/[svn]/qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts
ViewVC logotype

Contents of /qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2029 - (show annotations) (download)
Wed Nov 4 19:05:15 2009 UTC (9 years, 1 month ago) by capela
File size: 113738 byte(s)
* Czech (cs) translation added (by Pavel Fric).

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="cs_CZ">
3 <context>
4 <name>MidiInstrumentsModel</name>
5 <message>
6 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="151"/>
7 <source>Name</source>
8 <translation>Název</translation>
9 </message>
10 <message>
11 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="152"/>
12 <source>Map</source>
13 <translation>Přiřazení</translation>
14 </message>
15 <message>
16 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="153"/>
17 <source>Bank</source>
18 <translation>Banka</translation>
19 </message>
20 <message>
21 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="154"/>
22 <source>Prog</source>
23 <translation>Program</translation>
24 </message>
25 <message>
26 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="155"/>
27 <source>Engine</source>
28 <translation>Stroj</translation>
29 </message>
30 <message>
31 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="156"/>
32 <source>File</source>
33 <translation>Soubor</translation>
34 </message>
35 <message>
36 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>
37 <source>Nr</source>
38 <translation>Číslo</translation>
39 </message>
40 <message>
41 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>
42 <source>Vol</source>
43 <translation>Hlasitost</translation>
44 </message>
45 <message>
46 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>
47 <source>Mode</source>
48 <translation>Režim</translation>
49 </message>
50 <message>
51 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="270"/>
52 <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
53
54 Sorry.</source>
55 <translation>Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
56
57 Promiňte.</translation>
58 </message>
59 </context>
60 <context>
61 <name>QObject</name>
62 <message>
63 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="91"/>
64 <source>Could not add channel.
65
66 Sorry.</source>
67 <translation>Nepodařilo se přidat kanál.
68
69 Promiňte.</translation>
70 </message>
71 <message>
72 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="93"/>
73 <source>added.</source>
74 <translation>přidán.</translation>
75 </message>
76 <message>
77 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="114"/>
78 <source>Could not remove channel.
79
80 Sorry.</source>
81 <translation>Nepodařilo se odstranit kanál.
82
83 Promiňte.</translation>
84 </message>
85 <message>
86 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="117"/>
87 <source>removed.</source>
88 <translation>odstraněn.</translation>
89 </message>
90 <message>
91 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="142"/>
92 <source>New Channel</source>
93 <translation>Nový kanál</translation>
94 </message>
95 <message>
96 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="142"/>
97 <source>Channel %1</source>
98 <translation>Kanál %1</translation>
99 </message>
100 <message>
101 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="168"/>
102 <source>Engine: %1.</source>
103 <translation>Stroj: %1.</translation>
104 </message>
105 <message>
106 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="225"/>
107 <source>Instrument: &quot;%1&quot; (%2).</source>
108 <translation>Nástroj: &quot;%1&quot; (%2).</translation>
109 </message>
110 <message>
111 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="269"/>
112 <source>MIDI driver: %1.</source>
113 <translation>Ovladač MIDI: %1.</translation>
114 </message>
115 <message>
116 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="297"/>
117 <source>MIDI device: %1.</source>
118 <translation>Zařízení MIDI: %1.</translation>
119 </message>
120 <message>
121 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="325"/>
122 <source>MIDI port: %1.</source>
123 <translation>Přípojka MIDI: %1.</translation>
124 </message>
125 <message>
126 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="353"/>
127 <source>MIDI channel: %1.</source>
128 <translation>Kanál MIDI: %1.</translation>
129 </message>
130 <message>
131 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="381"/>
132 <source>MIDI map: %1.</source>
133 <translation>Přiřazení MIDI: %1.</translation>
134 </message>
135 <message>
136 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="409"/>
137 <source>Audio device: %1.</source>
138 <translation>Zvukové zařízení: %1.</translation>
139 </message>
140 <message>
141 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="438"/>
142 <source>Audio driver: %1.</source>
143 <translation>Zvukový ovladač: %1.</translation>
144 </message>
145 <message>
146 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1955"/>
147 <source>Volume: %1.</source>
148 <translation>Hlasitost: %1.</translation>
149 </message>
150 <message>
151 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="494"/>
152 <source>Mute: %1.</source>
153 <translation>Ztlumení: %1.</translation>
154 </message>
155 <message>
156 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="524"/>
157 <source>Solo: %1.</source>
158 <translation>Sólo: %1.</translation>
159 </message>
160 <message>
161 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="557"/>
162 <source>Audio Channel: %1 -&gt; %2.</source>
163 <translation>Zvukový kanál: %1 -&gt; %2.</translation>
164 </message>
165 <message>
166 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="593"/>
167 <source>Could not get channel information.
168
169 Sorry.</source>
170 <translation>Nepodařilo se získat informaci o kanále.
171
172 Promiňte.</translation>
173 </message>
174 <message>
175 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="640"/>
176 <source>(none)</source>
177 <translation>(žádná)</translation>
178 </message>
179 <message>
180 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="688"/>
181 <source>reset.</source>
182 <translation>znovu nastaven.</translation>
183 </message>
184 <message>
185 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="715"/>
186 <source>Could not launch an appropriate instrument editor for the given instrument!
187
188 Make sure you have an appropriate instrument editor like &apos;gigedit&apos; installed and that it placed its mandatory DLL file into the sampler&apos;s plugin directory.</source>
189 <translation>Pro zadaný nástroj se nepodařilo spustit příslušný nástrojový editor!
190
191 Ujistěte se, že máte nainstalován vhodný editor nástrojů, jakým je &apos;gigedit&apos;, a že tento umístil svůj povinný soubor DLL do adresáře sampleru, ve kterém jsou přídavné moduly.</translation>
192 </message>
193 <message>
194 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="719"/>
195 <source>edit instrument.</source>
196 <translation>upravit nástroj.</translation>
197 </message>
198 <message>
199 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="729"/>
200 <source>Sorry, QSampler was compiled for a version of liblscp which lacks this feature.
201
202 You may want to update liblscp and recompile QSampler afterwards.</source>
203 <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven pro verzi liblscp, která postrádá tuto funkci.
204
205 Můžete chtít povýšit liblscp a sestavit QSampler později znovu.</translation>
206 </message>
207 <message>
208 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="746"/>
209 <source>setup...</source>
210 <translation>nastavit...</translation>
211 </message>
212 <message>
213 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="904"/>
214 <source>(No engine)</source>
215 <translation>(Není stroj)</translation>
216 </message>
217 <message>
218 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="909"/>
219 <source>(No instrument)</source>
220 <translation>(Není nástroj)</translation>
221 </message>
222 <message>
223 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="913"/>
224 <source>(Loading instrument...)</source>
225 <translation>(Nahrává se nástroj...)</translation>
226 </message>
227 <message>
228 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="995"/>
229 <source> Device Channel</source>
230 <translation>Kanál zařízení</translation>
231 </message>
232 <message>
233 <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="998"/>
234 <source>Audio Channel </source>
235 <translation>Zvukový kanál</translation>
236 </message>
237 <message>
238 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="318"/>
239 <source>channel fx sends...</source>
240 <translation>kanál fx posílá...</translation>
241 </message>
242 <message>
243 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="158"/>
244 <source>Audio</source>
245 <translation>Zvuk</translation>
246 </message>
247 <message>
248 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="164"/>
249 <source>MIDI</source>
250 <translation>MIDI</translation>
251 </message>
252 <message>
253 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="176"/>
254 <source>New %1 device</source>
255 <translation>Nové zařízení %1</translation>
256 </message>
257 <message>
258 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="183"/>
259 <source>Device %1</source>
260 <translation>Zařízení %1</translation>
261 </message>
262 <message>
263 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="379"/>
264 <source>Could not set device parameter value.
265
266 Sorry.</source>
267 <translation>Nepodařilo se nastavit hodnotu parametru pro zařízení.
268
269 Promiňte.</translation>
270 </message>
271 <message>
272 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="460"/>
273 <source>created.</source>
274 <translation>vytvořeno.</translation>
275 </message>
276 <message>
277 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="462"/>
278 <source>Could not create device.
279
280 Sorry.</source>
281 <translation>Nepodařilo se vytvořit zařízení
282
283 Promiňte.</translation>
284 </message>
285 <message>
286 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="498"/>
287 <source>deleted.</source>
288 <translation>smazáno.</translation>
289 </message>
290 <message>
291 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="501"/>
292 <source>Could not delete device.
293
294 Sorry.</source>
295 <translation>Nepodařilo se smazat zařízení.
296
297 Promiňte.</translation>
298 </message>
299 <message>
300 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="898"/>
301 <source>Could not set %1 parameter value.
302
303 Sorry.</source>
304 <translation>Nepodařilo se nastavit %1 hodnotu parametru.
