladění.</translation>
352     </message>
353     </context>
354     <context>
355     <name>QSampler::AbstractDeviceParamModel</name>
356     <message>
357     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1004"/>
358     <source>Parameter</source>
359     <translation>Parametr</translation>
360     </message>
361     <message>
362     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1005"/>
363     <source>Value</source>
364     <translation>Hodnota</translation>
365     </message>
366     <message>
367     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1006"/>
368     <source>Description</source>
369     <translation>Popis</translation>
370     </message>
371     </context>
372     <context>
373     <name>QSampler::ChannelForm</name>
374     <message>
375     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="413"/>
376     <source>Some channel settings could not be set.
377    
378     Sorry.</source>
379     <translation>Některá nastavení kanálu se nepodařilo nastavit.
380    
381     Promiňte.</translation>
382     </message>
383     <message>
384     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="439"/>
385     <source>Warning</source>
386     <translation>Varování</translation>
387     </message>
388     <message>
389 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="440"/>
390 capela 2029 <source>Some channel settings have been changed.
391    
392     Do you want to apply the changes?</source>
393     <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
394    
395     Chcete použít změny?</translation>
396     </message>
397     <message>
398     <source>Apply</source>
399     <translation type="obsolete">Применить</translation>
400     </message>
401     <message>
402     <source>Discard</source>
403     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
404     </message>
405     <message>
406     <source>Cancel</source>
407     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
408     </message>
409     <message>
410 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="477"/>
411 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="479"/>
412     <source>Instrument files</source>
413     <translation>Soubory s nástroji</translation>
414     </message>
415     <message>
416     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="604"/>
417     <source>(New MIDI %1 device)</source>
418     <translation>(Nové zařízení MIDI %1)</translation>
419     </message>
420     <message>
421     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="719"/>
422     <source>(New Audio %1 device)</source>
423     <translation>(Nové zvukové zařízení %1)</translation>
424     </message>
425     </context>
426     <context>
427     <name>QSampler::ChannelStrip</name>
428     <message>
429 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="349"/>
430 capela 2029 <source>Unavailable</source>
431     <translation>Nedostupné</translation>
432     </message>
433     <message>
434 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="350"/>
435 capela 2029 <source>Sorry, QSampler was built without FX send support!
436    
437     (Make sure you have a recent liblscp when recompiling QSampler)</source>
438     <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven bez podpory pro poslání FX.
439    
440     (Ujistěte se, že když sestavujete QSampler, máte poslední liblscp)</translation>
441     </message>
442     <message>
443 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="461"/>
444 capela 2029 <source>All</source>
445     <translation>Vše</translation>
446     </message>
447     <message>
448 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="476"/>
449 capela 2029 <source>ERR%1</source>
450     <translation>ERR%1</translation>
451     </message>
452     </context>
453     <context>
454     <name>QSampler::DeviceForm</name>
455     <message>
456     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="277"/>
457     <source>Warning</source>
458     <translation>Varování</translation>
459     </message>
460     <message>
461 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="278"/>
462 capela 2029 <source>About to delete device:
463    
464     %1
465    
466     Are you sure?</source>
467     <translation>Chystáte se smazat zařízení:
468    
469     %1
470    
471     Jste si jistý?</translation>
472     </message>
473     <message>
474     <source>OK</source>
475     <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
476     </message>
477     <message>
478     <source>Cancel</source>
479     <translation type="obsolete">О&amp;тменить</translation>
480     </message>
481     <message>
482     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="438"/>
483     <source>Ch&amp;annel:</source>
484     <translation>&amp;Каnál:</translation>
485     </message>
486     <message>
487     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="441"/>
488     <source>P&amp;ort:</source>
489     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
490     </message>
491     <message>
492     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="618"/>
493     <source>&amp;Create device</source>
494     <translation>&amp;Vytvořit zařízení</translation>
495     </message>
496     <message>
497     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="622"/>
498     <source>&amp;Delete device</source>
499     <translation>&amp;Smazat zařízení</translation>
500     </message>
501     <message>
502     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="627"/>
503     <source>&amp;Refresh</source>
504     <translation>&amp;Obnovit</translation>
505     </message>
506     </context>
507     <context>
508     <name>QSampler::DeviceParamDelegate</name>
509     <message>
510     <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1180"/>
511     <source>(none)</source>
512     <translation>(žádný)</translation>
513     </message>
514     </context>
515     <context>
516 capela 2038 <name>QSampler::DeviceStatusForm</name>
517     <message>
518 capela 2042 <location filename="../src/qsamplerDeviceStatusForm.cpp" line="128"/>
519 capela 2038 <source>%1 Status</source>
520     <translation type="unfinished"></translation>
521     </message>
522     </context>
523     <context>
524 capela 2029 <name>QSampler::InstrumentForm</name>
525     <message>
526 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="261"/>
527     <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="263"/>
528 capela 2029 <source>Instrument files</source>
529     <translation>Soubory s nástroji</translation>
530     </message>
531     <message>
532 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="365"/>
533 capela 2029 <source>Warning</source>
534     <translation>Varování</translation>
535     </message>
536     <message>
537 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="366"/>
538 capela 2029 <source>Some channel settings have been changed.
539    
540     Do you want to apply the changes?</source>
541     <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
542    
543     Chcete použít změny?</translation>
544     </message>
545     <message>
546     <source>Apply</source>
547     <translation type="obsolete">Применить</translation>
548     </message>
549     <message>
550     <source>Discard</source>
551     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
552     </message>
553     <message>
554     <source>Cancel</source>
555     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
556     </message>
557     </context>
558     <context>
559     <name>QSampler::InstrumentListForm</name>
560     <message>
561 capela 2066 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="58"/>
562 capela 2029 <source>Instrument Map</source>
563     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
564     </message>
565     <message>
566 capela 2066 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="158"/>
567 capela 2029 <source>(All)</source>
568     <translation>(Vše)</translation>
569     </message>
570     <message>
571 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="283"/>
572 capela 2029 <source>Warning</source>
573     <translation>Varování</translation>
574     </message>
575     <message>
576 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="284"/>
577 capela 2029 <source>About to delete instrument map entry:
578    
579     %1
580    
581     Are you sure?</source>
582     <translation>Chystáte se smazat položku v zobrazení nástrojů:
583    
584     %1
585    
586     Jste si jistý?</translation>
587     </message>
588     <message>
589     <source>OK</source>
590     <translation type="obsolete">OK</translation>
591     </message>
592     <message>
593     <source>Cancel</source>
594     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
595     </message>
596     </context>
597     <context>
598 capela 2065 <name>QSampler::InstrumentListModel</name>
599     <message>
600 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="97"/>
601 capela 2065 <source>Persistent</source>
602     <translation type="unfinished">Trvalý</translation>
603     </message>
604     <message>
605 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="98"/>
606 capela 2065 <source>On Demand Hold</source>
607     <translation type="unfinished">Držení na požádání</translation>
608     </message>
609     <message>
610 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="99"/>
611 capela 2065 <source>On Demand</source>
612     <translation type="unfinished">Na požádání</translation>
613     </message>
614     <message>
615 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="155"/>
616 capela 2065 <source>Name</source>
617     <translation type="unfinished">Název</translation>
618     </message>
619     <message>
620 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="156"/>
621 capela 2065 <source>Map</source>
622     <translation type="unfinished">Přiřazení</translation>
623     </message>
624     <message>
625 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>
626 capela 2065 <source>Bank</source>
627     <translation type="unfinished">Banka</translation>
628     </message>
629     <message>
630 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>
631 capela 2065 <source>Prog</source>
632     <translation type="unfinished">Program</translation>
633     </message>
634     <message>
635 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>
636 capela 2065 <source>Engine</source>
637     <translation type="unfinished">Stroj</translation>
638     </message>
639     <message>
640 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="160"/>
641 capela 2065 <source>File</source>
642     <translation type="unfinished">Soubor</translation>
643     </message>
644     <message>
645 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="161"/>
646 capela 2065 <source>Nr</source>
647     <translation type="unfinished">Číslo</translation>
648     </message>
649     <message>
650 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="162"/>
651 capela 2065 <source>Vol</source>
652     <translation type="unfinished">Hlasitost</translation>
653     </message>
654     <message>
655 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="163"/>
656 capela 2065 <source>Mode</source>
657     <translation type="unfinished">Režim</translation>
658     </message>
659     <message>
660 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="292"/>
661 capela 2065 <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
662    
663     Sorry.</source>
664     <translation type="unfinished">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
665    
666     Promiňte.</translation>
667     </message>
668     </context>
669     <context>
670 capela 2029 <name>QSampler::MainForm</name>
671     <message>
672 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="196"/>
673 capela 2029 <source>Master volume</source>
674     <translation>Hlavní hlasitost</translation>
675     </message>
676     <message>
677 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="243"/>
678     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1946"/>
679 capela 2029 <source>Connected</source>
680     <translation>Spojeno</translation>
681     </message>
682     <message>
683 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="259"/>
684     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1960"/>
685 capela 2029 <source>MOD</source>
686     <translation>MOD</translation>
687     </message>
688     <message>
689 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="465"/>
690 capela 2029 <source>Ready</source>
691     <translation>Připraven</translation>
692     </message>
693     <message>
694     <source>Notify event: %1 data: %2</source>
695 capela 2059 <translation type="obsolete">Oznámit událost: %1 data: %2</translation>
696 capela 2029 </message>
697     <message>
698 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="703"/>
699 capela 2029 <source>Untitled</source>
700     <translation>Bez názvu</translation>
701     </message>
702     <message>
703 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="726"/>
704 capela 2029 <source>New session: &quot;%1&quot;.</source>
705     <translation>Nové sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
706     </message>
707     <message>
708 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="741"/>
709 capela 2029 <source>Open Session</source>
710     <translation>Otevřít sezení</translation>
711     </message>
712     <message>
713 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="743"/>
714     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="776"/>
715 capela 2029 <source>LSCP Session files</source>
716     <translation>Soubory se sezením LSCP</translation>
717     </message>
718     <message>
719 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="774"/>
720 capela 2029 <source>Save Session</source>
721     <translation>Uložit sezení</translation>
722     </message>
723     <message>
724 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="787"/>
725     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="811"/>
726     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1337"/>
727     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1379"/>
728     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1461"/>
729     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2558"/>
730 capela 2029 <source>Warning</source>
731     <translation>Varování</translation>
732     </message>
733     <message>
734 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="788"/>
735 capela 2029 <source>The file already exists:
736    
737     &quot;%1&quot;
738    
739     Do you want to replace it?</source>
740     <translation>Soubor již existuje:
741    
742     &quot;%1&quot;
743    
744     Chcete jej nahradit?</translation>
745     </message>
746     <message>
747     <source>Replace</source>
748     <translation type="obsolete">Заменить</translation>
749     </message>
750     <message>
751     <source>Cancel</source>
752     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
753     </message>
754     <message>
755 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="812"/>
756 capela 2029 <source>The current session has been changed:
757    
758     &quot;%1&quot;
759    
760     Do you want to save the changes?</source>
761     <translation>Nynější sezení bylo změněno:
762    
763     &quot;%1&quot;
764    
765     Chcete uložit změny?</translation>
766     </message>
767     <message>
768     <source>Save</source>
769     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
770     </message>
771     <message>
772     <source>Discard</source>
773     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
774     </message>
775     <message>
776 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="863"/>
777     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="945"/>
778 capela 2029 <source>Could not open &quot;%1&quot; session file.
