/[svn]/qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts
ViewVC logotype

Diff of /qsampler/trunk/translations/qsampler_cs.ts

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 2058 by capela, Fri Jan 8 19:20:37 2010 UTC revision 2059 by capela, Wed Feb 17 19:50:04 2010 UTC
# Line 4  Line 4 
4  <context>  <context>
5      <name>MidiInstrumentsModel</name>      <name>MidiInstrumentsModel</name>
6      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="151"/>  
7          <source>Name</source>          <source>Name</source>
8          <translation>Název</translation>          <translation type="obsolete">Název</translation>
9      </message>      </message>
10      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="152"/>  
11          <source>Map</source>          <source>Map</source>
12          <translation>Přiřazení</translation>          <translation type="obsolete">Přiřazení</translation>
13      </message>      </message>
14      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="153"/>  
15          <source>Bank</source>          <source>Bank</source>
16          <translation>Banka</translation>          <translation type="obsolete">Banka</translation>
17      </message>      </message>
18      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="154"/>  
19          <source>Prog</source>          <source>Prog</source>
20          <translation>Program</translation>          <translation type="obsolete">Program</translation>
21      </message>      </message>
22      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="155"/>  
23          <source>Engine</source>          <source>Engine</source>
24          <translation>Stroj</translation>          <translation type="obsolete">Stroj</translation>
25      </message>      </message>
26      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="156"/>  
27          <source>File</source>          <source>File</source>
28          <translation>Soubor</translation>          <translation type="obsolete">Soubor</translation>
29      </message>      </message>
30      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>  
31          <source>Nr</source>          <source>Nr</source>
32          <translation>Číslo</translation>          <translation type="obsolete">Číslo</translation>
33      </message>      </message>
34      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>  
35          <source>Vol</source>          <source>Vol</source>
36          <translation>Hlasitost</translation>          <translation type="obsolete">Hlasitost</translation>
37      </message>      </message>
38      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>  
39          <source>Mode</source>          <source>Mode</source>
40          <translation>Režim</translation>          <translation type="obsolete">Režim</translation>
41      </message>      </message>
42      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="270"/>  
43          <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.          <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
44    
45  Sorry.</source>  Sorry.</source>
46          <translation>Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.          <translation type="obsolete">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
47    
48  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
49      </message>      </message>
# Line 145  Promiňte.</translation> Line 135  Promiňte.</translation>
135      </message>      </message>
136      <message>      <message>
137          <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="466"/>          <location filename="../src/qsamplerChannel.cpp" line="466"/>
138          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1969"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1988"/>
139          <source>Volume: %1.</source>          <source>Volume: %1.</source>
140          <translation>Hlasitost: %1.</translation>          <translation>Hlasitost: %1.</translation>
141      </message>      </message>
# Line 610  Jste si jistý?</translation> Line 600  Jste si jistý?</translation>
600  <context>  <context>
601      <name>QSampler::MainForm</name>      <name>QSampler::MainForm</name>
602      <message>      <message>
603          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="179"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="196"/>
604          <source>Master volume</source>          <source>Master volume</source>
605          <translation>Hlavní hlasitost</translation>          <translation>Hlavní hlasitost</translation>
606      </message>      </message>
607      <message>      <message>
608          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="226"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="243"/>
609          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1927"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1946"/>
610          <source>Connected</source>          <source>Connected</source>
611          <translation>Spojeno</translation>          <translation>Spojeno</translation>
612      </message>      </message>
613      <message>      <message>
614          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="242"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="259"/>
615          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1941"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1960"/>
616          <source>MOD</source>          <source>MOD</source>
617          <translation>MOD</translation>          <translation>MOD</translation>
618      </message>      </message>
619      <message>      <message>
620          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="448"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="465"/>
621          <source>Ready</source>          <source>Ready</source>
622          <translation>Připraven</translation>          <translation>Připraven</translation>
623      </message>      </message>
624      <message>      <message>
         <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="619"/>  
625          <source>Notify event: %1 data: %2</source>          <source>Notify event: %1 data: %2</source>
626          <translation>Oznámit událost: %1 data: %2</translation>          <translation type="obsolete">Oznámit událost: %1 data: %2</translation>
627      </message>      </message>
628      <message>      <message>
629          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="684"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="703"/>
630          <source>Untitled</source>          <source>Untitled</source>
631          <translation>Bez názvu</translation>          <translation>Bez názvu</translation>
632      </message>      </message>
633      <message>      <message>
634          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="707"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="726"/>
635          <source>New session: &quot;%1&quot;.</source>          <source>New session: &quot;%1&quot;.</source>
636          <translation>Nové sezení: &quot;%1&quot;.</translation>          <translation>Nové sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
637      </message>      </message>
638      <message>      <message>
639          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="722"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="741"/>
640          <source>Open Session</source>          <source>Open Session</source>
641          <translation>Otevřít sezení</translation>          <translation>Otevřít sezení</translation>
642      </message>      </message>
643      <message>      <message>
644          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="724"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="743"/>
645          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="757"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="776"/>
646          <source>LSCP Session files</source>          <source>LSCP Session files</source>