305
306 Promiňte.</translation>
307 </message>
308 <message>
309 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="920"/>
310 <source>Audio Devices</source>
311 <translation>Zvuková zařízení</translation>
312 </message>
313 <message>
314 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="924"/>
315 <source>MIDI Devices</source>
316 <translation>Zařízení MIDI</translation>
317 </message>
318 <message>
319 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="131"/>
320 <source>Persistent</source>
321 <translation>Trvalý</translation>
322 </message>
323 <message>
324 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="132"/>
325 <source>On Demand Hold</source>
326 <translation>Držení na požádání</translation>
327 </message>
328 <message>
329 <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="133"/>
330 <source>On Demand</source>
331 <translation>Na požádání</translation>
332 </message>
333 <message>
334 <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="267"/>
335 <source>Usage: %1 [options] [session-file]
336
337 </source>
338 <translation>Použití: %1 [volby] [soubor sezení]
339
340 </translation>
341 </message>
342 <message>
343 <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="310"/>
344 <source>Option -h requires an argument (hostname).</source>
345 <translation>Volba -h vyžaduje argument (název hostitele).</translation>
346 </message>
347 <message>
348 <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="319"/>
349 <source>Option -p requires an argument (port).</source>
350 <translation>Volba -p vyžaduje argument (název přípojky - brány).</translation>
351 </message>
352 <message>
353 <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="331"/>
354 <source>Qt: %1
355 </source>
356 <translation>Qt: %1
357 </translation>
358 </message>
359 <message>
360 <location filename="../src/qsamplerOptions.cpp" line="552"/>
361 <source>Sent fine tuning settings.</source>
362 <translation>Poslána nastavení pěkného ladění.</translation>
363 </message>
364 </context>
365 <context>
366 <name>QSampler::AbstractDeviceParamModel</name>
367 <message>
368 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1004"/>
369 <source>Parameter</source>
370 <translation>Parametr</translation>
371 </message>
372 <message>
373 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1005"/>
374 <source>Value</source>
375 <translation>Hodnota</translation>
376 </message>
377 <message>
378 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1006"/>
379 <source>Description</source>
380 <translation>Popis</translation>
381 </message>
382 </context>
383 <context>
384 <name>QSampler::ChannelForm</name>
385 <message>
386 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="413"/>
387 <source>Some channel settings could not be set.
388
389 Sorry.</source>
390 <translation>Některá nastavení kanálu se nepodařilo nastavit.
391
392 Promiňte.</translation>
393 </message>
394 <message>
395 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="439"/>
396 <source>Warning</source>
397 <translation>Varování</translation>
398 </message>
399 <message>
400 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="441"/>
401 <source>Some channel settings have been changed.
402
403 Do you want to apply the changes?</source>
404 <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
405
406 Chcete použít změny?</translation>
407 </message>
408 <message>
409 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="0"/>
410 <source>Apply</source>
411 <translation type="obsolete">Применить</translation>
412 </message>
413 <message>
414 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="0"/>
415 <source>Discard</source>
416 <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
417 </message>
418 <message>
419 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="0"/>
420 <source>Cancel</source>
421 <translation type="obsolete">Отменить</translation>
422 </message>
423 <message>
424 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="479"/>
425 <source>Instrument files</source>
426 <translation>Soubory s nástroji</translation>
427 </message>
428 <message>
429 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="604"/>
430 <source>(New MIDI %1 device)</source>
431 <translation>(Nové zařízení MIDI %1)</translation>
432 </message>
433 <message>
434 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.cpp" line="719"/>
435 <source>(New Audio %1 device)</source>
436 <translation>(Nové zvukové zařízení %1)</translation>
437 </message>
438 </context>
439 <context>
440 <name>QSampler::ChannelStrip</name>
441 <message>
442 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="332"/>
443 <source>Unavailable</source>
444 <translation>Nedostupné</translation>
445 </message>
446 <message>
447 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="334"/>
448 <source>Sorry, QSampler was built without FX send support!
449
450 (Make sure you have a recent liblscp when recompiling QSampler)</source>
451 <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven bez podpory pro poslání FX.
452
453 (Ujistěte se, že když sestavujete QSampler, máte poslední liblscp)</translation>
454 </message>
455 <message>
456 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="444"/>
457 <source>All</source>
458 <translation>Vše</translation>
459 </message>
460 <message>
461 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.cpp" line="459"/>
462 <source>ERR%1</source>
463 <translation>ERR%1</translation>
464 </message>
465 </context>
466 <context>
467 <name>QSampler::DeviceForm</name>
468 <message>
469 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="277"/>
470 <source>Warning</source>
471 <translation>Varování</translation>
472 </message>
473 <message>
474 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="281"/>
475 <source>About to delete device:
476
477 %1
478
479 Are you sure?</source>
480 <translation>Chystáte se smazat zařízení:
481
482 %1
483
484 Jste si jistý?</translation>
485 </message>
486 <message>
487 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="0"/>
488 <source>OK</source>
489 <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
490 </message>
491 <message>
492 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="0"/>
493 <source>Cancel</source>
494 <translation type="obsolete">О&amp;тменить</translation>
495 </message>
496 <message>
497 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="438"/>
498 <source>Ch&amp;annel:</source>
499 <translation>&amp;Каnál:</translation>
500 </message>
501 <message>
502 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="441"/>
503 <source>P&amp;ort:</source>
504 <translation>&amp;Přípojka:</translation>
505 </message>
506 <message>
507 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="618"/>
508 <source>&amp;Create device</source>
509 <translation>&amp;Vytvořit zařízení</translation>
510 </message>
511 <message>
512 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="622"/>
513 <source>&amp;Delete device</source>
514 <translation>&amp;Smazat zařízení</translation>
515 </message>
516 <message>
517 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.cpp" line="627"/>
518 <source>&amp;Refresh</source>
519 <translation>&amp;Obnovit</translation>
520 </message>
521 </context>
522 <context>
523 <name>QSampler::DeviceParamDelegate</name>
524 <message>
525 <location filename="../src/qsamplerDevice.cpp" line="1180"/>
526 <source>(none)</source>
527 <translation>(žádný)</translation>
528 </message>
529 </context>
530 <context>
531 <name>QSampler::InstrumentForm</name>
532 <message>
533 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="267"/>
534 <source>Instrument files</source>
535 <translation>Soubory s nástroji</translation>
536 </message>
537 <message>
538 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="369"/>
539 <source>Warning</source>
540 <translation>Varování</translation>
541 </message>
542 <message>
543 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="371"/>
544 <source>Some channel settings have been changed.
545
546 Do you want to apply the changes?</source>
547 <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
548
549 Chcete použít změny?</translation>
550 </message>
551 <message>
552 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="0"/>
553 <source>Apply</source>
554 <translation type="obsolete">Применить</translation>
555 </message>
556 <message>
557 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="0"/>
558 <source>Discard</source>
559 <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
560 </message>
561 <message>
562 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.cpp" line="0"/>
563 <source>Cancel</source>
564 <translation type="obsolete">Отменить</translation>
565 </message>
566 </context>
567 <context>
568 <name>QSampler::InstrumentListForm</name>
569 <message>
570 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="52"/>
571 <source>Instrument Map</source>
572 <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
573 </message>
574 <message>
575 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="186"/>
576 <source>(All)</source>
577 <translation>(Vše)</translation>
578 </message>
579 <message>
580 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="306"/>
581 <source>Warning</source>
582 <translation>Varování</translation>
583 </message>
584 <message>
585 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="310"/>
586 <source>About to delete instrument map entry:
587
588 %1
589
590 Are you sure?</source>
591 <translation>Chystáte se smazat položku v zobrazení nástrojů:
592
593 %1
594
595 Jste si jistý?</translation>
596 </message>
597 <message>
598 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="0"/>
599 <source>OK</source>
600 <translation type="obsolete">OK</translation>
601 </message>
602 <message>
603 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="0"/>
604 <source>Cancel</source>
605 <translation type="obsolete">Отменить</translation>
606 </message>
607 </context>
608 <context>
609 <name>QSampler::MainForm</name>
610 <message>
611 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="171"/>
612 <source>Master volume</source>
613 <translation>Hlavní hlasitost</translation>
614 </message>
615 <message>
616 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1913"/>
617 <source>Connected</source>
618 <translation>Spojeno</translation>
619 </message>
620 <message>
621 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1927"/>
622 <source>MOD</source>
623 <translation>MOD</translation>
624 </message>
625 <message>
626 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="438"/>
627 <source>Ready</source>
628 <translation>Připraven</translation>
629 </message>
630 <message>
631 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="610"/>
632 <source>Notify event: %1 data: %2</source>
633 <translation>Oznámit událost: %1 data: %2</translation>
634 </message>
635 <message>
636 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="673"/>
637 <source>Untitled</source>
638 <translation>Bez názvu</translation>
639 </message>
640 <message>
641 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="696"/>
642 <source>New session: &quot;%1&quot;.</source>
643 <translation>Nové sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
644 </message>
645 <message>
646 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="711"/>
647 <source>Open Session</source>
648 <translation>Otevřít sezení</translation>
649 </message>
650 <message>
651 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="746"/>
652 <source>LSCP Session files</source>
653 <translation>Soubory se sezením LSCP</translation>
654 </message>
655 <message>
656 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="744"/>
657 <source>Save Session</source>
658 <translation>Uložit sezení</translation>
659 </message>
660 <message>
661 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2525"/>
662 <source>Warning</source>
663 <translation>Varování</translation>
664 </message>
665 <message>
666 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="761"/>
667 <source>The file already exists:
668
669 &quot;%1&quot;
670
671 Do you want to replace it?</source>
672 <translation>Soubor již existuje:
673
674 &quot;%1&quot;
675
676 Chcete jej nahradit?</translation>
677 </message>
678 <message>
679 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="0"/>
680 <source>Replace</source>
681 <translation type="obsolete">Заменить</translation>
682 </message>
683 <message>
684 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="0"/>
685 <source>Cancel</source>
686 <translation type="obsolete">Отменить</translation>
687 </message>
688 <message>
689 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="785"/>
690 <source>The current session has been changed:
691
692 &quot;%1&quot;
693
694 Do you want to save the changes?</source>
695 <translation>Nynější sezení bylo změněno:
696
697 &quot;%1&quot;
698
699 Chcete uložit změny?</translation>
700 </message>
701 <message>
702 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="0"/>
703 <source>Save</source>
704 <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
705 </message>
706 <message>
707 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="0"/>
708 <source>Discard</source>
709 <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
710 </message>
711 <message>
712 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="916"/>
713 <source>Could not open &quot;%1&quot; session file.