779    
780     Sorry.</source>
781     <translation>Nepodařilo se otevřít soubor se sezením &quot;%1&quot;.
782    
783     Promiňte.</translation>
784     </message>
785     <message>
786 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="909"/>
787 capela 2029 <source>Session loaded with errors
788     from &quot;%1&quot;.
789    
790     Sorry.</source>
791     <translation>Sezení nahráno s chybami
792     z &quot;%1&quot;.
793    
794     Promiňte.</translation>
795     </message>
796     <message>
797 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="921"/>
798 capela 2029 <source>Open session: &quot;%1&quot;.</source>
799     <translation>Otevřít sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
800     </message>
801     <message>
802 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="957"/>
803     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1801"/>
804 capela 2029 <source>Version</source>
805     <translation>Verze</translation>
806     </message>
807     <message>
808 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="959"/>
809     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1802"/>
810 capela 2029 <source>Build</source>
811     <translation>Sestavení</translation>
812     </message>
813     <message>
814 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="962"/>
815 capela 2029 <source>File</source>
816     <translation>Soubor</translation>
817     </message>
818     <message>
819 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="964"/>
820 capela 2029 <source>Date</source>
821     <translation>Datum</translation>
822     </message>
823     <message>
824 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="984"/>
825     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1026"/>
826 capela 2029 <source>Device</source>
827     <translation>Zařízení</translation>
828     </message>
829     <message>
830 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1069"/>
831 capela 2029 <source>MIDI instrument map</source>
832     <translation>Zobrazení nástrojů MIDI</translation>
833     </message>
834     <message>
835 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1140"/>
836 capela 2029 <source>Channel</source>
837     <translation>Kanál</translation>
838     </message>
839     <message>
840 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1234"/>
841 capela 2029 <source>Global volume level</source>
842     <translation>Úroveň celkové hlasitosti</translation>
843     </message>
844     <message>
845 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1248"/>
846 capela 2029 <source>Some settings could not be saved
847     to &quot;%1&quot; session file.
848    
849     Sorry.</source>
850     <translation>Některá nastavení se nepodařilo uložit.
851     do souboru se sezením &quot;%1&quot;.
852    
853     Promiňte.</translation>
854     </message>
855     <message>
856 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1261"/>
857 capela 2029 <source>Save session: &quot;%1&quot;.</source>
858     <translation>Uložit sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
859     </message>
860     <message>
861 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1338"/>
862 capela 2029 <source>Resetting the sampler instance will close
863     all device and channel configurations.
864    
865     Please note that this operation may cause
866     temporary MIDI and Audio disruption.
867    
868     Do you want to reset the sampler engine now?</source>
869     <translation>Přenastavení řízení sampleru uzavře
870     všechna nastavení zařízení a kanálů.
871    
872     Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
873     dočasné rušení MIDI a zvuku.
874    
875     Chcete přenastavit stroj sampleru nyní?</translation>
876     </message>
877     <message>
878     <source>Reset</source>
879     <translation type="obsolete">Сбросить</translation>
880     </message>
881     <message>
882 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1355"/>
883 capela 2029 <source>Could not reset sampler instance.
884    
885     Sorry.</source>
886     <translation>Nepodařilo se přenastavit řízení sampleru.
887    
888     Promiňte.</translation>
889     </message>
890     <message>
891 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1360"/>
892 capela 2029 <source>Sampler reset.</source>
893     <translation>Přenastavení sampleru.</translation>
894     </message>
895     <message>
896 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1380"/>
897 capela 2029 <source>New settings will be effective after
898     restarting the client/server connection.
899    
900     Please note that this operation may cause
901     temporary MIDI and Audio disruption.
902    
903     Do you want to restart the connection now?</source>
904     <translation>Nová nastavení se projeví po znovuspuštění
905     spojení klient/server.
906    
907     Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
908     dočasné rušení MIDI a zvuku.
909    
910     Chcete spojení spustit znovu nyní?</translation>
911     </message>
912     <message>
913     <source>Restart</source>
914     <translation type="obsolete">Перезапустить</translation>
915     </message>
916     <message>
917 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1462"/>
918 capela 2029 <source>About to remove channel:
919    
920     %1
921    
922     Are you sure?</source>
923     <translation>Chystáte se odstranit kanál:
924    
925     %1
926    
927     Jste si jistý?</translation>
928     </message>
929     <message>
930     <source>OK</source>
931     <translation type="obsolete">OK</translation>
932     </message>
933     <message>
934 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="636"/>
935     <source>LSCP Event: %1 data: %2</source>
936     <translation type="unfinished"></translation>
937     </message>
938     <message>
939     <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1683"/>
940 capela 2029 <source>Information</source>
941     <translation>Informace</translation>
942     </message>
943     <message>
944 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1684"/>
945 capela 2029 <source>Some settings may be only effective
946     next time you start this program.</source>
947     <translation>Některá nastavení se projeví až tehdy,
948     když příště spustíte tento program.</translation>
949     </message>
950     <message>
951 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1805"/>
952 capela 2029 <source>Debugging option enabled.</source>
953     <translation>Povolena volba ladění.</translation>
954     </message>
955     <message>
956 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1810"/>
957 capela 2029 <source>GIG (libgig) file support disabled.</source>
958     <translation>Zakázána podpora pro soubor GIG (libgig).</translation>
959     </message>
960     <message>
961 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1815"/>
962 capela 2029 <source>LSCP (liblscp) instrument_name support disabled.</source>
963     <translation>Zakázána podpora pro instrument_name v LSCP (liblscp).</translation>
964     </message>
965     <message>
966 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1820"/>
967 capela 2029 <source>Sampler channel Mute/Solo support disabled.</source>
968     <translation>Zakázána podpora pro Ztlumení/Sólo kanálu sampleru.</translation>
969     </message>
970     <message>
971 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1825"/>
972 capela 2029 <source>LSCP (liblscp) audio_routing support disabled.</source>
973     <translation>Zakázána podpora pro audio_routing v LSCP (liblscp).</translation>
974     </message>
975     <message>
976 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1830"/>
977 capela 2029 <source>Sampler channel Effect Sends support disabled.</source>
978     <translation>Zakázána podpora pro poslání efektu kanálu sampleru.</translation>
979     </message>
980     <message>
981 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1835"/>
982 capela 2029 <source>Global volume support disabled.</source>
983     <translation>Zakázána podpora pro celkovou hlasitost.</translation>
984     </message>
985     <message>
986 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1840"/>
987 capela 2029 <source>MIDI instrument mapping support disabled.</source>
988     <translation>Zakázána podpora pro zobrazení nástrojů MIDI.</translation>
989     </message>
990     <message>
991 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1845"/>
992 capela 2029 <source>Instrument editing support disabled.</source>
993     <translation>Zakázána podpora pro úpravy nástrojů.</translation>
994     </message>
995     <message>
996 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1850"/>
997 capela 2029 <source>Channel MIDI event support disabled.</source>
998     <translation>Zakázána podpora pro události kanálů MIDI.</translation>
999     </message>
1000     <message>
1001 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1855"/>
1002 capela 2029 <source>Device MIDI event support disabled.</source>
1003     <translation>Zakázána podpora pro události zařízení MIDI.</translation>
1004     </message>
1005     <message>
1006 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1860"/>
1007 capela 2029 <source>Runtime max. voices / disk streams support disabled.</source>
1008     <translation>Zakázána podpora pro největší množství hlasů/diskových proudy běžících současně.</translation>
1009     </message>
1010     <message>
1011 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1864"/>
1012 capela 2029 <source>Using</source>
1013     <translation>Pomocí</translation>
1014     </message>
1015     <message>
1016 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1876"/>
1017 capela 2029 <source>Website</source>
1018     <translation>Stránky</translation>
1019     </message>
1020     <message>
1021 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1882"/>
1022 capela 2029 <source>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it</source>
1023     <translation>Tento program je svobodným programem. Můžete jej šířit a/nebo upravit</translation>
1024     </message>
1025     <message>
1026 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1883"/>
1027 capela 2029 <source>under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.</source>
1028     <translation>za podmínek GNU General Public License ve verzi 2 nebo pozdější.</translation>
1029     </message>
1030     <message>
1031 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1887"/>
1032 capela 2029 <source>About</source>
1033     <translation>O programu</translation>
1034     </message>
1035     <message>
1036 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2034"/>
1037 capela 2029 <source>Chromatic</source>
1038     <translation>Chromatický</translation>
1039     </message>
1040     <message>
1041 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2036"/>
1042 capela 2029 <source>Drum Kits</source>
1043     <translation>Bicí</translation>
1044     </message>
1045     <message>
1046 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2060"/>
1047 capela 2029 <source>Could not get current list of channels.