647          <translation>Soubory se sezením LSCP</translation>          <translation>Soubory se sezením LSCP</translation>
648      </message>      </message>
649      <message>      <message>
650          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="755"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="774"/>
651          <source>Save Session</source>          <source>Save Session</source>
652          <translation>Uložit sezení</translation>          <translation>Uložit sezení</translation>
653      </message>      </message>
654      <message>      <message>
655          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="768"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="787"/>
656          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="792"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="811"/>
657          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1318"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1337"/>
658          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1360"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1379"/>
659          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1442"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1461"/>
660          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2539"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2558"/>
661          <source>Warning</source>          <source>Warning</source>
662          <translation>Varování</translation>          <translation>Varování</translation>
663      </message>      </message>
664      <message>      <message>
665          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="769"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="788"/>
666          <source>The file already exists:          <source>The file already exists:
667    
668  &quot;%1&quot;  &quot;%1&quot;
# Line 694  Chcete jej nahradit?</translation> Line 683  Chcete jej nahradit?</translation>
683          <translation type="obsolete">Отменить</translation>          <translation type="obsolete">Отменить</translation>
684      </message>      </message>
685      <message>      <message>
686          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="793"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="812"/>
687          <source>The current session has been changed:          <source>The current session has been changed:
688    
689  &quot;%1&quot;  &quot;%1&quot;
# Line 715  Chcete uložit změny?</translation> Line 704  Chcete uložit změny?</translation>
704          <translation type="obsolete">Отказаться</translation>          <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
705      </message>      </message>
706      <message>      <message>
707          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="844"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="863"/>
708          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="926"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="945"/>
709          <source>Could not open &quot;%1&quot; session file.          <source>Could not open &quot;%1&quot; session file.
710    
711  Sorry.</source>  Sorry.</source>
# Line 725  Sorry.</source> Line 714  Sorry.</source>
714  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
715      </message>      </message>
716      <message>      <message>
717          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="890"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="909"/>
718          <source>Session loaded with errors          <source>Session loaded with errors
719  from &quot;%1&quot;.  from &quot;%1&quot;.
720    
# Line 736  z &quot;%1&quot;. Line 725  z &quot;%1&quot;.
725  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
726      </message>      </message>
727      <message>      <message>
728          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="902"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="921"/>
729          <source>Open session: &quot;%1&quot;.</source>          <source>Open session: &quot;%1&quot;.</source>
730          <translation>Otevřít sezení: &quot;%1&quot;.</translation>          <translation>Otevřít sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
731      </message>      </message>
732      <message>      <message>
733          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="938"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="957"/>
734          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1782"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1801"/>
735          <source>Version</source>          <source>Version</source>
736          <translation>Verze</translation>          <translation>Verze</translation>
737      </message>      </message>
738      <message>      <message>
739          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="940"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="959"/>
740          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1783"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1802"/>
741          <source>Build</source>          <source>Build</source>
742          <translation>Sestavení</translation>          <translation>Sestavení</translation>
743      </message>      </message>
744      <message>      <message>
745          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="943"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="962"/>
746          <source>File</source>          <source>File</source>
747          <translation>Soubor</translation>          <translation>Soubor</translation>
748      </message>      </message>
749      <message>      <message>
750          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="945"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="964"/>
751          <source>Date</source>          <source>Date</source>
752          <translation>Datum</translation>          <translation>Datum</translation>
753      </message>      </message>
754      <message>      <message>
755          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="965"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="984"/>
756          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1007"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1026"/>
757          <source>Device</source>          <source>Device</source>
758          <translation>Zařízení</translation>          <translation>Zařízení</translation>
759      </message>      </message>
760      <message>      <message>
761          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1050"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1069"/>
762          <source>MIDI instrument map</source>          <source>MIDI instrument map</source>
763          <translation>Zobrazení nástrojů MIDI</translation>          <translation>Zobrazení nástrojů MIDI</translation>
764      </message>      </message>
765      <message>      <message>
766          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1121"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1140"/>
767          <source>Channel</source>          <source>Channel</source>
768          <translation>Kanál</translation>          <translation>Kanál</translation>
769      </message>      </message>
770      <message>      <message>
771          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1215"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1234"/>
772          <source>Global volume level</source>          <source>Global volume level</source>
773          <translation>Úroveň celkové hlasitosti</translation>          <translation>Úroveň celkové hlasitosti</translation>
774      </message>      </message>
775      <message>      <message>
776          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1229"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1248"/>
777          <source>Some settings could not be saved          <source>Some settings could not be saved
778  to &quot;%1&quot; session file.  to &quot;%1&quot; session file.
