/[svn]/qsampler/trunk/translations/qsampler_ru.ts
ViewVC logotype

Diff of /qsampler/trunk/translations/qsampler_ru.ts

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 2064 by capela, Fri Mar 12 16:02:32 2010 UTC revision 2065 by capela, Sat Mar 13 12:44:15 2010 UTC
# Line 558  Do you want to apply the changes?</sourc Line 558  Do you want to apply the changes?</sourc
558  <context>  <context>
559      <name>QSampler::InstrumentListForm</name>      <name>QSampler::InstrumentListForm</name>
560      <message>      <message>
561          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="57"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="54"/>
562          <source>Instrument Map</source>          <source>Instrument Map</source>
563          <translation>Карта инструментов</translation>          <translation>Карта инструментов</translation>
564      </message>      </message>
565      <message>      <message>
566          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="186"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="163"/>
567          <source>(All)</source>          <source>(All)</source>
568          <translation>(Все)</translation>          <translation>(Все)</translation>
569      </message>      </message>
570      <message>      <message>
571          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="308"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="286"/>
572          <source>Warning</source>          <source>Warning</source>
573          <translation>Предупреждение</translation>          <translation>Предупреждение</translation>
574      </message>      </message>
575      <message>      <message>
576          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="309"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="287"/>
577          <source>About to delete instrument map entry:          <source>About to delete instrument map entry:
578    
579  %1  %1
# Line 595  Are you sure?</source> Line 595  Are you sure?</source>
595      </message>      </message>
596  </context>  </context>
597  <context>  <context>
598        <name>QSampler::InstrumentListModel</name>
599        <message>
600            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="98"/>
601            <source>Persistent</source>
602            <translation type="unfinished">Непрерывно</translation>
603        </message>
604        <message>
605            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="99"/>
606            <source>On Demand Hold</source>
607            <translation type="unfinished"> </translation>
608        </message>
609        <message>
610            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="100"/>
611            <source>On Demand</source>
612            <translation type="unfinished">По требованию</translation>
613        </message>
614        <message>
615            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>
616            <source>Name</source>
617            <translation type="unfinished">Название</translation>
618        </message>
619        <message>
620            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>
621            <source>Map</source>
622            <translation type="unfinished">Карта</translation>
623        </message>
624        <message>
625            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>
626            <source>Bank</source>
627            <translation type="unfinished">Банк</translation>
628        </message>
629        <message>
630            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="160"/>
631            <source>Prog</source>
632            <translation type="unfinished">Программа</translation>
633        </message>
634        <message>
635            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="161"/>
636            <source>Engine</source>
637            <translation type="unfinished">Движок</translation>
638        </message>
639        <message>
640            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="162"/>
641            <source>File</source>
642            <translation type="unfinished">Файл</translation>
643        </message>
644        <message>
645            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="163"/>
646            <source>Nr</source>
647            <translation type="unfinished">№</translation>
648        </message>
649        <message>
650            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="164"/>
651            <source>Vol</source>
652            <translation type="unfinished">Громкость</translation>
653        </message>
654        <message>
655            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="165"/>
656            <source>Mode</source>
657            <translation type="unfinished">Режим</translation>
658        </message>
659        <message>
660            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="290"/>
661            <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
662    
663    Sorry.</source>
664            <translation type="unfinished">Не удалось получить актуальный список привязок инструментов MIDI.
665    
666    Извините.</translation>
667        </message>
668    </context>
669    <context>
670      <name>QSampler::MainForm</name>      <name>QSampler::MainForm</name>
671      <message>      <message>
672          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="196"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="196"/>
# Line 1118  Do you want LinuxSampler to stop?</sourc Line 1190  Do you want LinuxSampler to stop?</sourc
1190  <context>  <context>
1191      <name>QSampler::MidiInstrumentsModel</name>      <name>QSampler::MidiInstrumentsModel</name>
1192      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="99"/>  
1193          <source>Persistent</source>          <source>Persistent</source>
1194          <translation type="unfinished">Непрерывно</translation>          <translation type="obsolete">Непрерывно</translation>
1195      </message>      </message>
1196      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="100"/>  
1197          <source>On Demand Hold</source>          <source>On Demand Hold</source>
1198          <translation type="unfinished"> </translation>          <translation type="obsolete"> </translation>
1199      </message>      </message>
1200      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="101"/>  
1201          <source>On Demand</source>          <source>On Demand</source>
1202          <translation type="unfinished">По требованию</translation>          <translation type="obsolete">По требованию</translation>
1203      </message>      </message>
1204      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>  
1205          <source>Name</source>          <source>Name</source>
1206          <translation type="unfinished">Название</translation>          <translation type="obsolete">Название</translation>
1207      </message>      </message>
1208      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>  
1209          <source>Map</source>          <source>Map</source>
1210          <translation type="unfinished">Карта</translation>          <translation type="obsolete">Карта</translation>
1211      </message>      </message>
1212      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>  
1213          <source>Bank</source>          <source>Bank</source>
1214          <translation type="unfinished">Банк</translation>          <translation type="obsolete">Банк</translation>
1215      </message>      </message>
1216      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="160"/>  
1217          <source>Prog</source>          <source>Prog</source>
1218          <translation type="unfinished">Программа</translation>          <translation type="obsolete">Программа</translation>