1048    
1049     Sorry.</source>
1050     <translation>Nepodařilo se získat nynější seznam kanálů.
1051     Promiňte.</translation>
1052     </message>
1053     <message>
1054 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2269"/>
1055 capela 2029 <source>Error</source>
1056     <translation>Chyba</translation>
1057     </message>
1058     <message>
1059 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2559"/>
1060 capela 2029 <source>Could not start the LinuxSampler server.
1061    
1062     Maybe it is already started.</source>
1063     <translation>Nepodařilo se spustit server LinuxSampler.
1064    
1065     Možná je už spuštěn.</translation>
1066     </message>
1067     <message>
1068     <source>Stop</source>
1069     <translation type="obsolete">Остановить</translation>
1070     </message>
1071     <message>
1072     <source>Kill</source>
1073     <translation type="obsolete">Убить</translation>
1074     </message>
1075     <message>
1076 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2602"/>
1077 capela 2029 <source>Server is starting...</source>
1078     <translation>Spouští se server...</translation>
1079     </message>
1080     <message>
1081 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2608"/>
1082 capela 2029 <source>Could not start server.
1083    
1084     Sorry.</source>
1085     <translation>Nepodařilo se spustit server.
1086    
1087     Promiňte.</translation>
1088     </message>
1089     <message>
1090 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2615"/>
1091 capela 2029 <source>Server was started with PID=%1.</source>
1092     <translation>Server byl spuštěn s PID=%1.</translation>
1093     </message>
1094     <message>
1095 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2632"/>
1096 capela 2029 <source>The backend&apos;s fate ...</source>
1097     <translation>Osud zadní části programu...</translation>
1098     </message>
1099     <message>
1100     <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1101     running in the background. The sampler would continue to work
1102     according to your current sampler session and you could alter the
1103     sampler session at any time by relaunching QSampler.
1104    
1105     Do you want LinuxSampler to stop or to keep running in
1106     the background?</source>
1107     <translation type="obsolete">Вы можете оставить движок сэмплера (LinuxSampler)
1108     работающим в фоновом режиме. Сэмплер продолжит
1109     работать с текущим сеансом, и при следующем запуске
1110     QSampler вы сможете изменить параметры сеанса.
1111    
1112     Хотите ли вы остановить LinuxSampler или же оставить
1113     его работающим в фоновом режиме?</translation>
1114     </message>
1115     <message>
1116 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2646"/>
1117 capela 2029 <source>Server is stopping...</source>
1118     <translation>Zastavuje se server...</translation>
1119     </message>
1120     <message>
1121 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2687"/>
1122 capela 2029 <source>Server is being forced...</source>
1123     <translation>Server je nucen...</translation>
1124     </message>
1125     <message>
1126 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2698"/>
1127 capela 2029 <source>Server was stopped with exit status %1.</source>
1128     <translation>Server byl zastaven se stavem ukončení %1.</translation>
1129     </message>
1130     <message>
1131 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2742"/>
1132 capela 2029 <source>Client connecting...</source>
1133     <translation>Připojuje se klient...</translation>
1134     </message>
1135     <message>
1136 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2754"/>
1137 capela 2029 <source>Could not connect to server as client.
1138    
1139     Sorry.</source>
1140     <translation>Nepodařilo se připojit k serveru jako klient.
1141    
1142     Promiňte.</translation>
1143     </message>
1144     <message>
1145 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2765"/>
1146 capela 2029 <source>Client receive timeout is set to %1 msec.</source>
1147     <translation>Přerušení přijetí klienta je nastavena na %1 msec.</translation>
1148     </message>
1149     <message>
1150 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2804"/>
1151 capela 2029 <source>Client connected.</source>
1152     <translation>Klient připojen.</translation>
1153     </message>
1154     <message>
1155 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2837"/>
1156 capela 2029 <source>Client disconnecting...</source>
1157     <translation>Odpojuje se klient...</translation>
1158     </message>
1159     <message>
1160 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2875"/>
1161 capela 2029 <source>Client disconnected.</source>
1162     <translation>Klient odpojen.</translation>
1163     </message>
1164     <message>
1165 capela 2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2633"/>
1166 capela 2029 <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1167     running in the background. The sampler would continue to work
1168     according to your current sampler session and you could alter the
1169     sampler session at any time by relaunching QSampler.
1170    
1171     Do you want LinuxSampler to stop?</source>
1172     <translation>Máte volbu, kterou zadní část programu (LinuxSampler)
1173     udržujete běžící na pozadí. Sampler bude pokračovat v práci
1174     podle vašeho nynějšího sezení sampleru a vy můžete změnit
1175     sezení sampleru kdykoli novým spuštěním QSampleru.
1176    
1177     Chcete zastavit LinuxSampler?</translation>
1178     </message>
1179     </context>
1180     <context>
1181     <name>QSampler::Messages</name>
1182     <message>
1183     <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="93"/>
1184     <source>Messages</source>
1185     <translation>Hlášení</translation>
1186     </message>
1187     <message>
1188 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="235"/>
1189 capela 2029 <source>Logging stopped --- %1 ---</source>
1190     <translation>Vedení zápisu zastaveno --- %1 ---</translation>
1191     </message>
1192     <message>
1193 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="245"/>
1194 capela 2029 <source>Logging started --- %1 ---</source>
1195     <translation>Vedení zápisu spuštěno --- %1 ---</translation>
1196     </message>
1197     </context>
1198     <context>
1199 capela 2059 <name>QSampler::MidiInstrumentsModel</name>
1200     <message>
1201 capela 2064 <source>Persistent</source>
1202 capela 2065 <translation type="obsolete">Trvalý</translation>
1203 capela 2064 </message>
1204     <message>
1205     <source>On Demand Hold</source>
1206 capela 2065 <translation type="obsolete">Držení na požádání</translation>
1207 capela 2064 </message>
1208     <message>
1209     <source>On Demand</source>
1210 capela 2065 <translation type="obsolete">Na požádání</translation>
1211 capela 2064 </message>
1212     <message>
1213 capela 2059 <source>Name</source>
1214 capela 2065 <translation type="obsolete">Název</translation>
1215 capela 2059 </message>
1216     <message>
1217     <source>Map</source>
1218 capela 2065 <translation type="obsolete">Přiřazení</translation>
1219 capela 2059 </message>
1220     <message>
1221     <source>Bank</source>
1222 capela 2065 <translation type="obsolete">Banka</translation>
1223 capela 2059 </message>
1224     <message>
1225     <source>Prog</source>
1226 capela 2065 <translation type="obsolete">Program</translation>
1227 capela 2059 </message>
1228     <message>
1229     <source>Engine</source>
1230 capela 2065 <translation type="obsolete">Stroj</translation>
1231 capela 2059 </message>
1232     <message>
1233     <source>File</source>
1234 capela 2065 <translation type="obsolete">Soubor</translation>
1235 capela 2059 </message>
1236     <message>
1237     <source>Nr</source>
1238 capela 2065 <translation type="obsolete">Číslo</translation>
1239 capela 2059 </message>
1240     <message>
1241     <source>Vol</source>
1242 capela 2065 <translation type="obsolete">Hlasitost</translation>
1243 capela 2059 </message>
1244     <message>
1245     <source>Mode</source>
1246 capela 2065 <translation type="obsolete">Režim</translation>
1247 capela 2059 </message>
1248     <message>
1249     <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
1250    
1251     Sorry.</source>
1252 capela 2065 <translation type="obsolete">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
1253 capela 2059
1254     Promiňte.</translation>
1255     </message>
1256     </context>
1257     <context>
1258 capela 2029 <name>QSampler::OptionsForm</name>
1259     <message>
1260 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="240"/>
1261     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="253"/>
1262 capela 2029 <source>This parameter is not supported by the current sampler version in use.</source>
1263     <translation>Tento parametr není podporován současnou používanou verzí sampleru.</translation>
1264     </message>
1265     <message>
1266 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="245"/>
1267 capela 2029 <source>The max. amount of voices the sampler shall process simultaniously.</source>
1268     <translation>Největší množství hlasů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1269     </message>
1270     <message>
1271 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="258"/>
1272 capela 2029 <source>The max. amount of disk streams the sampler shall process simultaniously.</source>
1273     <translation>Největší množství diskových proudů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1274     </message>
1275     <message>
1276 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="265"/>
1277     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="268"/>
1278 capela 2029 <source>QSampler was built without support for this parameter.</source>
1279     <translation>QSampler byl sestaven bez podpory pro tento parametr.</translation>
1280     </message>
1281     <message>
1282     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="344"/>
1283     <source>Warning</source>
1284     <translation>Varování</translation>
1285     </message>
1286     <message>
1287 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="345"/>
1288 capela 2029 <source>Some settings have been changed.