714
715 Sorry.</source>
716 <translation>Nepodařilo se otevřít soubor se sezením &quot;%1&quot;.
717
718 Promiňte.</translation>
719 </message>
720 <message>
721 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="880"/>
722 <source>Session loaded with errors
723 from &quot;%1&quot;.
724
725 Sorry.</source>
726 <translation>Sezení nahráno s chybami
727 z &quot;%1&quot;.
728
729 Promiňte.</translation>
730 </message>
731 <message>
732 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="891"/>
733 <source>Open session: &quot;%1&quot;.</source>
734 <translation>Otevřít sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
735 </message>
736 <message>
737 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1771"/>
738 <source>Version</source>
739 <translation>Verze</translation>
740 </message>
741 <message>
742 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1772"/>
743 <source>Build</source>
744 <translation>Sestavení</translation>
745 </message>
746 <message>
747 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="933"/>
748 <source>File</source>
749 <translation>Soubor</translation>
750 </message>
751 <message>
752 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="935"/>
753 <source>Date</source>
754 <translation>Datum</translation>
755 </message>
756 <message>
757 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="996"/>
758 <source>Device</source>
759 <translation>Zařízení</translation>
760 </message>
761 <message>
762 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1039"/>
763 <source>MIDI instrument map</source>
764 <translation>Zobrazení nástrojů MIDI</translation>
765 </message>
766 <message>
767 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1110"/>
768 <source>Channel</source>
769 <translation>Kanál</translation>
770 </message>
771 <message>
772 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1204"/>
773 <source>Global volume level</source>
774 <translation>Úroveň celkové hlasitosti</translation>
775 </message>
776 <message>
777 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1220"/>
778 <source>Some settings could not be saved
779 to &quot;%1&quot; session file.
780
781 Sorry.</source>
782 <translation>Některá nastavení se nepodařilo uložit.
783 do souboru se sezením &quot;%1&quot;.
784
785 Promiňte.</translation>
786 </message>
787 <message>
788 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1231"/>
789 <source>Save session: &quot;%1&quot;.</source>
790 <translation>Uložit sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
791 </message>
792 <message>
793 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1312"/>
794 <source>Resetting the sampler instance will close
795 all device and channel configurations.
796
797 Please note that this operation may cause
798 temporary MIDI and Audio disruption.
799
800 Do you want to reset the sampler engine now?</source>
801 <translation>Přenastavení řízení sampleru uzavře
802 všechna nastavení zařízení a kanálů.
803
804 Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
805 dočasné rušení MIDI a zvuku.
806
807 Chcete přenastavit stroj sampleru nyní?</translation>
808 </message>
809 <message>
810 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="0"/>
811 <source>Reset</source>
812 <translation type="obsolete">Сбросить</translation>
813 </message>
814 <message>
815 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1325"/>
816 <source>Could not reset sampler instance.
817
818 Sorry.</source>
819 <translation>Nepodařilo se přenastavit řízení sampleru.
820
821 Promiňte.</translation>
822 </message>
823 <message>
824 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1330"/>
825 <source>Sampler reset.</source>
826 <translation>Přenastavení sampleru.</translation>
827 </message>
828 <message>
829 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1354"/>
830 <source>New settings will be effective after
831 restarting the client/server connection.
832
833 Please note that this operation may cause
834 temporary MIDI and Audio disruption.
835
836 Do you want to restart the connection now?</source>
837 <translation>Nová nastavení se projeví po znovuspuštění
838 spojení klient/server.
839
840 Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
841 dočasné rušení MIDI a zvuku.
842
843 Chcete spojení spustit znovu nyní?</translation>
844 </message>
845 <message>
846 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="0"/>
847 <source>Restart</source>
848 <translation type="obsolete">Перезапустить</translation>
849 </message>
850 <message>
851 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1435"/>
852 <source>About to remove channel:
853
854 %1
855
856 Are you sure?</source>
857 <translation>Chystáte se odstranit kanál:
858
859 %1
860
861 Jste si jistý?</translation>
862 </message>
863 <message>
864 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="0"/>
865 <source>OK</source>
866 <translation type="obsolete">OK</translation>
867 </message>
868 <message>
869 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1653"/>
870 <source>Information</source>
871 <translation>Informace</translation>
872 </message>
873 <message>
874 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1655"/>
875 <source>Some settings may be only effective
876 next time you start this program.</source>
877 <translation>Některá nastavení se projeví až tehdy,
878 když příště spustíte tento program.</translation>
879 </message>
880 <message>
881 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1775"/>
882 <source>Debugging option enabled.</source>
883 <translation>Povolena volba ladění.</translation>
884 </message>
885 <message>
886 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1780"/>
887 <source>GIG (libgig) file support disabled.</source>
888 <translation>Zakázána podpora pro soubor GIG (libgig).</translation>
889 </message>
890 <message>
891 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1785"/>
892 <source>LSCP (liblscp) instrument_name support disabled.</source>
893 <translation>Zakázána podpora pro instrument_name v LSCP (liblscp).</translation>
894 </message>
895 <message>
896 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1790"/>
897 <source>Sampler channel Mute/Solo support disabled.</source>
898 <translation>Zakázána podpora pro Ztlumení/Sólo kanálu sampleru.</translation>
899 </message>
900 <message>
901 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1795"/>
902 <source>LSCP (liblscp) audio_routing support disabled.</source>
903 <translation>Zakázána podpora pro audio_routing v LSCP (liblscp).</translation>
904 </message>
905 <message>
906 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1800"/>
907 <source>Sampler channel Effect Sends support disabled.</source>
908 <translation>Zakázána podpora pro poslání efektu kanálu sampleru.</translation>
909 </message>
910 <message>
911 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1805"/>
912 <source>Global volume support disabled.</source>
913 <translation>Zakázána podpora pro celkovou hlasitost.</translation>
914 </message>
915 <message>
916 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1810"/>
917 <source>MIDI instrument mapping support disabled.</source>
918 <translation>Zakázána podpora pro zobrazení nástrojů MIDI.</translation>
919 </message>
920 <message>
921 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1815"/>
922 <source>Instrument editing support disabled.</source>
923 <translation>Zakázána podpora pro úpravy nástrojů.</translation>
924 </message>
925 <message>
926 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1820"/>
927 <source>Channel MIDI event support disabled.</source>
928 <translation>Zakázána podpora pro události kanálů MIDI.</translation>
929 </message>
930 <message>
931 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1825"/>
932 <source>Device MIDI event support disabled.</source>
933 <translation>Zakázána podpora pro události zařízení MIDI.</translation>
934 </message>
935 <message>
936 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1830"/>
937 <source>Runtime max. voices / disk streams support disabled.</source>
938 <translation>Zakázána podpora pro největší množství hlasů/diskových proudy běžících současně.</translation>
939 </message>
940 <message>
941 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1834"/>
942 <source>Using</source>
943 <translation>Pomocí</translation>
944 </message>
945 <message>
946 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1846"/>
947 <source>Website</source>
948 <translation>Stránky</translation>
949 </message>
950 <message>
951 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1852"/>
952 <source>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it</source>
953 <translation>Tento program je svobodným programem. Můžete jej šířit a/nebo upravit</translation>
954 </message>
955 <message>
956 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1853"/>
957 <source>under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.</source>
958 <translation>za podmínek GNU General Public License ve verzi 2 nebo pozdější.</translation>
959 </message>
960 <message>
961 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1857"/>
962 <source>About</source>
963 <translation>O programu</translation>
964 </message>
965 <message>
966 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2001"/>
967 <source>Chromatic</source>
968 <translation>Chromatický</translation>
969 </message>
970 <message>
971 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2003"/>
972 <source>Drum Kits</source>
973 <translation>Bicí</translation>
974 </message>
975 <message>
976 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2027"/>
977 <source>Could not get current list of channels.
978
979 Sorry.</source>
980 <translation>Nepodařilo se získat nynější seznam kanálů.
981 Promiňte.</translation>
982 </message>
983 <message>
984 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2236"/>
985 <source>Error</source>
986 <translation>Chyba</translation>
987 </message>
988 <message>
989 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2527"/>
990 <source>Could not start the LinuxSampler server.
991
992 Maybe it is already started.</source>
993 <translation>Nepodařilo se spustit server LinuxSampler.
994
995 Možná je už spuštěn.</translation>
996 </message>
997 <message>
998 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="0"/>
999 <source>Stop</source>
1000 <translation type="obsolete">Остановить</translation>
1001 </message>
1002 <message>
1003 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="0"/>
1004 <source>Kill</source>
1005 <translation type="obsolete">Убить</translation>
1006 </message>
1007 <message>
1008 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2569"/>
1009 <source>Server is starting...</source>
1010 <translation>Spouští se server...</translation>
1011 </message>
1012 <message>
1013 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2575"/>
1014 <source>Could not start server.
1015
1016 Sorry.</source>
1017 <translation>Nepodařilo se spustit server.
