/[svn]/qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts
ViewVC logotype

Diff of /qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 2064 by capela, Fri Mar 12 16:02:32 2010 UTC revision 2065 by capela, Sat Mar 13 12:44:15 2010 UTC
# Line 558  Chcete použít změny?</translation> Line 558  Chcete použít změny?</translation>
558  <context>  <context>
559      <name>QSampler::InstrumentListForm</name>      <name>QSampler::InstrumentListForm</name>
560      <message>      <message>
561          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="57"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="54"/>
562          <source>Instrument Map</source>          <source>Instrument Map</source>
563          <translation>Zobrazení nástrojů</translation>          <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
564      </message>      </message>
565      <message>      <message>
566          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="186"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="163"/>
567          <source>(All)</source>          <source>(All)</source>
568          <translation>(Vše)</translation>          <translation>(Vše)</translation>
569      </message>      </message>
570      <message>      <message>
571          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="308"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="286"/>
572          <source>Warning</source>          <source>Warning</source>
573          <translation>Varování</translation>          <translation>Varování</translation>
574      </message>      </message>
575      <message>      <message>
576          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="309"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="287"/>
577          <source>About to delete instrument map entry:          <source>About to delete instrument map entry:
578    
579  %1  %1
# Line 595  Jste si jistý?</translation> Line 595  Jste si jistý?</translation>
595      </message>      </message>
596  </context>  </context>
597  <context>  <context>
598        <name>QSampler::InstrumentListModel</name>
599        <message>
600            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="98"/>
601            <source>Persistent</source>
602            <translation type="unfinished">Trvalý</translation>
603        </message>
604        <message>
605            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="99"/>
606            <source>On Demand Hold</source>
607            <translation type="unfinished">Držení na požádání</translation>
608        </message>
609        <message>
610            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="100"/>
611            <source>On Demand</source>
612            <translation type="unfinished">Na požádání</translation>
613        </message>
614        <message>
615            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>
616            <source>Name</source>
617            <translation type="unfinished">Název</translation>
618        </message>
619        <message>
620            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>
621            <source>Map</source>
622            <translation type="unfinished">Přiřazení</translation>
623        </message>
624        <message>
625            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>
626            <source>Bank</source>
627            <translation type="unfinished">Banka</translation>
628        </message>
629        <message>
630            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="160"/>
631            <source>Prog</source>
632            <translation type="unfinished">Program</translation>
633        </message>
634        <message>
635            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="161"/>
636            <source>Engine</source>
637            <translation type="unfinished">Stroj</translation>
638        </message>
639        <message>
640            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="162"/>
641            <source>File</source>
642            <translation type="unfinished">Soubor</translation>
643        </message>
644        <message>
645            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="163"/>
646            <source>Nr</source>
647            <translation type="unfinished">Číslo</translation>
648        </message>
649        <message>
650            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="164"/>
651            <source>Vol</source>
652            <translation type="unfinished">Hlasitost</translation>
653        </message>
654        <message>
655            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="165"/>
656            <source>Mode</source>
657            <translation type="unfinished">Režim</translation>
658        </message>
659        <message>
660            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="290"/>
661            <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
662    
663    Sorry.</source>
664            <translation type="unfinished">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
665    
666    Promiňte.</translation>
667        </message>
668    </context>
669    <context>
670      <name>QSampler::MainForm</name>      <name>QSampler::MainForm</name>
671      <message>      <message>
672          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="196"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="196"/>
# Line 1126  Chcete zastavit LinuxSampler?</translati Line 1198  Chcete zastavit LinuxSampler?</translati
1198  <context>  <context>
1199      <name>QSampler::MidiInstrumentsModel</name>      <name>QSampler::MidiInstrumentsModel</name>
1200      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="99"/>  
1201          <source>Persistent</source>          <source>Persistent</source>
1202          <translation type="unfinished">Trvalý</translation>          <translation type="obsolete">Trvalý</translation>
1203      </message>      </message>
1204      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="100"/>  
1205          <source>On Demand Hold</source>          <source>On Demand Hold</source>
1206          <translation type="unfinished">Držení na požádání</translation>          <translation type="obsolete">Držení na požádání</translation>
1207      </message>      </message>
1208      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="101"/>  
1209          <source>On Demand</source>          <source>On Demand</source>
1210          <translation type="unfinished">Na požádání</translation>          <translation type="obsolete">Na požádání</translation>
1211      </message>      </message>
1212      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>  
1213          <source>Name</source>          <source>Name</source>
1214          <translation type="unfinished">Název</translation>          <translation type="obsolete">Název</translation>
1215      </message>      </message>
1216      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>  
1217          <source>Map</source>          <source>Map</source>
1218          <translation type="unfinished">Přiřazení</translation>          <translation type="obsolete">Přiřazení</translation>
1219      </message>      </message>
1220      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>  
1221          <source>Bank</source>          <source>Bank</source>
1222          <translation type="unfinished">Banka</translation>          <translation type="obsolete">Banka</translation>
1223      </message>      </message>
1224      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="160"/>  
1225          <source>Prog</source>          <source>Prog</source>
1226          <translation type="unfinished">Program</translation>          <translation type="obsolete">Program</translation>