1289    
1290     Do you want to apply the changes?</source>
1291     <translation>Některá nastavení byla změněna.
1292    
1293     Chcete použít změny?</translation>
1294     </message>
1295     <message>
1296     <source>Apply</source>
1297     <translation type="obsolete">Применить</translation>
1298     </message>
1299     <message>
1300     <source>Discard</source>
1301     <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
1302     </message>
1303     <message>
1304     <source>Cancel</source>
1305     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
1306     </message>
1307     <message>
1308     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="409"/>
1309     <source>Messages Log</source>
1310     <translation>Zápis hlášení</translation>
1311     </message>
1312     <message>
1313     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="411"/>
1314     <source>Log files</source>
1315     <translation>Soubory s hlášeními</translation>
1316     </message>
1317     </context>
1318     <context>
1319     <name>qsamplerChannelForm</name>
1320     <message>
1321     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="45"/>
1322     <source>Qsampler: Channel</source>
1323     <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1324     </message>
1325     <message>
1326     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="91"/>
1327     <source>Browse for instrument filename</source>
1328     <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
1329     </message>
1330     <message>
1331     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="118"/>
1332     <source>Instrument name</source>
1333     <translation>Název nástroje</translation>
1334     </message>
1335     <message>
1336     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="125"/>
1337     <source>&amp;Engine:</source>
1338     <translation>&amp;Stroj:</translation>
1339     </message>
1340     <message>
1341     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="149"/>
1342     <source>Engine name</source>
1343     <translation>Název stroje</translation>
1344     </message>
1345     <message>
1346     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="156"/>
1347     <source>&amp;Filename:</source>
1348     <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1349     </message>
1350     <message>
1351     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="172"/>
1352     <source>&amp;Instrument:</source>
1353     <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1354     </message>
1355     <message>
1356     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="202"/>
1357     <source>Instrument filename</source>
1358     <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1359     </message>
1360     <message>
1361     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="214"/>
1362     <source>MIDI / Input</source>
1363     <translation>MIDI/Vstup</translation>
1364     </message>
1365     <message>
1366     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="242"/>
1367     <source>MIDI input device</source>
1368     <translation>Vstupní zařízení pro MIDI</translation>
1369     </message>
1370     <message>
1371     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="272"/>
1372     <source>MIDI input device setup</source>
1373     <translation>Nastavení vstupního zařízení pro MIDI</translation>
1374     </message>
1375     <message>
1376     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="287"/>
1377     <source>&amp;Map:</source>
1378     <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1379     </message>
1380     <message>
1381 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="303"/>
1382 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="632"/>
1383     <source>&amp;Device:</source>
1384     <translation>&amp;Zařízení:</translation>
1385     </message>
1386     <message>
1387     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="335"/>
1388     <source>Instrument map</source>
1389     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1390     </message>
1391     <message>
1392 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="360"/>
1393 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="689"/>
1394     <source>&amp;Type:</source>
1395     <translation>&amp;Typ:</translation>
1396     </message>
1397     <message>
1398     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="392"/>
1399     <source>MIDI input driver type</source>
1400     <translation>Typ ovladače pro vstup MIDI</translation>
1401     </message>
1402     <message>
1403     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="415"/>
1404     <source>&amp;Port:</source>
1405     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
1406     </message>
1407     <message>
1408     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="431"/>
1409     <source>MIDI input port number</source>
1410     <translation>Číslo přípojky pro vstup MIDI</translation>
1411     </message>
1412     <message>
1413     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="438"/>
1414     <source>&amp;Channel:</source>
1415     <translation>&amp;Каnál:</translation>
1416     </message>
1417     <message>
1418     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="454"/>
1419     <source>MIDI input channel</source>
1420     <translation>Vstupní kanál MIDI</translation>
1421     </message>
1422     <message>
1423     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="458"/>
1424     <source>1</source>
1425     <translation>1</translation>
1426     </message>
1427     <message>
1428     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="463"/>
1429     <source>2</source>
1430     <translation>2</translation>
1431     </message>
1432     <message>
1433     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="468"/>
1434     <source>3</source>
1435     <translation>3</translation>
1436     </message>
1437     <message>
1438     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="473"/>
1439     <source>4</source>
1440     <translation>4</translation>
1441     </message>
1442     <message>
1443     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="478"/>
1444     <source>5</source>
1445     <translation>5</translation>
1446     </message>
1447     <message>
1448     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="483"/>
1449     <source>6</source>
1450     <translation>6</translation>
1451     </message>
1452     <message>
1453     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="488"/>
1454     <source>7</source>
1455     <translation>7</translation>
1456     </message>
1457     <message>
1458     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="493"/>
1459     <source>8</source>
1460     <translation>8</translation>
1461     </message>
1462     <message>
1463     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="498"/>
1464     <source>9</source>
1465     <translation>9</translation>
1466     </message>
1467     <message>
1468     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="503"/>
1469     <source>10</source>
1470     <translation>10</translation>
1471     </message>
1472     <message>
1473     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="508"/>
1474     <source>11</source>
1475     <translation>11</translation>
1476     </message>
1477     <message>
1478     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="513"/>
1479     <source>12</source>
1480     <translation>12</translation>
1481     </message>
1482     <message>
1483     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="518"/>
1484     <source>13</source>
1485     <translation>13</translation>
1486     </message>
1487     <message>
1488     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="523"/>
1489     <source>14</source>
1490     <translation>14</translation>
1491     </message>
1492     <message>
1493     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="528"/>
1494     <source>15</source>
1495     <translation>15</translation>
1496     </message>
1497     <message>
1498     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="533"/>
1499     <source>16</source>
1500     <translation>16</translation>
1501     </message>
1502     <message>
1503     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="538"/>
1504     <source>All</source>
1505     <translation>Vše</translation>
1506     </message>
1507     <message>
1508     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="551"/>
1509     <source>Audio / Output</source>
1510     <translation>Zvuk/Výstup</translation>
1511     </message>
1512     <message>
1513     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="587"/>
1514     <source>Audio output device</source>
1515     <translation>Zvukové výstupní zařízení</translation>
1516     </message>
1517     <message>
1518     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="617"/>
1519     <source>Audio output device setup</source>
1520     <translation>Nastavení zvukového výstupního zařízení</translation>
1521     </message>
1522     <message>
1523     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="664"/>
1524     <source>Audio output driver type</source>
1525     <translation>Typ ovladače pro výstup zvuku</translation>
1526     </message>
1527     <message>
1528     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="715"/>
1529     <source>Audio routing table</source>
1530     <translation>Tabulka vedení zvuku</translation>
1531     </message>
1532     <message>
1533     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="755"/>
1534     <source>OK</source>
1535     <translation>&amp;OK</translation>
1536     </message>
1537     <message>
1538     <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="765"/>
1539     <source>Cancel</source>
1540     <translation>Zrušit</translation>
1541     </message>
1542     </context>
1543     <context>
1544     <name>qsamplerChannelFxForm</name>
1545     <message>
1546     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="32"/>
1547     <source>Channel Effects</source>
1548     <translation>Efekty pro kanál</translation>
1549     </message>
1550     <message>
1551     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="40"/>
1552     <source>FX Send Selection</source>
1553     <translation>Výběr poslání efektů (FX)</translation>
1554     </message>
1555     <message>
1556     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="74"/>
1557     <source>Creates a new FX Send.
1558     You have to select &apos;Apply&apos; afterwards
1559     to actually create it on sampler side.</source>
1560     <translation>Vytvoří nové poslání efektů (FX).
1561     Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1562     je skutečně vytvořil na straně sampleru.</translation>
1563     </message>
1564     <message>
1565     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="79"/>
1566     <source>Create</source>
1567     <translation>Vytvořit</translation>
1568     </message>
1569     <message>
1570     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="89"/>
1571     <source>Schedules the selected FX send for deletion.