1018
1019 Promiňte.</translation>
1020 </message>
1021 <message>
1022 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2582"/>
1023 <source>Server was started with PID=%1.</source>
1024 <translation>Server byl spuštěn s PID=%1.</translation>
1025 </message>
1026 <message>
1027 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2599"/>
1028 <source>The backend&apos;s fate ...</source>
1029 <translation>Osud zadní části programu...</translation>
1030 </message>
1031 <message>
1032 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2605"/>
1033 <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1034 running in the background. The sampler would continue to work
1035 according to your current sampler session and you could alter the
1036 sampler session at any time by relaunching QSampler.
1037
1038 Do you want LinuxSampler to stop or to keep running in
1039 the background?</source>
1040 <translation type="obsolete">Вы можете оставить движок сэмплера (LinuxSampler)
1041 работающим в фоновом режиме. Сэмплер продолжит
1042 работать с текущим сеансом, и при следующем запуске
1043 QSampler вы сможете изменить параметры сеанса.
1044
1045 Хотите ли вы остановить LinuxSampler или же оставить
1046 его работающим в фоновом режиме?</translation>
1047 </message>
1048 <message>
1049 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2613"/>
1050 <source>Server is stopping...</source>
1051 <translation>Zastavuje se server...</translation>
1052 </message>
1053 <message>
1054 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2654"/>
1055 <source>Server is being forced...</source>
1056 <translation>Server je nucen...</translation>
1057 </message>
1058 <message>
1059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2666"/>
1060 <source>Server was stopped with exit status %1.</source>
1061 <translation>Server byl zastaven se stavem ukončení %1.</translation>
1062 </message>
1063 <message>
1064 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2709"/>
1065 <source>Client connecting...</source>
1066 <translation>Připojuje se klient...</translation>
1067 </message>
1068 <message>
1069 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2721"/>
1070 <source>Could not connect to server as client.
1071
1072 Sorry.</source>
1073 <translation>Nepodařilo se připojit k serveru jako klient.
1074
1075 Promiňte.</translation>
1076 </message>
1077 <message>
1078 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2733"/>
1079 <source>Client receive timeout is set to %1 msec.</source>
1080 <translation>Přerušení přijetí klienta je nastavena na %1 msec.</translation>
1081 </message>
1082 <message>
1083 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2771"/>
1084 <source>Client connected.</source>
1085 <translation>Klient připojen.</translation>
1086 </message>
1087 <message>
1088 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2804"/>
1089 <source>Client disconnecting...</source>
1090 <translation>Odpojuje se klient...</translation>
1091 </message>
1092 <message>
1093 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2842"/>
1094 <source>Client disconnected.</source>
1095 <translation>Klient odpojen.</translation>
1096 </message>
1097 <message>
1098 <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2604"/>
1099 <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1100 running in the background. The sampler would continue to work
1101 according to your current sampler session and you could alter the
1102 sampler session at any time by relaunching QSampler.
1103
1104 Do you want LinuxSampler to stop?</source>
1105 <translation>Máte volbu, kterou zadní část programu (LinuxSampler)
1106 udržujete běžící na pozadí. Sampler bude pokračovat v práci
1107 podle vašeho nynějšího sezení sampleru a vy můžete změnit
1108 sezení sampleru kdykoli novým spuštěním QSampleru.
1109
1110 Chcete zastavit LinuxSampler?</translation>
1111 </message>
1112 </context>
1113 <context>
1114 <name>QSampler::Messages</name>
1115 <message>
1116 <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="93"/>
1117 <source>Messages</source>
1118 <translation>Hlášení</translation>
1119 </message>
1120 <message>
1121 <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="236"/>
1122 <source>Logging stopped --- %1 ---</source>
1123 <translation>Vedení zápisu zastaveno --- %1 ---</translation>
1124 </message>
1125 <message>
1126 <location filename="../src/qsamplerMessages.cpp" line="246"/>
1127 <source>Logging started --- %1 ---</source>
1128 <translation>Vedení zápisu spuštěno --- %1 ---</translation>
1129 </message>
1130 </context>
1131 <context>
1132 <name>QSampler::OptionsForm</name>
1133 <message>
1134 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="255"/>
1135 <source>This parameter is not supported by the current sampler version in use.</source>
1136 <translation>Tento parametr není podporován současnou používanou verzí sampleru.</translation>
1137 </message>
1138 <message>
1139 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="247"/>
1140 <source>The max. amount of voices the sampler shall process simultaniously.</source>
1141 <translation>Největší množství hlasů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1142 </message>
1143 <message>
1144 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="260"/>
1145 <source>The max. amount of disk streams the sampler shall process simultaniously.</source>
1146 <translation>Největší množství diskových proudů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1147 </message>
1148 <message>
1149 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="269"/>
1150 <source>QSampler was built without support for this parameter.</source>
1151 <translation>QSampler byl sestaven bez podpory pro tento parametr.</translation>
1152 </message>
1153 <message>
1154 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="344"/>
1155 <source>Warning</source>
1156 <translation>Varování</translation>
1157 </message>
1158 <message>
1159 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="346"/>
1160 <source>Some settings have been changed.
1161
1162 Do you want to apply the changes?</source>
1163 <translation>Některá nastavení byla změněna.
1164
1165 Chcete použít změny?</translation>
1166 </message>
1167 <message>
1168 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="0"/>
1169 <source>Apply</source>
1170 <translation type="obsolete">Применить</translation>
1171 </message>
1172 <message>
1173 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="0"/>
1174 <source>Discard</source>
1175 <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
1176 </message>
1177 <message>
1178 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="0"/>
1179 <source>Cancel</source>
1180 <translation type="obsolete">Отменить</translation>
1181 </message>
1182 <message>
1183 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="409"/>
1184 <source>Messages Log</source>
1185 <translation>Zápis hlášení</translation>
1186 </message>
1187 <message>
1188 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="411"/>
1189 <source>Log files</source>
1190 <translation>Soubory s hlášeními</translation>
1191 </message>
1192 </context>
1193 <context>
1194 <name>qsamplerChannelForm</name>
1195 <message>
1196 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="45"/>
1197 <source>Qsampler: Channel</source>
1198 <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1199 </message>
1200 <message>
1201 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="91"/>
1202 <source>Browse for instrument filename</source>
1203 <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
1204 </message>
1205 <message>
1206 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="118"/>
1207 <source>Instrument name</source>
1208 <translation>Název nástroje</translation>
1209 </message>
1210 <message>
1211 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="125"/>
1212 <source>&amp;Engine:</source>
1213 <translation>&amp;Stroj:</translation>
1214 </message>
1215 <message>
1216 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="149"/>
1217 <source>Engine name</source>
1218 <translation>Název stroje</translation>
1219 </message>
1220 <message>
1221 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="156"/>
1222 <source>&amp;Filename:</source>
1223 <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1224 </message>
1225 <message>
1226 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="172"/>
1227 <source>&amp;Instrument:</source>
1228 <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1229 </message>
1230 <message>
1231 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="202"/>
1232 <source>Instrument filename</source>
1233 <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1234 </message>
1235 <message>
1236 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="214"/>
1237 <source>MIDI / Input</source>
1238 <translation>MIDI/Vstup</translation>
1239 </message>
1240 <message>
1241 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="242"/>
1242 <source>MIDI input device</source>
1243 <translation>Vstupní zařízení pro MIDI</translation>
1244 </message>
1245 <message>
1246 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="272"/>
1247 <source>MIDI input device setup</source>
1248 <translation>Nastavení vstupního zařízení pro MIDI</translation>
1249 </message>
1250 <message>
1251 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="287"/>
1252 <source>&amp;Map:</source>
1253 <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1254 </message>
1255 <message>
1256 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="632"/>
1257 <source>&amp;Device:</source>
1258 <translation>&amp;Zařízení:</translation>
1259 </message>
1260 <message>
1261 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="335"/>
1262 <source>Instrument map</source>
1263 <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1264 </message>
1265 <message>
1266 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="689"/>
1267 <source>&amp;Type:</source>
1268 <translation>&amp;Typ:</translation>
1269 </message>
1270 <message>
1271 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="392"/>
1272 <source>MIDI input driver type</source>
1273 <translation>Typ ovladače pro vstup MIDI</translation>
1274 </message>
1275 <message>
1276 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="415"/>
1277 <source>&amp;Port:</source>
1278 <translation>&amp;Přípojka:</translation>
1279 </message>
1280 <message>
1281 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="431"/>
1282 <source>MIDI input port number</source>
1283 <translation>Číslo přípojky pro vstup MIDI</translation>
1284 </message>
1285 <message>
1286 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="438"/>
1287 <source>&amp;Channel:</source>
1288 <translation>&amp;Каnál:</translation>
1289 </message>
1290 <message>
1291 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="454"/>
1292 <source>MIDI input channel</source>
1293 <translation>Vstupní kanál MIDI</translation>
1294 </message>
1295 <message>
1296 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="458"/>
1297 <source>1</source>
1298 <translation>1</translation>
1299 </message>
1300 <message>
1301 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="463"/>
1302 <source>2</source>
1303 <translation>2</translation>
1304 </message>
1305 <message>
1306 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="468"/>
1307 <source>3</source>
1308 <translation>3</translation>
1309 </message>
1310 <message>
1311 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="473"/>