779    
# Line 795  do souboru se sezením &quot;%1&quot;. Line 784  do souboru se sezením &quot;%1&quot;.
784  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
785      </message>      </message>
786      <message>      <message>
787          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1242"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1261"/>
788          <source>Save session: &quot;%1&quot;.</source>          <source>Save session: &quot;%1&quot;.</source>
789          <translation>Uložit sezení: &quot;%1&quot;.</translation>          <translation>Uložit sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
790      </message>      </message>
791      <message>      <message>
792          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1319"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1338"/>
793          <source>Resetting the sampler instance will close          <source>Resetting the sampler instance will close
794  all device and channel configurations.  all device and channel configurations.
795    
# Line 821  Chcete přenastavit stroj sampleru nyní Line 810  Chcete přenastavit stroj sampleru nyní
810          <translation type="obsolete">Сбросить</translation>          <translation type="obsolete">Сбросить</translation>
811      </message>      </message>
812      <message>      <message>
813          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1336"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1355"/>
814          <source>Could not reset sampler instance.          <source>Could not reset sampler instance.
815    
816  Sorry.</source>  Sorry.</source>
# Line 830  Sorry.</source> Line 819  Sorry.</source>
819  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
820      </message>      </message>
821      <message>      <message>
822          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1341"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1360"/>
823          <source>Sampler reset.</source>          <source>Sampler reset.</source>
824          <translation>Přenastavení sampleru.</translation>          <translation>Přenastavení sampleru.</translation>
825      </message>      </message>
826      <message>      <message>
827          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1361"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1380"/>
828          <source>New settings will be effective after          <source>New settings will be effective after
829  restarting the client/server connection.  restarting the client/server connection.
830    
# Line 856  Chcete spojení spustit znovu nyní?</tr Line 845  Chcete spojení spustit znovu nyní?</tr
845          <translation type="obsolete">Перезапустить</translation>          <translation type="obsolete">Перезапустить</translation>
846      </message>      </message>
847      <message>      <message>
848          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1443"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1462"/>
849          <source>About to remove channel:          <source>About to remove channel:
850    
851  %1  %1
# Line 873  Jste si jistý?</translation> Line 862  Jste si jistý?</translation>
862          <translation type="obsolete">OK</translation>          <translation type="obsolete">OK</translation>
863      </message>      </message>
864      <message>      <message>
865          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1664"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="636"/>
866            <source>LSCP Event: %1 data: %2</source>
867            <translation type="unfinished"></translation>
868        </message>
869        <message>
870            <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1683"/>
871          <source>Information</source>          <source>Information</source>
872          <translation>Informace</translation>          <translation>Informace</translation>
873      </message>      </message>
874      <message>      <message>
875          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1665"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1684"/>
876          <source>Some settings may be only effective          <source>Some settings may be only effective
877  next time you start this program.</source>  next time you start this program.</source>
878          <translation>Některá nastavení se projeví až tehdy,          <translation>Některá nastavení se projeví až tehdy,
879  když příště spustíte tento program.</translation>  když příště spustíte tento program.</translation>
880      </message>      </message>
881      <message>      <message>
882          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1786"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1805"/>
883          <source>Debugging option enabled.</source>          <source>Debugging option enabled.</source>
884          <translation>Povolena volba ladění.</translation>          <translation>Povolena volba ladění.</translation>
885      </message>      </message>
886      <message>      <message>
887          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1791"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1810"/>
888          <source>GIG (libgig) file support disabled.</source>          <source>GIG (libgig) file support disabled.</source>
889          <translation>Zakázána podpora pro soubor GIG (libgig).</translation>          <translation>Zakázána podpora pro soubor GIG (libgig).</translation>
890      </message>      </message>
891      <message>      <message>
892          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1796"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1815"/>
893          <source>LSCP (liblscp) instrument_name support disabled.</source>          <source>LSCP (liblscp) instrument_name support disabled.</source>
894          <translation>Zakázána podpora pro instrument_name v LSCP (liblscp).</translation>          <translation>Zakázána podpora pro instrument_name v LSCP (liblscp).</translation>
895      </message>      </message>
896      <message>      <message>
897          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1801"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1820"/>
898          <source>Sampler channel Mute/Solo support disabled.</source>          <source>Sampler channel Mute/Solo support disabled.</source>
899          <translation>Zakázána podpora pro Ztlumení/Sólo kanálu sampleru.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro Ztlumení/Sólo kanálu sampleru.</translation>
900      </message>      </message>
901      <message>      <message>
902          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1806"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1825"/>
903          <source>LSCP (liblscp) audio_routing support disabled.</source>          <source>LSCP (liblscp) audio_routing support disabled.</source>
904          <translation>Zakázána podpora pro  audio_routing v LSCP (liblscp).</translation>          <translation>Zakázána podpora pro  audio_routing v LSCP (liblscp).</translation>