1227      </message>      </message>
1228      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="161"/>  
1229          <source>Engine</source>          <source>Engine</source>
1230          <translation type="unfinished">Stroj</translation>          <translation type="obsolete">Stroj</translation>
1231      </message>      </message>
1232      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="162"/>  
1233          <source>File</source>          <source>File</source>
1234          <translation type="unfinished">Soubor</translation>          <translation type="obsolete">Soubor</translation>
1235      </message>      </message>
1236      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="163"/>  
1237          <source>Nr</source>          <source>Nr</source>
1238          <translation type="unfinished">Číslo</translation>          <translation type="obsolete">Číslo</translation>
1239      </message>      </message>
1240      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="164"/>  
1241          <source>Vol</source>          <source>Vol</source>
1242          <translation type="unfinished">Hlasitost</translation>          <translation type="obsolete">Hlasitost</translation>
1243      </message>      </message>
1244      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="165"/>  
1245          <source>Mode</source>          <source>Mode</source>
1246          <translation type="unfinished">Režim</translation>          <translation type="obsolete">Režim</translation>
1247      </message>      </message>
1248      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="288"/>  
1249          <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.          <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
1250    
1251  Sorry.</source>  Sorry.</source>
1252          <translation type="unfinished">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.          <translation type="obsolete">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
1253    
1254  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
1255      </message>      </message>
# Line 1943  hloubky MIDI:</translation> Line 2002  hloubky MIDI:</translation>
2002  <context>  <context>
2003      <name>qsamplerInstrumentListForm</name>      <name>qsamplerInstrumentListForm</name>
2004      <message>      <message>
2005          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="34"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="35"/>
2006          <source>Qsampler: Instruments</source>          <source>Qsampler: Instruments</source>
2007          <translation>Qsampler: Nástroje</translation>          <translation>Qsampler: Nástroje</translation>
2008      </message>      </message>
2009      <message>      <message>
2010          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="72"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="43"/>
2011          <source>&amp;Context</source>          <source>&amp;Context</source>
2012          <translation>&amp;Souvislosti</translation>          <translation>&amp;Souvislosti</translation>
2013      </message>      </message>
2014      <message>      <message>
2015          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="86"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="68"/>
2016          <source>New &amp;Instrument...</source>          <source>New &amp;Instrument...</source>
2017          <translation>&amp;Nový nástroj...</translation>          <translation>&amp;Nový nástroj...</translation>
2018      </message>      </message>
2019      <message>      <message>
2020          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="89"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="71"/>
2021          <source>New</source>          <source>New</source>
2022          <translation>Nový</translation>          <translation>Nový</translation>
2023      </message>      </message>
2024      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="92"/>  
2025          <source>Insert</source>          <source>Insert</source>
2026          <translation>Vložit</translation>          <translation type="obsolete">Vložit</translation>
2027      </message>      </message>
2028      <message>      <message>
2029          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="100"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="74"/>
2030            <source>Ins</source>
2031            <translation type="unfinished"></translation>
2032        </message>
2033        <message>
2034            <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="82"/>
2035          <source>&amp;Edit...</source>          <source>&amp;Edit...</source>
2036          <translation>&amp;Upravit...</translation>          <translation>&amp;Upravit...</translation>
2037      </message>      </message>
2038      <message>      <message>
2039          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="103"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="85"/>
2040          <source>Edit</source>          <source>Edit</source>
2041          <translation>Upravit</translation>          <translation>Upravit</translation>
2042      </message>      </message>
2043      <message>      <message>
2044          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="106"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="88"/>
2045          <source>Enter</source>          <source>Enter</source>
2046          <translation>Enter</translation>          <translation>Enter</translation>
2047      </message>      </message>
2048      <message>      <message>
2049          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="114"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="96"/>
2050          <source>&amp;Delete</source>          <source>&amp;Delete</source>
2051          <translation>&amp;Smazat</translation>          <translation>&amp;Smazat</translation>
2052      </message>      </message>
2053      <message>      <message>
2054          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="117"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="99"/>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="120"/>  
2055          <source>Delete</source>          <source>Delete</source>
2056          <translation>Smazat</translation>          <translation>Smazat</translation>
2057      </message>      </message>
2058      <message>      <message>
2059          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="128"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="102"/>
2060            <source>Del</source>
2061            <translation type="unfinished"></translation>
2062        </message>
2063        <message>
2064            <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="110"/>
2065          <source>&amp;Refresh</source>          <source>&amp;Refresh</source>
2066          <translation>&amp;Obnovit</translation>          <translation>&amp;Obnovit</translation>
2067      </message>      </message>
2068      <message>      <message>
2069          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="131"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="113"/>
2070          <source>Refresh</source>          <source>Refresh</source>
2071          <translation>Obnovit</translation>          <translation>Obnovit</translation>
2072      </message>      </message>
2073      <message>      <message>
2074          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="134"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="116"/>
2075          <source>F5</source>          <source>F5</source>
2076          <translation>F5</translation>          <translation>F5</translation>
2077      </message>      </message>

Legend:
Removed from v.2064  
changed lines
  Added in v.2065

  ViewVC Help
Powered by ViewVC