1312 <source>4</source>
1313 <translation>4</translation>
1314 </message>
1315 <message>
1316 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="478"/>
1317 <source>5</source>
1318 <translation>5</translation>
1319 </message>
1320 <message>
1321 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="483"/>
1322 <source>6</source>
1323 <translation>6</translation>
1324 </message>
1325 <message>
1326 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="488"/>
1327 <source>7</source>
1328 <translation>7</translation>
1329 </message>
1330 <message>
1331 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="493"/>
1332 <source>8</source>
1333 <translation>8</translation>
1334 </message>
1335 <message>
1336 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="498"/>
1337 <source>9</source>
1338 <translation>9</translation>
1339 </message>
1340 <message>
1341 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="503"/>
1342 <source>10</source>
1343 <translation>10</translation>
1344 </message>
1345 <message>
1346 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="508"/>
1347 <source>11</source>
1348 <translation>11</translation>
1349 </message>
1350 <message>
1351 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="513"/>
1352 <source>12</source>
1353 <translation>12</translation>
1354 </message>
1355 <message>
1356 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="518"/>
1357 <source>13</source>
1358 <translation>13</translation>
1359 </message>
1360 <message>
1361 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="523"/>
1362 <source>14</source>
1363 <translation>14</translation>
1364 </message>
1365 <message>
1366 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="528"/>
1367 <source>15</source>
1368 <translation>15</translation>
1369 </message>
1370 <message>
1371 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="533"/>
1372 <source>16</source>
1373 <translation>16</translation>
1374 </message>
1375 <message>
1376 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="538"/>
1377 <source>All</source>
1378 <translation>Vše</translation>
1379 </message>
1380 <message>
1381 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="551"/>
1382 <source>Audio / Output</source>
1383 <translation>Zvuk/Výstup</translation>
1384 </message>
1385 <message>
1386 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="587"/>
1387 <source>Audio output device</source>
1388 <translation>Zvukové výstupní zařízení</translation>
1389 </message>
1390 <message>
1391 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="617"/>
1392 <source>Audio output device setup</source>
1393 <translation>Nastavení zvukového výstupního zařízení</translation>
1394 </message>
1395 <message>
1396 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="664"/>
1397 <source>Audio output driver type</source>
1398 <translation>Typ ovladače pro výstup zvuku</translation>
1399 </message>
1400 <message>
1401 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="715"/>
1402 <source>Audio routing table</source>
1403 <translation>Tabulka vedení zvuku</translation>
1404 </message>
1405 <message>
1406 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="755"/>
1407 <source>OK</source>
1408 <translation>&amp;OK</translation>
1409 </message>
1410 <message>
1411 <location filename="../src/qsamplerChannelForm.ui" line="765"/>
1412 <source>Cancel</source>
1413 <translation>Zrušit</translation>
1414 </message>
1415 </context>
1416 <context>
1417 <name>qsamplerChannelFxForm</name>
1418 <message>
1419 <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="32"/>
1420 <source>Channel Effects</source>
1421 <translation>Efekty pro kanál</translation>
1422 </message>
1423 <message>
1424 <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="40"/>
1425 <source>FX Send Selection</source>
1426 <translation>Výběr poslání efektů (FX)</translation>
1427 </message>
1428 <message>
1429 <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="74"/>
1430 <source>Creates a new FX Send.
1431 You have to select &apos;Apply&apos; afterwards
1432 to actually create it on sampler side.</source>
1433 <translation>Vytvoří nové poslání efektů (FX).
1434 Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1435 je skutečně vytvořil na straně sampleru.</translation>
1436 </message>
1437 <message>
1438 <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="79"/>
1439 <source>Create</source>
1440 <translation>Vytvořit</translation>
1441 </message>
1442 <message>
1443 <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="89"/>
1444 <source>Schedules the selected FX send for deletion.
1445 You have to select &apos;Apply&apos; afterwards to
1446 actually destroy it on sampler side.</source>
1447 <translation>Rozvrhne vybrané poslání efektů (FX) pro
1448 smazání. Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1449 je skutečně odstranil na straně sampleru.</translation>
1450 </message>
1451 <message>
1452 <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="94"/>
1453 <source>Destroy</source>
1454 <translation>Odstranit</translation>
1455 </message>
1456 <message>
1457 <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="117"/>
1458 <source>FX Send&apos;s Parameters</source>
1459 <translation>Parametry pro poslání efektů (FX)</translation>
1460 </message>
1461 <message>
1462 <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="123"/>
1463 <source>Send Depth
1464 MIDI Controller:</source>
1465 <translation>Poslat ovladač
1466 hloubky MIDI:</translation>
1467 </message>
1468 <message>
1469 <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="134"/>
1470 <source>Current Depth:</source>
1471 <translation>Nynější hloubka:</translation>
1472 </message>
1473 <message>
1474 <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="144"/>
1475 <source>%</source>
1476 <translation>%</translation>
1477 </message>
1478 <message>
1479 <location filename="../src/qsamplerChannelFxForm.ui" line="163"/>
1480 <source>Audio Routing</source>
1481 <translation>Vedení zvuku</translation>
1482 </message>
1483 </context>
1484 <context>
1485 <name>qsamplerChannelStrip</name>
1486 <message>
1487 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="43"/>
1488 <source>Qsampler: Channel</source>
1489 <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1490 </message>
1491 <message>
1492 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="70"/>
1493 <source>Channel setup</source>
1494 <translation>Nastavení kanálu</translation>
1495 </message>
1496 <message>
1497 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="73"/>
1498 <source>&amp;Channel</source>
1499 <translation>&amp;Каnál</translation>
1500 </message>
1501 <message>
1502 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="79"/>
1503 <source>Alt+C</source>
1504 <translation>Alt+C</translation>
1505 </message>
1506 <message>
1507 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="179"/>
1508 <source>--</source>
1509 <translation>--</translation>
1510 </message>
1511 <message>
1512 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="129"/>
1513 <source>Instrument name</source>
1514 <translation>Název nástroje</translation>
1515 </message>
1516 <message>
1517 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="154"/>
1518 <source>MIDI port / channel</source>
1519 <translation>Přípojka/kanál MIDI</translation>
1520 </message>
1521 <message>
1522 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="157"/>
1523 <source>-- / --</source>
1524 <translation>-- / --</translation>
1525 </message>
1526 <message>
1527 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="176"/>
1528 <source>Instrument load status</source>
1529 <translation>Stav nahrání nástroje</translation>
1530 </message>
1531 <message>
1532 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="216"/>
1533 <source>MIDI Activity</source>
1534 <translation>Činnost MIDI</translation>
1535 </message>
1536 <message>
1537 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="244"/>
1538 <source>Channel mute</source>
1539 <translation>Ztlumení kanálu</translation>
1540 </message>
1541 <message>
1542 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="247"/>
1543 <source>&amp;Mute</source>
1544 <translation>&amp;Ztlumení</translation>
1545 </message>
1546 <message>
1547 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="250"/>
1548 <source>Alt+M</source>
1549 <translation>Alt+M</translation>
1550 </message>
1551 <message>
1552 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="266"/>
1553 <source>Channel solo</source>
1554 <translation>Sólo kanálu</translation>
1555 </message>
1556 <message>
1557 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="269"/>
1558 <source>&amp;Solo</source>
1559 <translation>&amp;Sólo</translation>
1560 </message>
1561 <message>
1562 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="272"/>
1563 <source>Alt+S</source>
1564 <translation>Alt+S</translation>
1565 </message>
1566 <message>
1567 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="325"/>
1568 <source>Channel volume</source>
1569 <translation>Hlasitost kanálu</translation>
1570 </message>
1571 <message>
1572 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="328"/>
1573 <source> %</source>
1574 <translation> %</translation>
1575 </message>
1576 <message>
1577 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="344"/>
1578 <source>Edit Channel&apos;s Effect Settings</source>
1579 <translation>Upravit nastavení efektů kanálu</translation>
1580 </message>
1581 <message>
1582 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="347"/>
1583 <source>&amp;FX</source>
1584 <translation>&amp;Efekty (FX)</translation>
1585 </message>
1586 <message>
1587 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="350"/>
1588 <source>Alt+F</source>
1589 <translation>Alt+F</translation>
1590 </message>
1591 <message>
1592 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="363"/>
1593 <source>Edit channel&apos;s instrument</source>
1594 <translation>Upravit nástroj kanálu</translation>
1595 </message>
1596 <message>
1597 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="366"/>
1598 <source>&amp;Edit</source>
1599 <translation>&amp;Upravit</translation>
1600 </message>
1601 <message>
1602 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="369"/>
1603 <source>Alt+E</source>
1604 <translation>Alt+E</translation>
1605 </message>
1606 <message>
1607 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="394"/>
1608 <source>Least buffer fill stream usage (%)</source>
1609 <translation>Použití proudu posledního naplnění vyrovnávací paměti (%)</translation>
1610 </message>
1611 <message>
1612 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="416"/>
1613 <source>Stream / Voice count</source>
1614 <translation>Počet proudů/hlasů</translation>
1615 </message>
1616 <message>
1617 <location filename="../src/qsamplerChannelStrip.ui" line="428"/>
1618 <source>--/--</source>
1619 <translation>--/--</translation>
1620 </message>
1621 </context>
1622 <context>
1623 <name>qsamplerDeviceForm</name>
1624 <message>
1625 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="37"/>
1626 <source>Qsampler: Devices</source>
1627 <translation>Qsampler: Zařízení</translation>
1628 </message>
1629 <message>
1630 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="73"/>
1631 <source>Device list</source>
1632 <translation>Seznam zařízení</translation>
1633 </message>
1634 <message>
1635 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="83"/>