905      </message>      </message>
906      <message>      <message>
907          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1811"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1830"/>
908          <source>Sampler channel Effect Sends support disabled.</source>          <source>Sampler channel Effect Sends support disabled.</source>
909          <translation>Zakázána podpora pro poslání efektu kanálu sampleru.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro poslání efektu kanálu sampleru.</translation>
910      </message>      </message>
911      <message>      <message>
912          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1816"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1835"/>
913          <source>Global volume support disabled.</source>          <source>Global volume support disabled.</source>
914          <translation>Zakázána podpora pro celkovou hlasitost.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro celkovou hlasitost.</translation>
915      </message>      </message>
916      <message>      <message>
917          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1821"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1840"/>
918          <source>MIDI instrument mapping support disabled.</source>          <source>MIDI instrument mapping support disabled.</source>
919          <translation>Zakázána podpora pro zobrazení nástrojů MIDI.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro zobrazení nástrojů MIDI.</translation>
920      </message>      </message>
921      <message>      <message>
922          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1826"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1845"/>
923          <source>Instrument editing support disabled.</source>          <source>Instrument editing support disabled.</source>
924          <translation>Zakázána podpora pro úpravy nástrojů.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro úpravy nástrojů.</translation>
925      </message>      </message>
926      <message>      <message>
927          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1831"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1850"/>
928          <source>Channel MIDI event support disabled.</source>          <source>Channel MIDI event support disabled.</source>
929          <translation>Zakázána podpora pro události kanálů MIDI.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro události kanálů MIDI.</translation>
930      </message>      </message>
931      <message>      <message>
932          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1836"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1855"/>
933          <source>Device MIDI event support disabled.</source>          <source>Device MIDI event support disabled.</source>
934          <translation>Zakázána podpora pro události zařízení MIDI.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro události zařízení MIDI.</translation>
935      </message>      </message>
936      <message>      <message>
937          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1841"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1860"/>
938          <source>Runtime max. voices / disk streams support disabled.</source>          <source>Runtime max. voices / disk streams support disabled.</source>
939          <translation>Zakázána podpora pro největší množství hlasů/diskových proudy běžících současně.</translation>          <translation>Zakázána podpora pro největší množství hlasů/diskových proudy běžících současně.</translation>
940      </message>      </message>
941      <message>      <message>
942          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1845"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1864"/>
943          <source>Using</source>          <source>Using</source>
944          <translation>Pomocí</translation>          <translation>Pomocí</translation>
945      </message>      </message>
946      <message>      <message>
947          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1857"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1876"/>
948          <source>Website</source>          <source>Website</source>
949          <translation>Stránky</translation>          <translation>Stránky</translation>
950      </message>      </message>
951      <message>      <message>
952          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1863"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1882"/>
953          <source>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it</source>          <source>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it</source>
954          <translation>Tento program je svobodným programem. Můžete jej šířit a/nebo upravit</translation>          <translation>Tento program je svobodným programem. Můžete jej šířit a/nebo upravit</translation>
955      </message>      </message>
956      <message>      <message>
957          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1864"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1883"/>
958          <source>under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.</source>          <source>under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.</source>
959          <translation>za podmínek GNU General Public License ve verzi 2 nebo pozdější.</translation>          <translation>za podmínek GNU General Public License ve verzi 2 nebo pozdější.</translation>
960      </message>      </message>
961      <message>      <message>
962          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1868"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="1887"/>
963          <source>About</source>          <source>About</source>
964          <translation>O programu</translation>          <translation>O programu</translation>
965      </message>      </message>
966      <message>      <message>
967          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2015"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2034"/>
968          <source>Chromatic</source>          <source>Chromatic</source>
969          <translation>Chromatický</translation>          <translation>Chromatický</translation>
970      </message>      </message>
971      <message>      <message>
972          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2017"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2036"/>
973          <source>Drum Kits</source>          <source>Drum Kits</source>
974          <translation>Bicí</translation>          <translation>Bicí</translation>
975      </message>      </message>
976      <message>      <message>
977          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2041"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2060"/>
978          <source>Could not get current list of channels.          <source>Could not get current list of channels.