1572     You have to select &apos;Apply&apos; afterwards to
1573     actually destroy it on sampler side.</source>
1574     <translation>Rozvrhne vybrané poslání efektů (FX) pro
1575     smazání. Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1576     je skutečně odstranil na straně sampleru.</translation>
1577     </message>
1578     <message>
1579     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="94"/>
1580     <source>Destroy</source>
1581     <translation>Odstranit</translation>
1582     </message>
1583     <message>
1584     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="117"/>
1585     <source>FX Send&apos;s Parameters</source>
1586     <translation>Parametry pro poslání efektů (FX)</translation>
1587     </message>
1588     <message>
1589     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="123"/>
1590     <source>Send Depth
1591     MIDI Controller:</source>
1592     <translation>Poslat ovladač
1593     hloubky MIDI:</translation>
1594     </message>
1595     <message>
1596     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="134"/>
1597     <source>Current Depth:</source>
1598     <translation>Nynější hloubka:</translation>
1599     </message>
1600     <message>
1601     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="144"/>
1602     <source>%</source>
1603     <translation>%</translation>
1604     </message>
1605     <message>
1606     <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="163"/>
1607     <source>Audio Routing</source>
1608     <translation>Vedení zvuku</translation>
1609     </message>
1610     </context>
1611     <context>
1612     <name>qsamplerChannelStrip</name>
1613     <message>
1614     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="43"/>
1615     <source>Qsampler: Channel</source>
1616     <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1617     </message>
1618     <message>
1619     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="70"/>
1620     <source>Channel setup</source>
1621     <translation>Nastavení kanálu</translation>
1622     </message>
1623     <message>
1624     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="73"/>
1625     <source>&amp;Channel</source>
1626     <translation>&amp;Каnál</translation>
1627     </message>
1628     <message>
1629     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="79"/>
1630     <source>Alt+C</source>
1631     <translation>Alt+C</translation>
1632     </message>
1633     <message>
1634 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="122"/>
1635     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="132"/>
1636 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="179"/>
1637     <source>--</source>
1638     <translation>--</translation>
1639     </message>
1640     <message>
1641     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="129"/>
1642     <source>Instrument name</source>
1643     <translation>Název nástroje</translation>
1644     </message>
1645     <message>
1646     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="154"/>
1647     <source>MIDI port / channel</source>
1648     <translation>Přípojka/kanál MIDI</translation>
1649     </message>
1650     <message>
1651     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="157"/>
1652     <source>-- / --</source>
1653     <translation>-- / --</translation>
1654     </message>
1655     <message>
1656     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="176"/>
1657     <source>Instrument load status</source>
1658     <translation>Stav nahrání nástroje</translation>
1659     </message>
1660     <message>
1661     <source>MIDI Activity</source>
1662 capela 2037 <translation type="obsolete">Činnost MIDI</translation>
1663 capela 2029 </message>
1664     <message>
1665 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="216"/>
1666     <source>MIDI activity</source>
1667     <translation type="unfinished"></translation>
1668     </message>
1669     <message>
1670 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="244"/>
1671     <source>Channel mute</source>
1672     <translation>Ztlumení kanálu</translation>
1673     </message>
1674     <message>
1675     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="247"/>
1676     <source>&amp;Mute</source>
1677     <translation>&amp;Ztlumení</translation>
1678     </message>
1679     <message>
1680     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="250"/>
1681     <source>Alt+M</source>
1682     <translation>Alt+M</translation>
1683     </message>
1684     <message>
1685     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="266"/>
1686     <source>Channel solo</source>
1687     <translation>Sólo kanálu</translation>
1688     </message>
1689     <message>
1690     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="269"/>
1691     <source>&amp;Solo</source>
1692     <translation>&amp;Sólo</translation>
1693     </message>
1694     <message>
1695     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="272"/>
1696     <source>Alt+S</source>
1697     <translation>Alt+S</translation>
1698     </message>
1699     <message>
1700 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="294"/>
1701 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="325"/>
1702     <source>Channel volume</source>
1703     <translation>Hlasitost kanálu</translation>
1704     </message>
1705     <message>
1706     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="328"/>
1707     <source> %</source>
1708     <translation> %</translation>
1709     </message>
1710     <message>
1711     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="344"/>
1712     <source>Edit Channel&apos;s Effect Settings</source>
1713     <translation>Upravit nastavení efektů kanálu</translation>
1714     </message>
1715     <message>
1716     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="347"/>
1717     <source>&amp;FX</source>
1718     <translation>&amp;Efekty (FX)</translation>
1719     </message>
1720     <message>
1721     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="350"/>
1722     <source>Alt+F</source>
1723     <translation>Alt+F</translation>
1724     </message>
1725     <message>
1726     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="363"/>
1727     <source>Edit channel&apos;s instrument</source>
1728     <translation>Upravit nástroj kanálu</translation>
1729     </message>
1730     <message>
1731     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="366"/>
1732     <source>&amp;Edit</source>
1733     <translation>&amp;Upravit</translation>
1734     </message>
1735     <message>
1736     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="369"/>
1737     <source>Alt+E</source>
1738     <translation>Alt+E</translation>
1739     </message>
1740     <message>
1741     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="394"/>
1742     <source>Least buffer fill stream usage (%)</source>
1743     <translation>Použití proudu posledního naplnění vyrovnávací paměti (%)</translation>
1744     </message>
1745     <message>
1746     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="416"/>
1747     <source>Stream / Voice count</source>
1748     <translation>Počet proudů/hlasů</translation>
1749     </message>
1750     <message>
1751     <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="428"/>
1752     <source>--/--</source>
1753     <translation>--/--</translation>
1754     </message>
1755     </context>
1756     <context>
1757     <name>qsamplerDeviceForm</name>
1758     <message>
1759     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="37"/>
1760     <source>Qsampler: Devices</source>
1761     <translation>Qsampler: Zařízení</translation>
1762     </message>
1763     <message>
1764     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="73"/>
1765     <source>Device list</source>
1766     <translation>Seznam zařízení</translation>
1767     </message>
1768     <message>
1769     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="83"/>
1770     <source>Devices</source>
1771     <translation>Zařízení</translation>
1772     </message>
1773     <message>
1774     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="127"/>
1775     <source>Device name</source>
1776     <translation>Název zařízení</translation>
1777     </message>
1778     <message>
1779     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="140"/>
1780     <source>Dri&amp;ver:</source>
1781     <translation>&amp;Ovladač:</translation>
1782     </message>
1783     <message>
1784     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="156"/>
1785     <source>Driver type name</source>
1786     <translation>Název pro typ ovladače</translation>
1787     </message>
1788     <message>
1789     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="196"/>
1790     <source>Channel:</source>
1791     <translation>Kanál:</translation>
1792     </message>
1793     <message>
1794     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="226"/>
1795     <source>Device port/channel</source>
1796     <translation>Přípojka/kanál zařízení</translation>
1797     </message>
1798     <message>
1799     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="261"/>
1800     <source>Refresh device list view</source>
1801     <translation>Obnovit pohled na seznam zařízení</translation>
1802     </message>
1803     <message>
1804     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="264"/>
1805     <source>&amp;Refresh</source>
1806     <translation>&amp;Obnovit</translation>
1807     </message>
1808     <message>
1809     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="270"/>
1810     <source>Alt+R</source>
1811     <translation>Alt+R</translation>
1812     </message>
1813     <message>
1814     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="293"/>
1815     <source>Create device</source>
1816     <translation>Vytvořit zařízení</translation>
1817     </message>
1818     <message>
1819     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="296"/>
1820     <source>&amp;Create</source>
1821     <translation>&amp;Vytvořit</translation>
1822     </message>
1823     <message>
1824     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="302"/>
1825     <source>Alt+C</source>
1826     <translation>Alt+C</translation>
1827     </message>
1828     <message>
1829     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="309"/>
1830     <source>Delete device</source>
1831     <translation>Smazat zařízení</translation>
1832     </message>
1833     <message>
1834     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="312"/>
1835     <source>&amp;Delete</source>
1836     <translation>&amp;Smazat</translation>
1837     </message>
1838     <message>
1839     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="318"/>
1840     <source>Alt+D</source>
1841     <translation>Alt+D</translation>
1842     </message>
1843     <message>
1844     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="325"/>
1845     <source>Close this dialog</source>
1846     <translation>Zavřít tento dialog</translation>
1847     </message>
1848     <message>
1849     <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="328"/>
1850     <source>Close</source>
1851     <translation>Zavřít</translation>
1852     </message>
1853     </context>
1854     <context>
1855     <name>qsamplerInstrumentForm</name>
1856     <message>
1857 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="37"/>
1858 capela 2029 <source>Qsampler: MIDI Instrument</source>
1859     <translation>Qsampler: Nástroj MIDI</translation>
1860     </message>
1861     <message>
1862 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="60"/>
1863 capela 2029 <source>Engine name</source>
1864     <translation>Název stroje</translation>
1865     </message>
1866     <message>
1867 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="67"/>
1868 capela 2029 <source>&amp;Engine:</source>
1869     <translation>&amp;Stroj:</translation>
1870     </message>
1871     <message>
1872 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="83"/>
1873 capela 2029 <source>&amp;Prog:</source>
1874     <translation>&amp;Program:</translation>
1875     </message>
1876     <message>
1877 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="99"/>
1878 capela 2029 <source>Program (0-127)</source>
1879     <translation>Program (0-127)</translation>
1880     </message>
1881     <message>
1882 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="112"/>
1883 capela 2029 <source>Vol&amp;ume:</source>
1884     <translation>&amp;Hlasitost:</translation>
1885     </message>
1886     <message>
1887 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="128"/>
1888 capela 2029 <source>&amp;Map:</source>
1889     <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1890     </message>
1891     <message>
1892 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="144"/>
1893 capela 2029 <source>&amp;Bank:</source>
1894     <translation>&amp;Banka:</translation>
1895     </message>
1896     <message>
1897 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="160"/>