1636 <source>Devices</source>
1637 <translation>Zařízení</translation>
1638 </message>
1639 <message>
1640 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="127"/>
1641 <source>Device name</source>
1642 <translation>Název zařízení</translation>
1643 </message>
1644 <message>
1645 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="140"/>
1646 <source>Dri&amp;ver:</source>
1647 <translation>&amp;Ovladač:</translation>
1648 </message>
1649 <message>
1650 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="156"/>
1651 <source>Driver type name</source>
1652 <translation>Název pro typ ovladače</translation>
1653 </message>
1654 <message>
1655 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="196"/>
1656 <source>Channel:</source>
1657 <translation>Kanál:</translation>
1658 </message>
1659 <message>
1660 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="226"/>
1661 <source>Device port/channel</source>
1662 <translation>Přípojka/kanál zařízení</translation>
1663 </message>
1664 <message>
1665 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="261"/>
1666 <source>Refresh device list view</source>
1667 <translation>Obnovit pohled na seznam zařízení</translation>
1668 </message>
1669 <message>
1670 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="264"/>
1671 <source>&amp;Refresh</source>
1672 <translation>&amp;Obnovit</translation>
1673 </message>
1674 <message>
1675 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="270"/>
1676 <source>Alt+R</source>
1677 <translation>Alt+R</translation>
1678 </message>
1679 <message>
1680 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="293"/>
1681 <source>Create device</source>
1682 <translation>Vytvořit zařízení</translation>
1683 </message>
1684 <message>
1685 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="296"/>
1686 <source>&amp;Create</source>
1687 <translation>&amp;Vytvořit</translation>
1688 </message>
1689 <message>
1690 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="302"/>
1691 <source>Alt+C</source>
1692 <translation>Alt+C</translation>
1693 </message>
1694 <message>
1695 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="309"/>
1696 <source>Delete device</source>
1697 <translation>Smazat zařízení</translation>
1698 </message>
1699 <message>
1700 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="312"/>
1701 <source>&amp;Delete</source>
1702 <translation>&amp;Smazat</translation>
1703 </message>
1704 <message>
1705 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="318"/>
1706 <source>Alt+D</source>
1707 <translation>Alt+D</translation>
1708 </message>
1709 <message>
1710 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="325"/>
1711 <source>Close this dialog</source>
1712 <translation>Zavřít tento dialog</translation>
1713 </message>
1714 <message>
1715 <location filename="../src/qsamplerDeviceForm.ui" line="328"/>
1716 <source>Close</source>
1717 <translation>Zavřít</translation>
1718 </message>
1719 </context>
1720 <context>
1721 <name>qsamplerInstrumentForm</name>
1722 <message>
1723 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="45"/>
1724 <source>Qsampler: MIDI Instrument</source>
1725 <translation>Qsampler: Nástroj MIDI</translation>
1726 </message>
1727 <message>
1728 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="76"/>
1729 <source>Engine name</source>
1730 <translation>Název stroje</translation>
1731 </message>
1732 <message>
1733 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="83"/>
1734 <source>&amp;Engine:</source>
1735 <translation>&amp;Stroj:</translation>
1736 </message>
1737 <message>
1738 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="99"/>
1739 <source>&amp;Prog:</source>
1740 <translation>&amp;Program:</translation>
1741 </message>
1742 <message>
1743 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="115"/>
1744 <source>Program (0-127)</source>
1745 <translation>Program (0-127)</translation>
1746 </message>
1747 <message>
1748 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="128"/>
1749 <source>Vol&amp;ume:</source>
1750 <translation>&amp;Hlasitost:</translation>
1751 </message>
1752 <message>
1753 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="144"/>
1754 <source>&amp;Map:</source>
1755 <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1756 </message>
1757 <message>
1758 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="160"/>
1759 <source>&amp;Bank:</source>
1760 <translation>&amp;Banka:</translation>
1761 </message>
1762 <message>
1763 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="176"/>
1764 <source>Bank (0-16383)</source>
1765 <translation>Banka (0-16383)</translation>
1766 </message>
1767 <message>
1768 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="200"/>
1769 <source>Instrument filename</source>
1770 <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1771 </message>
1772 <message>
1773 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="210"/>
1774 <source>M&amp;ode:</source>
1775 <translation>&amp;Režim:</translation>
1776 </message>
1777 <message>
1778 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="242"/>
1779 <source>&amp;Filename:</source>
1780 <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1781 </message>
1782 <message>
1783 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="258"/>
1784 <source>&amp;Name:</source>
1785 <translation>&amp;Název:</translation>
1786 </message>
1787 <message>
1788 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="282"/>
1789 <source>Instrument map</source>
1790 <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1791 </message>
1792 <message>
1793 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="289"/>
1794 <source>&amp;Instrument:</source>
1795 <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1796 </message>
1797 <message>
1798 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="319"/>
1799 <source>Instrument name</source>
1800 <translation>Název nástroje</translation>
1801 </message>
1802 <message>
1803 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="326"/>
1804 <source>Volume (%)</source>
1805 <translation>Hlasitost (%)</translation>
1806 </message>
1807 <message>
1808 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="329"/>
1809 <source> %</source>
1810 <translation> %</translation>
1811 </message>
1812 <message>
1813 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="339"/>
1814 <source>Name</source>
1815 <translation>Název</translation>
1816 </message>
1817 <message>
1818 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="354"/>
1819 <source>Load mode</source>
1820 <translation>Nahrát režim</translation>
1821 </message>
1822 <message>
1823 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="358"/>
1824 <source>Default</source>
1825 <translation>Výchozí</translation>
1826 </message>
1827 <message>
1828 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="363"/>
1829 <source>On Demand</source>
1830 <translation>Na požádání</translation>
1831 </message>
1832 <message>
1833 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="368"/>
1834 <source>On Demand Hold</source>
1835 <translation>Držení na požádání</translation>
1836 </message>
1837 <message>
1838 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="373"/>
1839 <source>Persistent</source>
1840 <translation>Trvalý</translation>
1841 </message>
1842 <message>
1843 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="404"/>
1844 <source>Browse for instrument filename</source>
1845 <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
1846 </message>
1847 <message>
1848 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="443"/>
1849 <source>O&amp;K</source>
1850 <translation>&amp;OK</translation>
1851 </message>
1852 <message>
1853 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="449"/>
1854 <source>Alt+K</source>
1855 <translation>Alt+K</translation>
1856 </message>
1857 <message>
1858 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="456"/>
1859 <source>C&amp;ancel</source>
1860 <translation>&amp;Zrušit</translation>
1861 </message>
1862 <message>
1863 <location filename="../src/qsamplerInstrumentForm.ui" line="462"/>
1864 <source>Alt+A</source>
1865 <translation>Alt+A</translation>
1866 </message>
1867 </context>
1868 <context>
1869 <name>qsamplerInstrumentListForm</name>
1870 <message>
1871 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="34"/>
1872 <source>Qsampler: Instruments</source>
1873 <translation>Qsampler: Nástroje</translation>
1874 </message>
1875 <message>
1876 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="69"/>
1877 <source>&amp;Context</source>
1878 <translation>&amp;Souvislosti</translation>
1879 </message>
1880 <message>
1881 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="83"/>
1882 <source>New &amp;Instrument...</source>
1883 <translation>&amp;Nový nástroj...</translation>
1884 </message>
1885 <message>
1886 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="86"/>
1887 <source>New</source>
1888 <translation>Nový</translation>
1889 </message>
1890 <message>
1891 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="89"/>
1892 <source>Insert</source>
1893 <translation>Vložit</translation>
1894 </message>
1895 <message>
1896 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="97"/>
1897 <source>&amp;Edit...</source>
1898 <translation>&amp;Upravit...</translation>
1899 </message>
1900 <message>
1901 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="100"/>
1902 <source>Edit</source>
1903 <translation>Upravit</translation>
1904 </message>
1905 <message>
1906 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="103"/>
1907 <source>Enter</source>
1908 <translation>Enter</translation>
1909 </message>
1910 <message>
1911 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="111"/>
1912 <source>&amp;Delete</source>
1913 <translation>&amp;Smazat</translation>
1914 </message>
1915 <message>
1916 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="117"/>
1917 <source>Delete</source>
1918 <translation>Smazat</translation>
1919 </message>
1920 <message>
1921 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="125"/>
1922 <source>&amp;Refresh</source>
1923 <translation>&amp;Obnovit</translation>
1924 </message>
1925 <message>
1926 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="128"/>
1927 <source>Refresh</source>
1928 <translation>Obnovit</translation>
1929 </message>
1930 <message>
1931 <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="131"/>
1932 <source>F5</source>
1933 <translation>F5</translation>
1934 </message>
1935 </context>
1936 <context>
1937 <name>qsamplerMainForm</name>
1938 <message>
1939 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="34"/>
1940 <source>MainWindow</source>
1941 <translation>Hlavní okno</translation>
1942 </message>
1943 <message>
1944 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="93"/>
1945 <source>&amp;Edit</source>
1946 <translation>&amp;Úpravy</translation>
1947 </message>
1948 <message>
1949 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="106"/>
1950 <source>&amp;View</source>
1951 <translation>&amp;Pohled</translation>
1952 </message>
1953 <message>
1954 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="110"/>
1955 <source>MIDI Device Status</source>
1956 <translation>Stav zařízení MIDI</translation>
1957 </message>
1958 <message>
1959 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="126"/>
1960 <source>&amp;Channels</source>
1961 <translation>&amp;Kanály</translation>
1962 </message>
1963 <message>