979    
980  Sorry.</source>  Sorry.</source>
# Line 988  Sorry.</source> Line 982  Sorry.</source>
982  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
983      </message>      </message>
984      <message>      <message>
985          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2250"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2269"/>
986          <source>Error</source>          <source>Error</source>
987          <translation>Chyba</translation>          <translation>Chyba</translation>
988      </message>      </message>
989      <message>      <message>
990          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2540"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2559"/>
991          <source>Could not start the LinuxSampler server.          <source>Could not start the LinuxSampler server.
992    
993  Maybe it is already started.</source>  Maybe it is already started.</source>
# Line 1010  Možná je už spuštěn.</translation> Line 1004  Možná je už spuštěn.</translation>
1004          <translation type="obsolete">Убить</translation>          <translation type="obsolete">Убить</translation>
1005      </message>      </message>
1006      <message>      <message>
1007          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2583"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2602"/>
1008          <source>Server is starting...</source>          <source>Server is starting...</source>
1009          <translation>Spouští se server...</translation>          <translation>Spouští se server...</translation>
1010      </message>      </message>
1011      <message>      <message>
1012          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2589"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2608"/>
1013          <source>Could not start server.          <source>Could not start server.
1014    
1015  Sorry.</source>  Sorry.</source>
# Line 1024  Sorry.</source> Line 1018  Sorry.</source>
1018  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
1019      </message>      </message>
1020      <message>      <message>
1021          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2596"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2615"/>
1022          <source>Server was started with PID=%1.</source>          <source>Server was started with PID=%1.</source>
1023          <translation>Server byl spuštěn s PID=%1.</translation>          <translation>Server byl spuštěn s PID=%1.</translation>
1024      </message>      </message>
1025      <message>      <message>
1026          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2613"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2632"/>
1027          <source>The backend&apos;s fate ...</source>          <source>The backend&apos;s fate ...</source>
1028          <translation>Osud zadní části programu...</translation>          <translation>Osud zadní části programu...</translation>
1029      </message>      </message>
# Line 1050  QSampler вы сможете измен Line 1044  QSampler вы сможете измен
1044  его работающим в фоновом режиме?</translation>  его работающим в фоновом режиме?</translation>
1045      </message>      </message>
1046      <message>      <message>
1047          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2627"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2646"/>
1048          <source>Server is stopping...</source>          <source>Server is stopping...</source>
1049          <translation>Zastavuje se server...</translation>          <translation>Zastavuje se server...</translation>
1050      </message>      </message>
1051      <message>      <message>
1052          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2668"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2687"/>
1053          <source>Server is being forced...</source>          <source>Server is being forced...</source>
1054          <translation>Server je nucen...</translation>          <translation>Server je nucen...</translation>
1055      </message>      </message>
1056      <message>      <message>
1057          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2679"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2698"/>
1058          <source>Server was stopped with exit status %1.</source>          <source>Server was stopped with exit status %1.</source>
1059          <translation>Server byl zastaven se stavem ukončení %1.</translation>          <translation>Server byl zastaven se stavem ukončení %1.</translation>
1060      </message>      </message>
1061      <message>      <message>
1062          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2723"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2742"/>
1063          <source>Client connecting...</source>          <source>Client connecting...</source>
1064          <translation>Připojuje se klient...</translation>          <translation>Připojuje se klient...</translation>
1065      </message>      </message>
1066      <message>      <message>
1067          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2735"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2754"/>
1068          <source>Could not connect to server as client.          <source>Could not connect to server as client.