1898 capela 2029 <source>Bank (0-16383)</source>
1899     <translation>Banka (0-16383)</translation>
1900     </message>
1901     <message>
1902 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="176"/>
1903 capela 2029 <source>Instrument filename</source>
1904     <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1905     </message>
1906     <message>
1907 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="186"/>
1908 capela 2029 <source>M&amp;ode:</source>
1909     <translation>&amp;Režim:</translation>
1910     </message>
1911     <message>
1912 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="218"/>
1913 capela 2029 <source>&amp;Filename:</source>
1914     <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1915     </message>
1916     <message>
1917 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="234"/>
1918 capela 2029 <source>&amp;Name:</source>
1919     <translation>&amp;Název:</translation>
1920     </message>
1921     <message>
1922 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="250"/>
1923 capela 2029 <source>Instrument map</source>
1924     <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1925     </message>
1926     <message>
1927 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="257"/>
1928 capela 2029 <source>&amp;Instrument:</source>
1929     <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1930     </message>
1931     <message>
1932 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="279"/>
1933 capela 2029 <source>Instrument name</source>
1934     <translation>Název nástroje</translation>
1935     </message>
1936     <message>
1937 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="286"/>
1938 capela 2029 <source>Volume (%)</source>
1939     <translation>Hlasitost (%)</translation>
1940     </message>
1941     <message>
1942 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="289"/>
1943 capela 2029 <source> %</source>
1944     <translation> %</translation>
1945     </message>
1946     <message>
1947 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="299"/>
1948 capela 2029 <source>Name</source>
1949     <translation>Název</translation>
1950     </message>
1951     <message>
1952 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="306"/>
1953 capela 2029 <source>Load mode</source>
1954     <translation>Nahrát režim</translation>
1955     </message>
1956     <message>
1957 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="310"/>
1958 capela 2029 <source>Default</source>
1959     <translation>Výchozí</translation>
1960     </message>
1961     <message>
1962 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="315"/>
1963 capela 2029 <source>On Demand</source>
1964     <translation>Na požádání</translation>
1965     </message>
1966     <message>
1967 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="320"/>
1968 capela 2029 <source>On Demand Hold</source>
1969     <translation>Držení na požádání</translation>
1970     </message>
1971     <message>
1972 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="325"/>
1973 capela 2029 <source>Persistent</source>
1974     <translation>Trvalý</translation>
1975     </message>
1976     <message>
1977 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="348"/>
1978 capela 2029 <source>Browse for instrument filename</source>
1979     <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
1980     </message>
1981     <message>
1982 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="387"/>
1983 capela 2029 <source>O&amp;K</source>
1984     <translation>&amp;OK</translation>
1985     </message>
1986     <message>
1987 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="393"/>
1988 capela 2029 <source>Alt+K</source>
1989     <translation>Alt+K</translation>
1990     </message>
1991     <message>
1992 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="400"/>
1993 capela 2029 <source>C&amp;ancel</source>
1994     <translation>&amp;Zrušit</translation>
1995     </message>
1996     <message>
1997 capela 2071 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="406"/>
1998 capela 2029 <source>Alt+A</source>
1999     <translation>Alt+A</translation>
2000     </message>
2001     </context>
2002     <context>
2003     <name>qsamplerInstrumentListForm</name>
2004     <message>
2005 capela 2065 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="35"/>
2006 capela 2029 <source>Qsampler: Instruments</source>
2007     <translation>Qsampler: Nástroje</translation>
2008     </message>
2009     <message>
2010     <source>&amp;Context</source>
2011 capela 2067 <translation type="obsolete">&amp;Souvislosti</translation>
2012 capela 2029 </message>
2013     <message>
2014 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="57"/>
2015 capela 2029 <source>New &amp;Instrument...</source>
2016     <translation>&amp;Nový nástroj...</translation>
2017     </message>
2018     <message>
2019 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="60"/>
2020 capela 2029 <source>New</source>
2021     <translation>Nový</translation>
2022     </message>
2023     <message>
2024     <source>Insert</source>
2025 capela 2065 <translation type="obsolete">Vložit</translation>
2026 capela 2029 </message>
2027     <message>
2028 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="63"/>
2029 capela 2065 <source>Ins</source>
2030     <translation type="unfinished"></translation>
2031     </message>
2032     <message>
2033 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="71"/>
2034 capela 2029 <source>&amp;Edit...</source>
2035     <translation>&amp;Upravit...</translation>
2036     </message>
2037     <message>
2038 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="74"/>
2039 capela 2029 <source>Edit</source>
2040     <translation>Upravit</translation>
2041     </message>
2042     <message>
2043 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="77"/>
2044 capela 2029 <source>Enter</source>
2045     <translation>Enter</translation>
2046     </message>
2047     <message>
2048 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="85"/>
2049 capela 2029 <source>&amp;Delete</source>
2050     <translation>&amp;Smazat</translation>
2051     </message>
2052     <message>
2053 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="88"/>
2054 capela 2029 <source>Delete</source>
2055     <translation>Smazat</translation>
2056     </message>
2057     <message>
2058 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="91"/>
2059 capela 2065 <source>Del</source>
2060     <translation type="unfinished"></translation>
2061     </message>
2062     <message>
2063 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="99"/>
2064 capela 2029 <source>&amp;Refresh</source>
2065     <translation>&amp;Obnovit</translation>
2066     </message>
2067     <message>
2068 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="102"/>
2069 capela 2029 <source>Refresh</source>
2070     <translation>Obnovit</translation>
2071     </message>
2072     <message>
2073 capela 2067 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="105"/>
2074 capela 2029 <source>F5</source>
2075     <translation>F5</translation>
2076     </message>
2077     </context>
2078     <context>
2079     <name>qsamplerMainForm</name>
2080     <message>
2081     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="34"/>
2082     <source>MainWindow</source>
2083     <translation>Hlavní okno</translation>
2084     </message>
2085     <message>
2086     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="93"/>
2087     <source>&amp;Edit</source>
2088     <translation>&amp;Úpravy</translation>
2089     </message>
2090     <message>
2091     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="106"/>
2092     <source>&amp;View</source>
2093     <translation>&amp;Pohled</translation>
2094     </message>
2095     <message>
2096     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="110"/>
2097     <source>MIDI Device Status</source>
2098     <translation>Stav zařízení MIDI</translation>
2099     </message>
2100     <message>
2101 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="127"/>
2102 capela 2029 <source>&amp;Channels</source>
2103     <translation>&amp;Kanály</translation>
2104     </message>
2105     <message>
2106 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="134"/>
2107 capela 2029 <source>&amp;Help</source>
2108     <translation>&amp;Nápověda</translation>
2109     </message>
2110     <message>
2111 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="141"/>
2112 capela 2029 <source>&amp;File</source>
2113     <translation>&amp;Soubor</translation>
2114     </message>
2115     <message>
2116 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="145"/>
2117 capela 2029 <source>Open &amp;Recent</source>
2118     <translation>Otevřít &amp;nedávný</translation>
2119     </message>
2120     <message>
2121 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="174"/>
2122 capela 2029 <source>&amp;New</source>
2123     <translation>&amp;Nový</translation>
2124     </message>
2125     <message>
2126 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="177"/>
2127 capela 2029 <source>New</source>
2128     <translation>Nový</translation>
2129     </message>
2130     <message>
2131 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="180"/>
2132 capela 2029 <source>New session</source>
2133     <translation>Nové sezení</translation>
2134     </message>
2135     <message>
2136 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="183"/>
2137 capela 2029 <source>New sampler session</source>
2138     <translation>Nové sezení sampleru</translation>
2139     </message>
2140     <message>
2141 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="186"/>
2142 capela 2029 <source>Ctrl+N</source>
2143     <translation>Ctrl+N</translation>
2144     </message>
2145     <message>
2146 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="194"/>
2147 capela 2029 <source>&amp;Open...</source>
2148     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
2149     </message>
2150     <message>
2151 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="197"/>
2152 capela 2029 <source>Open</source>
2153     <translation>Otevřít</translation>
2154     </message>
2155     <message>
2156 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="200"/>
2157 capela 2029 <source>Open session</source>
2158     <translation>Otevřít sezení</translation>
2159     </message>
2160     <message>
2161 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="203"/>
2162 capela 2029 <source>Open sampler session</source>
2163     <translation>Otevřít sezení sampleru</translation>
2164     </message>
2165     <message>
2166 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="206"/>
2167 capela 2029 <source>Ctrl+O</source>
2168     <translation>Ctrl+O</translation>
2169     </message>
2170     <message>
2171 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="214"/>
2172 capela 2029 <source>&amp;Save</source>
2173     <translation>&amp;Uložit</translation>
2174     </message>
2175     <message>
2176 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="217"/>
2177 capela 2029 <source>Save</source>
2178     <translation>Uložit</translation>
2179     </message>
2180     <message>
2181 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="220"/>
2182 capela 2029 <source>Save session</source>
2183     <translation>Uložit sezení</translation>
2184     </message>
2185     <message>
2186 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="223"/>
2187 capela 2029 <source>Save sampler session</source>
2188     <translation>Uložit sezení sampleru</translation>
2189     </message>
2190     <message>
2191 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="226"/>
2192 capela 2029 <source>Ctrl+S</source>
2193     <translation>Ctrl+S</translation>
2194     </message>
2195     <message>
2196 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="231"/>
2197 capela 2029 <source>Save &amp;As...</source>
2198     <translation>Uložit &amp;jako...</translation>
2199     </message>
2200     <message>
2201 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="234"/>
2202 capela 2029 <source>Save As</source>
2203     <translation>Uložit jako</translation>
2204     </message>
2205     <message>
2206 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="237"/>
2207 capela 2029 <source>Save current sampler session with another name</source>
2208     <translation>Uložit nynější sezení sampleru pod jiným názvem</translation>
2209     </message>
2210     <message>
2211 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="248"/>
2212 capela 2029 <source>Rese&amp;t</source>
2213     <translation>Nastavit &amp;znovu</translation>
2214     </message>
2215     <message>
2216 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="251"/>
2217     <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="345"/>
2218 capela 2029 <source>Reset</source>
2219     <translation>Nastavit znovu</translation>
2220     </message>
2221     <message>