1964 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="133"/>
1965 <source>&amp;Help</source>
1966 <translation>&amp;Nápověda</translation>
1967 </message>
1968 <message>
1969 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="140"/>
1970 <source>&amp;File</source>
1971 <translation>&amp;Soubor</translation>
1972 </message>
1973 <message>
1974 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="144"/>
1975 <source>Open &amp;Recent</source>
1976 <translation>Otevřít &amp;nedávný</translation>
1977 </message>
1978 <message>
1979 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="173"/>
1980 <source>&amp;New</source>
1981 <translation>&amp;Nový</translation>
1982 </message>
1983 <message>
1984 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="176"/>
1985 <source>New</source>
1986 <translation>Nový</translation>
1987 </message>
1988 <message>
1989 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="179"/>
1990 <source>New session</source>
1991 <translation>Nové sezení</translation>
1992 </message>
1993 <message>
1994 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="182"/>
1995 <source>New sampler session</source>
1996 <translation>Nové sezení sampleru</translation>
1997 </message>
1998 <message>
1999 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="185"/>
2000 <source>Ctrl+N</source>
2001 <translation>Ctrl+N</translation>
2002 </message>
2003 <message>
2004 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="193"/>
2005 <source>&amp;Open...</source>
2006 <translation>&amp;Otevřít...</translation>
2007 </message>
2008 <message>
2009 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="196"/>
2010 <source>Open</source>
2011 <translation>Otevřít</translation>
2012 </message>
2013 <message>
2014 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="199"/>
2015 <source>Open session</source>
2016 <translation>Otevřít sezení</translation>
2017 </message>
2018 <message>
2019 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="202"/>
2020 <source>Open sampler session</source>
2021 <translation>Otevřít sezení sampleru</translation>
2022 </message>
2023 <message>
2024 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="205"/>
2025 <source>Ctrl+O</source>
2026 <translation>Ctrl+O</translation>
2027 </message>
2028 <message>
2029 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="213"/>
2030 <source>&amp;Save</source>
2031 <translation>&amp;Uložit</translation>
2032 </message>
2033 <message>
2034 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="216"/>
2035 <source>Save</source>
2036 <translation>Uložit</translation>
2037 </message>
2038 <message>
2039 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="219"/>
2040 <source>Save session</source>
2041 <translation>Uložit sezení</translation>
2042 </message>
2043 <message>
2044 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="222"/>
2045 <source>Save sampler session</source>
2046 <translation>Uložit sezení sampleru</translation>
2047 </message>
2048 <message>
2049 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="225"/>
2050 <source>Ctrl+S</source>
2051 <translation>Ctrl+S</translation>
2052 </message>
2053 <message>
2054 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="230"/>
2055 <source>Save &amp;As...</source>
2056 <translation>Uložit &amp;jako...</translation>
2057 </message>
2058 <message>
2059 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="233"/>
2060 <source>Save As</source>
2061 <translation>Uložit jako</translation>
2062 </message>
2063 <message>
2064 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="236"/>
2065 <source>Save current sampler session with another name</source>
2066 <translation>Uložit nynější sezení sampleru pod jiným názvem</translation>
2067 </message>
2068 <message>
2069 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="247"/>
2070 <source>Rese&amp;t</source>
2071 <translation>Nastavit &amp;znovu</translation>
2072 </message>
2073 <message>
2074 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="344"/>
2075 <source>Reset</source>
2076 <translation>Nastavit znovu</translation>
2077 </message>
2078 <message>
2079 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="253"/>
2080 <source>Reset instance</source>
2081 <translation>Nastavit znovu řízení</translation>
2082 </message>
2083 <message>
2084 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="256"/>
2085 <source>Reset sampler instance</source>
2086 <translation>Nastavit znovu řízení sampleru</translation>
2087 </message>
2088 <message>
2089 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="259"/>
2090 <source>Ctrl+R</source>
2091 <translation>Ctrl+R</translation>
2092 </message>
2093 <message>
2094 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="267"/>
2095 <source>&amp;Restart</source>
2096 <translation>&amp;Spustit znovu</translation>
2097 </message>
2098 <message>
2099 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="270"/>
2100 <source>Restart</source>
2101 <translation>Spustit znovu</translation>
2102 </message>
2103 <message>
2104 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="273"/>
2105 <source>Restart instance</source>
2106 <translation>Spustit znovu řízení</translation>
2107 </message>
2108 <message>
2109 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="276"/>
2110 <source>Restart sampler instance</source>
2111 <translation>Spustit znovu řízení sampleru</translation>
2112 </message>
2113 <message>
2114 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="279"/>
2115 <source>Ctrl+Shift+R</source>
2116 <translation>Ctrl+Shift+R</translation>
2117 </message>
2118 <message>
2119 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="284"/>
2120 <source>E&amp;xit</source>
2121 <translation>&amp;Ukončit</translation>
2122 </message>
2123 <message>
2124 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="287"/>
2125 <source>Exit</source>
2126 <translation>Ukončit</translation>
2127 </message>
2128 <message>
2129 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="290"/>
2130 <source>Exit this application program</source>
2131 <translation>Ukončit program této aplikace</translation>
2132 </message>
2133 <message>
2134 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="301"/>
2135 <source>&amp;Add Channel</source>
2136 <translation>&amp;Přidat kanál</translation>
2137 </message>
2138 <message>
2139 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="304"/>
2140 <source>Add</source>
2141 <translation>Přidat</translation>
2142 </message>
2143 <message>
2144 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="307"/>
2145 <source>Add channel</source>
2146 <translation>Přidat kanál</translation>
2147 </message>
2148 <message>
2149 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="310"/>
2150 <source>Add a new sampler channel</source>
2151 <translation>Přidat nový kanál do sampleru</translation>
2152 </message>
2153 <message>
2154 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="313"/>
2155 <source>Ctrl+A</source>
2156 <translation>Ctrl+A</translation>
2157 </message>
2158 <message>
2159 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="321"/>
2160 <source>&amp;Remove Channel</source>
2161 <translation>&amp;Odstranit kanál</translation>
2162 </message>
2163 <message>
2164 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="324"/>
2165 <source>Remove</source>
2166 <translation>Odstranit</translation>
2167 </message>
2168 <message>
2169 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="327"/>
2170 <source>Remove channel</source>
2171 <translation>Odstranit kanál</translation>
2172 </message>
2173 <message>
2174 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="330"/>
2175 <source>Remove current sampler channel</source>
2176 <translation>Odstranit nynější kanál ze sampleru</translation>
2177 </message>
2178 <message>
2179 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="333"/>
2180 <source>Ctrl+X</source>
2181 <translation>Ctrl+X</translation>
2182 </message>
2183 <message>
2184 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="341"/>
2185 <source>Re&amp;set Channel</source>
2186 <translation>&amp;Nastavit znovu kanál</translation>
2187 </message>
2188 <message>
2189 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="347"/>
2190 <source>Reset channel</source>
2191 <translation>Nastavit znovu kanál</translation>
2192 </message>
2193 <message>
2194 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="350"/>
2195 <source>Reset current sampler channel</source>
2196 <translation>Na&amp;stavit znovu nynější kanál v sampleru</translation>
2197 </message>
2198 <message>
2199 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="361"/>
2200 <source>R&amp;eset All Channels</source>
2201 <translation>Na&amp;stavit znovu všechny kanály</translation>
2202 </message>
2203 <message>
2204 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="364"/>
2205 <source>Reset All</source>
2206 <translation>Nastavit znovu vše</translation>
2207 </message>
2208 <message>
2209 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="367"/>
2210 <source>Reset all channels</source>
2211 <translation>Nastavit znovu všechny kanály</translation>
2212 </message>
2213 <message>
2214 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="370"/>
2215 <source>Reset all sampler channels</source>
2216 <translation>Nastavit znovu všechny kanály v sampleru</translation>
2217 </message>
2218 <message>
2219 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="381"/>
2220 <source>&amp;Setup Channel...</source>
2221 <translation>&amp;Nastavit kanál...</translation>
2222 </message>
2223 <message>
2224 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="384"/>
2225 <source>Setup</source>
2226 <translation>Nastavit</translation>
2227 </message>
2228 <message>
2229 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="387"/>
2230 <source>Setup channel</source>
2231 <translation>Nastavit kanál</translation>
2232 </message>
2233 <message>
2234 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="390"/>
2235 <source>Setup current sampler channel</source>
2236 <translation>Nastavit nynější kanál v sampleru</translation>
2237 </message>
2238 <message>
2239 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="393"/>
2240 <source>F2</source>
2241 <translation>F2</translation>
2242 </message>
2243 <message>
2244 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="401"/>
2245 <source>Ed&amp;it Channel...</source>
2246 <translation>&amp;Upravit kanál...</translation>
2247 </message>
2248 <message>
2249 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="404"/>
2250 <source>Edit</source>
2251 <translation>Upravit</translation>
2252 </message>
2253 <message>
2254 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="407"/>
2255 <source>Edit channel</source>
2256 <translation>Upravit kanál</translation>
2257 </message>
2258 <message>
2259 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="410"/>
2260 <source>Edit current sampler channel</source>
2261 <translation>Upravit nynější kanál v sampleru</translation>
2262 </message>
2263 <message>
2264 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="413"/>
2265 <source>F9</source>
2266 <translation>F9</translation>
2267 </message>
2268 <message>
2269 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="421"/>
2270 <source>&amp;Menubar</source>
2271 <translation>&amp;Pruh s nabídkami</translation>
2272 </message>
2273 <message>
2274 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="424"/>
2275 <source>Menubar</source>