1069    
1070  Sorry.</source>  Sorry.</source>
# Line 1079  Sorry.</source> Line 1073  Sorry.</source>
1073  Promiňte.</translation>  Promiňte.</translation>
1074      </message>      </message>
1075      <message>      <message>
1076          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2746"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2765"/>
1077          <source>Client receive timeout is set to %1 msec.</source>          <source>Client receive timeout is set to %1 msec.</source>
1078          <translation>Přerušení přijetí klienta je nastavena na %1 msec.</translation>          <translation>Přerušení přijetí klienta je nastavena na %1 msec.</translation>
1079      </message>      </message>
1080      <message>      <message>
1081          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2785"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2804"/>
1082          <source>Client connected.</source>          <source>Client connected.</source>
1083          <translation>Klient připojen.</translation>          <translation>Klient připojen.</translation>
1084      </message>      </message>
1085      <message>      <message>
1086          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2818"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2837"/>
1087          <source>Client disconnecting...</source>          <source>Client disconnecting...</source>
1088          <translation>Odpojuje se klient...</translation>          <translation>Odpojuje se klient...</translation>
1089      </message>      </message>
1090      <message>      <message>
1091          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2856"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2875"/>
1092          <source>Client disconnected.</source>          <source>Client disconnected.</source>
1093          <translation>Klient odpojen.</translation>          <translation>Klient odpojen.</translation>
1094      </message>      </message>
1095      <message>      <message>
1096          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2614"/>          <location filename="../src/qsamplerMainForm.cpp" line="2633"/>
1097          <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)          <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1098  running in the background. The sampler would continue to work  running in the background. The sampler would continue to work
1099  according to your current sampler session and you could alter the  according to your current sampler session and you could alter the
# Line 1133  Chcete zastavit LinuxSampler?</translati Line 1127  Chcete zastavit LinuxSampler?</translati
1127      </message>      </message>
1128  </context>  </context>
1129  <context>  <context>
1130        <name>QSampler::MidiInstrumentsModel</name>
1131        <message>
1132            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="151"/>
1133            <source>Name</source>
1134            <translation type="unfinished">Název</translation>
1135        </message>
1136        <message>
1137            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="152"/>
1138            <source>Map</source>
1139            <translation type="unfinished">Přiřazení</translation>
1140        </message>
1141        <message>
1142            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="153"/>
1143            <source>Bank</source>
1144            <translation type="unfinished">Banka</translation>
1145        </message>
1146        <message>
1147            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="154"/>
1148            <source>Prog</source>
1149            <translation type="unfinished">Program</translation>
1150        </message>
1151        <message>
1152            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="155"/>
1153            <source>Engine</source>
1154            <translation type="unfinished">Stroj</translation>
1155        </message>
1156        <message>
1157            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="156"/>
1158            <source>File</source>
1159            <translation type="unfinished">Soubor</translation>
1160        </message>
1161        <message>
1162            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>
1163            <source>Nr</source>
1164            <translation type="unfinished">Číslo</translation>
1165        </message>
1166        <message>
1167            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>
1168            <source>Vol</source>
1169            <translation type="unfinished">Hlasitost</translation>
1170        </message>
1171        <message>
1172            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>
1173            <source>Mode</source>
1174            <translation type="unfinished">Režim</translation>
1175        </message>
1176        <message>
1177            <location filename="../src/qsamplerInstrumentList.cpp" line="270"/>
1178            <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
1179    
1180    Sorry.</source>
1181            <translation type="unfinished">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
1182    
1183    Promiňte.</translation>
1184        </message>
1185    </context>
1186    <context>
1187      <name>QSampler::OptionsForm</name>      <name>QSampler::OptionsForm</name>
1188      <message>      <message>
1189          <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="240"/>          <location filename="../src/qsamplerOptionsForm.cpp" line="240"/>

Legend:
Removed from v.2058  
changed lines
  Added in v.2059

  ViewVC Help
Powered by ViewVC