2222 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="254"/>
2223 capela 2029 <source>Reset instance</source>
2224     <translation>Nastavit znovu řízení</translation>
2225     </message>
2226     <message>
2227 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="257"/>
2228 capela 2029 <source>Reset sampler instance</source>
2229     <translation>Nastavit znovu řízení sampleru</translation>
2230     </message>
2231     <message>
2232 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="260"/>
2233 capela 2029 <source>Ctrl+R</source>
2234     <translation>Ctrl+R</translation>
2235     </message>
2236     <message>
2237 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="268"/>
2238 capela 2029 <source>&amp;Restart</source>
2239     <translation>&amp;Spustit znovu</translation>
2240     </message>
2241     <message>
2242 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="271"/>
2243 capela 2029 <source>Restart</source>
2244     <translation>Spustit znovu</translation>
2245     </message>
2246     <message>
2247 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="274"/>
2248 capela 2029 <source>Restart instance</source>
2249     <translation>Spustit znovu řízení</translation>
2250     </message>
2251     <message>
2252 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="277"/>
2253 capela 2029 <source>Restart sampler instance</source>
2254     <translation>Spustit znovu řízení sampleru</translation>
2255     </message>
2256     <message>
2257 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="280"/>
2258 capela 2029 <source>Ctrl+Shift+R</source>
2259     <translation>Ctrl+Shift+R</translation>
2260     </message>
2261     <message>
2262 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="285"/>
2263 capela 2029 <source>E&amp;xit</source>
2264     <translation>&amp;Ukončit</translation>
2265     </message>
2266     <message>
2267 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="288"/>
2268 capela 2029 <source>Exit</source>
2269     <translation>Ukončit</translation>
2270     </message>
2271     <message>
2272 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="291"/>
2273 capela 2029 <source>Exit this application program</source>
2274     <translation>Ukončit program této aplikace</translation>
2275     </message>
2276     <message>
2277 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="302"/>
2278 capela 2029 <source>&amp;Add Channel</source>
2279     <translation>&amp;Přidat kanál</translation>
2280     </message>
2281     <message>
2282 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="305"/>
2283 capela 2029 <source>Add</source>
2284     <translation>Přidat</translation>
2285     </message>
2286     <message>
2287 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="308"/>
2288 capela 2029 <source>Add channel</source>
2289     <translation>Přidat kanál</translation>
2290     </message>
2291     <message>
2292 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="311"/>
2293 capela 2029 <source>Add a new sampler channel</source>
2294     <translation>Přidat nový kanál do sampleru</translation>
2295     </message>
2296     <message>
2297 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="314"/>
2298 capela 2029 <source>Ctrl+A</source>
2299     <translation>Ctrl+A</translation>
2300     </message>
2301     <message>
2302 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="322"/>
2303 capela 2029 <source>&amp;Remove Channel</source>
2304     <translation>&amp;Odstranit kanál</translation>
2305     </message>
2306     <message>
2307 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="325"/>
2308 capela 2029 <source>Remove</source>
2309     <translation>Odstranit</translation>
2310     </message>
2311     <message>
2312 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="328"/>
2313 capela 2029 <source>Remove channel</source>
2314     <translation>Odstranit kanál</translation>
2315     </message>
2316     <message>
2317 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="331"/>
2318 capela 2029 <source>Remove current sampler channel</source>
2319     <translation>Odstranit nynější kanál ze sampleru</translation>
2320     </message>
2321     <message>
2322 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="334"/>
2323 capela 2029 <source>Ctrl+X</source>
2324     <translation>Ctrl+X</translation>
2325     </message>
2326     <message>
2327 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="342"/>
2328 capela 2029 <source>Re&amp;set Channel</source>
2329     <translation>&amp;Nastavit znovu kanál</translation>
2330     </message>
2331     <message>
2332 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="348"/>
2333 capela 2029 <source>Reset channel</source>
2334     <translation>Nastavit znovu kanál</translation>
2335     </message>
2336     <message>
2337 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="351"/>
2338 capela 2029 <source>Reset current sampler channel</source>
2339     <translation>Na&amp;stavit znovu nynější kanál v sampleru</translation>
2340     </message>
2341     <message>
2342 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="362"/>
2343 capela 2029 <source>R&amp;eset All Channels</source>
2344     <translation>Na&amp;stavit znovu všechny kanály</translation>
2345     </message>
2346     <message>
2347 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="365"/>
2348 capela 2029 <source>Reset All</source>
2349     <translation>Nastavit znovu vše</translation>
2350     </message>
2351     <message>
2352 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="368"/>
2353 capela 2029 <source>Reset all channels</source>
2354     <translation>Nastavit znovu všechny kanály</translation>
2355     </message>
2356     <message>
2357 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="371"/>
2358 capela 2029 <source>Reset all sampler channels</source>
2359     <translation>Nastavit znovu všechny kanály v sampleru</translation>
2360     </message>
2361     <message>
2362 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="382"/>
2363 capela 2029 <source>&amp;Setup Channel...</source>
2364     <translation>&amp;Nastavit kanál...</translation>
2365     </message>
2366     <message>
2367 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="385"/>
2368 capela 2029 <source>Setup</source>
2369     <translation>Nastavit</translation>
2370     </message>
2371     <message>
2372 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="388"/>
2373 capela 2029 <source>Setup channel</source>
2374     <translation>Nastavit kanál</translation>
2375     </message>
2376     <message>
2377 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="391"/>
2378 capela 2029 <source>Setup current sampler channel</source>
2379     <translation>Nastavit nynější kanál v sampleru</translation>
2380     </message>
2381     <message>
2382 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="394"/>
2383 capela 2029 <source>F2</source>
2384     <translation>F2</translation>
2385     </message>
2386     <message>
2387 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="402"/>
2388 capela 2029 <source>Ed&amp;it Channel...</source>
2389     <translation>&amp;Upravit kanál...</translation>
2390     </message>
2391     <message>
2392 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="405"/>
2393 capela 2029 <source>Edit</source>
2394     <translation>Upravit</translation>
2395     </message>
2396     <message>
2397 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="408"/>
2398 capela 2029 <source>Edit channel</source>
2399     <translation>Upravit kanál</translation>
2400     </message>
2401     <message>
2402 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="411"/>
2403 capela 2029 <source>Edit current sampler channel</source>
2404     <translation>Upravit nynější kanál v sampleru</translation>
2405     </message>
2406     <message>
2407 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="414"/>
2408 capela 2029 <source>F9</source>
2409     <translation>F9</translation>
2410     </message>
2411     <message>
2412 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="422"/>
2413 capela 2029 <source>&amp;Menubar</source>
2414     <translation>&amp;Pruh s nabídkami</translation>
2415     </message>
2416     <message>
2417 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="425"/>
2418 capela 2029 <source>Menubar</source>
2419     <translation>Pruh s nabídkami</translation>
2420     </message>
2421     <message>
2422 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="428"/>
2423 capela 2029 <source>Show/hide menubar</source>
2424     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami</translation>
2425     </message>
2426     <message>
2427 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="431"/>
2428 capela 2029 <source>Show/hide the main program window menubar</source>
2429     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami v hlavním programovém okně</translation>
2430     </message>
2431     <message>
2432 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="434"/>
2433 capela 2029 <source>Ctrl+M</source>
2434     <translation>Ctrl+M</translation>
2435     </message>
2436     <message>
2437 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="442"/>
2438 capela 2029 <source>&amp;Toolbar</source>
2439     <translation>&amp;Pruh s nástroji</translation>
2440     </message>
2441     <message>
2442 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="445"/>
2443 capela 2029 <source>viewToolbars</source>
2444     <translation>Zobrazit pruh s nástroji</translation>
2445     </message>
2446     <message>
2447 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="448"/>
2448 capela 2029 <source>Show/hide toolbar</source>
2449     <translation>Ukázat/skrýt pruh s nástroji</translation>
2450     </message>
2451     <message>
2452 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="451"/>
2453 capela 2029 <source>Show/hide main program window toolbars</source>
2454     <translation>Ukázat/skrýt pruhy s nástroji v hlavním programovém okně</translation>
2455     </message>
2456     <message>
2457 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="454"/>
2458 capela 2029 <source>Ctrl+T</source>
2459     <translation>Ctrl+T</translation>
2460     </message>
2461     <message>
2462 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="462"/>
2463 capela 2029 <source>&amp;Statusbar</source>
2464     <translation>&amp;Stavový řádek</translation>
2465     </message>
2466     <message>
2467 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="465"/>
2468 capela 2029 <source>Statusbar</source>
2469     <translation>Stavový řádek</translation>
2470     </message>
2471     <message>
2472 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="468"/>
2473 capela 2029 <source>Show/hide statusbar</source>
2474     <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek</translation>
2475     </message>
2476     <message>
2477 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="471"/>
2478 capela 2029 <source>Show/hide the main program window statusbar</source>
2479     <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek v hlavním programovém okně</translation>
2480     </message>
2481     <message>
2482 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="482"/>
2483 capela 2029 <source>M&amp;essages</source>
2484     <translation>&amp;Hlášení</translation>
2485     </message>
2486     <message>
2487 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="485"/>
2488 capela 2029 <source>Messages</source>
2489     <translation>Hlášení</translation>
2490     </message>
2491     <message>
2492 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="488"/>
2493 capela 2029 <source>Show/hide messages</source>
2494     <translation>Ukázat/skrýt hlášení</translation>
2495     </message>
2496     <message>
2497 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="491"/>
2498 capela 2029 <source>Show/hide the messages window</source>
2499     <translation>Ukázat/skrýt okno s hlášeními</translation>
2500     </message>
2501     <message>
2502 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="505"/>
2503 capela 2029 <source>&amp;Instruments</source>
2504     <translation>&amp;Nástroje</translation>
2505     </message>
2506     <message>
2507 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="508"/>
2508 capela 2029 <source>Instruments</source>
2509     <translation>Nástroje</translation>
2510     </message>
2511     <message>
2512 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="511"/>
2513 capela 2029 <source>MIDI instruments configuration</source>
2514     <translation>Nastavení nástrojů MIDI</translation>
2515     </message>
2516     <message>
2517 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="514"/>
2518 capela 2029 <source>Show/hide the MIDI instruments configuration window</source>
2519     <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro nástroje</translation>
2520     </message>
2521     <message>
2522 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="517"/>
2523 capela 2029 <source>F10</source>
2524     <translation>F10</translation>