2276 <translation>Pruh s nabídkami</translation>
2277 </message>
2278 <message>
2279 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="427"/>
2280 <source>Show/hide menubar</source>
2281 <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami</translation>
2282 </message>
2283 <message>
2284 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="430"/>
2285 <source>Show/hide the main program window menubar</source>
2286 <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami v hlavním programovém okně</translation>
2287 </message>
2288 <message>
2289 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="433"/>
2290 <source>Ctrl+M</source>
2291 <translation>Ctrl+M</translation>
2292 </message>
2293 <message>
2294 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="441"/>
2295 <source>&amp;Toolbar</source>
2296 <translation>&amp;Pruh s nástroji</translation>
2297 </message>
2298 <message>
2299 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="444"/>
2300 <source>viewToolbars</source>
2301 <translation>Zobrazit pruh s nástroji</translation>
2302 </message>
2303 <message>
2304 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="447"/>
2305 <source>Show/hide toolbar</source>
2306 <translation>Ukázat/skrýt pruh s nástroji</translation>
2307 </message>
2308 <message>
2309 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="450"/>
2310 <source>Show/hide main program window toolbars</source>
2311 <translation>Ukázat/skrýt pruhy s nástroji v hlavním programovém okně</translation>
2312 </message>
2313 <message>
2314 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="453"/>
2315 <source>Ctrl+T</source>
2316 <translation>Ctrl+T</translation>
2317 </message>
2318 <message>
2319 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="461"/>
2320 <source>&amp;Statusbar</source>
2321 <translation>&amp;Stavový řádek</translation>
2322 </message>
2323 <message>
2324 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="464"/>
2325 <source>Statusbar</source>
2326 <translation>Stavový řádek</translation>
2327 </message>
2328 <message>
2329 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="467"/>
2330 <source>Show/hide statusbar</source>
2331 <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek</translation>
2332 </message>
2333 <message>
2334 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="470"/>
2335 <source>Show/hide the main program window statusbar</source>
2336 <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek v hlavním programovém okně</translation>
2337 </message>
2338 <message>
2339 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="481"/>
2340 <source>M&amp;essages</source>
2341 <translation>&amp;Hlášení</translation>
2342 </message>
2343 <message>
2344 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="484"/>
2345 <source>Messages</source>
2346 <translation>Hlášení</translation>
2347 </message>
2348 <message>
2349 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="487"/>
2350 <source>Show/hide messages</source>
2351 <translation>Ukázat/skrýt hlášení</translation>
2352 </message>
2353 <message>
2354 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="490"/>
2355 <source>Show/hide the messages window</source>
2356 <translation>Ukázat/skrýt okno s hlášeními</translation>
2357 </message>
2358 <message>
2359 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="504"/>
2360 <source>&amp;Instruments</source>
2361 <translation>&amp;Nástroje</translation>
2362 </message>
2363 <message>
2364 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="507"/>
2365 <source>Instruments</source>
2366 <translation>Nástroje</translation>
2367 </message>
2368 <message>
2369 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="510"/>
2370 <source>MIDI instruments configuration</source>
2371 <translation>Nastavení nástrojů MIDI</translation>
2372 </message>
2373 <message>
2374 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="513"/>
2375 <source>Show/hide the MIDI instruments configuration window</source>
2376 <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro nástroje</translation>
2377 </message>
2378 <message>
2379 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="516"/>
2380 <source>F10</source>
2381 <translation>F10</translation>
2382 </message>
2383 <message>
2384 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="527"/>
2385 <source>&amp;Devices</source>
2386 <translation>&amp;Zařízení</translation>
2387 </message>
2388 <message>
2389 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="530"/>
2390 <source>Devices</source>
2391 <translation>Zařízení</translation>
2392 </message>
2393 <message>
2394 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="533"/>
2395 <source>Device configuration</source>
2396 <translation>Nastavení zařízení</translation>
2397 </message>
2398 <message>
2399 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="536"/>
2400 <source>Show/hide the device configuration window</source>
2401 <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro zařízení</translation>
2402 </message>
2403 <message>
2404 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="539"/>
2405 <source>F11</source>
2406 <translation>F11</translation>
2407 </message>
2408 <message>
2409 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="544"/>
2410 <source>&amp;Options...</source>
2411 <translation>&amp;Volby...</translation>
2412 </message>
2413 <message>
2414 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="547"/>
2415 <source>Options</source>
2416 <translation>Volby</translation>
2417 </message>
2418 <message>
2419 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="550"/>
2420 <source>General options</source>
2421 <translation>Obecné volby</translation>
2422 </message>
2423 <message>
2424 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="553"/>
2425 <source>Change general application program options</source>
2426 <translation>Změnit obecné volby pro použití programu</translation>
2427 </message>
2428 <message>
2429 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="556"/>
2430 <source>F12</source>
2431 <translation>F12</translation>
2432 </message>
2433 <message>
2434 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="567"/>
2435 <source>&amp;Arrange</source>
2436 <translation>&amp;Uspořádat</translation>
2437 </message>
2438 <message>
2439 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="570"/>
2440 <source>Arrange</source>
2441 <translation>Uspořádat</translation>
2442 </message>
2443 <message>
2444 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="573"/>
2445 <source>Arrange channels</source>
2446 <translation>Uspořádat kanály</translation>
2447 </message>
2448 <message>
2449 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="576"/>
2450 <source>Line up all channel strips</source>
2451 <translation>Seřadit všechny proužky kanálů</translation>
2452 </message>
2453 <message>
2454 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="579"/>
2455 <source>F5</source>
2456 <translation>F5</translation>
2457 </message>
2458 <message>
2459 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="587"/>
2460 <source>A&amp;uto Arrange</source>
2461 <translation>&amp;Uspořádat automaticky</translation>
2462 </message>
2463 <message>
2464 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="590"/>
2465 <source>Auto Arrange</source>
2466 <translation>Uspořádat automaticky</translation>
2467 </message>
2468 <message>
2469 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="593"/>
2470 <source>Auto-arrange channels</source>
2471 <translation>Uspořádat automaticky kanály</translation>
2472 </message>
2473 <message>
2474 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="596"/>
2475 <source>Auto-arrange channel strips</source>
2476 <translation>Uspořádat automaticky proužky kanálů</translation>
2477 </message>
2478 <message>
2479 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="604"/>
2480 <source>&amp;About...</source>
2481 <translation>&amp;O programu...</translation>
2482 </message>
2483 <message>
2484 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="607"/>
2485 <source>About</source>
2486 <translation>O programu</translation>
2487 </message>
2488 <message>
2489 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="610"/>
2490 <source>Show information about this application program</source>
2491 <translation>Ukázat informace o tomto programu</translation>
2492 </message>
2493 <message>
2494 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="618"/>
2495 <source>About &amp;Qt...</source>
2496 <translation>О &amp;Qt...</translation>
2497 </message>
2498 <message>
2499 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="621"/>
2500 <source>About Qt</source>
2501 <translation>O Qt</translation>
2502 </message>
2503 <message>
2504 <location filename="../src/qsamplerMainForm.ui" line="624"/>
2505 <source>Show information about the Qt toolkit</source>
2506 <translation>Ukázat informace o sadě nástrojů Qt</translation>
2507 </message>
2508 </context>
2509 <context>
2510 <name>qsamplerOptionsForm</name>
2511 <message>
2512 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="34"/>
2513 <source>Qsampler: Options</source>
2514 <translation>Qsampler: Volby</translation>
2515 </message>
2516 <message>
2517 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="77"/>
2518 <source>OK</source>
2519 <translation>OK</translation>
2520 </message>
2521 <message>
2522 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="88"/>
2523 <source>Cancel</source>
2524 <translation>Zrušit</translation>
2525 </message>
2526 <message>
2527 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="116"/>
2528 <source>&amp;Server</source>
2529 <translation>&amp;Server</translation>
2530 </message>
2531 <message>
2532 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="134"/>
2533 <source>Settings</source>
2534 <translation>Nastavení</translation>
2535 </message>
2536 <message>
2537 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="155"/>
2538 <source>&amp;Host:</source>
2539 <translation>&amp;Hostitel:</translation>
2540 </message>
2541 <message>
2542 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="183"/>
2543 <source>LinuxSampler server listener port number</source>
2544 <translation>Číslo naslouchací přípojky pro server LinuxSampler</translation>
2545 </message>
2546 <message>
2547 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="190"/>
2548 <source>8888</source>
2549 <translation>8888</translation>
2550 </message>
2551 <message>
2552 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="210"/>
2553 <source>&amp;Port:</source>
2554 <translation>&amp;Přípojka:</translation>
2555 </message>
2556 <message>
2557 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="238"/>
2558 <source>LinuxSampler server host name or address</source>
2559 <translation>Název hostitele nebo adresa pro server LinuxSampler</translation>
2560 </message>
2561 <message>
2562 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="245"/>
2563 <source>localhost</source>
2564 <translation>localhost</translation>
2565 </message>
2566 <message>
2567 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="259"/>
2568 <source>&amp;Command line:</source>
2569 <translation>&amp;Příkazový řádek:</translation>
2570 </message>
2571 <message>
2572 <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.ui" line="281"/>
2573 <source>Whether to start the LinuxSampler server on local machine</source>
2574 <translation>Spustit server LinuxSampler na místním stroji</translation>
2575