1219      </message>      </message>
1220      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="161"/>  
1221          <source>Engine</source>          <source>Engine</source>
1222          <translation type="unfinished">Движок</translation>          <translation type="obsolete">Движок</translation>
1223      </message>      </message>
1224      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="162"/>  
1225          <source>File</source>          <source>File</source>
1226          <translation type="unfinished">Файл</translation>          <translation type="obsolete">Файл</translation>
1227      </message>      </message>
1228      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="163"/>  
1229          <source>Nr</source>          <source>Nr</source>
1230          <translation type="unfinished">№</translation>          <translation type="obsolete">№</translation>
1231      </message>      </message>
1232      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="164"/>  
1233          <source>Vol</source>          <source>Vol</source>
1234          <translation type="unfinished">Громкость</translation>          <translation type="obsolete">Громкость</translation>
1235      </message>      </message>
1236      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="165"/>  
1237          <source>Mode</source>          <source>Mode</source>
1238          <translation type="unfinished">Режим</translation>          <translation type="obsolete">Режим</translation>
1239      </message>      </message>
1240      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="288"/>  
1241          <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.          <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
1242    
1243  Sorry.</source>  Sorry.</source>
1244          <translation type="unfinished">Не удалось получить актуальный список привязок инструментов MIDI.          <translation type="obsolete">Не удалось получить актуальный список привязок инструментов MIDI.
1245    
1246  Извините.</translation>  Извините.</translation>
1247      </message>      </message>
# Line 1936  MIDI Controller:</source> Line 1995  MIDI Controller:</source>
1995  <context>  <context>
1996      <name>qsamplerInstrumentListForm</name>      <name>qsamplerInstrumentListForm</name>
1997      <message>      <message>
1998          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="34"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="35"/>
1999          <source>Qsampler: Instruments</source>          <source>Qsampler: Instruments</source>
2000          <translation>Qsampler: Инструменты</translation>          <translation>Qsampler: Инструменты</translation>
2001      </message>      </message>
2002      <message>      <message>
2003          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="72"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="43"/>
2004          <source>&amp;Context</source>          <source>&amp;Context</source>
2005          <translation>&amp;Контекст</translation>          <translation>&amp;Контекст</translation>
2006      </message>      </message>
2007      <message>      <message>
2008          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="86"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="68"/>
2009          <source>New &amp;Instrument...</source>          <source>New &amp;Instrument...</source>
2010          <translation>&amp;Создать инструмент...</translation>          <translation>&amp;Создать инструмент...</translation>
2011      </message>      </message>
2012      <message>      <message>
2013          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="89"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="71"/>
2014          <source>New</source>          <source>New</source>
2015          <translation>Создать</translation>          <translation>Создать</translation>
2016      </message>      </message>
2017      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="92"/>  
2018          <source>Insert</source>          <source>Insert</source>
2019          <translation>Вставить</translation>          <translation type="obsolete">Вставить</translation>
2020      </message>      </message>
2021      <message>      <message>
2022          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="100"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="74"/>
2023            <source>Ins</source>
2024            <translation type="unfinished"></translation>
2025        </message>
2026        <message>
2027            <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="82"/>
2028          <source>&amp;Edit...</source>          <source>&amp;Edit...</source>
2029          <translation>&amp;Изменить...</translation>          <translation>&amp;Изменить...</translation>
2030      </message>      </message>
2031      <message>      <message>
2032          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="103"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="85"/>
2033          <source>Edit</source>          <source>Edit</source>
2034          <translation>Изменить</translation>          <translation>Изменить</translation>
2035      </message>      </message>
2036      <message>      <message>
2037          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="106"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="88"/>
2038          <source>Enter</source>          <source>Enter</source>
2039          <translation>Enter</translation>          <translation>Enter</translation>
2040      </message>      </message>
2041      <message>      <message>
2042          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="114"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="96"/>
2043          <source>&amp;Delete</source>          <source>&amp;Delete</source>
2044          <translation>&amp;Удалить</translation>          <translation>&amp;Удалить</translation>
2045      </message>      </message>
2046      <message>      <message>
2047          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="117"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="99"/>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="120"/>  
2048          <source>Delete</source>          <source>Delete</source>
2049          <translation>Удалить</translation>          <translation>Удалить</translation>
2050      </message>      </message>
2051      <message>      <message>
2052          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="128"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="102"/>
2053            <source>Del</source>
2054            <translation type="unfinished"></translation>
2055        </message>
2056        <message>
2057            <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="110"/>
2058          <source>&amp;Refresh</source>          <source>&amp;Refresh</source>
2059          <translation>О&amp;бновить</translation>          <translation>О&amp;бновить</translation>
2060      </message>      </message>
2061      <message>      <message>
2062          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="131"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="113"/>
2063          <source>Refresh</source>          <source>Refresh</source>
2064          <translation>Обновить</translation>          <translation>Обновить</translation>
2065      </message>      </message>
2066      <message>      <message>
2067          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="134"/>          <location filename="../src/qsamplerInstrumentListForm.ui" line="116"/>
2068          <source>F5</source>          <source>F5</source>
2069          <translation>F5</translation>          <translation>F5</translation>
2070      </message>      </message>

Legend:
Removed from v.2064  
changed lines
  Added in v.2065

  ViewVC Help
Powered by ViewVC