2525     </message>
2526     <message>
2527 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="528"/>
2528 capela 2029 <source>&amp;Devices</source>
2529     <translation>&amp;Zařízení</translation>
2530     </message>
2531     <message>
2532 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="531"/>
2533 capela 2029 <source>Devices</source>
2534     <translation>Zařízení</translation>
2535     </message>
2536     <message>
2537 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="534"/>
2538 capela 2029 <source>Device configuration</source>
2539     <translation>Nastavení zařízení</translation>
2540     </message>
2541     <message>
2542 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="537"/>
2543 capela 2029 <source>Show/hide the device configuration window</source>
2544     <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro zařízení</translation>
2545     </message>
2546     <message>
2547 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="540"/>
2548 capela 2029 <source>F11</source>
2549     <translation>F11</translation>
2550     </message>
2551     <message>
2552 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="545"/>
2553 capela 2029 <source>&amp;Options...</source>
2554     <translation>&amp;Volby...</translation>
2555     </message>
2556     <message>
2557 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="548"/>
2558 capela 2029 <source>Options</source>
2559     <translation>Volby</translation>
2560     </message>
2561     <message>
2562 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="551"/>
2563 capela 2029 <source>General options</source>
2564     <translation>Obecné volby</translation>
2565     </message>
2566     <message>
2567 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="554"/>
2568 capela 2029 <source>Change general application program options</source>
2569     <translation>Změnit obecné volby pro použití programu</translation>
2570     </message>
2571     <message>
2572 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="557"/>
2573 capela 2029 <source>F12</source>
2574     <translation>F12</translation>
2575     </message>
2576     <message>
2577 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="568"/>
2578 capela 2029 <source>&amp;Arrange</source>
2579     <translation>&amp;Uspořádat</translation>
2580     </message>
2581     <message>
2582 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="571"/>
2583 capela 2029 <source>Arrange</source>
2584     <translation>Uspořádat</translation>
2585     </message>
2586     <message>
2587 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="574"/>
2588 capela 2029 <source>Arrange channels</source>
2589     <translation>Uspořádat kanály</translation>
2590     </message>
2591     <message>
2592 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="577"/>
2593 capela 2029 <source>Line up all channel strips</source>
2594     <translation>Seřadit všechny proužky kanálů</translation>
2595     </message>
2596     <message>
2597 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="580"/>
2598 capela 2029 <source>F5</source>
2599     <translation>F5</translation>
2600     </message>
2601     <message>
2602 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="588"/>
2603 capela 2029 <source>A&amp;uto Arrange</source>
2604     <translation>&amp;Uspořádat automaticky</translation>
2605     </message>
2606     <message>
2607 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="591"/>
2608 capela 2029 <source>Auto Arrange</source>
2609     <translation>Uspořádat automaticky</translation>
2610     </message>
2611     <message>
2612 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="594"/>
2613 capela 2029 <source>Auto-arrange channels</source>
2614     <translation>Uspořádat automaticky kanály</translation>
2615     </message>
2616     <message>
2617 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="597"/>
2618 capela 2029 <source>Auto-arrange channel strips</source>
2619     <translation>Uspořádat automaticky proužky kanálů</translation>
2620     </message>
2621     <message>
2622 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="605"/>
2623 capela 2029 <source>&amp;About...</source>
2624     <translation>&amp;O programu...</translation>
2625     </message>
2626     <message>
2627 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="608"/>
2628 capela 2029 <source>About</source>
2629     <translation>O programu</translation>
2630     </message>
2631     <message>
2632 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="611"/>
2633 capela 2029 <source>Show information about this application program</source>
2634     <translation>Ukázat informace o tomto programu</translation>
2635     </message>
2636     <message>
2637 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="619"/>
2638 capela 2029 <source>About &amp;Qt...</source>
2639     <translation>О &amp;Qt...</translation>
2640     </message>
2641     <message>
2642 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="622"/>
2643 capela 2029 <source>About Qt</source>
2644     <translation>O Qt</translation>
2645     </message>
2646     <message>
2647 capela 2038 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="625"/>
2648 capela 2029 <source>Show information about the Qt toolkit</source>
2649     <translation>Ukázat informace o sadě nástrojů Qt</translation>
2650     </message>
2651     </context>
2652     <context>
2653     <name>qsamplerOptionsForm</name>
2654     <message>
2655     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="34"/>
2656     <source>Qsampler: Options</source>
2657     <translation>Qsampler: Volby</translation>
2658     </message>
2659     <message>
2660     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="77"/>
2661     <source>OK</source>
2662     <translation>OK</translation>
2663     </message>
2664     <message>
2665     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="88"/>
2666     <source>Cancel</source>
2667     <translation>Zrušit</translation>
2668     </message>
2669     <message>
2670     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="116"/>
2671     <source>&amp;Server</source>
2672     <translation>&amp;Server</translation>
2673     </message>
2674     <message>
2675     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="134"/>
2676     <source>Settings</source>
2677     <translation>Nastavení</translation>
2678     </message>
2679     <message>
2680     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="155"/>
2681     <source>&amp;Host:</source>
2682     <translation>&amp;Hostitel:</translation>
2683     </message>
2684     <message>
2685     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="183"/>
2686     <source>LinuxSampler server listener port number</source>
2687     <translation>Číslo naslouchací přípojky pro server LinuxSampler</translation>
2688     </message>
2689     <message>
2690     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="190"/>
2691     <source>8888</source>
2692     <translation>8888</translation>
2693     </message>
2694     <message>
2695     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="210"/>
2696     <source>&amp;Port:</source>
2697     <translation>&amp;Přípojka:</translation>
2698     </message>
2699     <message>
2700     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="238"/>
2701     <source>LinuxSampler server host name or address</source>
2702     <translation>Název hostitele nebo adresa pro server LinuxSampler</translation>
2703     </message>
2704     <message>
2705     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="245"/>
2706     <source>localhost</source>
2707     <translation>localhost</translation>
2708     </message>
2709     <message>
2710     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="259"/>
2711     <source>&amp;Command line:</source>
2712     <translation>&amp;Příkazový řádek:</translation>
2713     </message>
2714     <message>
2715     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="281"/>
2716     <source>Whether to start the LinuxSampler server on local machine</source>
2717     <translation>Spustit server LinuxSampler na místním stroji</translation>
2718     </message>
2719     <message>
2720     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="284"/>
2721     <source>&amp;Start server locally</source>
2722     <translation>&amp;Spustit server místně</translation>
2723     </message>
2724     <message>
2725     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="287"/>
2726     <source>Alt+S</source>
2727     <translation>Alt+S</translation>
2728     </message>
2729     <message>
2730     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="306"/>
2731     <source>Command line to start LinuxSampler server locally</source>
2732     <translation>Příkazový řádek pro místní spuštění serveru LinuxSampler</translation>
2733     </message>
2734     <message>
2735     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="313"/>
2736     <source>linuxsampler</source>
2737     <translation>linuxsampler</translation>
2738     </message>
2739     <message>
2740     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="327"/>
2741     <source>Start &amp;delay:</source>
2742     <translation>&amp;Zpoždění spuštění:</translation>
2743     </message>
2744     <message>
2745     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="361"/>
2746     <source>Delay time in seconds after server startup</source>
2747     <translation>Čas zpoždění v sekundách po rozběhnutí serveru</translation>
2748     </message>
2749     <message>
2750     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="364"/>
2751     <source> secs</source>
2752     <translation> s</translation>
2753     </message>
2754     <message>
2755     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="446"/>
2756     <source>Receive timeout in milliseconds</source>
2757     <translation>Přijmout přerušení v ms</translation>
2758     </message>
2759     <message>
2760 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="449"/>
2761 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="913"/>
2762     <source> msec</source>
2763     <translation> ms</translation>
2764     </message>
2765     <message>
2766     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="474"/>
2767     <source>&amp;Timeout:</source>
2768     <translation>&amp;Přerušení:</translation>
2769     </message>
2770     <message>
2771     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="515"/>
2772     <source>Logging</source>
2773     <translation>Vedení zápisů</translation>
2774     </message>
2775     <message>
2776     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="542"/>
2777     <source>Messages log file</source>
2778     <translation>Soubor se zápisy hlášení LinuxSampleru</translation>
2779     </message>
2780     <message>
2781     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="573"/>
2782     <source>Browse for the messages log file location</source>
2783     <translation>Procházet umístění souboru se zápisem hlášení</translation>
2784     </message>
2785     <message>
2786     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="576"/>
2787     <source>...</source>
2788     <translation>...</translation>
2789     </message>
2790     <message>
2791     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="589"/>
2792     <source>Whether to activate a messages logging to file.</source>
2793     <translation>Spustit zápis hlášení do souboru.</translation>
2794     </message>
2795     <message>
2796     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="592"/>
2797     <source>&amp;Messages log file:</source>
2798     <translation>Soubor se &amp;zápisem hlášení:</translation>
2799     </message>
2800     <message>
2801 capela 2037 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="595"/>
2802 capela 2029 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="1102"/>
2803     <source>Alt+M</source>
2804     <translation>Alt+M</translation>
2805     </message>
2806     <message>
2807     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="614"/>
2808     <source>&amp;Tuning</source>
2809     <translation>&amp;Ladění</translation>
2810     </message>
2811     <message>
2812     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="626"/>
2813     <source>Limits</source>
2814     <translation>Mezní hodnoty</translation>
2815     </message>
2816     <message>
2817     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="641"/>
2818     <source>Maximum number of voices:</source>
2819     <translation>Nejvyšší počet hlasů:</translation>
2820     </message>
2821     <message>
2822     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="660"/>
2823     <source>Maximum number of voices</source>
2824     <translation>Nejvyšší počet hlasů</translation>
2825     </message>
2826     <message>
2827     <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="689"/>
2828     <source>Maximum number of disk streams:</source>
2829     <translation>Nejvyšší počet diskových proudů:</translation>